SAN Electro Heat – Et batteri af varmepumper giver varmen og halverer CO2-udledningenSAN Electro Heat i Græsted halverer næsten CO2-udledningen og varmeregningen ved at erstatte oliefyret med et batteri af 14 luft-til-vand varmepumper fra Vølund Varmeteknik.

SAN Electro Heat i Græsted har mere end 60 års erfaring med teknisk elvarme til vindmøller, sporskiftevarmesystemer til jernbaner, opvarmning til procesindustrien og elektriske varmekabler til alle formål.

Nu kan virksomheden også sætte flueben ved erfaring med bæredygtig opvarmning af 3.200 kvm. produktions- og administrationslokaler – for oliefyret blev i efteråret 2019 sendt på pension, og i stedet har 14 luft-til-vand varmepumper fra Vølund Varmeteknik overtaget opgaven. De leverer en effekt på 210 kW ved en udetemperatur på -7 grader og erstatter ca. 35.000 liter olie om året.

Plus for miljø og økonomi

Varmepumperne reducerer CO2-udledningen med 43 pct., og det tal stiger til 54 pct., når SAN Electro Heat i foråret 2020 installerer solceller for yderligere at bidrage til indsatsen om at nå FN’s og regeringens 2030-klimamål. Samlet bliver reduktionen på 80 tons om året.

Ud over et mindre klimaaftryk kan SAN Electro Heat også glæde sig over et mindre aftryk på varmekontoen, for alene varmepumperne giver en besparelse på næsten 120.000 kr. om året i forhold til olie.

Flere i serie

Anlægget til SAN Electro Heat er det hidtil største, som Vølund Varmeteknik har leveret. Det er sket i samarbejde med Sternberg VVS & Gasteknik A/S i Stenløse.

Kommerciel chef Niels Peter Skov hos Vølund Varmeteknik oplyser, at den anvendte varmepumpe – en model F2120 – er samme type, som også indgår i løsninger til boligopvarmning, hvor en enkelt varmepumpe er nok.

Fordelen ved model F2120 er, at den kan anvendes i kaskade og derved indgå i skalerbare løsninger, som kan indfri behovene hos fx boligselskaber, virksomheder og industri.

Se Leverandører af Luft til vand varmepumper

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *