Dansk Brandteknik a.s.

Rosenkæret 31
2860 Søborg
Telf.: 70 111 333
E-mail: mail@danskbrandteknik.dk

www.danskbrandteknik.dk

Kompetencer: ABDL-anlæg, Aktiv brandsikring, Alarmanlæg, Aspirationssystem, Brandalarmer, Brandmateriel, Brandsikring i procesindustri, Brandtæpper, Brandtætninger, Flugtvejsbelysning, Flugtvejsskilte, Førstehjælp, Førstehjælpskurser, Hjertestartere, Håndslukkere, Røgalarmer, Sikkerhedsskilte, Slangevinder, Slukningsanlæg, Vandtåge

Vi brænder for det!

Da min far i 1947 begyndte at forhandle brandmateriel, var det med pionerånd og store ambitioner, og det er en af grundene til, at Dansk Brandteknik i dag, mere end 60 år senere, er Danmarks næststørste brandmaterielselskab.

Det er vigtigt for mig og for Dansk Brandteknik at passe på vores planet. Derfor overholder vi alle miljøkrav fra lovgivning og myndigheder – og fastholder også dette i samarbejdet med vores leverandører.

Vi vil gerne oplyse danskerne om de farer, der er forbundet med brand, og være en drivende kraft i at mindske alvorlige skader og menneskelige tragedier.

Det er meningsløst, at der er flere end 60.000 brande om året i Danmark. Det er meningsløst med brandskader for milliarder. Og det er meningsløst, at der omkommer 70-80 mennesker hvert år som følge af brand!