Innovationsfonden – Hurtigere vindmålinger skal sætte skub i nye vindmølleparker

Med projektet RECAST, søsat af DTU Vindenergi, vil målingerne kunne udføres 66-75% hurtigere end i dag. Innovationsfonden investerer 8,5 mio. kr. i projektet

Planlægning og opførelse af vindmølleparker tager i dag et sted mellem 2 til 4 år.
Ambitionen bag projektet RECAST er at gøre estimeringen af energiproduktionen af en ny vindmøllepark langt mere præcis, samtidig med at perioden med målinger kan forkortes fra typisk 12 måneder til 3 eller 4 måneder.

Den traditionelle metode til at beregne vindressourcer (WRA-metoden), blev oprindeligt designet til regioner med simpelt terræn. Her udføres WRA’er ved at installere en enkelt meteorologisk mast (met mast), der måler vindstyrken med sensorer.

I fremtiden vil mange vindmøller dog blive placeret i skove og kuperet og bjergrigt terræn. På komplekse områder kan en enkelt met mast ikke give fyldestgørende information om vinden, og estimaterne af energiproduktionen i komplekse terræner er derfor meget usikker. Løsningen i dag er at bygge flere met master, men denne løsning er ofte for dyr.

Måling af vinden på mange steder med bare et system
RECAST, et nyt projekt, som DTU Vindenergi, Vestas, EMD International og Renewable Energy Systems Limited er gået sammen om, vil løse det problem og levere pålidelige data fra de komplicerede terræner.

Det skal ske ved at modne WindScanner-teknologien, der i dag næsten bruges i forskningsøjemed. Her skannes vinden med scanning lidarer (lysskannere), der måler i flere positioner samtidigt. Rozenn Wagner senior researcher hos DTU Vindenergi og projektleder på RECAST forklarer:

– RECAST tager fat om tre områder: En opgradering af Windscanner software, så målingerne bliver brugervenlige for industrien, et nyt softwaremodul, så planlæggerne kan integrere målingerne i deres beregninger, samt et beregnings-værktøj som kan afgøre om Windscanner-teknologi eller met master er den bedste løsning i den enkelte situation.

– Det gør det mere sikkert for eventuelle investorer at involvere sig i etablering af vindmølleparker, hvilket igen vil være med til at gøre vindenergi konkurrencedygtig i forhold til fossil energi, fortæller Rozenn Wagner.