Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser. 

Mission – Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Vision – Arbejdstilsynet fokuserer på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og retter indsatsen mod virksomheder med et belastende arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet er en organisation med hovedsæde i København. Her ligger to af de seks centre: Arbejdsmiljøfagligt Center og Administrativt Center. Tilsynet med virksomhederne er samlet i tre regionale tilsynscentre. Arbejdstilsynet har i alt ca. 750 medarbejdere med direktør Jens Jensen i spidsen.

Arbejdstilsynet er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Arbejdstilsynet har udarbejdet en forretningsstrategi, hvoraf det fremgår, hvilke resultater Arbejdstilsynet skal nå i 2012.

læs mere på www.arbejdstilsynet.dk