Ventilationskanaler

De mest anvendte ventilationskanaler til ventilationsanlæg kan afhængigt af materiale opdeles i galvaniserede/rustfri stålpladekanaler, plast/bygningskanaler herunder beton og murværks/fibercement kanaler og fleksible slanger. Konstruktion af ventilationskanaler og fittings bør være udført under hensyntagen til tæthed, ringe vægt, styrke og holdbarhed, aerodynamisk udformning og brandsikkerhed

Leverandører af og viden om Ventilationskanaler:


Aabo Akustik & Handel ApS

Ejbytoften 5
2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 03 77
E-mail: fba@aaboakustik.dk

www.aaboakustik.dk

Kompetencer: Skærmvægge, Brandvægge, Skillevægge, Støjisolering, Lyddæmpning, Ventilation, Renrum, Ventilationskanaler, Taghætter, Ventilationsanlæg, Ventilatorer, Indeklima, Brandventilation, Industrikontorer, Støjdæmpning

Læs mere om Aabo Akustik & Handel ApS


AiRFORCE

Håndværkervej 10
8881 Thorsø
Tlf.: +45 58 58 58 54
E-mail: info@airforce.dk

www.airforce.dk

Kompetencer: DBI-godkendt installatør for mekanisk brandventilation og overtryksventilation. Leverandør af komplette løsninger indenfor mekanisk brandventilation, overtryksventilation, parkeringsventilation, røgudluftning, brandsikring af ventilationsanlæg, boligventilation, komfortventilation og kølebafler

Læs mere om AiRFORCE


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlæg, Decentral ventilation, KomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


Hotpaper

hotpaper

Agerhatten 9
5220 Odense Sø
Telf: 70 277 699
E-mail: info@hotpaper.dk

www.hotpaper.dk

Kompetencer: Indeklima, hulmursisolering,  loftisolering,  papirisolering, efterisolering, efterisolering hulmur, ventilation

Læs mere om Hotpaper


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


LivingBetter A/S

Borupvej 1c
7330 Brande
Tlf.: 81 81 81 10
E-mail: info@livingbetter.dk

web

Kompetencer: Vinduer, ventilationsvinduer, indeklima, luftudskiftning, naturlig og hybrid ventilation

Læs mere om LivingBetter A/S


MovAir

Gammel Køgegaard 9
4600 Køge
Tlf.: 53 53 00 06
E-mail: movair@movair.dk

www.movair.dk

Kompetencer: Lufttæpper, Ventilatorer, Boligventilation, Industriaggregater, Industriventilatorer og Luftrensere

Læs mere om MovAir


Nordfab Europe A/S

Industrivej 13
9550 Mariager
Tlf.: +45 86471100
E-mail: jesper.kjeldsen@nordfab.com

www.nordfab.com

Kompetencer: Kanalsystemer, Rørsystemer, Ventilationskanaler

Læs mere om Nordfab Europe A/S


Service-Rens ApS​

Jylland: Nydamsvej 37, ​8362 Hørning
Sjælland: Føllets Kvarter 17, ​2750 Ballerup​
Tlf.: 26 27 47 46

​E-mail: mail@servicerens.dk

web

Kompetencer: Ventilationsrens, facaderens, graffitirens, industrirengøring, højderengøring

Læs mere om Service-Rens ApS​


Stego Norden AB

Förretagsallén 4
184 23 ÅKERSBERGA, Sverige
Tlf.: +46 8 545 86 160
E-mail : sales@stegonorden.se

www.stego-norden.se

Kompetencer: Kapslinger, Varmelegemer, Varmeblæsere, Ex Varmelegemer, Skabsventilaton, 19” Ventilationsmoduler, Termostater, Ex Termostater, Hygrostater, Skabsbelysning, Trykudligning

Læs mere om Stego Norden AB


Mere viden om Ventilationskanaler:

Ventilationskanaler, også kendt som ventilationsrør, er rør eller kanaler, der bruges til at transportere luft i et ventilationssystem. Disse kanaler spiller en afgørende rolle i at fordele frisk luft og udsuge forurenet eller opvarmet luft i bygninger eller rum.

