Luftbefugtning

Luftbefugtning beskytter mennesker, råvarer og processer mod statisk elektricitet, udtørring, støv og varme. Befugtningsanlæg sikrer et godt indeklima, en korrekt luftfugtighed og dermed et produktivt miljø, til glæde for alle. Beregningsmodel til at finde kapacitetsbehov – Se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Dan FogLDFA Teknik A/S+45 6615 1480info@danfog.com

Leverandører af og viden om luftbefugtning:


LPU Rådgivende Ingeniør

LPU Rådgivende Ingeniør
Babberup Gammelgaard
Høsten Teglværksvej 80, Babberup
4690 Haslev
Tlf.: 70 23 45 85
Email: lpu@lpu.dk

web

Kompetencer: Indeklima, skimmelsvamp, byggeteknik, miljøscreening, syn & skøn, undersøgelser og tilsyn

Læs mere om A LPU Rådgivende Ingeniør


Air-Flow Ventilation A/S

Nybrovej 65
2820 Gentofte
Tlf.: 45 88 16 88
E-mail: info@air-flow.dk

www.air-flow.dk

Kompetencer: Ventilatorer, indeklima, affugtere, befugtere, bordventilatorer, emfang, gulvventilatorer, kanalventilatorer, klimaanlæg, loftventilatorer, murventilatorer, regulatorer, svanehalse, tagventilatorer, vægventilatorer, varmegenvinding, ventilations fittings, vinduesventilatorer, Air-flow

Læs mere om Air-Flow Ventilation A/S


Condair A/S

condair

Parallelvej 2
DK-8680 Ry
Tel. +45 8788 2100
E-mail: condair.dk@condair.com

www.condair.dk

kompetencer: luftbehandling, befugtning, dampbefugtning, trykdampbefugtning, dampfordelersystemer, evaporativ køling, forstøver, kontorbefugtere, affugtning, højtryksbefugtning, luftbefugtning, fugtstyring, returluftkøling, energibesparelser

Læs mere om Condair A/S


Dan Fog - LDFA Teknik A/S

Nyt logo Dan Fog

Industrivej 26 B
DK-5750 Ringe
Tlf.: +45 6615 1480
E-mail: info@danfog.com

www.danfog.com

Kompetencer: Afhjælpning af Tør luftBefugtningLuftbefugtningHøjtryksbefugtningVandbehandling

Læs mere om Dan Fog – LDFA Teknik A/S


Fugtkontrol

Charlottevej 2
4270 Høng
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


Munters A/S

munters 2

Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf.: 44 95 33 55
E-mail: info@munters.dk

www.munters.com

Kompetencer: Affugtning, Befugtning, Fugtstyring, Is i fryseum, Korrosion, Procestørring, affugter, affugtningsanlæg,  befugtningsanlæg, fryserum, fugtkontrol, haccp, hygrostat, indeklima, kølerum, luftaffugter, sorptionsaffugtning, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg

Læs mere om Munters A/S


CO2- og luftfugtighedsmåler minder dig om at lufte ud ─ sådan mindsker du risikoen for corona-smitte
Det er dokumenteret, at et effektivt luftskifte kan minimere risikoen for at sprede smitte med for eksempel coronavirus. En CO2- og luftfugtighedsmåler fra ABUS kan forbedre indeklimaet i fx dagsinstitutioner, skoler, kontorer og i hjemmet.

RS-virus. Corona. Influenza. Det er blot nogle af de sygdomme, der florerer blandt befolkningen. Og efter snart to år med COVID-19, social afstand og smitterisiko ved de fleste af os efterhånden godt, at en af de måder, hvorpå virusser spredes mellem os mennesker, er via luften i form af dråbesmitte.

─ Det er vigtigt at sørge for god ventilation og udluftning, der bidrager til et godt indeklima. Men ofte glemmer vi det på grund af dårlige udluftningsvaner eller travlhed - på kontoret, i skolerne og i hjemmet. Derfor har vi i ABUS udviklet en CO2 og fugtighedsmåler, der minder dig om, når det er på tide at åbne vinduerne, fortæller Søren Brehm Jensen, der er sikkerhedsekspert hos ABUS.

Det halter med udluftningen

Corona, håndsprit, afstand og mundbind er, som aldrig før, røget ind i vores ordforråd. Også indeklima, ventilation og udluftning er under luppen, og netop et godt og sundt indeklima er vigtigt, hvis vi skal forsøge at undgå smitte de steder, hvor mange mennesker er samlet indendørs, fx i skoler, børnehaver, vuggestuer, kontorer og offentligt tilgængelige rum.

Mens temperaturerne falder, stiger smittetrykket rundt omkring i landet. Den smitsomme sandhed er desværre, at indeklimaet - altså den luft, vi deles om, og hvor viruspartiklerne kan spredes - mange steder er dårlig som følge af travlhed og derved manglende udluftning.

Sådan sikrer du et godt indeklima

Vi ved, at virus sidder på partikler (aerosoler), og dermed kan smitte igennem luft. Partiklerne kan endda blive hængende i luften over tid. Når vi samler os indenfor og samtidig befinder os i lokaler med dårligt luftskifte, bliver risikoen for dråbesmitte større, fordi mængden af dråber øges, og deres tid i luften er længere.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at luften indenfor bliver udskiftet jævnligt. Gerne 3-4 gange dagligt med 5-10 minutters gennemtræk.

Udover at mindske smitterisikoen i forhold til virusser har et godt indeklima også andre gevinster. Et godt indeklima øger nemlig også vores koncentrationsevne og dermed indlæring. Et godt indeklima har altså stor betydning for vores sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

Smart CO2- og fugtighedsmåler minder dig om at lufte ud

Er den relative luftfugtighed for høj, kan det give kondens på ruder eller vægge og dermed gode vækstbetingelser for skimmelsvamp. Et indeklima med lav fugtighed kan give irriterede slimhinder, øjne, kløende hud samt en øget risiko for inflammation. Med en ny CO2- og luftfugtighedsmåler fra ABUS kan du måle, hvor høj den relative luftfugtighed er, og den husker dig på at lufte ud, når det er tid til at nedbringe luftfugtigheden - og dermed komme indeklimaproblemerne til livs.

─ Ren luft burde være en ret, men virkeligheden er desværre en anden. En CO2- og luftfugtighedsmåler giver dig mulighed for at følge statussen på indeklimaet via farvedisplayet, så du ved, hvornår du skal gå ind og regulere på den dårlige luft i lokalet, lyder det fra Søren Brehm Jensen.

AirSecure fra ABUS er en smart og enkel CO2- og luftfugtighedsmåler, der fortæller dig om luftkvaliteten og luftfugtigheden - og hvornår du skal lufte ud.

Gode råd til udluftning

1.     Lav gennemtræk flere gange om dagen - 3-4 gange om dagen i 5 til 10 minutter.

2.     Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere.

3.     Mål fugt og CO2-indholdet i rummet.

4.     Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk en gang hver time.

For yderligere spørgsmål:

Søren Brehm Jensen, sikkerhedsekspert hos ABUS, tlf.: 50 60 56 26 eller sbj@abus-nordic.com

Om ABUS

Hos ABUS arbejder vi for at skabe sikkerhed - for dig, din familie og dine ejendele. Vi kalder os sikkerhedsrådgiver, for vi har en ambition om at ville vide alt om sikkerhed - og fortælle det hele til dig, så du kan sikre dig bedst muligt. Vi er en del af den tyske koncern ABUS, som har produceret sikkerhedsløsninger siden 1924.


Panasonic – Slut med pollen og tør luft
Panasonic præsenterer en ny generation af 90x90 kassettemodeller, som renser luften og holder styr på luftfugtigheden på arbejdspladsen.

De nye 90x90 kassettemodeller er udviklet specielt til virksomheder, hoteller og detailbutikker. Modellerne har blandt andet den intelligente Econavi-sensorteknologi (valgfri), som gør det muligt både at skære i energiforbruget og skabe et sundere indeklima.

Econavi-sensorteknologien registrerer gulvtemperaturen, og om der er folk til stede. Ud fra denne information tilpasses temperatur og luftcirkulation, hvilket er med til at reducere energiforbruget markant. Kassetteenheden har også en sensor, som måler luftfugtigheden og regulerer den, så luften hverken bliver tør eller fugtig.
 
Kassetterne har også et Nanoe-rensesystem, som sikrer ren og frisk luft. Systemet fjerner forurening, cigaretrøg, bakterier og pollen, før det kommer ind i rummet. På den måde bliver indeklimaet mere behageligt og sundere at opholde sig i.