Burkert Danmark A/S


Hørkær 24
2730 Herlev
Tlf.   44 50 75 00

www.burkert.dk

Kompetencer: Analysetransmittere, Automationsløsninger, Flowmålere, Flowsensorer, Flowtransmittere, Magnetventiler, Membranventiler, Procespaneler, Procesventiler, Reguleringsventiler, Systemløsninger, Sædeventiler, Ventilskabe, Ventiltavler

Vi er altid glade for nye udfordringer – nye udfordringer i form af nye opgaver med gasser og væsker. At skabe automationsløsninger til gasser og væsker er vores kernekompetence, uanset om det drejer sig om opgaver med måling, styring eller regulering. Og mere end 60 års erfaring sammen med viden, mod og nytænkning gør, at vi er i front med innovative løsninger på dette område.

Procesorganisation
Burkert har på globalt plan implementeret procesorganisationen for at skabe rammer for en kultur, der fremmer kommunikation og innovation og dermed bliver en platform for fleksible og åbne medarbejdere. Burkerts procesorganisation er en tværgående organisationsform med få interfaces, der fokuserer på at opnå resultater i fællesskab. Vi definerer ikke hierarki gennem status, men fremmer den enkelte medarbejders vilje til at agere proaktivt og tage ansvar. Vi værdsætter team-spiriet og selvstændig ageren på alle niveauer.

Ved udbygning af vores verdensomspændende netværk og ved procesoptimeringen på alle områder sikrer vi, at erfaringerne omkring Fluid Control Systems udvikles og udvides. I den forbindelse er det vores kunder der er det centrale. Det gælder uanset om det drejer sig om enkelte komponenter eller individuelle systemløsninger.

Systemløsninger
Fascinationen af vores opgaver omkring Fluid Control Systems driver os til igen og igen dristigt at tænke ud over vores egne grænser. Som mellemstor virksomhed søger og finder vi usædvanlige løsninger på usædvanlige problemer. Segmenteringen af markederne er et eksempel. Herved skaber vi, navnlig ved applikationsorienterede systemløsninger, en en nem tilgang for kunderne, der giver overblik over anvendelsesområderne for vores produkter og løsninger.

Cookie-indstillinger