Teknologisk Institut – Robotteknologi i sundhedsplejen skal udbredes

DIH-HERO – Digital Innovation Hub in Healthcare Robotics – er et europæisk projekt, der har til formål at booste innovation og implementering af robotter i sundhedsplejen.

Konsortiet bag projektet, som ledes af det hollandske University of Twente, består af 17 partnere, der er fordelt på 10 europæiske lande – heriblandt Teknologisk Institut i Danmark.

Målet med projektet er at etablere en uafhængig platform, egnet til at skabe forbindelser mellem virksomheder, vidensinstitutter og investorer – og ikke mindst at facilitere samarbejdet og understøtte dem i at fremstille produkter og ydelser inden for robotteknologi samt gøre dem tilgængelige for leverandører inden for sundhedsplejen.

– Teknologisk Instituts rolle i projektet er at forbinde virksomheder i Skandinavien med platformen og bl.a. understøtte start-up virksomheder med teknologi og knowhow, siger programchef Troels Oliver Vilms Pedersen fra Teknologisk Institut og tilføjer:

– Vi har erfaret, at når vi som institut er stærkt repræsenteret i europæiske projekter, så er der flere danske virksomheder, der også deltager i dem. De får adgang til kapital og samarbejde med de bedste vidensinstitutioner i Europa, som er muligt via projekterne.

Svært i praksis
Stefano Stramigioli, der er professor inden for robotteknologi på the University of Twente og koordinator i det paneuropæiske projekt, forklarer om projektet: 

– Vejen til at implementere nyskabelser inden for sundhedsplejen i praksis er svær, tidskrævende og kræver betydelige investeringer. Det indebærer blandt andet kliniske tests, udvikling af effektive produktionsmetoder, at nå ud til investorer, at etablere en virksomhed og håndtere distribuering. 

Europa-Kommissionen bestræber sig på at accelerere disse ‘innovationsforløb´ gennem hele værdikæden og sikre, at produkterne og ydelserne udvikles effektivt ved at skabe forbindelse mellem de forskellige interessenter. Hver af de 17 partnere i konsortiet repræsenterer noget af Europas bedste netværk af sundheds- og vidensinstitutter, investorer og kommercielle virksomheder, der beskæftiger sig med robotteknologi i sundhedsplejen. 

Realisere globale potentialer
Morten Rasmussen, der er direktør i den danske brancheforening Danish Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi er meget begejstret for, at der er dansk deltagelse i projektet. 

– Det er fantastisk, at vi får sådan et projekt hjem til Danmark, som kan være med til at understøtte innovationen i nye teknologier til sundhedsplejen, siger han og tilføjer:

– Det giver danske virksomheder mulighed for at trække direkte på verdensførende kompetencer, og få realiseret globale potentialer ved deres nye produkter.

Fire-årig indsats
Med en fælles indsats skal der opbygges en DIH-HERO-platform i løbet af de næste fire år. Platformen vil betydeligt øge værditilvæksten i hele værdikæden i sundhedsplejens økosystem ved at dele viden, skabe forbindelse mellem de rigtige interessenter og sætte gang i investeringer. 

– Vi er meget glade for bevillingen på 120 millioner kroner, hvor mere end 60 af dem bliver fordelt til kommercielle virksomheder for at støtte deres indsats i udvikling og implementering af digitale teknologier, siger Stefano Stramigioli.

Små- og mellemstore virksomheder kan ansøge om finansiering til rejser, demonstrationer og teknologiudveksling under forskellige ansøgningsrunder fra sommeren 2019 til foråret 2021. 

Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under støtteaftale nr. 825003.

Se Leverandører af Robotter