Et system – mange løsninger: Allround Støbestillads TG 60 ved nybyggeri af klinik i Göppingen

I Göppingen, Tyskland er man ved at opføre en ny klinikbygning. Ved opførelsen af rå-huset gav den planlagte fleretages udkragning udfordringer for byggefirmaet Leonhard Weiss. Indtil de øverste dæk har fået tilstrækkelig bæreevne, er det nødvendigt at bruge et støbestillads til understøtning af de udkragende bygningsdele/etagedæk. Med Allround Støbestillads TG60 har man opnået en økonomisk og samtidig sikker løsning.

Vi tilbyder: En materialebesparende montage med Allround konsoller takket være de variable feltlængder iht. belastningskonceptet i kanten af forskallingen. Derudover har vi dobbeltrammer ved høj-belastningspunkterne og en enkel højdetilpasning til det skrånende terræn. Integrering af en sikker arbejdsplatform med standardstilladsdæk, og komfor-tabel adgang til byggepladsen via vores velkendte Allround Repostrappetårn. Samlet set en økonomisk og sikker løsning, da både trappetårn og støbestillads blev samlet i sek-tioner på jorden, kranet og derefter hurtigt sammenbygget. Den stramme tidsplan kunne holdes uden problemer.

Mere nyt fra Layher

Layhers afdeling for konstruktionsteknik og Leonhard Weiss’ tekniske afdeling har sam-men planlagt og tegnet støbestilladset tredimensionelt i LayPLAN CAD. De nøjagtige geo-metritilpasninger inkl. kollisionskontrol var i høj grad med til at sikre en problemfri montage og overholdelse af den stramme tidsplan.

LÆS også: Layher – Universet i laboratoriet – med Allround Støbestillads TG 60
Layher ApS's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *