Fugtmåler

Fugtmålere tilhører gruppen af måleudstyr, som også indbefatter temperaturfølere, niveaumålere og flow målere. Fugtmålere fås i et stort og bredt udvalg og til fugtmåling af en lang række emner/materialer. Fugtmålere bruges ligeledes til at forebygge svamp - og skimmelangreb i boliger. Beregningsmodel til at finde kapacitetsbehov – Se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om fugtmåler (fugtmåling):


Anderberg Klima A/S

Teglværksvej 8 B
4200 Slagelse
Tlf.: 43 999 888
E-mail: info@anderbergklima.dk

www.anderbergklima.dk

Kompetencer: Befugtningsanlæg, dampbefugtning, mobile befugtningsanlæg, affugtning, affugtningsanlæg, adsorptionsaffugtning, sorptionsaffugter, tørring, kondensaffugtere, fugtstyring, fugtkontrol, korrosionsbeskyttelse, procestørring, klimaanlæg, varmepumper, omvendt osmose, fugtmåling, dugpunktsstyring, skimmelsvamp, mug, bygningsudtørring, HEPA-filtre og luftrensere

Læs mere om Anderberg Klima A/S


Buhl & Bønsøe A/S

Hassellunden 11 A
2765 Smørum
Tlf.: 45 95 04 10
E-mail: info@buhl-bonsoe.dk

www.buhl-bonsoe.dk

Kompetencer: Kalibrering, Kalibrering af måleudstyr, Validering, CO2, CO, Datalogger/dataovervågning, El måleudstyr, Elektroder, Fugtmåler, Inspektionskamera / Endoskopi, Køleinstrumenter, Lyd-og lysmåler, Lækagesøger / Lækagesporing, Omdrejningstæller, pH måler og væskeanalyse, Røggastester, Partikelmåler, Temperaturmåler / Temperaturmåling, Termografi, Transmitter, Tryk og lufthastighed, Ultralydsmåler, Overvågning, Inkubatorer, Klimaskabe, Temperaturstrips, Radonmålere, Tryktransmittere, Spektrometre, Pitotrør, Dataloggere, Flowmålere, Multimetre

Læs mere om Buhl & Bønsøe A/S


Dansk Radonanalyse ApS

Maglebjergvej 6
2800 Kongens Lyngby
Tlf.: 28 34 41 57
E-mail: 28 34 41 57

web

Kompetencer: Radon, radonmålinger, radonloggere, radonsikring, radonrådgivning, fugtmåling, skimmelsvamp, skimmelmåling, indeklima

Læs mere om Dansk Radonanalyse ApS


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


Fugtkontrol

Teknikvej 2C
4200 Slagelse
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


NEXTTOOL

Stejlepladsvej 1P
2990 Nivå
Tlf.: +45 5388 7880
E-mail: info@nexttool.dk

www.fugtmaalere.dk

Kompetencer: Fugtmålere, træfugtmålere, betonfugtmålere, luftfugtmålere, fugtovervågning

Læs mere om NEXTTOOL


Newtronic ApS

Ove Jensens Alle 35F
DK-8700 Horsens
Tlf.: +45 7669 7090
E-mail: info@newtronic.dk

www.newtronic.dk

Kompetencer: Kundedesignede løsninger, grøn omstilling, teknisk elvarme, varmelegemer, kanalvarmelegemer, rørvarmelegemer, varmeflader, varmekabler, varmepatroner, varmemåtter, inline heatere, automatik, Bygningsautomatik, HVAC, styring og regulering, tavler, køleprofiler, termisk ledende materiale.

Læs mere om Newtronic ApS


Nordisk Radon Måling/TESTdinBOLIG.dk

Hadsten Alle 47
2770 Kastrup
Tlf.: 29 71 84 23
E-mail: info@RadonFri.dk

www.testdinbolig.dk

Kompetencer: Radon, radonmålinger, radonsikring, skimmelsvampetests, skimmelalarmer, luftfugtmåler, desinfektion

Læs mere om Nordisk Radon Måling/TESTdinBOLIG.dk


Produal

Generatorvej 8H
2860 Søborg
Tlf: +45 70 26 03 04
E-mail: salg@produal.dk

web

Kompetencer: Automatik, Bygningsautomatik, Elektronisk styring og regulering, CO2 føler, CO2 sensor, Fugtføler, Røgdetektor, Kanalrøgdetektor, Vejrstation, Temperaturføler, Rumregulator, Ventiler, Tryktransmitter, Differenstryktransmitter, Pressostat, Luftflow, Zonestyring, Gassensor

Læs mere om Produal


pro-måling

Bag Vænget 2
3400 Hillerød
Tlf.: +45 21 670 036
Email

www.pro-maaling.dk

Kompetencer: Lasermåleudstyr, 3D DISTO, Afstandsmålere, Digital vinkelmålere og vaterpas, Endoskopkameraer, Fugtighedsmålere, GeoSLAM 3D scanning, GIS produkter, GNSS systemer, Kabelsøgere, Maskinstyring/sensorer, Metalsøgere, Trådløs Monitorering, Målehjul, Niveller Instrumenter, Rotationslasere, Rørlægningslasere, 3D Scannere, Streg- og Punktlasere, Teodolitter, Termometre, Totalstationer, Tilbehør til opmåling m.m.

