igus investering baner vejen for innovativ genbrugsteknologi for plast

HydroPRS pionerer Mura Technology starter opførelsen af verdens første kommercielt drevne anlæg for plastgenbrug ved hydrothermal opgradering i Storbritannien

Anvendelse i stedet for affald: Hydrothermal plastgenindvinding (HydroPRS), plastaffald der ellers ville forurene miljøet, kan genanvendes som værdifuldt råmateriale gennem kemisk genindvinding på 25 minutter. For at fremme denne teknologi globalt, øger motion plastics specialisten igus nu sin investering i Mura Technology til ca. 5 mio euro. En anden vigtig branchepartner, KBR, indgik i et partnerskab med Mura i januar.

Det er en af de vigtigste udfordringer i vore dage: 8 mio ton plast udledes i verdenshavene hvert år, meget plast forbrændes og kun 14 procent bliver genanvendt. Resultatet er et enormt tab på 80 mia dollars årligt. Samtidig produceres ny plast på basis af petroleum, der er associeret med høje CO2 emissioner. Dette forbrug udgør allerede 6 procent af den globale olieproduktion, og forventes øget til 20 procent i 2050. Med den hydrothermale plastgenindvindingsløsning (forkortet HydroPRS) venter der en ny banebrydende teknologi der vil muliggøre adgang til en bæredygtig cirkulær økonomi for plast. HydroPRS har potentiale til at genanvende alle typer af plast og forebygge at plast forbrændes eller benyttes til opfyldning og forurener miljøet. Det er anslået at hver ton plast der behandles ved avanceret genanvendelse kan spare 1,5 ton CO2 sammenlignet med forbrænding. For at konvertere plastaffald til værdifulde kemikalier og olie, benytter HydroPRS katalytisk hydrothermal reaktorteknologi (Cat-HTR™) udviklet af Licella Holdings Limited, ved brug af vand, varme og tryk. Denne metode er specielt interessant hvor mekanisk genanvendelse ikke har været en succes hidtil, eksempelvis ved blandet og kontamineret plast.

Værdifulde ressourcer i stedet for skadeligt affald
Dette potentiale har inspireret motion plastics specialisten igus, der sidste år investerede i et selskab der planlægger at opføre det første kommercielle HydroPRS anlæg i 2022. igus har nu øget investeringen i Mura Technology til en total på 5 mio €. “Vi kender de store muligheder i plast. Vores tribopolymerer anvendes millioner af gange i bevægelige applikationer i hele verden, hvor de reducerer vægt, vedligeholdelse og smøring”, siger Frank Blase, administrerende direktør for igus. “Vi hjælper til at gøre plast til et materiale der ikke skader vores verden, men hjælper ved næsten 100 % genanvendelse.” Mekanisk genanvendelse er et vigtigt skridt i denne retning. igus har eksempelvis granuleret 99 procent af det affald der blev genereret i produktionen i mere end 50 år. I slutningen af 2019, startede igus desuden chainge programmet: igus modtager energikæder efter udstået maskinlevetid, uanset fabrikatet, udsteder et tilgodebevis, granulerer plastindholdet og genanvender det. “I fremtiden vil kemisk genanvendelse vise sine fordele hvor klassisk genanvendelse ikke fungerer. Det er derfor vi støtter Mura i denne opstartsfase for at hjælpe denne banebrydende teknologi til at opnå et globnalt gennembrud.”

Global succes gennem investering og samarbejde
Mura Technology er nu også indgået i et samarbejde med KBR som eksklusiv licenspartner for yderligere ekspansion. KBR, med sinde 28.000 ansatte, er aktive i mere end 80 lande, blandt andet med planlægning, anlægsopførelse og drift af raffinaderier og kemiske anlæg. “Vi vidste at vi som opstartsselskab havde udviklet en særdeles innovativ og lovende teknologi”, påpeger Oliver Borek, europæisk direktør for Mura Technology. “Men det stod også klart for os, at vi aldrig ville være i stand til at introducere den i stor skala på egen hånd. Takket være investeringen fra igus i denne afgørende fase, samt etablering og ekspansion af yderligere partnerskaber, har vi nu denne mulighed.” Opførelsen af det første HydroPRS anlæg af Mura på Storbritanniens Wilton International kompleks er nu påbegyndt og forventes at være operativt i andet halvår 2022. Der vil blive opført ialt fire katalytiske hydrothermale reaktorer til behandling af mere end 80.000 ton plastaffald årligt. Herudover planlægges flere anlæg i Tyskland, USA og Asien.

LÆS også: 3D print i det ydre rum – igus lineære akser producerer reservedele i vægtløs tilstand
Igus ApS's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *