Dansk Automationsselskab

Dansk Automationsselskab

Selvstændig forening under DI
Dansk Automationsselskab arbejder for at samle og formidle viden om automatisering.

Selskabet medvirker til at formidle forskningsresultater opnået ved de videregående undervisningsinstitutioner. Selskabet påtager sig ikke løsning af specifikke automatiseringsopgaver, men virker gennem initiativer og aktiviteter, som fremmer erfaringsudvekslingen mellem brugere af automatisering.

Hvad får du ud af at være medlem?
 
Ud over muligheden for at…
 
• få nyeste viden inden for alle områder af automation
 • erfaringsudveksling
 • personlige kontakter
 • adgang til videndelings netværk
 • adgang til eksklusivt indhold på vores hjemmeside
 • mulighed for at se anlæg
 • opnå genbrug
 
Derusover har alle DAu medlemmer den fordel, at de deltager i de åbne konferencer til en særlig medlemspris.

læs mere på www.dau.dk