DS – Elsikkerhed: Godt opgør med danske særkrav

Standarderne er nu oversat til dansk og samlet i en mere læservenlig standardsamling.

Ifølge rådgivende ingeniør Ulrik Fournais, der er dybt specialiseret i el-området, er der kun umiddelbare fordele ved den nye elsikkerhedslov, der medfører øget anvendelse af internationale og europæiske standarder. I kraft af den nye elsikkerhedslov gennemføres også en regelforenkling set i forhold til EUlovgivningen på området, der gør, at produkter og installationer bliver bedre og mere sikre og samtidigt øges konkurrencen, hvilket er et positivt tiltag for rammevilkårene i elbranchen og en i øvrigt trængt industri.
– I mine øjne har det været hæmmende for udviklingen, at vi i Danmark har haft nationale særkrav og forbehold på elinstallationsområdet i forhold til andre europæiske lande. Det betyder, at der ikke altid har været overensstemmelse mellem fx produkt- og installationsstandarder, siger Ulrik Fournais og uddyber:
– Hvis man fx udvikler et nyt køleskab, gør man det op mod de nyeste produktstandarder, bl.a. for at være sikker på, at produktet er helt up to date sikkerhedsteknisk. Det betyder, at produkterne i dag er på et helt andet niveau end det eksisterende danske regelgrundlag, som stærkstrømsbekendtgørelsen bygger på. Der er altså sket en del i udviklingen. Og det har blandt andet givet sikkerhedsmæssige udfordringer, fordi nye produkter forudsætter, at de bliver installeret efter de tidssvarende installationsstandarder.

Ændringerne i elsikkerhedsloven, hvor der via bekendtgørelserne vil blive henvist til gældende standarder, betyder, at de nyeste europæiske standarder danner grundlag for sikkerhedsniveauet i Danmark. Samtidigt vil det ifølge Ulrik Fournais lette arbejdet i forbindelse med udbudsmaterialer.
– Fremover kan vi blot henvise til elsikkerhedsloven og dens bekendtgørelser, fordi de referer til nyeste installationsstandarder. Den er altså hele tiden opdateret. Og det er enormt vigtigt, fordi der konstant sker løbende udvikling. Producenterne fornyr sig, så det bliver installationerne også nødt til i takt med introduktion af nye materialer, nye funktioner og nye teknologiske muligheder.

Ud over rådgivning, konstruerer, designer og udvikler Ulrik Fournais firma, FOURNAIS ENERGI ApS, bl.a. inden for maskiner og brændselsceller. Og her er det ligeledes alfa og omega at tage afsæt i de seneste standarder. Ellers kan produkterne simpelthen ikke sælges på markedet.
– Verden er dynamisk, og Danmark er et meget lille land set på den store globus. Vi er ikke trendsættende, og hovedparten af elektrisk materiel kommer fra udlandet og er baseret på europæiske og internationale standarder. Regelsættet for elinstallation bliver derfor også nødt til at følge det nyeste grundlag, ligesom materialerne og produkterne gør. Den nye lovgivning afløser Stærkstrømsreglerne som er 16 år gamle – men der er ingen i dag, der vil have et 16 år gammelt produkt. Med den nye lov kommer elbranchen på omgangshøjde med vores naboer samtidig med, at vi åbner op for konkurrencen og internationaliseringen – og det er godt, siger Ulrik Fournais.

Nu er standarderne her på dansk
Gældende tidligst fra d. 1. januar 2017 vil den nye installationsbekendtgørelse under elsikkerhedsloven referere til DS/HD 60364-serien. Standarderne er nu oversat til dansk og gjort mere læservenlige. Samtidigt er de samlet i en standardsamling i to bind, der kan købes her: på webshop.ds.dk

Når den endelige installationsbekendtgørelse er vedtaget og de danske afvigelser til standarderne kendes, vil standardsamlingen udkomme i en ny udgave med en opdatering af de danske afvigelser. Grundet efterspørgsel udgives den allerede nu i en 1.-udgave, så der er mulighed for, at man kan forberede sig på de tekniske ændringer.

Stærkstrømsbekendtgørelsen er fortsat gældende, indtil nye bekendtgørelser udstedes på elsikkerhedsområdet. Herefter vil der blive en overgangsordning.