Door System – Stor efterspørgsel på EI₂60-C branddøre og -porte

Den nye europæiske standard EN16034 inden for branddøre og -porte skærper kravene til, hvad en dør eller port skal kunne holde til. De nye EI₂60-C døre og porte bliver bl.a. testet fra begge sider nu. Den nye standard trådte i kraft 1. november 2016 og efter en 3-årig overgangsperiode er det 1. november 2019 ikke længere lovligt at sælge de gamle BS60 døre og porte.

Så længe vil kunderne åbenbart ikke vente på at tage de nye standarder i brug. Kunderne vil have større sikkerhed og øget holdbarhed, og hos Door System opleves i øjeblikket en stor efterspørgsel efter EI₂60-C døre og porte.

”Vi har rigtig mange forespørgsler og ordrer i øjeblikket på de nye branddøre og porte. Over de seneste år har vi brugt masser af ressourcer på at udvikle og teste efter den nye standard. Det betyder, at vi er rigtigt langt fremme, når det gælder EI₂60-C døre og porte, og kan rådgive kunderne i forhold til den samlede løsning. Fx har det stor betydning hvilken væg, du monterer branddøren i, og her kan vi hjælpe, så kunderne får den rigtige løsning med de rette godkendelser”, fortæller Søren Rahbek, salgschef hos Door System.

De nye skærpede krav betyder fx også, at man fysisk skal teste 2-fløjede døre. Det er ikke længere nok at teste en 1-fløjet dør og efterfølgende få den godkendt som 2fløjet. Samlingen mellem de to dørblade er ekstrem udsat ved brand, og det kræver helt særlige tilpasninger at få den 2-fløjede dør til at holde i 60 min, som den nye standard kræver. Skal der være et vindue i døren, skal døren også fysisk testes med vindue, før den kan godkendes. Og skal døren monteres i en panelvæg, skal den også testes i panelvæggen for at blive godkendt. Panelvægge reagerer meget anderledes end fx betonvægge i tilfælde af brand.

”I forhold til testmetoder og kvalitet – og dermed også pris – ligger vi nok i den høje ende inden for EI₂60-C døre og porte, men målt på det aktuelle aktivitetsniveau er kunderne villige til at betale lidt mere for at få den ekstra sikkerhed og rådgivning omkring løsningen. Generelt mærker vi stigende optimisme i øjeblikket, og det er tydeligt, at lysten til at investere er
Door System har de seneste år arbejdet intenst med udvikling og test af branddøre og -porte.
Søren Rahbek, salgschef hos Door System A/S
PRESSEMEDDELELSE
tilbage. Også på vores hurtigporte og andre energirigtige løsninger, hvor der kan ydes energitilskud, er der gang i den” fortæller Søren Rahbek.

For at honorere den øgede efterspørgsel har Door System udvidet produktionsfaciliteterne på fabrikken i Østjylland. Virksomheden har overtaget bygninger i området, fordoblet produktionsarealet og øget kapaciteten betragteligt.

Se denne korte video om Door System:

LÆS også: Door System – En hurtig, isoleret rulleport kan tjene sig hjem på under 2 år
Door System A/S's Firmaprofil