Varmevekslere

Varmt vand kan opvarmes direkte i en varmeveksler, uden at der er en akkumulerende beholder tilstede. En varmeveksler kan være en fire/fem/seksbenet varmeveksler. Efter en kobberloddet varmeveksler må de efterfølgende rør ikke være varmforzinkede stålrør. En rørvarmeveksler og en loddet varmeveksler bør udstyres før kanalerne lukker helt til.

Leverandører af og viden om Varmevekslere:


2K Klima- og Køle Distributøren

Odensevej 128
4700 Næstved
Tlf. 28 88 66 74
E-mail: jens@2k.dk

www.2k.dk

Kompetencer: Vandkølingsanlæg, køleanlæg, varmepumper, fancoil & fancoils, chillere, Downflow & Upflow & Inrow & bagdørskøle & EDB fancoil, affugtere, lufttæpperKølebaffel & kølebafler, Tørkølere (frikølere), Kondensatorer (Luft- & Vandkølede), On-Rak (EDB Køling), Luftkølere (Køle- & Frostrum), Ventilationscentraler (AHU), Rooftop, Pladevarmevekslere (Loddede og pakninger), varmevekslere, Kølekompressorer, SABIANA fancoils, Kalorifere

Læs mere om 2K Klima- og Køle Distributøren


Alflow Scandinavia A/S

Industrivej Vest 36
6600 Vejen
Telf.: 76 96 21 30
E-mail: alflow@alflow.dk

www.alflow.dk

Kompetencer: pumper, ventiler, tankudstyr, mixere, rør & fittings, flow, vekslere, slanger, single-use systems

Læs mere om Alflow Scandinavia A/S


CORYHEX PLATE HEAT EXCHANGER

Essen 43
6000 Kolding
Tlf.: +45 77 660 000
E-mail: corydon@coryhex.com

www.coryhex.com

Kompetencer: industriservicemanpowerrenovering af vekslervarmevekslere, Pladevekslere, loddede vekslere, Veksler, Fjernvarme, Køl, Fejlsøgning, lækagetest, Trykprøvning, Renovering, Service , On- site, Teknikker, Pakninger, Udsyring, CIP , Marine, Industri, Proces, Kondensator, Fordamper, Røggasvarmevekslere, NH3, Fouling, snavs, kalk

Læs mere om Coryhex ApS


GEMINA TERMIX A/S

Navervej 15-17
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 14 44
E-mail: mail@termix.dk

www.termix.dk

Kompetencer: Vandvarmere, Fjernvarme, Varmevekslere, Compactstationer, Vekslere, Fjernvarmeunits, Beholdere, Fjernvarme anlæg, Fjernvarmestationer, Varmeanlæg

Læs mere om GEMINA TERMIX A/S


Lyma Kemiteknik AB

Box 130
23222 Arlöv
Tlf : 69 91 19 88
E-mail: inquiry@lyma.com

web

Kompetencer: Pumper, Centrifugalpumper, Opdelte rørpumper, Trykluftdrevne membranpumper, Slangepumper, Elektriske stempelmembranpumper, Gearpumper, Doseringspumper, Vakuumpumper, Nedsænkelige pumper, ventiler, røggasspjæld, smudsfiltre, aktuatorer, rør og fittings, jordbaserede rørsystemer, slanger, PTFE slanger, stålslanger, keramikslanger, kemislanger, brændstofslanger, tanke, skrubber, skorstene, gaskanaler, gitre, gittergulve, ventilatorer, blæsere, kompensatorer, flanger, vibrationsdæmpere, blandere, mixere, varmevekslere, sikkerhedsprodukter, tilbehør

Læs mere om Lyma Kemiteknik AB


Nordic Engineering ApS

Lykkegårdsvej 3
4000 Roskilde
Tlf.: +45 45948000
E-mail: info@nordic-engineering.dk

www.nordic-engineering.dk

Kompetencer: Engineering, systemløsninger, røreværker, omrørere, mixere, blandeanlæg, centrifugalpumper, mekaniske akseltætninger, rustfrie tanke, centrifuger, dispergering, homogenisatorer, fermentorer, sanitære pumper, magnetdrevne røreværker, vakuumtørrer, pulverblandere, filtertørrer, reaktorer, kolonner, varmevekslere, procesanlæg, procesudstyr og fittings i titanium.

