Sprout Space – modulopbyggede klasseværelser med tekstilbaseret ventilation

Sprout Space – modulopbyggede klasseværelser med
tekstilbaseret ventilation

KE Fibertec i USA har leveret tekstilbaseret ventilation til
Sprout Space, der er modulopbyggede klasseværelser. Designet har
allerede vundet adskillige arkitekturpriser og Sprout Space
projektet har været omtalt i flere magasiner i USA.

KE Fibertecs tekstilkanaler blev valgt af arkitekterne Perkins +
Will til at sørge for frisk luft i klasseværelserne.
Arkitektfirmaet havde en række særlige krav til luftfordelingen og
det blev tekstilkanaler bl.a. på baggrund af deres fleksibilitet og
tilpasningsmuligheder.

Jævn og støjsvag luftfordeling
Arkitekterne lagde også vægt på en jævn luftfordeling og at
tekstilkanal-løsningen er støjsvag. Begge dele er særdeles vigtige
i specielt undervisningssektoren, for at man kan sikre gode
undervisningsmiljøer, hvor de studerende kan koncentrere sig.

De fleste materialer i projektet skulle have flere funktioner.
Det gjaldt også tekstilkanalerne, som arkitekt og projektleder
Allen Post også er inde på i magasinet Smithsonian, hvor han bliver
interviewet af Megan Gambino.

“Allen Post fortæller mig, at han har været i klasseværelser
hvor de studerende har bemærket at tekstilkanalerne er blevet fyldt
med luft. “Det skaber nysgerrighed” siger han. De ved at
ventilationsanlægget er tændt, der bliver brugt energi og frisk
luft kommer ind i lokalet. Dermed bliver de bevidste om den luft
som de indånder”

Sprout Space prototypen bliver i øjeblikket udstillet på
National Building Museum i Washington D.C. og stedet bliver hver
dag besøgt af studerende, der er kommet for at se en ny form for
undervisningslokale.

Design information:

Total luftmængde: 2.380 kubikmeter i timen
Designtryktab: 75 Pa

Der blev leveret 2 styk Ø305 mm 20 lbm meter pose per
klasseværelse.

Luften bliver distribueret via et KE Inject Hybrid system der
sørger for frisk luft igennem kanalen og ud igennem kanalens
huller.

Tekstilkanalerne er monteret på safetrack skinner, der giver
installationen stabilitet og et pænt udseende.