Læs mere om pro-måling


Mere viden om fugtmålere:

Fugtmålere anvendes til at måle procentdelen af vand i et bestemt emne. Denne information kan bruges til at bestemme, om materialet er klar til brug (tørt, fugtigt eller vådt) eller på anden måde har behov for yderligere inspektion .

Træ- og papirprodukter er meget følsomme over for deres vandindhold og især her anvendes fugtmåling og fugtmålere. Fysiske egenskaber er ofte stærkt påvirket af fugtindhold og man ser tit at dimensioneringen også får ændringer med fugtindholdet.

De problemer, der skyldes varierende grader af fugtindhold i eksempelvis træ går ud over almindelig svind i dimensionerne af træet hvorfor en fugtmåling er en nødvendighed. En fugtmåler giver en læsning af det vandindhold som omtrent vil være at finde i træet. Læsningen, fugtmålingen, hjælper med at afgøre, om træet er passende tørt til det ønskede formål. Aflæsningen af fugtindholdet kan også hjælpe med at planlægge et projekt design, der vil rumme fremtidige ændringer i dimension som følge af ændringer i den relative luftfugtighed.

Fugtmålere tilhører gruppen af måleudstyr, som også indbefatter temperaturfølere, niveaumålere og flow målere. Fugtmålere fås i et stort og bredt udvalg og til fugtmåling af en lang række emner/materialer. Fugtmålere bruges ligeledes til at forebygge svamp - og skimmelangreb i boliger. Nogle af de principper fugtmålere fungerer efter er bl.a. højfrekvente dielektrisk skift eller kapacitive målinger ved hjælp af sensorer. På denne måde vil fugtmålere kunne opfange fugtmålingen langt ind i emnet.


NEXTTOOL – Træfugtmåler Orion 910 – med 1 måledybde
Wagner Meters Orion 910 er en professionel fugtmåler til præcis bestemmelse af fugtindholdet i alle træarter og udvalgte træpladetyper.

Wagner Meters Orion 910 er en professionel fugtmåler til præcis bestemmelse af fugtindholdet i alle træarter og udvalgte træpladetyper. Måler uafhængig af træets temperatur og uden afsætte mærker eller huller i træet. Overholder den gældende fugtstandard EN13183-3. Leveres i stødsikker ABS-boks med brugsanvisning, kalibreringsblok indstillet specielt til måleren og 7 års garanti ved registrering

Se mere her


Fugtmålere til beton – RapidRH® L6 startsæt
FUGTMÅLING I BETON

Wagner Meters Rapid RH® L6 til hurtig og professionel måling af fugt i beton.
RH® L6 éngangs-sensorer i borehuller måler iht. den gældende standard ASTM F2170

RapidRH® L6 Startsæt indeholder alt hvad du behøver for at udføre præcise betonfugtmålinger iht. standarden ASTM F2170. Med RapidRH L6 fugtsensorerne kan du løbende følge fugtudviklingen, fordi målerne sidder inde i betonen.

Sættet indeholder 5 RapidRH Smart Sensorer til måling af betonfugt, Total Reader til fugtaflæsning, 2 Smart Logger til måling af indeklimaet, monteringsværktøj og betonbor – samlet i en robust ABS-kuffert.

Se mere her


ELIT forhandler BAPI instrumenter
ELIT Scandinavia ApS er et dansk datterselskab af norske ELIT AS. ELIT har i 25 år været en af Skandinaviens førende distributører inden for udvalgte områder til el-branchen.

ELIT er eksklusiv distributør for amerikanske BAPI´s spændende sortiment af HVAC-instrumenter.

BAPI (Building Automation Products, Inc) har de sidste 25 år skabt sig en plads i HVAC/R-branchen med deres ekspertiseområde fokuseret på avanceret måleteknik og sensorteknologi til HVAC/R-applikationer. BAPI er kendt for kvalitet, sikkerhed og meget pålidelige produkter.

ELIT har til at begynde med fokus på de unikke håndholdte instrumenter og prober. Proberne kan virke direkte som et selvstændigt  instrument med eget display, indbygget datalogger og Bluetooth. Der tilbydes en lang række forskellige prober indenfor bl.a. temperatur, fugt, tryk og klima, ligesom der løbende præsenteres nye prober.

Man kan med den gratis app for både iOS og Androide online fjernaflæse proberne, opsætte logger struktur og aflæse alle værdier i både tabeller og med forskellige kurver.

Se mere her


Elma Instruments – Det er fugten du ikke ser, der betyder noget!
Elma Instruments kan nu løfte sløret for den helt nye multifugtmåler fra Protimeter. Med MMS3 får man et fire-i-et instrument til fugtmåling og søgning. Instrumentet kommer med det nyeste indenfor fugtmålingsteknologi. Den er hurtig og giver et præcist billede både på og under overfladen, og den har en forstærket WME-indgang til eksterne prober. Med super lang batterilevetid og Bluetooth kan MMS kobles op til både iOS og android via smart gratis APP.

Med MMS3 opdages fugten før det er for sent. MMS3 kan foretage destruktive samt non-destruktive målinger og søgninger, kommer med indbygget IR-termometer og dugpunktberegning. Med det store tilbehørskatalog, med mange tilbehørsprober, der er isoleret og i forskellige længder er det nemmere at få resultater i den dybde der ønskes. Der kan optages og eksporteres data fra mobilen, og derved hjælper instrumentet med dokumentationen i en travl hverdag. Derudover kan man udføre selvkontrol på instrumentet, så man kan se, at instrumentet virker efter hensigten før man går i gang med opgaven.

MMS3 er en god løsning uanset hvilken opgave man står over for og man har mulighed for at vælge imellem flere sæt afhængig af behovet. Fordi MMS3 fås i flere sæt, kan man fx vælge den helt store model med udstyr til betonmåling, hvor det hele kommer samlet i en kuffert, eller instrumentet i en blød taske med basis udstyr med alt tilbehør til måling i blandt andet træ og betongulve. Der er et utal af muligheder for at udvide sættet i takt med behovet ændres.

Protimeter har mere end 70 års erfaring med instrumenter, der måler og detekterer fugt. Såvel instrumenter som tilbehør er innovativt og har en høj ydeevne. Derfor er Protimeters MMS det oplagte valg til at dokumentere om der er fugt i fx hjemmet, efter en vandskade, ved inspektioner eller ved kontrol af bygninger.

Se mere på www.elma.dk eller ring på 70 22 10 00


Nyt TSI håndinstrument til ventilation & indeklima
VelociCalc Multifunktion Ventilation meter-serie 9600 er den nyeste serie af håndinstrumenter fra TSI til måling på HVAC-systemer samt indeklima.

Med disse instrumenter kan du foretage præcise målinger af lufthastighed/ flow, tryk, fugt, temperatur samt luftkvalitet/ indeklima.

De tre modeller i serien anvender samme kvalitets prober som det meget udbredte TSI-9565. De udmærker sig alle ved en høj nøjagtighed og repeterbar måling – og vil dække langt de flestes behov.

Nyt design med brugervenlige forbedringer
For at gøre teknikerens arbejde nemmere samt spare tid er der lavet en række forbedringer.
Kabinet er nu udført med en gummi belægning for et bedre greb samt stød absorbering.
Den nu større skærm er ekstra beskyttet og tryk studse er trukket ind.
I kabinettet er der indbygget magneter så instrument kan hænge sikkert på f.eks. et u-isoleret rør.

Optimal til indeklimamåling
Model 9630 kan ved anvendelse af en IAQ probe kalkulere procent udendørsluft for at fastslå ventilationens effektivitet i enten en bygning eller et rum. Model 9650 har en ekstra funktion med en grafisk guide igennem travers måling iht. en given standard.

Nem opsætning og brugervenlig skærm.
Opsætning er enkel og intuitiv. I alle tre modeller er der mulighed for at man selv kan bestemme 3 genvejstaster.

VelociCalc 9600-serien kan leveres enten med standard eller akkrediteret kalibrering.


Elma Instruments – Protimeter Reachmaster Pro
Elma Instruments præsenterer Protimeter ReachMaster Pro, som er en ny smart ikke-destruktiv fugtighedstester, som giver unik mulighed for nemt og hurtigt at kontrollerer fugt forholdene mange steder - hvor det ellers kan være vanskelige at nå.

Instrumentet leveres med et praktisk teleskopisk forlængerhåndtag. Nu behøver man derfor ikke længere at bruge stigen eller skulle arbejde på knæ. ReachMaster Pro er velegnet på bl.a. gulve, vægge, lofter, tag og facader.

Instrumentet scanner op til 120 mm ind i materialet og der er også mulighed for at justere følsomheden. På denne måde er instrumentet velegnet til at arbejde på de fleste typer materialer og overflader. ReachMaster Pro er forsynet med et belyst digitalt farvedisplay med vippe funktion samt praktisk røde, gule og grønne zo-ner. Er desuden forsynet med akustisk alarm, autosluk samt feltkalibrering.


Elma Instruments – Tramex CMEX5 – alt i en fugtmåler
Nu præsenterer Elma Instruments det nyeste inden for professionel fugtmåling. Tramex CMEX5 er en ny smart og robust multi fugtmåler. Instrumentet er designet for brug til mange forskellige opgaver indenfor bl.a. gulvbranchen, byggeri, bygningsinspektion, skadeservice og indeklima.

