GPBM Nordic – Linköpings Universitetssjukhus først med brandslukker til litiumionbatterier

I dag er sygehuset det første i Norden, der kræver litiumbrandslukkere ved brandtekniske indkøb.

– Jeg er lidt stolt over, at jeg har bidraget til dette, siger Lars-Erik Eriksson.

Lars-Erik Eriksson har arbejdet med apparater og teknisk udstyr det meste af livet. Først som forskningsingeniør og derefter siden begyndelsen af 2000, som medicinteknisk ingeniør på Linköpings Universitetssjukhus i Sverige, hvor han blandt andet var ansvarlig for hjertestartere og EKG-udstyr. 

I de seneste år er der sket en hurtig teknisk udvikling, hvor flere og flere apparater er udstyret med litiumionbatterier. 

– I starten tænkte jeg mest på, at de var bedre, men derefter bemærkede jeg advarselsteksten på batterierne – det var ikke ligegyldigt, hvordan man transporterede eller opbevarede dem på grund af brandfaren, fortæller Lars-Erik.

Eftersom Lars-Erik er nysgerrig og gerne vil have tjek på udstyret, begyndte han at spørge rundt blandt leverandører og hos redningstjenesten. Han fik ret vage svar på, hvad man skulle gøre, hvis der opstod en brand. Samtidig dukkede der historier op på nettet om at blandt andet mobiltelefoner pludselig brød i brand.

Hans store hobby, modelfly, blev helt uventet en udløsende faktor for hans engagement. Her var forbrændingsmotorer successivt blevet erstattet med batteridrift i de nyere fly, takket være litiumionbatterierne.

– Jeg hørte fra flere kammerater, at batterierne var brudt i band, og at det ikke var muligt at slukke branden, og så blev jeg lidt bange for disse batterier.

For et par år siden fik han kontakt med GPBM, som fortalte, at de var ved at udvikle en brandslukker, som kunne slukke brande i litiumionbatterier. Sammen med sin kollega Rolf Westermark, begyndte han at kæmpe for at få disse risici taget alvorligt på sygehuset.

– Vi inviterede vores chefer og gennemgik problematikken og risiciene. Det tog lang tid, før informationen sank ind, og vi var ganske tidligt ude med at tale om dette. Men jeg mindes, at jeg sagde “Er vi virkelig nødt til at vente, indtil der opstår brand på et sygehus?”.

Den gik hjem til sidst, og i dag er Linköpings Universitetssjukhus det første i landet, hvor litiumbrandslukkere er en obligatorisk del af det brandtekniske udstyr.

– Nu har vi indkøbt litiumbrandslukkere til alle vores batterilagre i regionen, også hvor vi opbevarer udtjente batterier. Det er det første skridt.

– Men nu hvor udviklingen går mod, at mere og mere hospitalsudstyr drives med litiumionbatterier, synes jeg, at der burde være litiumslukkere på hver eneste afdeling.

Siden årsskiftet er Lars-Erik gået på pension, men han er stolt over at have bidraget til, at der nu sidder to brandslukkere på hans forhenværende arbejdsplads, sygehusets servicecenter – en traditionel brandslukker og en litiumslukker, og begge er tydeligt markeret. 

– Nu må Rolf og hans kolleger tage fat og gå videre med spørgsmålet.

Se Leverandører af Brandslukkere