Skov Industri – Støjpolitik

Skov Industri A/S web indeholder et læringscenter, hvor vi deler ud af vores viden, innovation og 35 års praktiske erfaring med gode råd, tommelfingerregler og fakta. Vi giver her en smagsprøve på et af vores læringscenter temaer.

Om støjpolitik

Det starter med at du formulerer den overordnede målsætning, som kunne være: 

“Ingen medarbejdere skal skades eller generes af støj på arbejdspladsen” 

Hertil bør du fastsætte en række målsætninger, som bør relateres til virksomhedens egne minimumskrav og indenfor Lovgivningen. 

I det meste af EU, er der enighed om at følgende kategorier og intervaller er realistiske for de fleste industrier, og for kategori 1, at grænseværdien 85 dB(A) SKAL overholdes. 

EU Kategori – Støjniveau dB(A) interval 
1 Industri med støjende maskiner – 75-85 dB(A) 
2 Industri generelt, lager, montage, laboratorier – 60-70 dB(A) 
3 Behov for Ubesværet tale, kontorer, kontrolrum, banker – 45-55 dB(A) 
4 Uforstyrret, koncentreret arbejde – 35-45 dB(A) 

dB(A) er vægtet støj i Decibel over 8 timer.  

Støjstrategi 
Der findes mange forskellige strategier til at opfylde støjmålene, og det afviger fra virksomhed til virksomhed, men følgende bør indgå: 

Ledelsen bakker op – på alle niveauer 
Sikkerhedsorganisationens medarbejdere har central rolle i at finde løsninger 
Akustik ekspertise inddrages 
Støjkrav er en del af indkøb af maskiner, og når man bygger om og til 
Høreværn betragtes som midlertidig løsning 
Og tilføjer du hertil systematik i din støjdæmpning gennem: 

Kortlægning af nuværende støj 
Prioritering 
Handlingsplan 
At anvende både egen viden og akustik ekspertise i løsningsarbejdet 
Kontrol  
Så når du dine støjmål. 

Her finder du vores læringscenter om støjdæmpning og akustik
Her finder du vores læringscenter om renrum

LÆS også: Skov Industri – Hvad er lydisolation?
Skov Industri A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.