FORCE – Trådløs kommunikation og industrielle systemer

Fordelene ved trådløs kommunikation i industrielle systemer er mange. Men hvordan kan man levere den nødvendige pålidelighed, som kræves i industrielle sammenhænge?

Af Jeppe Pilgaard Bjerre

Datakommunikation i industrielle systemer vægter ofte pålidelighed højere end fx båndbredde – specielt når der er tale om styresignaler og overvågning af kritiske komponenter. Her er det vigtigt, at man kan have tiltro til de data, som en operatør bliver præsenteret for, så beslutninger tages ud fra et faktuelt grundlag baseret på korrekte og opdaterede oplysninger.

Dette er en af årsagerne til, at trådløs teknologi endnu ikke har gjort et stort indtog i industrielle systemer. Trådløs kommunikation har ikke været i stand til at levere den nødvendige pålidelighed, som kræves, for at systemer i industrien kan køres tilfredsstillende.

Tråd eller trådløs?

Så der er fordele og ulemper ved både trådede og trådløse installationer. Det kommer helt an på use-case og kravspecifikationen, hvad man skal vælge. Det er derfor ikke muligt at pege på den ene og sige, at den altid er bedre end den anden.

Det er essentielt at være fuldstændig klar over, hvad der er vigtigt for lige netop din case. Det er dyrt at skifte teknologi når først, den er udrullet.

Kombinér gerne begge verdener

Trådede systemer har sine fordele, og trådløse har sine fordele, men der eksisterer use-cases, hvor ‘best of both worlds’ er den eneste løsning. Der findes trådløse teknologier, som garanterer bedre pålidelighed end kabler, hvilket hidtil har været en fortaler for trådede systemer.

Et eksempel er Smartmesh IP. Dette er, som navnet antyder, en teknologi der baserer sig på en mesh topologi, hvor der kan være flere parallelle kommunikationsveje. Dette giver den fordel, at hvis en kommunikationsvej falder ud, kan andre benyttes, så kommunikationen ikke hindres. Ligeledes benyttes der mekanismer til at sikre, at de radiobånd, som en enhed i netværket benytter, er tilgængelige ved at se, om der er andet i området, som benytter et givent radiobånd. Er dette tilfældet, skifter enheden dynamisk til et andet bånd.

En anden ting, der gør denne teknologi interessant, er dens evne til selv at opbygge og omstrukturere netværket. Dette betyder, at enheder kan forlade et netværk og vende tilbage på et senere tidspunkt, hvor denne så kan afsende data, hvilket medfører, at den også kan benyttes på mobile emner så som køretøjer eller transportabelt materiel.

Muligheden for mobilitet er interessant, da det gør det muligt at lave ‘asset tracking’. Altså at spore – ofte i realtid – hvor udstyr befinder sig, og om det er i brug. Det kan give vigtige input til at optimere brugen af udstyr, så materiel, der repræsenterer større investeringer, bliver benyttet så meget som muligt.

Miljøet påvirker systemets performance

En ting er teknologien og udvælgelsen af den – noget andet lige så vigtigt at tage stilling til er brugen og opsætningen. Det miljø, et trådløst netværk er opsat i, har en indvirkning på performance af netværket, men hvordan og hvor meget? Hvilke miljøparametre kan give hvilke performance-udfald?

Normalt bliver produktet fx IP-testet, inden det udrulles, hvis det skal installeres udendørs, men det fortæller kun noget om, at produktet fysisk kan holde til at sidde udendørs.Det fortæller ikke, hvilken indvirkning udendørs-miljøet har på performance af systemet og den trådløse teknologi.

Under begrebet miljø ligger også installationen, dvs. hvilke materialer der er brugt, og hvordan antenner er installeret i forhold til eventuelle antenne-performance degraderende materialer, såsom kulstofholdige materialer.

Miljøet er også vigtigt at tænke på, hvis man vælger en teknologi, der benytter ISM-bånd. Disse bånd kræver ikke licens og er derfor åbne for alle – dog med nogle restriktioner. Det kan betyde, at der er meget trafik i det radiobånd, man skal bruge, hvilket bevirker, at det ikke er altid, man kan få sendt sine data, eller at disse vil drukne i al den øvrige kommunikation, som man ikke nødvendigvis kan kontrollere.

Læs mere her

LÆS også: FORCE – Gratis webinar om vibration og chok
FORCE Technology's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *