JUMO techLine TC – Den nye sensor for total klor – Sikker og pålidelig måling!

JUMO techLine TC – Den nye sensor for total klor –
Sikker og pålidelig måling!

Efter DIN EN ISO 7393-2 er total klor summen af frit og
kombineret klor. Frit klor har en ønsket effekt, da det
desinficerer vand.

Kombineret klor findes i form af kloraminer, der er et uønsket
biprodukt, som fremkommer når vand desinficeres med klor.
Kloraminerne produceres når klor reagerer med urenheder i vand, som
indeholder nitrogen (eksempelvis urea og aminosyrer). Kloraminer er
årsag til den typiske lugt i svømmehaller, og forårsager irritation
af hud og øjne. Derfor er der sat en grænseværdi efter DIN 19643-2,
der definerer en øvre grænseværdi på 0,2 mg/l for kombineret
klor.

JUMO tilbyder den nye JUMO tecLine TC sensor for overvågning af
grænseværdien. Sensoren er designet til at bestemme den totale
klorkoncentration i vandige opløsninger.

Sensoren for total klor kan tilsluttes JUMO’s gennemprøvede
displays/regulatorer som JUMO dTRANS AS 02 og JUMO AQUIS 500 AS –
disse enheder kan spændingsforsyne klorsensoren, og giver mulighed
for nem kalibrering af målesystemet.

For yderligere information kontakt JUMO på 4619 4666 eller se på
www.jumo.dk