SICK – INSPEKTION AF MAGNESIUMTEGL MED 3D-VISION-TEKNOLOGI

Producenter af byggematerialer ønsker at kunne garantere en muligst høj produktkvalitet. Ved produktionen af specialteglsten til højovne, som er særligt modtagelige over for overfladebeskadigelser, er produktionskontrol allerede uundværlig under produktionen. I Tjekkiet har man udviklet et system, der kan kontrollere teglsten, mens de er i bevægelse på transportbåndet. Det genererer 3D-modeller af hver eneste teglsten. Hertil anvendes 3D-vision-sensorer fra SICK. Ved hjælp af 3D-modellerne kan man bestemme teglstenens præcise dimensioner og omfanget af beskadigelsen.

Systemet består af en automatiseret robot fra ABB – en af verdens førende koncerner inden for energi- og automationsteknik – et styrepanel, en sensor, der måler den præcise bredde, og fire 3D-vision-sensorer IVC-3D fra SICK. De har en optisk opløsning på 0,2 mm og er også velegnede til måling under de mest krævende forhold i industrien. 3D-vision-sensorerne arbejder efter triangulations-afstandsmålingsprincippet. Linjelaserstrålen, som er integreret i huset, projicerer et lysspor over på objekter og registrerer dermed objektets profil. Dermed er en IVC-3D i stand til at generere præcise 3D-billeder af profilerne, opdage volumenfejl og måle teglstenene særdeles præcist. Derfor kan teglstenenes kvalitet allerede kontrolleres under fremstillingen, og defekte objekter kan udsluses rettidigt.

Netværk af sensorer, der kommunikerer indbyrdes
Softwaret IVC Studio, som kan bruges til at etablere et perfekt måleprogram med over 100 tools, anvendes til programmering af 3D-vision-sensorerne IVC-3D. Måleprogrammet gemmes i IVC-3D’ens flash-database, som også kan arbejde videre, uden at der er tilsluttet en PC. I det foreliggende tilfælde er IVC-3D’erne fastgjort omkring transportbåndet, der er specielt udviklet til formålet, og koblet i et netværk, så de kan kommunikere med hinanden. Der er i hvert enkelt tilfælde tildelt en 3D-vision-sensor som styringssensor, der indsamler informationer fra underordnede sensorer og transmitterer måleresultaterne til den automatiserede robot ABB IRB 6640 Foundry, der sørger for den mekaniske af- og pålæsning af teglsten ved transportbåndene. Samtidigt kommunikerer 3D-vision-sensorerne med styrepanelet, der benyttes til indtastning af måleparametrene og eventuel arkivering af data til senere brug. Displacement-målesensoren OD Precision fra SICK har en målenøjagtighed på 0,01 mm og supplerer systemet.

Nem betjening og overskuelig proces
Kontrolsystemet er nemt og ukompliceret at betjene. Den robotiserede celle kan uden videre startes ved at aktivere START-tasten. Transportbiler bringer teglene hen til deres destination, hvor de losses pallevis. Her læsser robotten så de enkelte teglsten op på transportbåndet. Efter indscanningen analyserer 3D-styresystemet trin for trin teglenes egenskaber og sender informationer om deres kvalitet til robotten. Til sidst stables teglstenene på en af fire paller. Måleværdierne vises og gemmes midlertidigt på styrepanelets display. En rød advarselslampe gør operatøren opmærksom på fejlbehæftede produkter. Systemparametre såsom enkelte tolerancer er nemme at ændre og tilpasse til de gældende krav via betjeningspanelet. Med de mange indstillingsmuligheder sikrer systemet forskellige produkttyper i førsteklasses kvalitet

LÆS også: SICK – Sikkerhedsscanner med 8 sikkerhedsfelter til både Ethernet/IP og PROFINET interface
SICK A/S's Firmaprofil