Sikkerhed er en kunstform, og vi kender kunsten af at skabe

Sikkerhedsbelysning skal være tilgængelig overalt for at dække borgernes/brugernes sikkerhedsbehov i byggerier, hvor BR18 kræver dette.

Dets vigtigste funktion er at imødekomme muligheden for evakuering i det område, de befinder sig i, under brand, svigt i almenbelysningen, ekstreme vejrfænomener oa., der kan forårsage strømsvigt og derved få lokaler og flugtveje til ellers at henligge i totalt mørke.

Forskning har vist, at ca. 30% af voksne har problemer med at bevæge sig op ad trapper i tilfælde af, at det bliver mørkt. Ligeledes er 50% af alle voksne ikke opmærksomme på evakueringsplanen for deres arbejdsplads eller den lokalitet, de befinder sig i.

Forhold der kan gå hen at blive fatale i en panik- eller brandsituation.

Sikkerhedsbelysningen er en ”redningsplanke” i tilfælde af strømsvigt om natten eller i lokaliteter uden dagslysindfald. I den halve til hele time sikkerhedsbelysningen skal virke, sørges der for visuelle konditioner i flugtvejene og behørig retningsanvisning, så paniksituationer undgås, og alle kommer sikkert ud.

UniPoint … vi skaber tryghed

LÆS også: UniPoint – Det bæredygtige og 100% recirkulerbare sikkehedsbelysningssystem
UniPoint A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.