Siemens – Hvordan kommer du i gang med CO2-reduktion og energieffektivisering?

Få fem gode råd til hvordan du og din virksomhed kan påbegynde arbejdet med CO2-reduktion og energieffektivisering.

Øget behov for uafhængighed i vores energiinfrastruktur

Den brændende platform er tydelig. Det seneste stykke tid er snakken om energikapacitet og energiuafhængighed for alvor intensiveret. Det underbygges desuden af en række tendenser, som vi alle må forholde os til:

  • Højere priser på el og varme
  • Forventet CO2-afgift og stigende afgifter på fossile brændsler
  • Nationale klimamålsætninger
  • Stigende forventninger og krav om klimaansvar hos virksomheder – både fra forbrugere, ejere og andre virksomheder, der tilslutter sig målsætningerne i Science Based Targets Initiative
  • Kommende krav fra myndigheder om transparens i rapportering af klimaaftryk.

En måde at håndtere den nye virkelighed på, er en målrettet indsats for bedre energieffektivitet og at omstille fra brug af fossile brændsler til elektricitet.

Fem råd til at komme i gang med CO2-reduktion og energieffektivisering

De fleste danske virksomheder vil gerne tage et ansvar for at mindske CO2-udledning og energispild. Dette er dog ikke en opgave, der er lige til, da det kan virke svært og uoverskueligt at påbegynde arbejdet med at få skabt et overblik og prioriteret de tiltag, der skal realiseres for at gennemføre en reel klimahandling.

I Siemens har vi i flere årtier arbejdet med energieffektivisering og elektrificering. Derfor har vi samlet fem gode råd til, hvordan du bedst kommer i gang med en effektiv energiindsats, der gavner dig og din virksomhed.

1. Tag udgangspunkt i din virksomheds bæredygtighedsstrategi

De fleste danske virksomheder har allerede udarbejdet en strategi for klima og bæredygtighed og et sæt af målsætninger, som energiindsatserne bør understøtte. Findes der ikke en eksisterende strategi, hjælper vi gerne med at udarbejde denne. En bæredygtighedsstrategi vil både understøtte ESG-målsætninger, men vil også minimere risiko i forhold til stigende energipriser og en forventet kommende CO2-afgift.

2. Få overblik over din virksomheds energiforbrug og CO2-udledning

Kig på hele din virksomhed og jeres aktiviteter og inkluder alt fra energiforbrug i bygningsdriften (fx belysning, ventilation, køle og varme) til produktionsprocesser (fx direkte brug af fossile brændsler) til jeres transportmidler, der ejes eller lejes. Selvom dette punkt lyder simpelt, er det ofte her, at mange møder de største udfordringer. Afhængig af jeres størrelse tager det typisk nogle uger at få kortlagt. Har I ikke energieffektivitet som jeres kerneforretning eller ikke tiden til formålet, så er det en god ide at få hjælp fra en ekstern partner, som har energianalyse som sin kerneforretning. 

3. Undersøg hvilke af jeres energiforbrugende anlæg, der bruger mest energi

Dyk dernæst nærmere ind i, hvor der bruges mest energi, og dermed hvor der er det største potentiale for energieffektivisering. Typisk vil en opgradering af fx køle-, varme- og ventilationsanlæg eller nye pumper gøre en stor forskel i det samlede energiregnskab, men også optimering af CTS, belysning, teknisk isolering eller klimaskærm vil være vigtige elementer for rentable økonomiske besparelser. 

4. Vurder om I har fossile anlæg, som kan konverteres til elektricitet

Mange virksomheder anvender i dag naturgas, som relativt nemt kan erstattes med elektriske varmepumper eller elkedler. Hvis I samtidig har et generelt højt energiforbrug, vil der ofte også være en attraktiv case ved etablering af egen, vedvarende energiproduktion og eventuelt energilagring. Eksempelvis vil etablering af solcelleanlæg typisk være attraktivt – både for at vise sine bæredygtige værdier på en visuel og autentisk måde, men også fordi solcelleanlæg har en god forrentning.

5. Overvej at installere et energi-management system, så I kan følge energiforbruget

En løbende monitorering af energiforbruget er med til at sikre, at I holder energibruget så effektivt som muligt. Et energi-management system vil opdage væsentlige afvigelser, og på den måde kan du reagere hurtigt. En afvigelse, der typisk ses, er, at man i en spidsperiode skruer op for anlæg til overarbejdet, men herefter glemmer at stille det tilbage til normal drift og på den måde fortsætter med at bruge unødvendigt meget energi.

Energieffektivisering – hvad nu?

Den nye virkelighed kræver et ambitiøst opgør med energispild og forbruget af fossile brændsler. Heldigvis ligger flere muligheder for fødderne af os. Selvom det kan virke uoverskueligt at bevæge sig ud i klimatiltag, hvor man ikke har hjemme, vil det kunne gøre en stor forskel – og vel at mærke implementeres samtidigt med, at du som virksomhed kan holde fokus på din kerneforretning. Blandt andet med vores energieffektivisering som en service-koncept.

Så ønsker du sparring på konkret energieffektivisering og CO2-reduktion eller indsigt i vores mange årtiers erfaring med energiprojekter, så er du meget velkommen til at kontakte os her

LÆS også: Siemens – Performer din SITRANS FM MAG-flowmåler optimalt?
Siemens A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *