Brady – Skab sikre og effektive arbejdspladser, som overholder lovkravene

Overholdelse af lovkrav
Ved at bruge Bradys holdbare rørmærker, sikkerhedsskilte, CLP-labels og områdeopmærkning kan industrivirksomheder i det store og hele sikre, at de overholder EU-direktiv 89/391/EØF om tilstrækkelig beskyttelse af arbejdstagere og 92/58/EØF, som forpligter arbejdsgivere til at opsætte sikkerhedsskilte, samt direktiv 1272/2008 om klassificering, opmærkning og emballering af kemikalier (CLP) og national lovgivning. Bradys løsninger til sikkerhedsopmærkning er også i overensstemmelse med specifikationerne i de relevante tilføjelser til direktiv 92/58/EØF.

Sikkerhed
Sikkerhedsskilte, rørmærker, CLP-labels og områdeopmærkning bruges til at informere eller advare medarbejderne om potentiel fare, når og hvor de har mest brug for det. Undgå kollisioner mellem fodgængere, gaffeltrucks og andre køretøjer ved tydeligt at opmærke trafikbaner. Giv medarbejdere og redningsfolk oplysninger om, hvilke rør eller kemikaliecontainere der indeholder farlige stoffer, og implementer skilte om forbud, advarsler, påbud, evakuering og brandslukning for at undgå ulykker på arbejdspladsen.

Effektivitet
Ud over overholdelse af lovkrav og sikkerhed kan områdeopmærkning, rørmærker og sikkerhedsskilte også have en positiv indvirkning på arbejdspladens effektivitet, idet medarbejderne er informerede om, hvor de kan finde de nødvendige værktøjer, eller hvilket beskyttelsesudstyr de bør have på. Det kan også sikre, at vedligeholdelsesteams arbejder hurtigere og mere effektivt, hvis det tydeligt opmærkes, hvilke ventiler der styrer hvilke rør, og det vises, hvad rørenes indhold, strømretning, kilde og destination er.

Brady Danmark's Firmaprofil