Aktiv brandsikring

Aktiv brandsikring er fællesbetegnelsen for de brandsikringsanlæg for hvilke, og som navnet antyder, der først skal aktiveres af en detektor eller lignende inden den ønskede funktion træder i kraft og anlægget yder den brandsikring som det er tiltænkt. Brandsikring af forskellige stålkonstruktioner, se beregningsprogram her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om aktiv brandsikring:


Dansk Brandteknik a.s.

Rosenkæret 31
2860 Søborg
Telf.: 70 111 333
E-mail: mail@danskbrandteknik.dk

www.danskbrandteknik.dk

Kompetencer: ABDL-anlæg, Aktiv brandsikring, Alarmanlæg, Aspirationssystem, Brandalarmer, Brandmateriel, Brandsikring i procesindustri, Brandtæpper, Brandtætninger, Flugtvejsbelysning, Flugtvejsskilte, Førstehjælp, Førstehjælpskurser, Hjertestartere, Håndslukkere, Røgalarmer, Sikkerhedsskilte, Slangevinder, Slukningsanlæg, Vandtåge

Læs mere om Dansk Brandteknik a.s.


GPBM Nordic

Middelfartvej 11 E
5000 Odense C
Tlf.: 70 26 11 04
E-mail: kundeservice@gpbmnordic.dk

www.gpbmnordic.dk

Kompetencer: Brandsikkerhed, Brandskabe, Brandskilte, Brandslukkere, Brandtæpper, Pulverslukkere, Røgalarm

Læs mere om GPBM Nordic


Garditec A/S

Lundergårdsvej 1, Verninge
5690 Tommerup
Telf.: 63 76 70 50
E-mail: post@garditec.dk

www.garditec.dk

Kompetencer: Solafskærmning, udestuegardiner, brandsikring, røggardiner, brandgardiner, insektnet, rullegardiner, mørklægning

Læs mere om Garditec A/S


Hauberg Technique A/S

Færøgade 6
4690 Haslev
Tel: 56 31 58 15
Email: adminstration@htfire.dk

www.htfire.dk - facebook

Kompetencer: Brandmateriel, Brandudstyr, Brandpumper, lysmaster, Kæde, Skære og Betonsave, Skum sluknings udstyr, Strålerør, Vandkanoner, Slange vinder, Overtryks ventilatorer, Gasudstyr til træning, Miljøvenlige skumvæsker, Skærer slukkere, Højtryk strålerør, Mobile flydespærring, Brandkar, Slukningspulver, Storzkoblinger og armaturer, Termiske Kameraer, Brandslanger, Brandøvelser, Flammedetektere, Gnistslukning, Tågekanoner, Tågerør, Slukningsmidler, Skumgenerator, Slangekurve, Redningsstiger, Belysningsanlæg, Belysningsteknik, LED belysning, LED lamper, LED lygter, Atex - RUBERG, FIRECO lysmaster, FLOWMIX, CTD, PROTEK, Hannay Reels, GROUP LEADER, BIO-EX, TFT, POWERMOON, NORDICLIGHTS

Læs mere om Hauberg Technique A/S


MX Door ApS

Messevej 12
9600 Års
Tlf.: 97 99 17 00
E-mail: info@mxdoor.dk

www.mxdoor.dk

Kompetencer: Branddøre, brandskydeporte, sikkerhedsdøre, brandporte, ståldøre, glaspartier, rammedøre, ledhejseporte, brandjalousier, vertikale brandporte, brandgardiner

Læs mere om MX Door ApS


Magma-FIRESTOP A/S

Ryttermarken 29
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 96 00 / 20 13 30 26
E-mail: info@magma-firestop.dk

www.magma-firestop.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, brandmaling, brandsikring, brandimprægnering, flammehæmmer, brandforebyggelse

Læs mere om Magma-FIRESTOP A/S


SafeVent ApS

safevent

Mads Clausensvej 6
9800 Hjørring
Tlf.: 88 63 89 00
E-mail: rh@safevent.dk

www.safevent.dk

kompetencer: Brandsikring, Eksplosionssikring, Gnistslukning, Eksplosions aflastning, Rotorsluser, Brandspjæld, Ir kamera, Termisk kamera, Atex, Flammedetektere, Eksplosionsundertrykkelse, Flammespærrer

 

Læs mere om SafeVent ApS


Venti AS

Banevænget 3
8362 Hørning
Tlf.: 86 92 22 66
E-mail: info@venti.dk

www.venti.dk

Kompetencer:

Projekttilpassede løsninger og produkter til forbedring af indeklima

Ventilationskanaler og tilbehør, spjæld, lyddæmpere, taghætter og gennemføringer, montagebøjler og tilbehør

Komfortventilation, Industriventilation, aggregater, armaturer, brandsikring, luft-vand systemer, regulering og tilbehør, lufttæpper, storkøkkenemhætter, ventilatorer

Boligventilation, boligemhætter og kontrolventiler

Brandskabe, slangevinde

Læs mere om Venti AS


BrandSikring Danmark

Maltvej 11-13
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 19 10 34
E-mail: info@brandsikringdanmark.dk

www.brandsikringdanmark.dk

Kompetencer: Serviceeftersyn & salg af brandmateriel, pulverslukkere, vandslukkere, skumslukkere, kulsyreslukkere, brandslanger, brandskabe, brandtæpper, ildslukkerskabe, førstehjælpkasser & udstyr, hjertestartere, sikkerhedsskilte, øjenskyl, røgalarmer, strålerør, ADR kufferter, kurser i førstehjælp & brandbekæmpelse.

Læs mere om ​BrandSikring Danmark


Mere viden om aktiv brandsikring:

Et automatisk sprinkleranlæg, et automatisk gasslukningsanlæg, og et automatisk branddørlukningsanlæg er alle eksempler på aktive brandsikringsanlæg. Den projekterede aktive brandsikring skal dokumenteres og dette vil stor udstrækning kunne ske ved hjælp af tegningsmateriale, ligesom tilfældet var for den passive brandsikring


Systemair – Opdatering af vejledning for brandsikring af ventilationsanlæg


18.aug 2021


Vi har opdateret vores forenklet vejledning omkring automatik og komponentvalg til brandsikring af ventilationsanlæg. En vejledning til standardløsninger iht. DS428:2019 + Till.1 + Till.2:2021.

Bo Sterner, Salgsdirektør Systemair Danmark:

”Vores vejledning til brandsikringen var i første omgang tiltænkt som et internt værktøj til vores sælgere. Men i processen blev vi hurtigt klar over, at dette visuelle overblik over systemløsninger også ville være til stor glæde for mange af vores kunder. Med en 2021-platform og markedets absolutte skarpeste ”value-for-money”-kit, er vi klar til at fortsætte i førersædet på brandsikring af ventilationsanlæg.”

Claus Pedersen, produktchef Systemair Danmark:

”Vores platform har vist sig at være driftssikker og simpel at bruge. Nu har vi tilføjet flere funktioner, og systemet er blevet smartere. De mange fordele er ikke til at tage fejl af.”

Se mere på vores hjemmeside


DBI – NY METODE TIL VURDERING AF BYGNINGSDELE


16.jun 2021


DBI har udviklet en metode til brandteknisk vurdering af bygningsdele. Metoden hedder BRAVU og skal gøre det nemmere for brandrådgivere at udnytte mulighederne i BR18 – ligesom den også kan styrke anvendelsen af biobaserede bygningsdele.

En bygherre spørger sin brandrådgiver, om en bygningsdel kan udskiftes med en anden. Den nye del lever imidlertid ikke op til kravene for de præaccepterede løsninger, og brandrådgiveren skal derfor foretage en brandteknisk vurdering af bygningsdelen. Men hvordan gør man nu lige det? Tidligere var vurderingerne baseret på erfaring eller måske en dialog med bygningsmyndigheden, men med de nye dokumentationskrav i BR18 er det ikke længere tilstrækkeligt eller muligt.

