JUMO ecoLine O-DO optisk sensor – et nyt intelligent målesystem for måling af opløst ilt.

JUMO ecoLine O-DO optisk sensor – et nyt intelligent
målesystem for måling af opløst ilt
.

Foruden måling af pH-værdien og ledningsevnen er bestemmelse af
den opløste iltkoncentration også et vigtigt parameter i
vandanalyse !

Langtidsstabilitet og lave drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger kendetegner denne nye sensor. Den er
egnet til anvendelse på eksempelvis kommunale og industrielle
rensningsanlæg, overvågning af drikkevand, beskyttelse af
vandmiljøet samt i dambrug.

JUMO ecoLine O-DO lagrer kalibreringsdata i direkte i sensoren.
Dette muliggør enkel “plug and play” uden behov for omkalibrering.
Den robuste sensor i rustfrit stål har et måleområde på 0…20 mg/l
og kan anvendes i temperaturområdet 0…60°C.

Sensoren kan tilsluttes via Modbus RTU RS485 til JUMO AQUIS
500RS, der har integreret regulatorfunktion. Den er opbygget som en
feltenhed, men kan også monteres i en tavle/skab.

Klartekst vises i displayet der er baggrundsbelyst, hvilket gør
aflæsning under svage lysforhold mulig.

Enheden programmeres med et brugervenligt set-up program på en
PC.

For yderligere spørgsmål, kontakt JUMO på 4619 4666 eller se på
www.jumo.dk