DI Dansk Industri

Det er medlemmerne, der bestemmer i DI
I DI har medlemmerne direkte indflydelse på, hvordan organisationen udvikler sig. Det
sker via bestyrelser, medlemsforeninger, udvalg, branchefællesskaber, regionalforeninger og netværk. På tværs af branchemæssige, geografiske og størrelsesmæssige forskelle bliver medlemmerne enige om den politik, som DI skal føre.

Medlemmerne og deres behov er i centrum, og derfor ændrer udvalg, netværk og
både faglige og politiske fokusområder sig i takt med, at virksomhederne udvikler sig.

læs mere på www.di.dk