- Afviger man fra de præaccepterede løsningers krav til bygningsdele, kommer byggeriet i brandklasse 3 eller 4. Man skal dog stadig dokumentere, at de valgte løsninger med eventuelle kompenserende tiltag leverer et sikkerhedsniveau, der svarer til de præaccepterede løsninger eller på anden vis kan dokumenteres som værende tilstrækkelige. I Bygningsreglementets Vejledning til kapitel 5 – Brand er der en generel vejledning i, hvordan man efterviser det, men den er ikke målrettet bygningsdele og materialer og er derfor vanskelig at anvende til de problemstillinger, siger Janne Frederiksen, funktionsleder i DBI Brandrådgivning.

- Derfor har vi udviklet BRAVU, som er en metode for, hvordan man griber vurderingen og dokumentationen an, forklarer hun.

Skabelon med fem konkrete trin

BRAVU introducerer en risikobaseret tilgang til vurderingen. Med fem konkrete trin giver den en skabelon for, hvordan brandrådgivere kan gribe opgaven an og afklare, om man kan dokumentere, at bygningsdelen har den nødvendige sikkerhed.

- Det er nemt at se, hvis en bygningsdel ikke lever op til kravene i de præaccepterede løsninger, men det kræver et stort kendskab til den bagvedliggende viden på området at afgøre, hvordan man håndterer en brandteknisk vurdering af den. Har man ikke kompetencerne til det, er det nemmere blot at sige nej til anvendelse af den pågældende bygningsdel, siger leder af DBI Brandrådgivning, Brian V. Jensen, og fortsætter:

- Med BRAVU viser vi, hvordan man kan gøre det muligt at anvende sådan en bygningsdel. Man bliver guidet gennem de grundlæggende spørgsmål og trin til at evaluere sikkerheden på en vilkårlig bygningsdel eller løsning, siger han.

BRAVU kan tilmed tage stilling til eller afdække eventuelle kompenserende tiltag, der er relevante i den konkrete sammenhæng.

Vejen ind for biobaserede bygningsdele

Med metoden får brandrådgivere et værktøj til at udnytte mulighederne i BR18 bedre til gavn for byggeriet.

- BRAVU giver den nødvendige, systematiske dokumentation for, at risikoen ved en bygningsdel er afdækket. Den sikrer et ensartet dokumentationsgrundlag, den gør det nemmere at udnytte mulighederne i BR18, og den skal gerne bruges på tværs af rådgivningsbranchen og blive alment teknisk fælleseje, siger Janne Frederiksen og tilføjer:

- Vi har involveret interessenter i udviklingen af metoden for at udvikle et værktøj, der har værdi for dem. Desuden præsenterede vi den på ’Branddagen 2021’ og ’Nordic Fire Safety Days’, ligesom vi også underviser i den på kurset ‘Brandteknisk klassifikation i teori og praksis’, siger hun.

Metoden kan samtidig vise sig brugbar i forhold til de biobaserede materialer og bygningsdele, der kommer på markedet i disse år – og samtidig er et fokusområde i DBI’s strategi.

- Den kan anvendes til at vurdere f.eks. innovative, biobaserede bygningsdele, så brandrådgivere ikke er bundet til kun at anvende etablerede og velkendte bygningsdele. Metoden kan være biobaserede bygningsdeles vej ind i byggerier, selvom de ikke lever op til de præaccepterede løsninger, siger Brian V. Jensen.

Læs mere her

BRAVU

BRAVU (BRAndteknisk VUrdering) er en metode til at foretage brandteknisk vurdering af bygningsdele, der ikke lever op til kravene i de præaccepterede løsninger. Metodens skabelon indeholder disse fem trin:

1.Identifikation af problemstilling og formål
2.Identifikation af farer og risici
3.Identifikation af relevante scenarier relateret til farerne
4.Evaluering af scenarierne
5.Eftervisning af formål og dokumentation