Atlas Copco – Sådan får du gratis varmt vand og rumopvarmning fra trykluft

Med en energigenvindingsenhed stiger besparelserne markant.

Fra lavenergipærer til automatiseret opvarmning, handler producenterne på mange måder for at reducere deres energiforbrug i lyset af stigende elpriser. Men selv efter åbenlyse skridt er taget, er udfordringen med at finde yderligere besparelser stadig aktuel.

Ifølge en undersøgelse i år foretaget af producentorganisationen EEF er energioverkommelighed et af de mest kritiske spørgsmål, som produktionen står over for i dag og opfattes som den største trussel mod vækst. Undersøgelsen blandt næsten 200 britiske industriledere bekræftede, at “meget af den lavthængende frugt allerede er plukket”, og med energipriserne, der forbliver blandt de højeste, er det ingen overraskelse, at mere end halvdelen af de adspurgte identificerer behovet for at fortsætte med at reducere forbruget af gas og elektricitet som den største energiudfordring nu og i fremtiden.

At tackle denne udfordring vil kræve større opmærksomhed på mindre synlige områder med energiforbrug såsom trykluft, der i gennemsnit tegner sig for omkring 12 % af det samlede industrielle elforbrug i Europa.I nogle tilfælde er tallet så højt som 40 %. Potentialet er klart, men opfyldelse af dette potentiale vil også kræve en større vilje til at overveje innovative tilgange til energibesparelse såsom energigenvinding, et koncept, der gør det muligt at genanvende spildvarme fra kompressoren.

Det kan i nogle tilfælde bruges inden for visse fremstillingsprocesser eller omdirigeres til varme- eller varmtvandssystem i bygninger. Indførelsen af ​​energigenvinding i komprimeret luft udvikler sig gradvist, og der er en række eksempler, der viser de besparelser, der kan opnås. Danmark halter dog bagud i det kontinentale Europa med hensyn til at omfavne energigenvinding, måske som følge af mangel på bevidsthed eller tvivl om de opnåelige resultater. Så lad os se nærmere på det.

Derfor giver det god mening at genvinde energien

Den varmeenergi, der produceres ved at producere trykluft, kan genvindes og genbruges i andre fremstillingsprocesser. Et stort antal industrier kan drage fordel af energigenvinding.
Varmen kan eksempelvis ledes ind i selve anlæggets varme- eller varmtvandssystem, hvilket kan reducere afhængigheden af eksterne kilder til elektricitet og gas.

For at forstå, hvordan energigenvinding fungerer, er det vigtigt at huske den høje temperatur på den trykluft, der genereres. For at sænke luftens temperatur fjernes varmen enten via. olie, vand eller luft, afhængigt af kompressortypen. Oliesmurte skruekompressorer og oliefri vandkølede skruekompressorer giver det bedste potentiale til at genvinde varmeenergi fra deres kølesystemer, og opfange den i form af opvarmet vand til brug i andre applikationer.

De fleste kompressorinstallationer har et to-trins design og leveres som standard med en integreret køler mellem første og andet trin, og en efterkøler, som er placeret efter andet trin. Kølerne kan enten være luftkølet eller vandkølet. Når luften passerer gennem en af ​​disse typer kølere, trækkes varmen ud og kan derefter omdirigeres til andre formål.

Luftkølede systemer er mere almindelige i små og mellemstore kompressorer, og varmegenvinding er ofte begrænset til de kølige årstider, hvor den genvundne energi kan bruges som opvarmet luft og omdirigeres til nærliggende indvendige rum for supplerende opvarmning. Denne type varmegenvindingsinstallation kan hjælpe faciliteter med at spare tusindvis af kroner på årlige varmeregninger.

Vandkølede systemer fungerer efter et af tre hovedprincipper: åbne systemer uden cirkulerende vand, åbne systemer med cirkulerende vand og lukkede systemer med cirkulerende vand. Det mest anbefalede system er det lukkede system med cirkulerende vand, hvor der løbende cirkulerer vand mellem kompressoren og en form for ekstern varmeveksler, som så overfører den genvundne varme til den tilsigtede proces. Der er mange fordele ved et korrekt implementeret energigenvindingssystem med lukket vand.

I modsætning til et åbent vandsystem, hvor vandet leveres af en ekstern kilde, såsom en kommunal vandledning, bruger det lukkede vandsystem behandlet vand. Derfor vil der være lidt eller ingen mineralaflejringer i kølemediekomponenterne, hvilket forbedrer kompressorens driftsbetingelser, pålidelighed og levetid.

Når den komprimerede luft er gået gennem et vandkølet system, indeholder vandet nu den energi, der først blev brugt til at komprimere luften. Det opvarmede vand kan så bruges i hele anlægget til at forvarme procesvand, og den energi, der normalt ville blive brugt i disse processer, udlignes. Forestil dig, at dine omkostninger til opvarmning af procesvand forsvinder. Med energigenvinding stiger besparelserne hurtigt, hvilket resulterer i et kort investeringsafkast og løbende omkostningsbesparelser fra år til år. 


Faktatjek: Hvad mener vi med energigenvinding af trykluft?

Når luft komprimeres, omdannes energien fra elektrisk energi til potentiel energi i form af komprimeret luft og termisk energi eller varme. Efter kompression når luften typisk en høj temperatur, og før den kan fordeles i rørsystemet og leveres til slutprocessen, skal varmen trækkes ud. Medmindre varme genvindes, bliver det til affald. Hele 94 % af den elektriske energi, som en industriel luftkompressor bruger, omdannes til varme og går tabt gennem stråling i kompressionsprocessen. De resterende 6 % kan ikke genvindes på grund af den lille mængde varme, der forbliver i trykluften eller spredes til den omgivende luft.

Når luft komprimeres, omdannes energien fra elektrisk energi til potentiel energi i form af komprimeret luft og termisk energi eller varme. Efter kompression når luften typisk en høj temperatur, og før den kan fordeles i rørsystemet og leveres til slutprocessen, skal varmen trækkes ud. Medmindre varme genvindes, bliver det til affald. Hele 94 % af den elektriske energi, som en industriel luftkompressor bruger, omdannes til varme og går tabt gennem stråling i kompressionsprocessen. De resterende 6 % kan ikke genvindes på grund af den lille mængde varme, der forbliver i trykluften eller spredes til den omgivende luft.

LÆS også: Atlas Copco – Den skjulte værdi af varmegenvinding af trykluft
Atlas Copco Rental Denmark's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.