Schneider – Korsbæk oplever massivt rykind med brandsikring i top

Uanset om du vælger Postgårdens damaskduge eller udsætter dig
for Tjener Bolts luner i Jernbane Restauranten, kan du nyde dit
måltid i sikre rammer, når Bakken igen åbner den 17. marts 2016.
Der er nemlig tænkt på brandsikkerheden overalt i Korsbæk på
Bakken, hvor det velkendte Matador-univers er omsat fra TV-kulisser
til virkelighed.

Alligevel har den nyeste teknologi gjort sit indtog. Korsbæks
bygninger er således udstyret med flere hundrede detektorer, som
staks afslører kritisk røg eller varmeudvikling.

“Det betyder, at medarbejdere og brandmyndigheder straks kan yde
den nødvendige indsats, hvis der f.eks. opstår behov for lokal
brandslukning eller tømning af en restaurant eller en
brandslukningsindsats i f.eks. et køkken eller teknik rum”, siger
Mads Seemann, der er indehaver af Trebbien Electric, som er
hovedentreprenør på installationsarbejdet i Matador-byen.

Røg i køkkenet – ikke i teknikken
Brandsikringen omfatter i alt ca. 235 detektorer, alarmtryk og
andre enheder fra Schneider Electric, som er bundet sammen i et
netværk med en brandalarmeringscentral. Den udpeger kritisk
røgudviklinger og unormale temperaturstigninger overalt i
bygningerne, så brandfolk i sidste ende sparer kostbar tid ved
udrykning. Samtidig er de akustiske brandalarmer suppleret med
talevarslingsanlæg, som erfaringsmæssigt forhindrer panik og stress
blandt publikum.

Færre, forstyrrende fejlalarmer
Der er også tænkt på at minimere antallet af generende og kostbare
fejlalarmer uden at give køb på sikkerheden. ABA – systemet er
således bestykket med i alt 140 intelligente, optiske røgdetektorer
og termiske sensorer, som “tænker før de taler” og kun udløser et
alarmsignal, når det er påkrævet.

“Enhver røgudvikling er kritisk i et teknik-rum men ikke
nødvendigvis i et køkken, hvor unormale temperaturudsving til
gengæld kan indikere en latent brandudvikling, som kræver handling
og måske assistance fra brandvæsenet”, siger projektleder Haig
Kriegbaum, Schneider Electric.

Lise Nørgaard og DR- samarbejde om Korsbæk på
Bakken

Korsbæk på Bakken er blevet til i et samarbejde mellem DR,
forfatter Lise Nørgaard og initiativtager og ejer Torben “Træsko”
Pedersen, som er Bakkens største teltholder. Byen omfatter
velkendte restauranter og butikker fra Matadorserien, og publikum
betjenes efter datidens normer