CMEX5 er forsynet med Tramexs unikke ikke destruktive målesystem, som med et lavfrekvenssignal og uden huller og beskadigelse måler fugt i beton og andre byggematerialer. Resultatet vises i det store belyste display, og instrumentet er kalibreret så det stemmer overens med ”tørre- og veje-metoden”. 

Med forskellige eksterne prober kan der også måles fugt i byggematerialer, både med indstiksmåling eller ved boring af huller i f.eks. betongulve. Instrumentet måler efter gængse internationale standarder som f.eks. ASTM F2170, NS3511 og BS 8201, 8203, 5325.

Med indstiks-, nåle- og hammerprober kan der ligeledes også måles fugt i træ og andre materialer. For optimal nøjagtighed, kan der i Instrumentet vælges mere end 500 forskellige træsorter. 

Tramex CMEX5 er desuden forsynet med indbygget hygrometer sensor, som bl.a. måler temperatur, relativ luftfugtighed, dugpunkt samt vand idenhold (g/kg luft). Instrumentet kan også forsynes med en række eksterne fugt prober for bl.a. indstik i materialer, måling i hulrum, bagved paneler osv. Bemærk bl.a. den unikke kun 4 mm tykke RH probe, som er velegnet ved måling igennem fuger, bagved paneler eller ved rørgennemføringer.

Instrumentet kan via Bluetooth kommunikere med den smarte Tramex App for både iOS og Android, hvor alle målinger kan vises i tal og grafer, ligesom der kan tages fotos og sendes dokumentation.

I kombination med teleskophåndtaget og appen er det særdeles nemt, at måle og aflæse fugt på loft eller gulv uden at skulle bruge stige eller kravle på knæ. Så men den nye Tramex CMEX5 har du et super multi fugt instrument med rigtig mange muligheder. Tramex CMEX5 leveres i taske inkl. RH-sensor samt den indbygget ikke destruktive overflade sensor. Øvrige prober bestilles separat.


Anderberg Klima – Ny fugt-datalogger der også måler luftforurening (VOC)
RoomAlyzer måler dit Indeklima

Dataloggere til måling af fugt og temperaur findes der en guds velsignelse af - men RoomAlyzer gør det alligevel bedre end de fleste, så vi måtte have den i vort efterhånden store sortiment. Og hvorfor? Jo der er specielt to-tre ting som vore kunder har efterspurgt igen og igen. De korte svar på alle spørgsmålene er:

  1. Den er batteridrevet.
  2. Rækkevidden når ned i den dybeste kælder.
  3. Den sender selv måleresultaterne op i 'skyen'.

Roomalyzer måler 8 indeklimaparametre nøjagtigt og sender disse data op i skyen. Den arbejder på det nye NB-IoT. Det står for 'NarrowBand Internet of Things' og er teleselskabernes nye net der kun overfører data fra alle mulige "Ting" via trådløse sendere og modtagere.


Transmitter til bl.a. Fugtmåling fra Summit
Serie- RHP-E/N fra Dwyer til Temperatur/Fugt Måling

RHP-E / N (Wall Mount) serien fra Dwyer, til måling fugt, temperatur og dugpunkt, er uden tvivl den mest alsidige transmitter (rum sensor) på markedet. Luftens fugtighed og selve dugpunktet kan måles ved hjælp af en kapacitiv polymer sensor, som helt genvinder fra 100% mætning.

Transmittere til fugtmåling finder anvendelse flere steder, eksempelvis i ATEX områder, til ventilation og steder med ekstremt høje temperaturer.

Kontakt Steen Holm Madsen
kontakt mig hvis du har nogle spørgsmål.
(+45) 21 36 71 70
shm@summit.dk
Specialist i Fugtmåling, Niveau


Strenometer – Fugtmåler Hydromette BL A plus
To målemetoder i ét instrument: Hydromette BL A plus er både ultrapræcis og brugervenlig

Strenometer ApS er glad for at kunne udvide sortimentet med en ny ultrapræcis og brugervenlig fugtmåler fra tyske Gann Mess- u. Regeltechnik GmbH.

Alle fordelene ved hhv. præcis modstandsmåling og ikkedestruktiv kapacitiv måling fås nu samlet i ét kompakt brugervenligt måleinstrument: Hydromette BL A plus, der er perfekt egnet til bestemmelse af fugtindholdet i opskåret træ (op til 180 mm tykt), spånplader og finer.

Hydromette BL A plus er bl.a. udstyret med en måleforstærker af høj kvalitet og en OLED-skærm. Den nye “ResCap”-målemetode kombinerer modstandsmålingens pålidelighed med den simple kapacitive målemetode.