Læs mere om Nordic Engineering ApS


Rokkedahl Energi ApS

Nymøllevej 126 B, Kølby
9240 Nibe
Tlf.: 30 28 72 10
E-mail: anja@rokkedahl.dk

web

Kompetencer: Varmevekslere, Luft/luft varmeveksler, høj effektivitet, energibesparende, rengøringsvenlig, støvsamler, støvfyldte miljøer, højt serviceniveau, udledning reduktion

Læs mere om Rokkedahl Energi ApS


SKANACID A/S

Lunikvej 7
2670 Greve
Tlf: 39 40 13 14
E-mail: mail@skanacid.dk

www.skanacid.dk

Kompetencer: Vakuumisolering, Aerogel isolering, Højtemperaturisolering, Foamglas isolering, Renrum-isolering, T-FIT, TechLite, Korrosion under isolering, CUI, Keramisk isolering, Beregning af isolering, Superwool, Brandisolering, Afstandsisolering, Glasklæde, Mica, Vacupor, Varmevekslere, Beskyttelse mod strålevarme, Isoleringsteknik, Afstandsringe, Isolering marine

Læs mere om SKANACID A/S


Spirax Sarco Denmark

Blokken 62
3460 Birkerød
Tlf.: (45) 38 10 4288
E-mail: Webmaster@dk.SpiraxSarco.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Dampanlæg, Dampkvalitet, Dampgeneratorer, Dampsystemer, Energi, Energioptimering, Flowmålere, Food Pharma, Fødevareproduktion, Kedelovervågning, Kondensatpumper, Kugleventiler, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Temperaturregulering, Vandudladere, Vandudskillere, Varmevekslere

Læs mere om Spirax Sarco Denmark


Mere viden om varmevekslere:

Man taler som hovedregel om to forskellige typer anlæg:
Direkte tilslutning
Tilslutning via varmeveksler
Ved den direkte tilslutning er det vand fra værket, der cirkuleres direkte ud til forbrugerens radiatorer. Alternativt kan forbrugerens anlæg tilsluttes via varmeveksler, så varmeværkets vand løber til en varmeveksler installeret hos forbrugeren, hvor det varmeveksles med vand i forbrugerens interne varmeanlæg. Vandet i radiatorerne kommer således ikke i direkte berøring med vandet fra fjernvarmeværket.

Hvilken type tilslutning der skal vælges, afhænger af flere parametre som f.eks. korrosionsforhold, vandkvalitet og tilladelige tryk.

Eksisterende værker har regler for, hvilken type tilslutning der skal vælges, og disse regler skal følges. Det bunder ofte i geografiske forhold. En betingelse for direkte tilslutning er, at fjernvarmenettet er placeret i en fladt landskab. Er landskabet kuperet, kræves ofte tilslutning via varmeveksler.

Når man skal tilslutte forbrugere, som tidligere har haft egen forsyning, til et fjernvarmenet, skal man sikre sig, at deres interne installation trykmæssigt vil kunne klare tilslutningen. En privat oliefyret installation vil f.eks. typisk tidligere være trykprøvet til 2-3 bar. En direkte tilslutning til fjernvarmenettet kræver, at den interne installation skal trykprøves til 10 bar. Hvis den eksisterende installation ikke kan klare dette, må tilslutningen ske via varmeveksler.


Process Engineering – Installation af varmevekslere i rørsystem for at udnytte energikilde


21.jun 2022


På Avista Greens raffinaderi i Kalundborg, som vi i Process Engineering tidligere har været med til at genopbygge efter en brand i 2017, er vi lige nu i gang med at sikre en bedre energiudnyttelse af overskudsvarmen fra olien på anlægget.

