Alupex

Alupex er et rør som er konstrueret efter "sandwich"-metoden, det vil sige, at der inderst er PEC, aluminium og yderst PE rør. Alupex er dermed et rørsystem som er yderst fleksibel. Alupex rør er et meget alsidigt rør og nyeder stor udbredelse inden for VVS branchen

Leverandører af og viden om alupex:


Mere viden om Alupex:

Alupex rørkan bl.a. anvendes til brugsvand, varmeanlæg oggulvvarme. Alupex kan ligeledes anvendes til bådee synlig rørinstallationer, samt skjulte rørinstallationer.