Når man måler med modstandsmetoden, er der en funktion, som giver mulighed for at vælge mellem mere end 300 træsorter, og en manuelt justerbar temperaturkompensation. Den kapacitive målemetode er hurtig fordi det ikke er nødvendigt at stikke elektroder ind i træet. Det er muligt at korrigere til mere end 50 træsorter, og der kan indstilles grænseværdier hvor en alarm-LED blinker hvis en målt værdi overskrider en grænse.

Hydromette BL A plus gemmer automatisk de seneste 5 målte værdier og er særlig egnet til forsortering og produktionskontrol. OLED-displayet og en advarsels-LED gør det nemt at aflæse displayet, også i dårligt lys.

Hydromette BL A plus er en moderne efterfølger til den anerkendte Hydromette M 2050, som i mere end 20 år var et populært valg inden for byggesektoren.

Yderligere information om fugtmåler Hydromette BL A plus kan hentes hos:
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk


Strenometer – Multifunktionel fugtmåler sætter nye standarder for måling af træfugt, bygningsfugt, klima og lufthastighed
Strenometer ApS er glad for at kunne præsentere den bygningssagkyndiges nye bedste ven, fugtmåler Hydromette CH 17 fra tyske Gann Mess- u. Regeltechnik GmbH

Hydromette CH 17 er et specialinstrument som alle erhvervsgrupper inden for bygningsindustrien kan have stor glæde af. Instrumentet, som bl.a. er kendetegnet ved langsigtet stabilitet, alsidighed og hurtig opstart, opfylder en lang række forskellige krav og har adskillige evaluerings- og lagringsmuligheder.

Den kapacitive målemetode bruges til ikkedestruktiv fugtmåling i byggematerialer (fx afretningslag, mørtel, gips, beton, mursten, termisk isoleringsmateriale). Denne tidsbesparende anvendelsesmetode er ideel til påvisning af lækager eller til overvågning af tørringsprocesser i nye bygninger eller i forbindelse med renoveringsarbejde. Specialelektroder fås til oprettelse af nøjagtige fugtprofiler og til dybdemålinger i byggematerialer til de forskellige anvendelsesformål.

Træfugt måles med forskellige modstandsmålings-elektroder afhængigt af træets tykkelse og tekstur, og det er fx muligt præcist at måle opskåret træ (op til 180 mm tykkelse), spånplade og OSB-plader, finér, flis og lignende bulkmaterialer. Automatisk temperaturkompensation korrigerer målte værdier afhængigt af trætemperaturen.

Hydromette CH 17 kan også måle overfladetemperaturer og materialetemperaturer, og udstyret med en lufthastighedsføler er den ideel til måling af selv de mindste luftstrømninger med retningsgenkendelse. Fugtmåleren kan desuden kalibreres ekstremt præcist til området omkring 0,45 m/s og kan anvendes i renrum.

Med de forskellige visninger, hukommelsen og Gann Dialog Pro-softwaren er fugtmåleren et uundværligt værktøj for den bygningssagkyndige.

Hydromette CH 17 er en moderne efterfølger til den anerkendte Hydromette M 4050, som i mere end 20 år var et populært valg inden for byggesektoren.

Yderligere information om Fugtmåler Hydromette CH 17 kan hentes hos:
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk


LTM Instruments – din ekspert i Fugtmålere, pH måleudstyr og CO / CO2 måleudstyr
LTM Instruments A/S er en af landets førende leverandører indenfor bl.a. fugtmåling, hygrometre og fugt dataloggere
denne side finder du apparater til fugtmåling i luften (relativ luftfugtighed). Udover at nogle af vores fugtmålere viser den relative luftfugtighed, så viser de samtidig også rumtemperaturen. Hvis du mere er på udkig efter et apparat som også automatisk gemmer alle de målte data, til brug for senere analyse på din PC, så er det en Fugt-datalogger du skal bruge. Dem finder du her Vi har også et bredt udvalg af pH måleudstyr, herunder pH metre, pH testere og pH dataloggere. Vores program af CO og CO2 målere finder du her - bl.a. trådløse, med sensorer og display. Kontakt LTM Instruments for seriøs rådgivning omkring din måle opgave inden for fugt, pH og CO / CO2. Blive klogere på linieskriver

