El-Service – Elektriker skaber tryghed i konfliktzone

Det er den tidligere Copenhagen International School på Hellerupvej, som Gentofte Kommune har valgt at omdanne til boliger for nytilkomne flygtninge. Transformationen fra skole til flygtningeboliger sker med et særligt fokus på tryghed. Tryghed spiller nemlig en helt afgørende rolle, når flygtninge succesfuldt skal etablere en tilværelse i et andet land. Derfor har hovedentreprenør Holm Tømrer- og Snedkerfirma valgt EL-Service til at installere et gennemtænkt ABA-anlæg, der skal være med til at gøre de nye beboere trygge.
 
El-Service, der er DBI-certificeret og har opbygget el-tekniske specialistkompetencer gennem generationer, glæder sig over at bringe sit speciale indenfor ABA-anlæg i spil.
 
“Vi har installeret et automatisk brandalarmanlæg (ABA), som tidligt kan detektere tegn på brand og alarmere brandvæsnet. Men ikke nok med det. Vi har også tilpasset ABA-anlægget hele ejendommen, så det tillige styrer varslings- og dørlukningsanlæggene.” lyder det fra Jens Weywadt direktør i EL-Service.
 
Brugen af ABA-anlæg begrænser sig naturligvis ikke til flygtningeboliger, men kan installeres alle steder, hvor man vil løfte trygheden og sikre mod brand.
 
For et halvt år siden skabte planen om flygtningeboliger i velhaverkommunen højlydte protester og kraftige indsigelser. Men i takt med at boligerne er ved at være indflytningsklare, synes den dårlige stemning at have fortaget sig. De positive holdninger pipper frem, og det er bestemt noget EL-Service støtter op om:
 
“Vi ved godt, at et ABA-anlæg blot er et lille skridt på vejen mod en tryggere hverdag for de flygtninge, der kommer hertil og har været så meget igennem. Men for os er det en ære at være med til at støtte op om og skabe tryghed for mennesker, når de mest har brug for det.”

Se leverandører af alarmanlæg her