Avista Green (AVG) køber brugt smøreolie fra hele den kystnære del af Vesteuropa og sejler det til Kalundborg, hvor det sammen med de mængder, der bliver indsamlet i Danmark, bliver genraffineret på anlægget.

I 2017 brændte det tidligere raffinaderi ned til grunden, og Process Engineering var rådgiver i genopbygningen af det nye og væsentligt større raffinaderi, der i dag står på havnen i Kalundborg.

I en del af processen i det nye raffinaderi ønskede AVG at udnytte overskudsenergien til yderligere forbedring af energinøgletallene eller enhedsforbruget.

Projektet er et igangværende projekt, hvor Process Engineerings rolle er at sikre gennemførelse af modifikationen.

Processen i projektet

Eksisterende proces:

 • Anvendelse af termisk energi fra hotoil til forvarmning af infeed i kolonne.
 • Anvendelse af højtryks dampkondensat til køling af destillat fra kolonne og heraf fremstilling af lavtryksdamp.
 • Der er overskud af lavtryksdamp, som må blæses til det fri.

Proces efter modifikation:

 • Termisk energi fra destillat køling på kolonne anvendes direkte til forvarmning af infeed.
 • Modifikationen medfører reduktion af nødvendig energi fra hotoil anlæg, samt at mængden af lavtryksdamp reduceres, således at forbrug og produktion af lavtryksdamp balanceres.

Dette arbejde indeholder en bred palette af ansvarsopgaver med design, beregning og indkøb. Vi deltager i projektet med en ingeniør, der har det overordnede ansvar fra vores side sammen med interne tegne- og specialistressourcer. Projektet løser vi fra vores kontor i København, men er on site i Kalundborg, når der er behov for det.

Process Engineerings ydelse og omfanget af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

 • Udarbejdelse af PFD/PID
 • 3D model
 • Isometrier
 • Rørsupport tegning
 • Specificering af komponenter
 • Indkøb af komponenter
 • Pumpeberegninger
 • Rørstressberegnigner
 • Ståldesign og beregning
 • Risikovurdering
 • ATEX vurdering
 • CE-mærkning
 • Slutdokumentation
 • Linewalk

Nyt initiativ fra Alfa Laval – Genbrug af varmevekslere
Nu tager Alfa Laval et vigtigt skridt ind i fremtiden med et banebrydende koncept for genbrug af varmevekslere. Det betyder, at du kan opgradere til en moderne og energieffektiv varmeveksler og få refunderet din gamle, som derefter genbruges. Som repræsentant for Alfa Lavals sortiment af vekslere til fjernvarme og -køling og en ivrig fortaler for klimasmart flowteknologi er dette gode nyheder for Armatec.

Let at skifte

Udskiftning til en ny varmeveksler sparer ofte meget energi og reducerer kuldioxidemissioner ved at optimere på eksisterende forhold. Nu gør Alfa Laval i samarbejde med Stena Recycling det muligt at genbruge alle værdifulde metaller i varmevekslere. Din gamle varmeveksler bliver nyttig igen, men i en ny form. Derudover bliver du betalt for udskiftningen.

Sådan fungerer det:

 • Du finder en ny varmeveksler ved hjælp af en produktguiden
 • Du vil modtage en forskudsrefusion svarende til det beløb, der kan refunderes
 • Din gamle varmeveksler sendes til Stena Recycling, som genbruger metallerne
 • Genbrugsmaterialer raffineres og ender i forsyningskæden igen

"Det er dejligt, at Alfa Laval lancerer en cirkulær forretningsmodel. Dette tiltag er begyndelsen på en spændende rejse, som løbende bliver justeret og optimeret, for yderligere fleksibilitet og tilgængelighed" siger Jennifer Lyngkilde, som er produktchef for Alfa Laval hos Armatec. ”Bæredygtighed driver alt hos Armatec, og i varmeudveksling er der et stort potentiale for at presse energi ud af varme eller kulde, der ellers er spildt.”

Alfa Laval er allerede godt i gang med udbredelse af budskabet "Re-Made to matter" og de sigter mod at blive kulstofneutral i 2030.

Vi hjælper dig gerne

Armatec har arbejdet tæt sammen med Alfa Laval igennem flere år. Vi giver dig gerne råd om produktvalg, både baseret på produkt, ønsker og den tekniske sammenhæng i forhold til udskiftning til et nyt og optimeret produkt.

Vi har viden og erfaring og vi sidder klar til at hjælpe dig med din forespørgsel: Kontakt Jennifer her >>


Danske varmevekslere bliver til nye råstoffer i et samarbejde mellem Alfa Laval og Stena Recycling
Op mod 100 procent af metallerne i gamle varmevekslere kan genanvendes i et nyt samarbejde mellem Alfa Laval og Stena Recycling. Her får virksomheder i Danmark for første gang nogensinde nu mulighed for at opgradere deres varmeveksler til en mere energieffektiv udgave og samtidig modtage refusion for den gamle, som derefter bliver genanvendt. Det er win-win for både kunder, samfund og miljø, siger Jesper Holm, Division Manager hos Alfa Laval Nordic i Kolding.

Danske virksomheder får nu en unik mulighed for både at reducere deres energiforbrug og bidrage til øget genanvendelse via et nyt samarbejde mellem Alfa Laval og Stena Recycling.

Med en helt ny forretningsmodel er det nu muligt for danske virksomheder at opgradere til nye og mere energieffektive varmevekslere og samtidig modtage en refusion for deres gamle varmeveksler, som efterfølgende bliver sendt til genanvendelse. Op mod 100 procent af de metaller, en varmeveksler er lavet af, såsom rustfrit stål, kobber eller kulstofstål, kan smeltes om og genanvendes som ingredienser i nye råstoffer.

- Med en refusion for gamle varmevekslere giver vi vores kunder et oplagt incitament til at opgradere til nye og mere energieffektive varmevekslere, så deres energiforbrug reduceres væsentligt. Den præcise besparelse afhænger af mange faktorer, men i et eksempel beregnede vi, at udskiftning af en 20-årig varmeveksler kunne føre til samlede årlige energibesparelser på op til 83.000 kWh, siger Jesper Holm, Division Manager hos Alfa Laval Nordic i Kolding og fortsætter:

- Med en opgradering af varmevekslere igennem vores samarbejde kan virksomhederne ligeledes dokumentere forbedringerne i deres egne CO2-regnskaber. Det er derfor win-win for både kunder, samfund og miljø.

Varmevekslere bruges til produktion af koldt og varmt vand og til nedkøling og opvarmning og bruges af et hav af industrivirksomheder blandt andet i energisektoren, i produktion af fødevarer og farmaceutiske produkter, i procesindustrien og inden for fjernvarme. De er produceret af forskellige metaller, som altså nu kan få nyt liv og indgå som råstof i andre produkter.

- Når vi modtager den returnerede varmeveksler fra kunden, starter vi processen med at genanvende metaller og genindføre dem i råstofkæden og på den måde bidrage til en reduceret efterspørgsel efter nye råmaterialer. Ved at arbejde sammen på denne måde kan vi være med til at skabe en virkelig effektiv cirkulær tilgang til hele branchen, siger Henrik Grand Petersen, administrerende direktør i Stena Recycling Danmark.

Genanvendelsen af varmevekslere startede i Sverige i juni under initiativet Re-Made to matter og rulles nu ud i resten af Norden med Danmark som et af de første lande.

- Vi er meget stolte over at kunne præsentere dette vigtige skridt i retning af øget cirkularitet inden for opvarmning og køling, som samtidig er et stort skridt på hele branchens vej mod at reducere klimaaftrykket. Det understøtter samtidig Alfa Lavals egen målsætning om at blive CO2-neutral i 2030, siger Jesper Holm.


Teknologisk – Smudsafvisende coating optimerer driften af varmevekslere
Teknologisk Institut har udviklet en ny smudsafvisende coating, som mærkbart reducerer behov for rengøring og derved forbedrer industriens udnyttelse af spildvarme.

Varmevekslere bruges i snart sagt alle industrielle processer, hvor emner skal varmes op eller køles ned – og de er utrolig effektive til at sikre, at der er så lille et energitab som muligt. Men når varmevekslerne smudser til, går det ud over effektiviteten, som man bl.a. ser det i olie- og papirindustrien. Det kræver rengøring og dermed kostbar nedetid, men Teknologisk institut har udviklet en smudsafvisende coating, som mærkbart reducerer rengøringsbehovet.

Når man i industrien arbejder med opvarmning eller nedkøling er der ofte et ønske om at gøre det så energieffektivt som muligt, så man får trukket den maksimale mængde energi ud og ikke smider noget væk. Varmevekslere er utrolig effektive til at sikre, at der sker så lille et energitab som muligt.

- Hvis man fx har en produktion, der producerer en form for spildevand, som er varmt når det kommer ud, så er det oplagt at bruge varmevekslere til at trække restvarmen ud af spildevandet og bruge den til at varme det nye procesvand, siger Claus Bischoff, seniorkonsulent på Teknologisk institut.

Varmevekslere er et kæmpe forretningsområde, og de bruges flittigt i en række industrier. Især olie- og papirindustrien er storbrugere af varmevekslere, men det kunne også være inden for medico, kemisk industri og fødevareproduktion. Problemet med varmevekslerne opstår, når de smudser til – også kaldet fouling. I papirindustrien, hvor der bruges masser af vand og energi, sker det fx, fordi der er masser af pulp, som blander sig i vandet.

Fouling sætter sig som aflejringer på overfladen af varmeveksleren, og det reducerer varmeovergangen, så varmeveksleren bliver mindre effektiv. Væskegennemstrømningen reduceres også, og det betyder, at der processeres mindre materiale per tid - eller at der skal bruges mere energi på at pumpe materialet igennem. Så man oplever, at en varmeveksler fouler til, koster det derfor effektivitet på flere områder. Det problem tager Teknologisk Institut hånd om med en smudsafvisende coating, som reducerer fouling markant.

Tynd og effektiv coating
Ved hjælp af en såkaldt sol-gel overfladeteknologi har Teknologisk Institut udviklet forskellige typer af coating, som har det til fælles, at de er afvisende – dvs. at der ikke sætter sig noget fast på dem.

- I forhold til varmevekslere er der tre faktorer, som gør coatingen meget effektivt. For det første har den en meget lav overfladeenergi, så den er olie og vandafvisende. For det andet er den meget glat, så der er ikke små revner eller sprækker, som fouling kan vedhæfte sig godt til. Endelig er vores sol-gel coatings ikke særlig reaktionsdygtige, så man får ikke den samme kemiske interaktion mellem sol-gel coating og fouling, som man gør med en varm metaloverflade, fortæller Claus Bischoff.

Desuden er coatingen blot 10 mikrometer tyk, så varmeoverførslen påvirkes slet ikke i samme grad, som hvis der var tale om en tyk coating, som man ser andre steder – dvs. at der er et meget lille effekttab.

- Vi lavede en test, hvor en ikke-coatet varmeveksler blev sat i drift samtidig med en varmeveksler, som netop havde fået en tynd coating. Begge blev overvåget, og de første 10 dage var den coatede en smule dårligere pga. det lille effekttab. Herefter betød den fouling, som blev bygget op på den ikke-coatede varmeveksler, at den coatede var bedst, da den fastholdt samme ydelse. Havde det fx være en tykkere epoxy-coating, var der måske gået tre måneder før breakeven, lyder det fra Claus Bischoff.

Stor værdi af reduceret nedetid
Coatingen giver værdi, fordi den reducerer behovet for rengøring. I de fleste brancher har man fokus på serviceintervaller, og hvis man fx kan fordoble tiden mellem service, er det mange penge værd.

Hvis man i olieindustrien har en pladevarmeveksler, som fx bliver brugt til at køle råolie ned med, så kan den under normal drift køre i måske et halvt år. Herefter er der kommet så tykt et fouling-lag på den, at varmeovergangen er for dårlig og tryktabet for stort. Så bliver man nødt til at tage den ud af drift for at servicere den.

- Når vi har coatet pladevarmeveksleren, vil den efter et halvt år ikke have nogen særlig fouling – måske kan den køre i tre år, før den fouler til. Det gør en kæmpe forskel, for specielt i olieindustrien er service af varmevekslere meget udfordrende, siger Claus Bischoff.

Hvis en varmeveksler på en produktionsplatform fouler til, skal den tages ud af drift, mens man sætter en backup-veksler ind. Herefter skal den transporteres på land med skib, men hvis det er februar og storm, går der måske halvanden måned før et skib kan lægge til. Når den er på land, skal den fragtes med lastbil til et servicecenter, hvor den så skal rengøres, samles, trykprøves og så skilles ad igen for at blive sendt retur. Alt i alt giver det en masse logistik og håndtering. Desuden er der nogle afledte positive effekter, hvis servicebehovet kan reduceres fra hvert halve år til hvert tredje år; fx reduceret nedetid, højere driftssikkerhed, frigivelse af arbejdskraft og mindre risiko for udslip af olie.


2K tilbyder Varmevekslere og pladevarmeveksler
Varmeveksler (HEX - heat exchanger) eller pladevarmeveksler (PHE, GPHE - plate heat exchanger, gasketed plate heat exchanger) også kendt som en varmeveklser, der er opbygget af prægede plader og pakning, samt en ramme med bolte (eller den kan være loddet / svejst sammen (BHE - brazed plate heat exchanger), hvor der er en væske på hver side af pladen.

Mellem den faste og den bevægelige stativplade ophænges kanalpladerne i styreskinnerne og sammenspændes ved hjælp af tilspændingsboltene.

Tætningen mellem kanalpladerne udgøres af en gummipakning, limet i pakningsrillen rundt portene og langs pladens periferi. For portene er pakningen dobbelt og ved en eventul lækage føres mediet gennem et dræn til det fri.

Plader kan sammensættes i en bred/smal konfiguration, når kun een væske med store partikler kræver brede åbninger, eller i en medium/medium konfiguration, når begge væsker skal bruge det ekstra strømningsområde. Begge udformninger opnås med en enkeltpladegeometri. Der dannes en gennemstrømningskanal mellem to tilstødende plader ved hjælp af pakningerne.

Placeringen af pakningerne danner et kanalsystem gennem hele pladepakken, som de to medier strømmer igennem. Væske flyder parallelt hen over kanalpladerne, i modstrøm, for at give den højeste effektivitet.

Varmevekslerplader fremstilles med to forskellige pilevinkler – en stump vinkel, som giver en høj-theta plade, og en spids vinkel, som giver en lav-theta plade. Sættes de 2 sammen, fåes en medium-theta.

HOVEDKOMPONENTER

Cipriani's (www.cipriani-phe.com) pladevarmevekslere er opbygget af et antal kanalplader indspændt mellem to stativplader ved hjælp af bolte.
Denne opbygning gør, at enheden let kan åbnes for eftersyn, rensning og evt. udbygning.

Cipriani's PHE er trykprøvet på fabriken før levering.

Figur 1. (herunder) Hovedkomponenter
1. Fast stativplade
2. Bevægelig stativplade
3. Øvre styreskinne
4. Nedre styreskinne
5. Støtteben
6. Kanalplade
7. Tilspændingsbolt
8. Tilslutning

Udformningen af ​​pladen og pakningen sikrer, at der ikke er nogen forurening fra den varme til den kolde side, og udformningen af ​​plademønsteret vil sikre, at varmetransmissionen bliver så effektiv som mulig ved at skabe turbulens. Pladens mønster er i mange tilfælde sildebensmønsteret, og vinklen på dette vil skabe trykfaldet, men lige så vigtigt er det mønsteret der bestemmer effektiviteten.

En varmeveksler er et system, der bruges til at overføre varme mellem to eller flere væsker. Varmevekslere bruges i både køle- og opvarmningsprocesser. Væskerne adskilles af en fast væg for at forhindre blanding. De bruges i vid udstrækning i rumopvarmning, køling, klimaanlæg, kraftværker, kemiske anlæg, petrokemiske anlæg, petroleumsraffinaderier, naturgasforarbejdning og spildevandsbehandling.

Pakninger i pladevarmevekslere: Kombination af gummiblandingen involverer en kompliceret udvælgelsesproces. Arbejdsmiljøet, servicetemperatur, tryk og samspillet mellem pakningsmaterialet og pladerne hjælper med til at bestemme det endelige valg af materialer. Normalt er det anvendte materiale elastomer, der passer til den faktiske kombination af temperatur, kemisk miljø og andre faktorer.

En pladevarmeveksler er en type varmeveksler, der bruger tynde korrugerede metalplader til at overføre varme mellem to væsker. Dette har en stor fordel i forhold til en konventionel varmeveksler som rørvekslerne (S&T - Shell & Tube), fordi væskerne udsættes for et meget større overfladeareal, da væskerne spredes ud over pladerne, og der skabes meget mere turbolens. Dette letter overførslen af ​​varme og øger hastigheden af ​​temperaturændringen kraftigt. Pladevarmevekslere er nu almindelige, og endda små loddede versioner bruges i varmtvandssektionerne i millioner af kombinationskedler. Den høje varmeoverførselseffektivitet for en så lille fysisk størrelse har øget det varme varmt vand til hjemmet (DHW) strømningshastighed for kombinationskedler. Den lille pladevarmeveksler har haft stor indflydelse på husvarme og varmt vand. Større kommercielle versioner bruger pakninger mellem pladerne, mens mindre versioner har tendens til at være kobberloddet.

En pladevarmeveksler er en type varmeveksler, der bruger metalplader til at overføre varme mellem to væsker. Dette har en stor fordel i forhold til en konventionel varmeveksler, fordi væskerne udsættes for et meget større overfladeareal, da væskerne spredes ud over pladerne. Dette letter overførslen af ​​varme og øger hastigheden af ​​temperaturændringen kraftigt. Pladevarmevekslere er nu almindelige, og endda små loddede versioner bruges i varmtvandssektionerne i millioner af kombinationskedler. Den høje varmeoverførselseffektivitet for en så lille fysisk størrelse har øget det varme varmt vand til hjemmet (DHW) strømningshastighed for kombinationskedler. Den lille pladevarmeveksler har haft stor indflydelse på husvarme og varmt vand. Større kommercielle versioner bruger pakninger mellem pladerne, mens mindre versioner har tendens til at være hårdloddet.


Mindre vedligeholdelse med Watlows nye HELIMAX™ ultraeffektive elektriske varmeveksler
Watlow®, der er førende indenfor design og fremstilling af komplette varmesystemer, præsenterer sin nye HELIMAX™ ultraeffektive elektriske varmeveksler med Continuous Helical Flow Technology™. Teknikken medvirker til at reducere den tilkoksning og tilsmudsning, der typisk forbindes med standard varmevekslere. Mindre tilkoksning og tilsmudsning minimerer intervallerne for vedligeholdelse og mindsker dermed nedetider.

Nogle metoder til design af varmevekslere, som eksempelvis med segmentbarrierer har døde zoner hvor der kan forekomme hotspots. Disse fluktuationer inde i varmeveksleren til enten kappe- eller rørets temperatur eller det lokaliserede flowrate, er velkendte årsager til tilkoksning og tilsmudsning, der kan føre til systemfejl og dyre nedetider.

HELIMAX med Continuous Helical Flow Technology muliggør ekstrem høj hastighed af varmeoverførsel der gør, at procesvæskens overfladetemperatur sænkes og giver mulighed for at tilpasse til høj udgangstemperatur. Det minimerer også gennemløbstiden og sikrer strammere kontrol med kappetemperaturen og gør mindre kappediameter mulig. Resultatet er, at højere tryk ofte kan håndteres med tyndere kappevægge eller at man undgår at skulle anvende dyre specialmaterialer.

“Watlow er glade for at kunne tilbyde den nye HELIMAX varmeveksler til vore kunder”, sagde Dennis Long, Director of Strategic Marketing.
”HELIMAX' Continuous Helical Flow Technology forbedrer flowprofilen på varmeelementerne, så der er bedre varmeoverførsel og flowrate, og ydelsen af systemet i det hele taget bliver bedre. Denne teknologi reducerer også tilkoksning og tilsmudsning, hvilket får systemet til at fungere bedre. Alt dette med en mindre profil … produktet er en gevinst for enhver applikation, der anvender en varmeveksler.”

HELIMAX har mindre og lettere vægt sammenlignet med traditionelle varmevekslere, og giver betydelige fordele ved applikationer på begrænset plads som for eksempel offshore platforme eller FPSO-fartøjer (flydende produktionslagre samt fartøjer til aflæsning).


Cosmotec er ny leverandør af ventilation, airconditions og varmevekslere
Vi er stolte over at kunne præsentere italienske Cosmotec som ny leverandør af energi-effektive aircondition-, ventilation-, og varmeveksler-løsninger i både standard- og kundespecifikke udgaver. 

Virksomhedens produkter er designet med fokus på innovation, fleksibilitet samt respekt for miljøet og skiller sig bl.a. ud på følgende:  

 • Energieffektive 
 • Lette at installere 
 • Støjsvage 
 • Kompakte dimensioner​ 
 • Stor fleksibilitet og mange tilpasningsmuligheder​ 
 • Stort tilbehørsprogram​ 

Bæredygtighed og reduktion af miljøpåvirkning

Fælles for Cosmotec’s produkter er, at alle kapslinger kan leveres i rustfrit stål (AISI304 eller AISI316) og fås med speciallakering ​samt forskellige kommunikationsmuligheder. Desuden tilbyder mange af airconditiontyperne mulighed for hel eller delvis indbygning​. 

En del af Cosmotec’s produkter er UL-godkendte og kan dermed anvendes på – eller indgå i andre konstruktioner til – det amerikanske marked. 

Med udgangspunkt i en ISO14001-certificering er Cosmotec’s forretningsmodel centreret omkring bæredygtighed og reduktion af produkternes miljøpåvirkning. Hele produktionsprocessen er tilpasset i forhold til at kunne give kunderne en service, der matcher miljøstandarderne, hvor alle aktiviteter, der kan påvirke miljøet, evalueres og overvåges i overensstemmelse med gældende regler. 

Cosmotec blev grundlagt i 1989 og blev 2001 medlem af Stulz GmbH-koncernen med hovedkontorer i Hamborg. Stulz S.p.A én af de få virksomheder inden branchen, der også har opnået ISO 50001-certificering, som er rettet mod forbedring af energiydelsen. Hermed sikres en reduktion i energiforbrug og relaterede omkostninger, reduktion af CO2-emissioner og forbedring af energimæssig ydeevne.  

Lagerføring: MTO lagerfører filterventilatorer, som kan bestilles med dag-til-dag levering, mens de øvrige produkter er bestillingsvarer.


Ny varmeveksler renser luften
Panasonics nye varmeveksler genanvender op til 77 procent af varmen fra den luft, som kommer ud af ventilationsanlæg. Det unikke luftrensesystem giver bedre indeklima, og det støjsvage system reducerer energiomkostninger.

"Vores nye varmeveksler med DX-spole er et effektivt og støjsvagt luftkølesystem, som er nemt at vedligeholde. Systemet er designet til at udvinde den maksimale udnyttelse af naturlig varme, hvilket både reducerer presset på ventilations- og opvarmningsanlæggene. Tilsammen giver det store besparelser," siger Sofia Törnlöf fra Panasonic.

Fordele ved løsningen:

·         Lavt energiforbrug og minimalt støjniveau

·         Unikt Bioxigen® luftrensesystem

·         Gratis aircondition

·         Nem adgang til filtre og varmevekslerenheden ved vedligehold og reparationer

·         G4-klassificeret filter