Formålet med ventilationskanaler er at skabe en sammenhængende rute, gennem hvilken luften kan cirkulere mellem forskellige områder i bygningen og ventilationssystemets komponenter, såsom ventilatorer, luftbehandlingsenheder, varmevekslere, filtre og ventilationsriste.

Ventilationskanaler kan have forskellige former og størrelser afhængigt af den specifikke applikation, størrelsen på bygningen og de nødvendige luftstrømme. De er normalt fremstillet af metal, såsom galvaniseret stål eller aluminium, men der findes også kanaler lavet af plast.

Der er to hovedtyper af ventilationskanaler:

  1. Føringskanaler: Disse kanaler bruges til at transportere frisk udeluft ind i bygningen og fordele den til de forskellige rum og områder. Føringskanaler er normalt forbundet til udsugningsventiler eller ventilationsriste placeret i lofter, vægge eller gulve.
  2. Udsugningskanaler: Disse kanaler udsuger forurenet luft eller overskudsvarme fra bygningen og leder den ud til det fri eller til en ekstern udsugning. Udsugningskanaler er forbundet til udsugningsventiler eller udsugningsapparater, såsom udsugningsventilatorer.

Ventilationskanaler er dimensioneret og designet på en måde, der sikrer en jævn luftstrøm og minimalt trykfald gennem systemet. Det er vigtigt at opretholde korrekte dimensioner og forsegle kanalerne ordentligt for at undgå lækager og sikre en effektiv og energieffektiv ventilation.

Det er vigtigt at påpege, at en korrekt dimensioneret, velplaceret og velvedligeholdt ventilationskanal er afgørende for at opnå en god indendørs luftkvalitet og skabe et sundt og behageligt indeklima i bygningen. Derfor er det vigtigt at have professionelle ventilationsentreprenører til at designe, installere og vedligeholde ventilationskanalerne for at sikre, at ventilationssystemet fungerer optimalt.


Sverige - Hitta leverantörer av Kanalsystem her


Lindab lancerer ny Vent Tools app – et praktisk værktøj til ventilationsbranchen


18.sep 2023


Lindab lancerer ny Vent Tools app – et praktisk værktøj til ventilationsbranchen

Vi er stolte over at præsentere den seneste udgave af Lindabs populære Vent Tools app. Den nye opdatering tager brugeroplevelsen til et nyt niveau og giver unikke værktøjer til at forenkle og strømline arbejdet i ventilationsbranchen.

Med den nye app styrker vi vores satsning på at tilbyde innovative og brugervenlige løsninger til vores kunder i ventilationsbranchen. Vi har lyttet til vores brugeres ønsker og har nu opdateret både interface og funktioner, hvilket vil gøre det endnu nemmere for vores brugere.

Valg af funktioner

  • Kanalberegning. Find den optimale kanalstørrelse, der er energieffektiv og nem at installere. Først vælger du kanalgeometrien. Derefter vælger du, hvad du vil beregne. Indsæt så dine værdier og resultatboksen og ”slideren” bliver herefter justeret i overensstemmelse hermed.
  • Beregning af forskydning. Geometrien omkring højde/side forskydning af rørstrenge med T-stykker og forskellige bøjninger kan beregnes for at afkorte rør korrekt.
  • Måling af luftmængde. Med denne funktion kan du beregne k-faktorer for luftarmaturer, kontrolventiler og flowmålere.

I en tid, hvor digitalisering er afgørende for succes, er Vent Tools et perfekt eksempel på Lindabs kontinuerlige investering i at levere innovative løsninger, der holder sig på forkant med branchens behov. Vi stræber altid efter at være en pålidelig og progressiv partner for vores kunder og vil fortsat tilbyde produkter og løsninger af høj kvalitet, der gør arbejdslivet lettere og mere effektivt i ventilationsbranchen.

For yderligere information og for at downloade den seneste opdatering af Vent Tools, besøg lindab.dk/venttools

https://www.youtube.com/watch?v=ak-A5M6t7q0


Lindab – Certificeret brandbeskyttelse i ventilationssystemer


02.aug 2023


Lindab – Certificeret brandbeskyttelse i ventilationssystemer

Vi har brugt mange ressourcer på at teste vores løsninger, så vi kan dokumentere effekterne, udvikle produkterne og klargøre dem til installation. I dag kan vi derfor levere komplet certificeret brandbeskyttelse med høj sikkerhed og opfyldelse af alle krav.

De seneste år er kravene til kanalfabrikanterne blevet skærpet, og derfor er der i dag stort fokus på præ-accepterede løsninger ved brandadskillelse, fortæller Kent E. Ravn, produktchef for Fire & Smoke hos Lindab: ”Hos Lindab beskæftiger vi os med ventilation, og certificeret brandbeskyttelse er et fokusområde hos os i Lindab. Vi kan tilbyde brand og røgspjæld, røgkontrolspjæld, tilhørende styringer samt røgudsugningskanaler. Dette er med til at forhindre brand og røg i at spredes gennem kanalsystemet. Produkternes forenklede konstruktion gør montagen let uden at gå på kompromis med sikkerheden. Det er ved brandadskillelsen mellem vægge, at udfordringerne opstår, og det er vigtigt at have sikre og effektive løsninger. I dag er der meget opmærksomhed omkring indeklima og effektiv ventilation, så de mange ventilationskanaler skal være effektivt sikret i tilfælde af brand. Det kan vi hjælpe med i kraft af vores testede systemer.”

Samarbejde sikrer optimale løsninger

Lindab har indgået et samarbejde med Scandi Supply, som ifølge Kent E. Ravn er førende inden for passiv brandsikring. Sammen kan firmaerne levere løsninger til ventilationsgennemføringer og sikre lukninger omkring dem. ”Brandmodstanden skal opretholdes, når vægge og etagedæk brydes af installationsgennemføringer, og her har Scandi Supply og Lindab gode løsninger. Med de skærpede krav til den danske standard DS428:2019 er det afgørende, at man vælger de korrekte løsninger, og at ventilationsbranchen er opmærksomme på kravene,” siger han og tilføjer, at ventilationsgennemføringer skal udføres efter fabrikantens anvisninger, så alle krav og sikkerhedsanvisninger er overholdt.

I dag er der meget opmærksomhed omkring indeklima og effektiv ventilation, så de mange ventilationskanaler skal være effektivt sikret i tilfælde af brand, Kent E. Ravn, produktchef for Fire & Smoke hos Lindab.

Første system med Bluetooth og enkel opsætning samt styring

Med Lindab Fire System Pro får kunderne et simpelt og nemt system at installere med fuld brandbeskyttelse. Det bruger Kent E. Ravn meget tid på at tage rundt og undervise i. For det gælder om at redde liv og bygninger. ”Med dette system får man en master, et spjældmodul og en app til at designe og styre systemet. Med app’en kan man via Bluetooth styre op til 60 spjæld, og man slipper for at skulle op med stige i alle rum. Desuden kan man dokumentere brandsikringen med rumnummer. Det er det første system af sin art med styring via Bluetooth,”forklarer han og tilføjer, at Lindab er en del af Dansk Standards udvalg inden for ventilation med fokus på brandsikring af ventilationssystemer. Det er vigtigt for dem som kanalfabrikant at deltage i dette arbejde.


Nordfab – Ny længde på det populære Quick-Fit-rør
Nordfab, der er branchens førende producent af Quick-Fit-rørsystemer, har meddelt, at de har udvidet deres produktsortiment med fremstillingen af et 2-meter lasersvejset rør med en diameter på 80-400 mm og en tykkelse på 0,6-2,0 mm.

Verdens hurtigste rørsystem, nu endnu hurtigere

Nordfabs Quick-Fit-rør anvendes i en lang række industrier og kommercielle miljøer, og de anvendes i høj grad indenfor procesventilation til at opsamle og fjerne støv, restprodukter eller skadelige partikler. De unikke valsede kanter gør, at rørene er nemme og hurtige at håndtere ved f.eks. montering, hvor man tilslutter ét rør til et andet ved hjælp af et Quick-Fit-spændbånd. Rørsystemer, der monteres med spændbånd, sparer op til 50 % i monteringstid sammenlignet med andre alternativer.

Det 2 meter lange rør, som Nordfab nu har lanceret, gør det mere effektivt at planlægge og montere sit rørsystem, da man bruger færre dele og har færre rørtilslutninger. Med andre ord er verdens hurtigste rørsystem nu blevet endnu hurtigere!

"Vi har oplevet en øget efterspørgsel blandt vores kunder om at kunne producere Quick-Fit-rør i 2-meters længde ud over vores standardmål på 1 og 1,5 meter. For at imødekomme efterspørgslen har vi valgt at automatisere vores produktionsproces. I dag fremstilles alle vores rør i Danmark helt automatisk for at sikre, at alle længder er af den gode kvalitet, som vores kunder forventer af et Quick-Fit-rør," fortæller Peter Åberg, som er administrerende direktør for Nordfab Europa.

Det nye rør på 2 meter fås i galvaniseret stål, rustfrit stål, sort stål samt aluminium.

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Åberg, adm. direktør Nordfab Europa (peter.aberg@nordfab.com) +46 706 01 89 04

Brian Kristensen, Sales Manager Nordfab Europa (brian.kristensen@nordfab.com) +45 27 87 61 96


ETS NORD – Godkendt iht. DS 428
Nye krav til kanalsystemer pr. 1. april 2021

Vores cirkulære og rektangulære kanaler har bestået testen hos Dansk Brandteknisk Institut, så de overholder kravene i DS 428.

Hvis du skal give tilbud på et projekt, der har fået byggetilladelse efter den 1. april 2021, skal du være opmærksom på følgende:

Kanalsystemer, der gennembryder en brandmæssig adskillelse f.eks. væg eller etagedæk, skal være godkendt iht. DS 428 med hensyn til kanalens brandmodstandsevne. Kanalen skal overholde klasse E60 (ve ho i ->o) og være testet efter DS/EN 1366-1.

Med vores godkendte kanaler og fittings får du en løsning, hvor du ikke skal ændre på noget eller planlægge nye fremgangsmåder. Vi har sørget for, at vores produkter overholder DS 428 uden ekstra besvær for dig og dine medarbejdere


Lindab optimerer produktionen af rektangulære kanaler
Efter løbende optimering af produktionsfaciliteterne gennem de seneste år har Lindab besluttet at samle produktionen af rekt-kanaler i Haderslev, Aalborg og Hvidovre. Beslutningen medfører en flytning af produktionen af rektangulære kanaler fra Viby J. Med flytningen af produktionen frigives ressourcer til at styrke service, logistik og lagerkapacitet i Lindab Proshop i Viby J.

De seneste år har Lindab investeret massivt i at fremtidssikre virksomhedens produktionsfaciliteter i Haderslev og Hvidovre. Blandt andet gennem fysiske udvidelser og automatisering har virksomheden skabt moderne produktionsfaciliteter, der kan levere produkter af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Senest har virksomheden indført en maskine, der producerer rektangulære kanaler med integreret flange, som har langt højere kvalitet og bedre tæthed end de normale standarder.

Som et led i processen med at forenkle og fremtidssikre produktionen har Lindab nu besluttet at flytte virksomhedens produktion af rektangulære ventilationskanaler fra Viby J. Beslutningen skal frigøre ressourcer til styrkelse af service, logistik og lagerkapacitet i Østjylland.

“Vores ønske er til enhver tid at have en organisation, der bedst muligt kan servicere vores kunder. Vi skal hele tiden være bevidste om vores egen effektivitet, og det indebærer en løbende vurdering af, hvordan ressourcer anvendes bedst muligt. I den proces er vi kommet frem til, at vores ressourcer i Viby J. anvendes bedst på at servicere kunder gennem et styrket lager- og logistik-setup,” siger Mette Brøndum, adm. dir. i Lindab A/S.

Det stærkeste set-up i Aarhus-området

Beslutningen om at flytte produktionen fra Viby J. skal samtidig ses som en konsekvens af efterspørgslen fra byggebranchen i Aarhus-området. Ikke fordi den har været faldende. Tværtimod.

“Som leverandør til byggeriet skal vi have et stærkt set-up der, hvor der bygges meget. Vi kan se, at der bygges rigtig meget i og omkring Aarhus, og det er vores vurdering, at vores set-up er stærkest ved at have flere varer på hylderne til nærområdet i Aarhus og flere ressourcer til service.” siger Mette Brøndum.

Stigende kompleksitet i branchen kræver fokus

Mens efterspørgslen i byggeriet er stigende, er kompleksiteten i branchen gået samme vej. Det gælder ikke mindst i forhold til bæredygtighed, hvor der stilles store krav til dokumentation, hvis man som leverandør har ambitioner om at gå i en bæredygtig retning.

“Vi har en klar ambition om at være med til at skubbe byggeriet i en mere bæredygtig retning blandt andet gennem etableringen af morgendagens produktion. Den ambition kan vi kun indfri ved at have produktionen samlet i større enheder, der kan leve op til bæredygtige processer.” siger Mette Brøndum.

Flytningen gælder udelukkende produktionen af rektangulære kanaler i Viby J. Produktion af spiralfalsede kanaler fortsætter, ligesom Lindab Proshop også fortsat vil være at finde på adressen. 


Lindab først med komplet test af ventilationskanaler
Lindab har som den første producent fået stemplet på den nye brandnorm, både af rektangulære og cirkulære ventilationskanaler i henhold til standarden DS EN 1366-1. Vi har gennemført og bestået test udført af Dansk Brandteknisk Institut.

Udgangspunktet for testene er det nye krav til uisolerede kanaler i DS 428.2019 – klasse E60 (ve ho i->o).

Det drejer sig om fire test, nemlig cirkulære kanaler horisontalt, samt vertikalt og rektangulære kanaler horisontalt og vertikalt. Testene omfatter kanaler, ophæng, ophængsafstande samt væg- og loftgennemføringer.

Godkendelserne omfatter cirkulære kanaler op til ø1000 mm og rektangulære kanaler op til 1250 x 1000 mm. Det er i øjeblikket ikke muligt at teste større dimensioner, men det arbejdes der på hos Dansk brandteknisk Institut, som forventer at det er på plads i løbet af efteråret.


Lindab udvider produktionen af kanaler på Sjælland
Tilgængelighed og fleksibilitet er afgørende i en byggebranche, hvor alt foregår i et højspændt tempo. Derfor udvider Lindab nu produktionen og varesortimentet af kanaler på Sjælland. Udvidelsen skal sikre, at Lindab fortsat kan imødekomme den stigende efterspørgsel fra kunderne på hurtige leveringer.

I en byggebranche, hvor tempoet bliver højere og højere, er tilgængelighed og leveringssikkerhed vigtigere end nogensinde før. Det ved Lindab, der har valgt at udvide produktionen af kanaler på Sjælland efter stigende efterspørgsel fra de sjællandske kunder.

”Vi oplever en stor efterspørgsel på rekt-kanaler på Sjælland og i Storkøbenhavn, og derfor har vi valgt at udvide produktionen, så vi fortsat kan servicere vores kunder bedst muligt. Udvidelsen af produktionen kommer selvfølgelig til at være lidt at en omvæltning for os i Lindab, mens vores kunder kun kommer til at mærke en øget tilgængelighed,” siger Lars Rosenkilde, som er intern salgschef i Lindab.

Den nye produktionshal ligger i Hvidovre tæt på Lindabs kombinerede Proshop og kontor.

Tilgængelighed er alfa og omega
Hos kunderne på Sjælland er Lindab kendt for at være en fleksibel leverandør. Alligevel tager man positivt imod tiltaget fra virksomheden og udsigten til øget tilgængelighed frem-over.

”Mine 25 år i byggebranchen har lært mig, at uforudsete udfordringer er en præmis. Et uundgåeligt vilkår, som gør det uhyre vigtigt at have en fleksibel leverandør, der kan træde til og hjælpe med kort varsel. Præcis sådan en leverandør er Lindab er for os,” udtaler René Malmstedt, som er projektleder i Intervent.

Produktion tæt på byggepladsen gavner kunder og miljø
Lige præcis rekt-kanalerne har Lindab ikke på lager, da de firkantede kanaler specialfremstilles efter ordre. Hos Lindab har man en ambition om at producere og pakke ordrer så tæt på byggepladsen som muligt for at minimere leveringstiden og klimabelastningen.

”I Lindab bestræber vi os på at forenkle byggeriet. Med øget produktion på Sjælland kan vi både sikre hurtig levering og begrænse den miljømæssige belastning i forhold til transporten. Det er på alle måder et positivt tiltag.” siger Puk Spencer, salgsdirektør i Lindab.


FabricAir – To forskellige luftstrømme i én kanal
En ny type luftfordelingskanal muliggør optimering til to forskellige formål i samme kanal, f.eks. opvarmning og afkøling

FabricAir® VarioDuct ™ er en innovativ løsning, der effektivt løser en af de helt store luftfordelingsudfordringer. Samtidig er den betydeligt mere energieffektiv end konventionelle systemer.

Teknologien er seneste skud på stammen fra den originale danskbaserede tekstilkanalproducent, FabricAir, der lancerede verdens første moderne tekstilkanal i 1973 i samarbejde med Slagteriernes Forskningsfond.

Komfortoptimering i scenarier med behov for opvarmning og scenarier med behov køling kræver to meget forskellige flowmodeller og luftmønstre. Med FabricAir® VarioDuct ™ er det ikke længere nødvendigt at gå på kompromis med hverken komfort eller luftkvalitet - man behøver nemlig ikke optimere til gennemsnitlige forhold med en mindre udtalt ΔT. To adskilte sektioner med hver sit flowmønster, muliggør optimal performance uanset skiftende forhold skabt af f.eks. årstider eller varmegenererende produktionsprocesser.

Den grundlæggende udfordring har altid været, at opvarmningsscenarier kræver længere og mere præcise kast, så varmen nemt kan nå opholdszonen, men at de samme flowmodeller ville skabe ubehagelige trækgener, hvis de blev brugt til køleformål i samme scenarie. Udfordringen løses effektivt ved at kombinere de to scenarier i én kanal, hvor man adskiller de to forskellige flowmønstre ved hjælp af en indre membran.

Den indre membran giver den nødvendige fleksibilitet, fordi den effektivt adskiller de to sektioner. Det muliggør forskellige flowmodeller, luftmængder, statiske tryk og temperaturer, når der skiftes mellem den øvre og nedre sektion. ΔT kan variere fra lav til høj mellem de to sektioner uden at gå på kompromis med brugerkomforten.

Membranens position ændres ved hjælp af et spjæld, enten manuelt eller automatiseret. Når sektionen er aktiv, holdes membranen på plads pga. det statiske tryk og sikrer således, at kun det relevante flowmønster er i spil.


Øland – Nyt kanalsystem speeder ventilations-montagen markant op
Øland har sikret sig eneforhandlingen af et banebrydende kanalsystem, som sparer ventilationsmontørerne en fuld arbejdsgang

De nye kanaler kan bøjes og komprimeres og nemt håndteres af én mand.

Ventilations- og isoleringsspecialisten Øland har udvidet sit produktsortiment med en helt ny type ventilationskanaler. IK Kanal System er et letvægts kanalsystem i alufolie og komprimeret glasuld, som giver en væsentlig enklere og hurtigere arbejdsproces.

I modsætning til traditionelle, galvaniserede kanaler, som skal efterisoleres, er IK-kanalerne præisolerede, så montage og isolering foregår i én og samme arbejdsgang. Samtidig er de nye kanaler udviklet i fleksibelt materiale, som kan bøjes og bukkes efter behov og derfor er væsentlig nemmere at håndtere.
- Det er et meget gennemtænkt system fra Sverige, som gør arbejdet meget lettere for montørerne, fordi de er lette og kan komprimeres. Ud over at spare en arbejdsgang på efterisolering er der derfor også en masse praktik, som bliver enklere, lige fra al det logistiske til selve montagen. Da materialet er blødt, kan kanalerne fx bøjes på plads, siger Vibeke Bjerre Hussmann, ekstern salgskonsulent i Øland A/S.

IK-kanalerne leveres vacuumpakket og fylder derfor ingenting. Først når de pakkes ud på montagestedet, svulmer de op til fuld størrelse. Kanalerne er 235 cm lange og er beklædt med 30 mm kondensisolering, hvilket gør dem velegnede til indendørs isolering ved køl, varme og aircondition. En ny udgave med 50 mm varmeisolering er under udvikling.
- Vi er altid på udkig efter løsninger, som kan forenkle hverdagen for vores kunder. Vi har stor erfaring med galvaniserede kanaler, som vi producerer selv. IK-kanalerne er et virkelig smart alternativ. Derfor tog det ikke lang tid at træffe beslutningen om at tage systemet ind i vores sortiment, da vi havde testet det, siger Vibeke Bjerre Hussmann og fortæller, at de første montører allerede har meldt sig på banen.


Øland – Kæmpekanaler til storbyggeri
Det nye forskerområde, Cortex Park, i Odense er nu færdigt, og de første 700 elever er rykket ind. Vi har produceret og leveret kæmpekanaler til ventilationsanlægget for Bravida.

"Da vi kun ønskede at have én indtags- og afkastkanal i bygningen," siger projektleder Henrik Væver fra Bravida, "krævede det store dimensioner. For at kunne håndtere 73.000 kubikmeter luft i timen skulle indtags- og afkastkanalerne have dimensionerne 4.000 x 2.000 mm og være 5.500 mm lange. Vi valgte at samarbejde med Øland, og deres kanalproduktion i Aabenraa foreslog, at vi producerede kanalerne i fire stykker. Vi skulle så samle dem på byggepladsen og løfte konstruktionen på plads med en kran. Den løsning sørgede for, at sikkerheden på arbejdspladsen var i top, hvilket er en af vores topprioriteter." 
 
"De to store indtags- og afkastkanaler fordeler luften mellem fem ventilationsanlæg og skaber således et æstetisk resultat. Jeg benytter gerne samme løsning en anden gang." slutter Henrik Væver.


KE Fibertec – Case – Monash University, Green Chemical Futures, Australien
Cradle to Cradle-certificeret ventilationsløsning i laboratoriebygning Bæredygtig ventilation og godt indeklima

Monash University i Melbourne, Australien, skulle have et nyt laboratorium, og man ønskede en bygning med en bæredygtig profil. Derfor blev der foreskrevet Cradle to Cradle-materialer inklusiv CradleVent®-løsningen for at sikre en trækfri luftfordeling.

FAKTA:
Bygherre: AE Smith & Son Pty Ltd
Rådg. ingeniører: Sinclair Knight Merz
Materialer: KE Fibertec
KE-partner: Air Solutions International

Verdens første Cradle to Cradle-certificerede ventilationskanal
Tekstilkanaler kan skræddersys, så form, størrelse og farve lever op til de krav, der stilles til rummet. Tekstilkanaler skaber effektiv og ensartet luftfordeling uden "døde zoner" og dermed et sundt indeklima.

CradleVent® er verdens første Cradle to Cradle-certificerede ventilationskanal.
Certificeringen dokumenterer produktets bæredygtighed, og at vi tager ansvar for produktet gennem hele dets levetid - fra vugge til vugge, dvs. fra produktion til genanvendelse. Læs mere på ke-fibertec.dk/cradlevent

TEKNISKE DATA:

Byggeår: 2015
System: CradleVent®
Farve: Hvid (RAL 9010)
Materiale: HDC
Ophæng: D-Lite Alu

Fleksibel, skræddersyet løsning
For at opnå et korrekt mønster for luftfordelingen blev KE Fibertec bedt om at lave kanalens endebund i en 53 graders vinkel. På den måde kan der skabes tilstrækkelig luftfordeling på den skrå glasfacade. Som i mange andre laboratorier blev der valgt et KE-Lavimpulssystem, da det er særdeles velegnet til indblæsning af store luftmængder ved lav lufthastighed og uden støjgener i rummet.

Det brandhæmmende materiale har en høj støvbæreevne, hvilket betyder længere vaskeintervaller og dermed energibesparelser.

Ingeniørfirmaet anbefalede KE Fibertec til arkitekten, da firmaet anser KE Fibertecs produkter for at være af meget høj kvalitet både med hensyn til materialer, design og udseende. Derudover kunne tekstilkanalerne udformes med specielle endebunde i henhold til arkitektens ønske om, at kanalerne skulle følge glasfacadens vinkelform på 53 grader. Nick Mascall, Air Solutions International Pty Ltd

KE Fibertec AS er førende leverandør af tekstilbaseret ventilation. Med vores specialdesignede tekstilkanaler skaber vi et godt indeklima i idrætshaller, kontorer, laboratorier, skoler osv. Tekstilkanaler kan skræddersys til næsten ethvert formål. De er hygiejniske, lette at montere og vedligeholde og kan leveres i et utal af former og farver.
Læs mere på www.ke-fibertec.dk