Måling af fugt kan spare boligforeninger for et betydeligt millionbeløb
Udbedring af fugtskader kan koste op til flere millioner kroner. Beboeradfærd er ofte en af årsagerne til det stigende antal af fugtskader i landets boligforeninger, men her dækker forsikringen ikke.
Fjernaflæste fugtmålere kan kontrollere fugten, og alarmering kan fange problemet i tide til gavn for både beboere og forsikringspræmien. Som forsikringsrådgiver oplever Willis årligt, at tusindvis af lejligheder får fugtskader, der skal udbedres. "Der er helt klart en stigning i antallet af fugtskader, der ikke er forårsaget af brand eller vandrør, som springer. Vi ser flere og flere skader, som skyldes beboernes adfærd," siger Poul Ørum, underdirektør i Willis. Ifølge ham er der flere faktorer, som er medvirkende til, at de almennyttige boligselskaber, andelsforeninger, ejerforeninger og ejendomsselskaber oplever et stigende problem med fugtskader. "I dag tager hele familien af sted i skole og på arbejde, lige efter de har badet, og så er lejligheden fugtig hele dagen. Det giver anledning til en hel del fugt- og skimmelproblemer. Vi ser mange skimmelsager som følge af, at beboerne bruger boligen forkert eller anderledes, end den er indrettet til," forklarer Poul Ørum og fortsætter: "Mange beboere er ikke opmærksomme på deres egen adfærd. Vi ser også fugtskader som følge af, at beboerne tørrer tøj indendørs og ikke lufter ud." Problemet med det stigende antal af fugtskader er imidlertid, at boligforeningerne kun er forsikret mod fugt og skimmelsvamp i forbindelse med følgeskader. Det kan være et vandrør, der springer, eller en brand i ejendommen som har medført efterfølgende vand- og fugtskader. Beboernes adfærd kan boligforeningerne altså ikke forsikre sig mod. "Udbedring af en enkelt fugtskade koster typisk fra 50.000 kroner og opefter. Vi har set fugtskader, som har kostet flere millioner kroner. Nogle har været så alvorlige, at man har måttet nedrive nybyggeri, fordi man ikke havde kontrolleret fugten under byggeriet. Og det er altså ikke noget, boligforeningerne er forsikret mod. Det skal de selv betale," siger Poul Ørum. Måling af fugt giver bedre økonomi Som forsikringsrådgiver er det Willis' opgave at rådgive bl.a. boligforeninger om vedligeholdelse af bygninger og om udbedring af skader, som kan have betydning for foreningernes forsikringspræmie og økonomi. For at kunne give den bedste rådgivning samarbejder Willis derfor med Brunata og andre professionelle leverandører, som kan være med til at hjælpe boligforeninger med fx at undgå fugtskader. Brunata tilbyder bl.a. fjernaflæste fugtmålere, der dagligt registrerer den relative luftfugtighed i lejlighederne, og en online fugtalarm, som giver direkte besked ved for høj luftfugtighed. Dermed kan boligforeningerne nemt holde øje med luftfugtigheden og agere med det samme. Investeringen i fugtmålere er hurtig tjent hjem, hvis man sammenligner med prisen for udbedring af skader. Ifølge Poul Ørum ville den samlede ejendomsbranche kunne spare et betydeligt millionbeløb ved at installere fugtmålere og -alarmer, som kan kontrollere fugten og fange problemet i tide. Måling af fugt og alarmering ved for høj luftfugtighed vil også have en positiv effekt på forsikringspræmien hos de mange boligorganisationer, boligforeninger og udlejningsejendomme. "I første omgang kan installation af fugtmålere og -alarm betyde en stabilisering af forsikringspræmien, så den ikke stiger. Hvis man kan bevise, at fugtmålerne rent faktisk afhjælper problemet i kraft af, at der kommer færre skader, kan forsikringspræmien falde og forsikringsomkostningerne vil blive lavere," forklarer han. Sundt indeklima giver glade og raske beboere Med fjernaflæste fugtmålere og online fugtalarm kan landets administratorer og viceværter også få information om de fugtmønstre, der tegner sig i ejendommene, uden at besøge hver enkelt lejlighed. "Boligforeninger vil få mere tilfredse kunder, fordi de kan give en bedre oplevelse for deres lejere. Når man måler fugten og afhjælper problemer med skimmelsvamp, allergi og syge børn, så viser man, at boligforeningen går op i at skabe et sundt miljø," siger Poul Ørum. At fugt- og skimmelsvamp har store konsekvenser for familier har advokat hos Homann og ekspert i skimmelsvampesager, Marie-Louise Pind, oplevet på nært hold. Hun har hørt historier fra familier, som har fået hovedpine, slimhindeirritation, hoste, udslæt på huden, nedsat lungefunktion og varige men som fx kronisk astma. "Jeg har set hundredvis af sager gennem årene med alvorlig skimmelsvamp. Foruden de helbredsmæssige problemer har det mange afledte konsekvenser - både økonomisk og i forhold til bekymringer. Inden en sag er afsluttet, går der jo noget tid, og mange er nødt til at flytte fra hus og hjem. Det påvirker familierne meget og er en voldsom proces," siger hun og fortsætter: "Det er langt fra alle sager, hvor skimmelsvampeangreb alene skyldes beboeradfærd. Men hvis man ved hjælp af en fugtmåler og -alarm kan komme fugt- og skimmelskader som følge af brugeradfærd i forkøbet, vil beboerne undgå at stå i sådan en voldsom situation. Med en alarm kan udlejer langt hurtigere end i dag finde ud af, når det er ved at gå galt og gå i dialog med beboerne om, hvordan man sikrer et godt indeklima. Der kan være mange penge at spare, hvis man finder problemet i tide." Hun bakkes op af Poul Ørum, der mener, at løsningen fra Brunata er med til at give et godt samarbejde mellem lejere og boligforening, fordi boligforeningens administration eller vicevært kan reagere hurtigt, give gode råd og dermed sikre, at beboerne undgår at få det dårligt. Om fjernaflæste fugtmålere fra Brunata med online adgang: Fugtmåleren Brunata Futura Hygro fjernaflæses og sender flere gange dagligt data til Brunatas databaseservice, hvorfra administrator i boligselskabet kan følge med i fugtniveauer online via Brunata WebMon og Visual. Målerne viser ikke, hvad folk foretager sig i deres hjem, men illustrerer nogle mønstre om fugtniveauet i indeklimaet. Dette kan være begyndelsen på en dialog om fugt med beboerne og om selve bygningskonstruktionen med ejendomsinspektøren. Fugtmåleren Hygro leveres med en hukommelse, der gør det muligt at få data fra de seneste to års målinger. Fugtalarmen er en service, der tilbydes kunder, som har købt fugtmålere og har Brunata WebMon til at præsentere måledata. Den giver administrator og ejendomsinspektør mulighed for at opsætte en alarm for den enkelte måler i forhold til bygningens gennemsnitlige, relative luftfugtighed. Alarmen giver direkte besked dagligt

Nye praktiske fugtmålere til materialefugt
Nem og præcis måling af fugtniveauer i beton og andre byggematerialer - Strenometer er glade for at kunne præsentere 2 nye praktiske fugtmålere fra Elcometer Ltd.

Fugtmåler til beton model 7000S:
En ikke-destruktiv fugtmåler som er ideel til måling af fugtniveauer i beton og andre byggemateria-ler op til 19 mm under overfladen.

Digital fugtmåler model 7000PS:
Har 2 funktionsmåder, og er ideel til måling af fugtniveauer på og under overfladen.

• Søgefunktion (ikke-destruktiv): bruges til at vurdere fugtniveauet under overfladen af massive mure og gulve.
• Målefunktion (destruktiv; indstiksfølere): Bruges til at måle fugtniveauer hvor elektroderne bryder overfladen og måler længere inde i materialet.

Elcometer 7000S og 7000PS er nøjagtige og brugervenlige fugtmålere der fås enten med indstiks-følere eller med overfladefølere til ikke-destruktive test. Instrumenterne måler det gennemsnitlige fugtindhold ved at sammenligne ændringen i impedans mellem fugtige og acceptabelt tørre under-lag.

Fugtmåler model 7000S/7000PS:
• leveres kalibreret og klar til brug.
• har direkte visning af måleresultater på en tydelig, letlæselig skala.
• er bærbar, batteridrevet og ikke-destruktiv.

Yderligere information om fugtmåler model 7000S & 7000PS kan hentes hos
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk


Gør som Ikast Andelsboligforening: bliv alarmeret og undgå dyre fugtskader
Nye fugtmålere i alle lejligheder har allerede afværget én dyr fugtskade i Ikast Andelsboligforening. Udbedring af alvorlige fugtskader koster typisk flere hundrede tusind kroner, så der er mange penge at spare ved at tage problemerne i opløbet.
I Ikast Andelsboligforening (IABF) var det ønsket om at imødegå problemer med fugt og skimmel, der fik boligforeningen til at installere fugtmålere i 545 andelsboliger. "Der er altid nogen, som døjer med fugt i boligen - især når vinteren kommer. Vi kunne se, at der var stor forskel på, hvor meget fugt der var i de enkelte lejligheder. Derfor ville vi gerne hjælpe vores beboere til et bedre og sundere indeklima, så vi besluttede at få installeret fugtmålere i alle lejligheder," siger Erik Nielsen, driftsleder i IABF. Og fugtmålerne fra Brunata har vist sig at være en god investering. Den daglige fjernaflæsning og registrering af luftfugtigheden i de enkelte lejligheder har nemlig været med til at afdække problemer med for høj luftfugtighed. Det har sparet andelsboligforeningen for at udbedre fugtskader, der kan koste helt op til 300.000 kr. "Som administrator kunne jeg i Brunatas online system, WebMon, se at luftfugtigheden var væsentlig højere hos en af beboerne end i de andre lejligheder. Jeg havde derefter en god dialog med beboeren, og vi fik talt om, hvordan han kunne lave om på det," siger Erik Nielsen og fortsætter: "Vi talte bl.a. om udluftning og tørring af tøj indendørs, og kort tid efter kunne jeg se, at luftfugtigheden faldt i den pågældende lejlighed. Det var tydeligt at se, at beboeren var begyndt at ændre adfærd." Installationen af fugtmålerne hos IABF har også vist sig at have sine fordele, når uheldet er ude. Et utæt rør i en af lejlighederne blev først opdaget, da fugtmåleren indikerede, at der var fugtigt i den pågældende lejlighed. "I sådan en situation er det en stor fordel at have disse fugtmålere. Da vi først havde opdaget det utætte rør, kunne jeg på computeren se, hvornår der begyndte at komme fugt. Jeg kunne også efterfølgende holde øje med, hvor meget fugt der var tilbage i lejligheden, da vi var i gang med affugtningen," fortæller Erik Nielsen. Med fugtmålerne i de enkelte lejligheder har beboerne selv mulighed for at holde øje med luftfugtigheden indendørs. Og det er noget, beboerne benytter sig af. "Fugtmåleren hænger i gangen, så når jeg alligevel går forbi, kigger jeg lige på den," siger Jan Kristensen, som bor i IABF og aflæser måleren tre til fire gange dagligt. Jan Kristensen har tidligere boet i et boligbyggeri med meget fugt og skimmel, så derfor er han særlig opmærksom på at holde øje med luftfugtigheden indendørs. "Jeg vil gerne have, at luftfugtigheden ligger på 50 procent permanent, og i vores lejlighed svinger den mellem 45 og 55 procent. Hvis jeg ser, at den er på 55, så sørger jeg for at lave en ekstra udluftning. Jeg har meget fokus på ventilation og holder også øje med, om der kommer fugtskader på hjørner og paneler, men det har jeg ikke oplevet her," fortæller han. Alarm kommer problemet i forkøbet Med en nylanceret fugtalarm fra Brunata, behøver andelsboligforeningen dog ikke længere at holde øje med udsvingene manuelt. IABF er nemlig de første, der har fået adgang til den nye fugtalarm, som giver administrator mulighed for at opsætte en alarm på basis af fugtmålerens data. Alarmen giver direkte besked på baggrund af daglige målinger om for høj luftfugtighed. Det giver administrator mulighed for at agere med det samme og komme problemet i forkøbet. Fugtalarmen har allerede 10 dage efter installationen reageret på for høj luftfugtighed i et af lejemålene. "Nu hvor jeg ikke længere behøver at holde øje eller vente på, at lejeren selv fortæller, der er et fugtproblem, kommer jeg på forkant med problemet. Fugtalarmen gør, at jeg selv kan tage fat, være den opsøgende og hurtigt hjælpe vores lejere," siger Erik Nielsen og fortsætter: "Brunata har virkelig tænkt sig om. Fugtalarmen er genial. Den er nem at sætte op og giver et hurtigt overblik, så jeg kan se, om der er noget, jeg skal have fat i. Alarmen er super god, fordi du kan indstille den efter gennemsnittet af fugten i hele ejendommen. Vores alarm giver besked, hvis fugten i en lejlighed rammer 25 procent over gennemsnittet, og så kan jeg hurtigt reagere og se, om der er et problem." Få mere information hos Driftsleder i Ikast Andelsboligforening Erik Nielsen på telefon: 96 60 32 19 eller mail: en@iabf.dk Direktør i Brunata Scandinavia David Friisholm på telefon: 50 60 72 30 eller mail: dfr@brunata.dk Om fjernaflæste fugtmålere fra Brunata med online adgang Fugtmålerne fjernaflæses og sender flere gange dagligt data til Brunatas databaseservice, hvorfra administrator i foreningen kan følge med i fugtniveauer online via Brunata WebMon og Visual. Installationen af Brunatas Futura Hygro+, der registrerer luftfugtighed, betyder også at administrator kan følge fugtmønstrene i ejendommen. Målerne viser ikke, hvad folk foretager sig i deres hjem, men illustrerer nogle mønstre om indeklimaet, som man kan vurdere eventuelle fugtproblemer ud fra. Fugtmåleren kan også være med til at indikere, om det er adfærd og vaner, der er årsag til fugtproblemer, eller om det er bygningskonstruktionen, der er noget galt med. Fugtmåleren Hygro+ leveres med en hukommelse, der gør det muligt at få data fra de sidste to års målinger. Den nylancerede fugtalarm er en service, der tilbydes kunder, som har købt fugtmålere og har Brunata WebMon til præsentation af måledata. Brunata er en dansk og familieejet cleantech-virksomhed, der leverer forbrugsregnskaber og målesystemer til bolig- og erhvervsejendomme. Brunata har ca. 500 ansatte, omkring halvdelen i Danmark og resten i udlandet. Det er Brunatas mission at levere fair fordeling af udgifter til vand og varme ud fra præcise målinger af individuelt forbrug og dermed fremme en grøn adfærd gennem besparelser. Brunata har salgsselskaber i Skandinavien, Kroatien, Ungarn, Italien, Polen, Serbien, Slovenien og Tyrkiet samt licenstagere i yderligere otte lande. Brunatas målere og metoder anvendes i dag i 20 lande

Cookie-indstillinger