Aktiv brandsikring

Aktiv brandsikring er fællesbetegnelsen for de brandsikringsanlæg for hvilke, og som navnet antyder, der først skal aktiveres af en detektor eller lignende inden den ønskede funktion træder i kraft og anlægget yder den brandsikring som det er tiltænkt. Brandsikring af forskellige stålkonstruktioner, se beregningsprogram her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om aktiv brandsikring:


GPBM Nordic

Middelfartvej 11 E
5000 Odense C
Tlf.: 70 26 11 04
E-mail: kundeservice@gpbmnordic.dk

www.gpbmnordic.dk

Kompetencer: Brandsikkerhed, Brandskabe, Brandskilte, Brandslukkere, Brandtæpper, Pulverslukkere, Røgalarm

Læs mere om GPBM Nordic


Garditec A/S

Lundergårdsvej 1, Verninge
5690 Tommerup
Telf.: 63 76 70 50
E-mail: post@garditec.dk

www.garditec.dk

Kompetencer: Solafskærmning, udestuegardiner, brandsikring, røggardiner, brandgardiner, insektnet, rullegardiner, mørklægning

Læs mere om Garditec A/S


Hauberg Technique A/S

Færøgade 6
4690 Haslev
Tel: 56 31 58 15
Email: adminstration@htfire.dk

www.htfire.dk - facebook

Kompetencer: Brandmateriel, Brandudstyr, Brandpumper, lysmaster, Kæde, Skære og Betonsave, Skum sluknings udstyr, Strålerør, Vandkanoner, Slange vinder, Overtryks ventilatorer, Gasudstyr til træning, Miljøvenlige skumvæsker, Skærer slukkere, Højtryk strålerør, Mobile flydespærring, Brandkar, Slukningspulver, Storzkoblinger og armaturer, Termiske Kameraer, Brandslanger, Brandøvelser, Flammedetektere, Gnistslukning, Tågekanoner, Tågerør, Slukningsmidler, Skumgenerator, Slangekurve, Redningsstiger, Belysningsanlæg, Belysningsteknik, LED belysning, LED lamper, LED lygter, Atex - RUBERG, FIRECO lysmaster, FLOWMIX, CTD, PROTEK, Hannay Reels, GROUP LEADER, BIO-EX, TFT, POWERMOON, NORDICLIGHTS

Læs mere om Hauberg Technique A/S


JSA SIKRING APS

jsa sikring

8520 Lystrup
Telf. 86 22 56 44
Email: info@jsa-sikring.com

www.jsa.dk

kompetencer: brandgardiner, brandjalousier, tyverisikring, rullejalousier

Læs mere om JSA SIKRING APS


MX Door ApS

Messevej 12
9600 Års
Tlf.: 97 99 17 00
E-mail: info@mxdoor.dk

www.mxdoor.dk

Kompetencer: Branddøre, brandskydeporte, sikkerhedsdøre, brandporte, ståldøre, glaspartier, rammedøre, ledhejseporte, brandjalousier, vertikale brandporte, brandgardiner

Læs mere om MX Door ApS


Magma-FIRESTOP A/S

Ryttermarken 29
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 96 00 / 20 13 30 26
E-mail: info@magma-firestop.dk

www.magma-firestop.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, brandmaling, brandsikring, brandimprægnering, flammehæmmer, brandforebyggelse

Læs mere om Magma-FIRESTOP A/S


SafeVent ApS

safevent

Mads Clausensvej 6
9800 Hjørring
Tlf.: 88 63 89 00
E-mail: rh@safevent.dk

www.safevent.dk

kompetencer: Brandsikring, Eksplosionssikring, Gnistslukning, Eksplosions aflastning, Rotorsluser, Brandspjæld, Ir kamera, Termisk kamera, Atex, Flammedetektere, Eksplosionsundertrykkelse, Flammespærrer

 

Læs mere om SafeVent ApS


BrandSikring Danmark

Maltvej 11-13
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 19 10 34
E-mail: info@brandsikringdanmark.dk

www.brandsikringdanmark.dk

Kompetencer: Serviceeftersyn & salg af brandmateriel, pulverslukkere, vandslukkere, skumslukkere, kulsyreslukkere, brandslanger, brandskabe, brandtæpper, ildslukkerskabe, førstehjælpkasser & udstyr, hjertestartere, sikkerhedsskilte, øjenskyl, røgalarmer, strålerør, ADR kufferter, kurser i førstehjælp & brandbekæmpelse.

Læs mere om ​BrandSikring Danmark


Mere viden om aktiv brandsikring:

Et automatisk sprinkleranlæg, et automatisk gasslukningsanlæg, og et automatisk branddørlukningsanlæg er alle eksempler på aktive brandsikringsanlæg. Den projekterede aktive brandsikring skal dokumenteres og dette vil stor udstrækning kunne ske ved hjælp af tegningsmateriale, ligesom tilfældet var for den passive brandsikring


JSA SIKRING – Hvad er hovedprincipperne bag brandsikring?


11.apr 2022


Vi ved alle, at brandsikring er vigtig for at hæmme, standse eller forhindre brand. Men kender du hovedprincipperne bag brandsikring for at undgå tab af materielle værdier og i særdeleshed tab af menneskeliv som følge af brand? Vi har her oplistet nogle af de vigtigste principper: 
1. Brandsikkerheden i et byggeri skal opretholdes i hele byggeriets levetid.

Brandsikring er et centralt emne fra arkitekttegningen til nedrivningen, og viden om brandsikringen er derfor ikke kun relevant under byggeriet, men også under driften og det løbende vedligehold af bygningen.

2. Det er bygningsejerens ansvar at opretholde det påkrævede sikkerhedsniveau.

Derfor er det vigtigt, at bygningsejeren løbende tager stilling til brandsikkerheden – uanset hvornår en bygning er opført.

3. Det er lovbestemt (i BR18), at man skal anvende certificerede brandrådgivere. 

En certificeret brandrådgiver kan bedst vurdere, hvordan bygningen er indrettet, hvordan den anvendes, hvor brandsikringen skal monteres, om der er hurtig og effektiv varsling, samt om bygningens flugtveje er synlige og let tilgængelige.

4. Krav om brandteknisk dokumentation og løbende kontroller

Den brandtekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af bygningens anvendelse, placering, aktive og passive brandsikringstiltag, anvendelse af brandtekniske installationer, redningsberedskabets indsatsmuligheder mm. Ligeledes skal der foretages regelmæssige kontroller af brandsikringen efter de foreskrevne regelmæssige funktionskontrolintervaller. Husk at kontrolrapporter skal opbevares i logbogen.

Brandsikring er komplekst og derfor har du brug for ekspertviden
JSA Sikring er specialister i brandsikring, og er kvalitetssikret med ISO 9001:2015 certificering inden for brandsikring i eksisterende bygninger og nybyggerier overtalt i Danmark.
Vi yder løbende service på brandsikringsløsninger og kan derfor være behjælpelig med udfærdigelsen af kontrolrapporter.

Ring på 86 22 56 44, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.


JSA Sikring – Arkitektur er også brandsikkerhed


23.mar 2022


Arkitektur og brandsikkerhed går hånd-i-hånd, når vi bygger nyt, bygger om og bygger til. Lovgivningen foreskriver brandsikring af bebyggelse, som skal sikre fremkommelighed for brandvæsnet og flugtveje for beboerne. Men fremfor at se det som en begrænsning, kan man også tænke innovative løsninger ind. Tænkes brandsikkerheden ind fra start kan det udover at opfylde bygherres og brugernes ønsker, også støtte bygningens arkitektur, samt spare bygherre for bøvl, tid og penge.

Det kræver ekspertise og erfaring for at kunne overskue og skabe innovative og solide brandtekniske løsninger. Hos JSA Sikring kan vi tilbyde denne ekspertviden omkring brandsikkerhed, så du kan koncentrere dig om det, der er allermest vigtig for dig, nemlig bygningens arkitektur, de rumlige værdier og funktionelle fordele.
 
Vi har leveret brandsikringsløsninger i hele Danmark til bl.a. Rigshospitalet, Københavns Lufthavne, Illums Bolighus, Louisiana, Fields og mange flere.
 
Find vores omfattende referenceliste indenfor brandsikring her.
 
Ring til os på 86 22 56 44, hvis du har brug for brandteknisk rådgivning.


Systemair – Opdatering af vejledning for brandsikring af ventilationsanlæg
Vi har opdateret vores forenklet vejledning omkring automatik og komponentvalg til brandsikring af ventilationsanlæg. En vejledning til standardløsninger iht. DS428:2019 + Till.1 + Till.2:2021.

Bo Sterner, Salgsdirektør Systemair Danmark:

”Vores vejledning til brandsikringen var i første omgang tiltænkt som et internt værktøj til vores sælgere. Men i processen blev vi hurtigt klar over, at dette visuelle overblik over systemløsninger også ville være til stor glæde for mange af vores kunder. Med en 2021-platform og markedets absolutte skarpeste ”value-for-money”-kit, er vi klar til at fortsætte i førersædet på brandsikring af ventilationsanlæg.”

Claus Pedersen, produktchef Systemair Danmark:

”Vores platform har vist sig at være driftssikker og simpel at bruge. Nu har vi tilføjet flere funktioner, og systemet er blevet smartere. De mange fordele er ikke til at tage fejl af.”

