Brugerne skal drive havnenes grønne løsninger

Med regeringens målsætning om en 70% reduktion af udledningen af CO2 i 2030 er der for alvor kommet fokus på at skabe grønne løsninger i de danske havne. Hvis det skal lykkes, handler det ikke mindst om at engagere og motivere slutbrugerne, mener producent af overvågningssystemer til havneanlæg

De danske havne investerer stort i løsninger til digitalisering af systemer til styring af deres energi- og ressourceforbrug i disse år. De fleste industrihavne har målsætninger om at reducere forbruget af el, vand og varme, og vejen til det går ofte over softwaresystemer, der kan registrere og styre forbruget.

”Alle disse bestræbelser har fået ekstra vægt i forbindelse med regeringens mål om, at vi skal reducere udledningen af CO2 med ikke mindre end 70% i 2030. De grønne mål er både ambitiøse og konkrete og vil få endnu større betydning for, hvordan havnene skal nå deres målsætninger inden for miljø og energi”, siger CEO og ejer af Vikingegaarden A/S. Vikingegaarden A/S har udviklet et system til overvågning af drift og forbrug på havnene, ProPower, som i øjeblikket anvendes på otte af landets erhvervshavne.

De grønne målsætninger handler ikke bare om bedre driftsøkonomi for havnen. En grøn profil er også en vigtig parameter for havnene, når de skal tiltrække ny aktører og nye kunder, og for havnenes ejer, der som oftest er værtskommunen.

ProPower-app gør det enkelt for slutbrugerne
Vikingegaardens overvågningssystem ProPower er et sammenhængende system, der både kan give havnen overblik over drift og forbrug og give den enkelte bruger af havnen mulighed for at styre og regulere det forbrug af energi, som afregnes med havnen. På den måde bliver det et fælles mål for både havn og brugere at styre forbruget og dermed medvirke til at opfylde havnens grønne målsætninger.

ProPower er i øjeblikket i brug i otte af de danske industrihavne, og her i efteråret 2020 kommer flere produktudviklinger, som skal medvirke til at engagere og motivere havnenes slutbrugere i arbejdet med at reducere eksempelvis elforbruget.

”Vi lancerer bl.a. en app, som både gør det meget enkelt at overvåge udviklingen i ens forbrug af el og vand, og rummer alle betjeningsfunktioner, hvis man for eksempel er lejer i en af havnens ejendomme eller har lagt til kaj med sit skib. Man kan for eksempel tænde og slukke for eksempelvis el via appen og på den måde stoppe et utilsigtet forbrug”, siger Ulrik Østergaard, som tilføjer, at app’en også vil gøre systemet attraktivt i lystbådehavne, hvor registrering og afregning af energi til bådene vil blive mærkbart forenklet.

Enklere administration
Eksisterende systemer fungerer oftest således, at man som eksempelvis besøgende skib skal registreres hos havnen, have en konto eller et kort, som på forhånd indbetaler penge på, så man kan afregne sit forbrug. Det gælder også, hvis man som eksternt håndværkerfirma servicerer skibe og virksomheder på en havn og skal trække strøm fra havnens anlæg. Strøm, som håndværkeren skal afregne med havnen og selv typisk vil fakturere videre til sin kunde.

Det kan give administrativt besvær med flere konti, afregningskort og forhalet fakturering. Med ProPower appen vil man få én indgang til alle havne, hvor overvågningssystemet anvendes, og appen rapporterer løbende forbruget til havnens bogholderi, så man eksempelvis som håndværker automatisk kan afregnes for sit forbrug af strøm umiddelbart ved arbejdets færdigmelding, og på den måde selv hurtigt kan få udfaktureret forbruget til den kunde, man har arbejdet for.

”Det handler om, at det skal være enkelt for brugerne at effektivere og mindske omkostningerne til energi, vand m.v., hvad enten er havnen selv eller havnens slutbrugere, det handler om. Et system skal være enkelt at benytte og have mange automatiserede processer, der giver hurtigt overblik. Vi skal motivere brugerne til at optimere energiforbruget, og det kan vi gøre ved at give dem hurtigt overblik, enkle muligheder for handling og klart overblik over økonomien”, siger Ulrik Østergaard. ”Det er det, det i sidste ende handler om. Vi kan stille fantastiske overvågningssystemer til rådighed, men i sidste ende er det brugernes motivation, der skaber resultaterne”, slutter CEO Ulrik Østergaard, Vikingegaarden A/S

LÆS også: DTU – Nye analysemetoder giver vigtig viden om revner i metal
Brugerne skal drive havnenes grønne løsninger's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *