Energistyring – Ventilation

Energistyring af ventilationsanlæg indebærer at optimere energiforbruget og effektiviteten i ventilationsprocessen i bygninger eller industrielle anlæg. Ventilationsanlæg bruges til at kontrollere luftkvaliteten, fjerne forurenende stoffer og opretholde et behageligt og sundt indeklima.

Leverandører af og viden om Energistyring i forhold til ventilation:


Gewa Control ApS

Merlegårdsvej 19
2635 Ishøj Landsby
Tlf. 39 56 29 00
E-mail: kim@gewa-control.dk

www.gewa-control.dk

Kompetencer: Automatik til ventilation, automatik til varme, styring og regulering, ventilation, varme, CTS-anlæg, kontrolanordninger, pneumatik

Læs mere om Gewa Control ApS


Lund Thunbo ApS

Holmbjergvej 97
8420 Knebel
Tlf.: 31 14 44 84
E-mail: kimotto@lundthunbo.dk

www.lundthunbo.dkwww.tankbiogas.dk

Kompetencer: Gastankstationer, biogasopgradering, energianlæg, varmepumper, projektering af biogasanlæg, ATEX, maskinsikkerhed

Læs mere om Lund Thunbo ApS


SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30B
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 88 88
E-mail: info@san-as.com

www.san-as.com

Kompetencer: El-varme, el varme, elvarme, Elektriske Heatere, Varmelegemer, Varmepatroner, Værktøjsvarmepatroner, Varmeblæsere, Gennemstrømsvarmere, Belastningsmodstande, Varmekabler, Varmemåtter og -tæpper, Antikondensvarmere, Belysning, Ventilation, Termostater og Styring, Koblingsbokse, Ex Applikationer, Jernbanesystemer, Industriovne, Kirkeovne, Radiatorer, Håndklædetørrere

Læs mere om San Electro Heat A/S


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


Mere viden om Energistyring i forhold til ventilationsanlæg:

Her er nogle aspekter ved energistyring af ventilationsanlæg:

  1. Effektiv ventilatorstyring: Energistyring af ventilationsanlæg indebærer optimering af ventilatorernes drift for at reducere energiforbruget. Dette kan omfatte brug af variable hastighedsdrev (VSD) til at justere ventilatorens hastighed efter det aktuelle luftbehov. Derved undgås unødvendigt høje ventilationshastigheder og derved et højt energiforbrug.
  2. Optimeret luftstrømstyring: Energistyring involverer også korrekt dimensionering og indstilling af luftstrømssystemet. Ved at analysere og justere luftstrømsdistributionen kan man undgå overflødig luftstrøm, som kan resultere i spild af energi. Brug af reguleringsventiler og afbalancering af luftstrømme kan hjælpe med at opnå en mere præcis og energieffektiv luftfordeling.
  3. Brug af energieffektive ventilatorer og udstyr: Valg af energieffektive ventilatorer og udstyr kan bidrage til at reducere energiforbruget. Ventilatorer med høj effektivitet, motorer med variabel hastighed og energieffektive filtre kan bidrage til at opnå besparelser i energiforbruget.
  4. Optimeret ventilationsstyring: Energistyring indebærer også optimal styring og tidsplanlægning af ventilationsanlægget. Ved at tilpasse ventilationsbehovet til aktivitetsniveauet i bygningen kan man undgå unødvendig ventilation og opnå besparelser i energiforbruget. Brug af tidsstyring, tilstedeværelsessensorer og CO2-sensorer kan hjælpe med at justere ventilationen efter behovet.
  5. Regelmæssig vedligeholdelse: Energistyring involverer også regelmæssig vedligeholdelse af ventilationsanlægget. Rensning af filtre, smøring af bevægelige dele og kontrol af systemets funktion kan bidrage til at opretholde optimal ydeevne og undgå unødvendigt energiforbrug.
  6. Overvågning og analyse: Energistyring omfatter også overvågning og analyse af ventilationsanlæggets ydeevne. Ved at analysere data om energiforbrug, luftstrømme og temperaturer kan man identificere områder med ineffektivitet og implementere forbedringer.

Implementering af energistyringstiltag i ventilationsanlæg kan bidrage til at reducere energiomkostninger, forbedre indeklimaet og minimere miljøpåvirkningen. Det anbefales at arbejde sammen med specialister inden for ventilationsdesign og energistyring for at evaluere, identificere og implementere de mest hensigtsmæssige energieffektive løsninger baseret på specifikke behov og målsætninger.

 


Hvordan ser fremtidens energilandskab ud?
Energikonference 2022 blev i dag afviklet i Esbjerg, og emnerne spændte bredt fra fremtidens fjernvarme og offshore vind i Nordsøen til CO2-lagring og de nødvendige kompetencer, der skal til. Krigen i Ukraine har understreget fællesnævneren: Der skal fart på.

For niende år i træk afholdt Maskinmestrenes Forening i samarbejde med Dansk Fjernvarme i dag den største energikonference udenfor hovedstadsområdet i Danmarks energimetropol Esbjerg.

I samarbejde med politikere, eksperter og virksomheder tog konferencen pulsen på energi- og klimapolitikken, og gav sine bud på svarene på, hvor udfordringerne og mulighederne ligger for fremtidens energiforsyning.

Klimamål 2025 blev vedtaget foråret 2021, en landbrugsaftale kom på plads i oktober, finanslovsaftalen i december, og nytårsønskerne havde fokus på grøn energi. Reduktionsmålet på 70 procent i drivhusgasser i 2030 kunne synes indenfor rækkevidde med disse og flere initiativer, der skal skabe et grundlag for tusindvis af nye arbejdspladser.

Der skal eksempelvis etableres 10 GW havvind i den danske del af Nordsøen samt vindmøller og solceller på land, ligesom der skal bygges og tilkobles nye energiøer i Nordsøen og på Bornholm. Nye private og offentlige Power-to-X-værdikæder og sektorkoblinger er etableret for at øge behovet for grøn strøm og for at fabrikere grønne energiprodukter, og de første skibe med e-metanol og CO2-neutral ammoniak er søsat.

»Vi havde en fremragende konferencedag, hvor vi blandt andet talte meget om, hvordan energipolitik nu også er blevet sikkerheds-, finans- og udenrigspolitik, med krigen i Ukraine som det ulykkelige bagtæppe. Og vi har talt om, hvor vigtig det er at energieffektivisere så meget som muligt, hvilket måske er blevet lidt overset i alle de år, hvor energipriserne var lave. Endelig har vi været omkring det enorme potentiale for både vedvarende energi og CO2-lagring i Nordsøen,«

siger formand for Maskinmestrenes Forening, Lars Have Hansen.

En samfundsopgave for hele værdikæden

Også direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, deltog med budskabet om, at fremtidens grønne energi er en fælles opgave.

»Udover at stå overfor aktuelle klimaudfordringer, hvor en grøn energisektor er en central del af løsningen, er vi også blevet ramt af en krig på europæisk grund, der kalder på uafhængighed af russisk naturgas. Vi skal trække på alle de grønne energikilder, vi kan, for at sikre en stærk, uafhængig og grøn energiforsyning i Danmark. Der skal mere fart på, samtidig med at forsyningssikkerheden hele tiden skal være i top,« siger han. Til at debattere fremtidens energi deltog også repræsentanter fra blandt andre Aalborg Universitet, Vattenfall, Ørsted, INEOS, HØST PtX Esbjerg, Aalborg Portland og SYNERGI samt politikere fra såvel regeringspartiet som oppositionen.


EnergiData afholder individuelt tilpassede kurser om energibesparende foranstaltninger for drifts- og energiadministrativt personale
Vi har gjort os en masse praktiske erfaringer igennem mere end 15 år med "full service" energistyring, om hvad der kan motivere og påvirke adfærden hos de energiansvarlige medarbejdere og deres kollegaer.
Disse erfaringer har givet os en forståelse for, hvordan energistyringen gøres så effektiv som muligt, idet det også er vores erfaring, at ingen kæde er stærkere end det svageste led... Send Jeres energiansvarlige driftspersonale på et af vore 2 kurser (Sådan får du noget ud af energimærkningsordningen eller optimal energistyring) eller vælg selv Jeres eget tema for et individuelt tilpasset kursus. Hvordan får du noget ud af Energimærkningsordningen..? Dette ½ dags kursus er baseret på vore egne gode såvel som dårlige erfaringer med energimærkning. Der er en reel risiko for, at alt for mange energimærker samler støv på hylder i både offentlige og private virksomheder. Dette kursus giver deltagerne nogle enkle værktøjer, som øger chancerne for et øget udbytte af energimærkningsordningen. På kurset tages bl.a. følgende emner op: - stil krav til din energikonsulent - vær selv aktiv i forhold til energiplanen - sæt dig ind i egne nøgletal, så du har en holdning til forbruget - søg hjælp til at få overblik over finansieringsmuligheder Kurset kan have fra 10 deltagere, og I bestemmer selv hvor det skal afholdes. Optimal energistyring Får I nok ud af Jeres anstrengelser med energistyring eller er I måske slet ikke kommet i gang endnu...? Vi afholder 1-dags kurser i energistyring hvis formål er, at deltagerne skal kunne gå direkte tilbage på arbejdspladsen og være i stand til at udpege de "ømme" områder rent forbrugsmæssigt. Deltagerne får en kort introduktion i energistyringens grundelementer og undervises bl.a. i følgende: - energianalyse - udarbejdelse af energibudget - sammenligning af nøgletal - metoder til at afsløre og kortlægge forbrugsafvigelser Kurset kan have fra 6 deltagere, og I bestemmer hvor det skal afholdes. læs mere på www.energidata.dk