Se mere på vores hjemmeside


DBI – NY METODE TIL VURDERING AF BYGNINGSDELE
DBI har udviklet en metode til brandteknisk vurdering af bygningsdele. Metoden hedder BRAVU og skal gøre det nemmere for brandrådgivere at udnytte mulighederne i BR18 – ligesom den også kan styrke anvendelsen af biobaserede bygningsdele.

En bygherre spørger sin brandrådgiver, om en bygningsdel kan udskiftes med en anden. Den nye del lever imidlertid ikke op til kravene for de præaccepterede løsninger, og brandrådgiveren skal derfor foretage en brandteknisk vurdering af bygningsdelen. Men hvordan gør man nu lige det? Tidligere var vurderingerne baseret på erfaring eller måske en dialog med bygningsmyndigheden, men med de nye dokumentationskrav i BR18 er det ikke længere tilstrækkeligt eller muligt.

- Afviger man fra de præaccepterede løsningers krav til bygningsdele, kommer byggeriet i brandklasse 3 eller 4. Man skal dog stadig dokumentere, at de valgte løsninger med eventuelle kompenserende tiltag leverer et sikkerhedsniveau, der svarer til de præaccepterede løsninger eller på anden vis kan dokumenteres som værende tilstrækkelige. I Bygningsreglementets Vejledning til kapitel 5 – Brand er der en generel vejledning i, hvordan man efterviser det, men den er ikke målrettet bygningsdele og materialer og er derfor vanskelig at anvende til de problemstillinger, siger Janne Frederiksen, funktionsleder i DBI Brandrådgivning.

- Derfor har vi udviklet BRAVU, som er en metode for, hvordan man griber vurderingen og dokumentationen an, forklarer hun.

Skabelon med fem konkrete trin

BRAVU introducerer en risikobaseret tilgang til vurderingen. Med fem konkrete trin giver den en skabelon for, hvordan brandrådgivere kan gribe opgaven an og afklare, om man kan dokumentere, at bygningsdelen har den nødvendige sikkerhed.

- Det er nemt at se, hvis en bygningsdel ikke lever op til kravene i de præaccepterede løsninger, men det kræver et stort kendskab til den bagvedliggende viden på området at afgøre, hvordan man håndterer en brandteknisk vurdering af den. Har man ikke kompetencerne til det, er det nemmere blot at sige nej til anvendelse af den pågældende bygningsdel, siger leder af DBI Brandrådgivning, Brian V. Jensen, og fortsætter:

- Med BRAVU viser vi, hvordan man kan gøre det muligt at anvende sådan en bygningsdel. Man bliver guidet gennem de grundlæggende spørgsmål og trin til at evaluere sikkerheden på en vilkårlig bygningsdel eller løsning, siger han.

BRAVU kan tilmed tage stilling til eller afdække eventuelle kompenserende tiltag, der er relevante i den konkrete sammenhæng.

Vejen ind for biobaserede bygningsdele

Med metoden får brandrådgivere et værktøj til at udnytte mulighederne i BR18 bedre til gavn for byggeriet.

- BRAVU giver den nødvendige, systematiske dokumentation for, at risikoen ved en bygningsdel er afdækket. Den sikrer et ensartet dokumentationsgrundlag, den gør det nemmere at udnytte mulighederne i BR18, og den skal gerne bruges på tværs af rådgivningsbranchen og blive alment teknisk fælleseje, siger Janne Frederiksen og tilføjer:

- Vi har involveret interessenter i udviklingen af metoden for at udvikle et værktøj, der har værdi for dem. Desuden præsenterede vi den på ’Branddagen 2021’ og ’Nordic Fire Safety Days’, ligesom vi også underviser i den på kurset ‘Brandteknisk klassifikation i teori og praksis’, siger hun.

Metoden kan samtidig vise sig brugbar i forhold til de biobaserede materialer og bygningsdele, der kommer på markedet i disse år – og samtidig er et fokusområde i DBI’s strategi.

- Den kan anvendes til at vurdere f.eks. innovative, biobaserede bygningsdele, så brandrådgivere ikke er bundet til kun at anvende etablerede og velkendte bygningsdele. Metoden kan være biobaserede bygningsdeles vej ind i byggerier, selvom de ikke lever op til de præaccepterede løsninger, siger Brian V. Jensen.

Læs mere her

BRAVU

BRAVU (BRAndteknisk VUrdering) er en metode til at foretage brandteknisk vurdering af bygningsdele, der ikke lever op til kravene i de præaccepterede løsninger. Metodens skabelon indeholder disse fem trin:

1.Identifikation af problemstilling og formål
2.Identifikation af farer og risici
3.Identifikation af relevante scenarier relateret til farerne
4.Evaluering af scenarierne
5.Eftervisning af formål og dokumentation