Celsa Steel Service – Armeringsdesign for 80 borede pæle til ny bydel i Aarhus

Per Aarsleff A/S udfører borede pæle for A. Enggaard i forbindelse med opførelse af  75.000 etagekvadratmeter i det nye Sydhavnskvarter i Aarhus. Armeringen til projektet omfatter 320 armeringskurve fra Celsa Steel Service, fabrikeret af armeringstål med rekordlave COtal.

Funderingen af den nye bydel Sydhavnskvarteret i Aarhus inkluderer 80 borede pæle til 62 m under terræn. Armeringen leveres just in time –  dvs. direkte fra lastbil og ned i det borede hul på byggepladsen.

Armeringskurvene til Sydhavnskvarteret er leveret i perioden fra august til november 2021.

I alt 160 transporter, nøje koordineret med Per Aarsleff. Transporten har været kompleks og nøje planlagt i et tæt samarbejde parterne imellem for at minimere dobbelthåndtering og sikre just in time leveringen. Processen har bl.a. inkluderet prøveoplæsning og en udførlig kravspecifikation, så pæleprojektet har kunnet udføres som planlagt med to armeringskurve pr. transport. Armeringskurvene er leveret med afstands- og løftebøjler monteret ab fabrik – detaljer, der har kompliceret projektet yderligere.

Byggesagens parter kan nu glæde sig over, at den leverede armering med et CO2-aftryk på 425 kg CO2/ tons har markedets laveste CO2-tal på armering. Det lave CO2-tal dokumenteres i nyeste EPD miljøvaredeklaration fra Celsa Steel Service, og viser en besparelse på 37% i forhold til LCAs branchestandard. En væsentlig forbedring af de 30% CO2-besparelse i den tidligere EPD fra Celsa Steel Service.

Projektleder Sune Rasmussen fra Per Aarsleff A/S fortæller om projektet og samarbejdet med Celsa Steel Service:

“Det tætte samarbejde med Celsa Steel Service har været vigtigt for at vi sammen er lykkedes med armeringsprojektet på Byggefelt 2, hvor transport og nødvendig just-in-time levering på grund af pladsforholdene har kompliceret leverancen. De mange armeringskurve er således leveret efter en nøje fast tidsplan og aflæsset på pladsen efter en meget detaljeret planlægning.”

Hos Celsa Steel Service er Carsten Røjgaard, salgs- og marketingchef, også glad for et godt og tæt samarbejde med Per Aarsleff, og fremhæver desuden de CO2-besparelser, der nu er dokumenteret i Celsas nye EPD miljøvaredeklaration.

“Mange tror, at armering med lavt CO2-aftryk vil fordyre byggeprojektet. CO2-gevinsten på armeringsstål er imidlertid så markant, at klimakrav fra bygherre oftest kan opfyldes alene ved at overveje, hvilket armeringsstål man anvender. Fire ton armering fra Celsa giver en besparelse på mere end ét ton CO2, sammenlignet med data fra LCA Byg. Som bygherre og entreprenør er armering derfor et af de områder, hvor CO2-reduktioner er lettest at hente.”

De første bygninger i Sydhavnskvarteret forventes at stå færdige i 2025.

LÆS også: Celsa Steel Service – Bygningsarmering opnår rekordlave CO2 tal
Celsa Steel Service A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *