Ventilatorer

Der findes et utal af ventilator typer; aksial ventilator, centrifugal ventilator, eksplosionssikre ventilator, højtemperatur ventilator, højtryks ventilator, impuls ventilator, kanal ventilator, maskinrums ventilator, plast ventilator, radial ventilator, røggas ventilator, skibs ventilator, tag ventilator, tangential ventilator, og varme ventilator.

Leverandører af og viden om ventilatorer:


Aabo Akustik & Handel ApS

Ejbytoften 5
2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 03 77
E-mail: fba@aaboakustik.dk

www.aaboakustik.dk

Kompetencer: Skærmvægge, Brandvægge, Skillevægge, Støjisolering, Lyddæmpning, Ventilation, Renrum, Ventilationskanaler, Taghætter, Ventilationsanlæg, Ventilatorer, Indeklima, Brandventilation, Industrikontorer, Støjdæmpning

Læs mere om Aabo Akustik & Handel ApS


Air-Flow Ventilation A/S

Nybrovej 65
2820 Gentofte
Tlf.: 45 88 16 88
E-mail: info@air-flow.dk

www.air-flow.dk

Kompetencer: Ventilatorer, indeklima, affugtere, befugtere, bordventilatorer, emfang, gulvventilatorer, kanalventilatorer, klimaanlæg, loftventilatorer, murventilatorer, regulatorer, svanehalse, tagventilatorer, vægventilatorer, varmegenvinding, ventilations fittings, vinduesventilatorer, Air-flow

Læs mere om Air-Flow Ventilation A/S


BarkerBille

Borupvang 1A
2750 Ballerup
Tlf.: +45 44 97 41 92
E-mail: mail@barkerbille.com

www.barkerbille.dk

Kompetencer: Axialventilatorer, Centrifugalventilatorer, Isolering af ventilator, Lyddæmpere, Støjkabiner, Ventilatorer

Læs mere om BarkerBille


Elektror airsystems ApS

Industrivænget 7
3320 Skævinge
Tlf.: 44 22 63 00
E-mail: brian.christensen@elektror.dk

www.elektror.dk

Kompetencer: Ventilatorer, Centrifugal ventilatorer, Axial ventilatorer, Rustfrie/syrefaste ventilatorer, Atex ventilatorer, Sidekanalsblæsere, Tagventilatorer, Transportventilatorer, Kundespecifikke løsninger, Lyddæmpning, Luftknive, Tilbehør

Læs mere om Elektror airsystems ApS


JRV A/S

Nimbusvej 10
2670 Greve
Tlf: +45 43 95 09 50
E-mail: sales@jrv.dk

www.jrv.dk

Kompetencer: Ventilationsanlæg, sugearme, punktudsugning, udsugning, Smedearbejde, Kemikaliebestandige ventilatorer, Flexoduct Medical, Flexoduct International, Store anboringer, Køleanlæg for datamater, IT-klimaanlæg, Renrumsinventar, Flowvagter til stinkskabe, Stål, Tilbehør til stinkskabe, Kontrolanordning til stinkskabe, Stålrørsvarmeflader, Stinkskabsstyringer, Dampvarmeflader, Renrumsinstallation, Udsugningsventilatorer, EDB-køleunits, Kildefiltre, Punktventilationsalarmer, Punktventilation, Flexoduct, Laboratorieventilationsanlæg, Filterhuse, Centrifugalventilatorer, Luftkonditioneringsanlæg, Hospitalstilbehør, Flow, Renrumsgruppen®, Safe-X-Change®, FLEXODUCT

Læs mere om JRV A/S


Klimatek A/S

Fabriksvej 16, V. Lyby
7800 Skive
Tlf.: 97 53 63 22
E-mail: info@klimatek.dk

www.klimatek.dk

Kompetencer: Brandspjæld, Emhætter, Fedtfiltre, Lyddæmpning, Riste til ventilation, Taghætter, Ventilatorer

Læs mere om Klimatek A/S


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


Nederman Danmark A/S

Ryttermarken 3
3520 Farum
Tlf.: 70200302
E-mail: gert.schytt@nederman.dk

www.nederman.com

Kompetencer: Centralstøvsuger, Energispareventilator, Industristøvsuger, Industriventilation. Kanalsystemer, Laboratorieventilation, Punktsug, Punktudsugning, Spjæld - Ventilation, Spånsugningsanlæg, Sugearme, Udsugning, Ventilation, Ventilation installation og vedligeholdelse, Ventilationsanlæg, Ventilatorer

Læs mere om Nederman Danmark A/S


SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30B
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 88 88
E-mail: info@san-as.com

www.san-as.com

Kompetencer: El-varme, el varme, elvarme, Elektriske Heatere, Varmelegemer, Varmepatroner, Værktøjsvarmepatroner, Varmeblæsere, Gennemstrømsvarmere, Belastningsmodstande, Varmekabler, Varmemåtter og -tæpper, Antikondensvarmere, Belysning, Ventilation, Termostater og Styring, Koblingsbokse, Ex Applikationer, Jernbanesystemer, Industriovne, Kirkeovne, Radiatorer, Håndklædetørrere

Læs mere om San Electro Heat A/S


Ska-Dan A/S

Ole Rømers Vej 25
7000 Fredericia
Tlf.: +45 70 26 70 46
E-mail: solgaard@ska-dan.dk

www.ska-dan.dk

Kompetencer: Affugtning, Elvarmere, Generatorer, Kalorifere, Kedelcentraler, Mobilvarme, Mobile varmecentraler, Ventilatorer

Læs mere om Ska-Dan A/S


TME - Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLAND

web

Kompetencer: elektroniske komponenter, elektronikkomponenter, laboratorium strømforsyninger, Halvledere, Indlejrede og IoT Systems, Stik, Sikringer, Afbrydere og omskiftere, Lyd Kilder, Relæer og kontaktorer, Transformere og ferritkerner, Ventilatorer, køle- og varmesystemer, Ledninger og kabler, Mekanik, Kabinetter, Automatisering, Pneumatik, Arbejdspladsudstyr, Robotter og prototypefremstilling, elektroniske komponenter distributør

Læs mere om TME – Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.


Toico Ventilation A/S

Toico

Stæremosen 55
3250 Gilleleje
Tlf. +45 3262 2001
E-mail: kontakt@toico.dk

www.toico.dk

kompetencer: ventilatorer, sugearme, arbejdskabine med sug, hvirvelsug, ristsug, slibemaskine med udsugningskåber, styring og regulering, ventilationsfiltre, spjæld, trykluftkompressorer, stinkskabe, renrumsarmaturer, laboratorieventilation

Læs mere om Toico Ventilation A/S


VITO Montage ApS

​Trekronervej 15,
​8800 Viborg​
​Tlf.: 26 14 91 48 - 30 72 49 92
E-mail: kontakt@vitomontage.dk

www.vitomontage.dk

Kompetencer: Ventilation, ventilatorer, varmepumper, installering og service, indeklima, ventilationsanlæg, stålkonstruktioner

Læs mere om VITO Montage ApS


Moldow – Fyringstunnel og ventilatorer til luftopvarmning


11.jun 2021


I løbet af året designer og leverer vi mange forskellige anlæg og systemer, hvilket vores in-house ingeniørstab og egenproduktion muliggør.

Et eksempel er et system til opvarmning af luft, som vi har leveret næsten 50 stk. af til en af vores kunder. Med systemet sikres de den helt rette temperatur og et balanceret luftflow til deres ovn.

I systemet opvarmes luft til ca. 210°C, som anvendes i kundens tørreovn. Sådan et system inkluderer typisk en fyringstunnel med gasbrænder og to eller tre @BarkerBille-ventilatorer til cirkulation af den opvarmede luft og afsug fra ovnen.

Til dette projekt er tunnelen 3,5 m lang med en diameter på 2,1 m og fremstillet varmebestandig 235 MA og sort stål.


BarkerBille – Undgå nedetid og sikre lang levetid med den rette vedligehold af ventilatorer


11.jan 2021


Løbende vedligehold af ventilatorer er vejen til at undgå dyr nedetid og skade på de roterende dele såvel som at sikre ventilatoren en lang levetid.

Lad BarkerBille klare vedligeholdelsen af din(e) ventilator(er) for dig – vi kender trods alt vores ventilatorer bedre end nogen andre, og vores serviceorganisation er til rådighed 24/7/365.

Fra vores lokationer i Europa og Asien tilbyder vi effektiv service og vedligehold worldwide, udført af vores egne erfarne serviceteknikere eller kompetente, oplærte partnere.

Serviceopgaver, som vores team kan udføre, inkluderer bl.a.:

 • Generelle reparationer
 • Skift af lejer og løbehjul
 • Montage af lejer med hydraulik (drive-up-metode)
 • Afbalancering på site
 • Laseropretning af koblinger
 • Envelope-måling til diagnosticering af lejer
 • Vibrationsmåling med frekvensanalyse
 • Tilstandsbaseret vedligehold
 • Diagnosticering og fejlfinding
 • Luftmålinger
 • Optimeringer

Tilstandsbaseret vedligehold af industriventilatorer

Vi tilbyder også servicekontraker på tilstandsbaseret vedligehold (cyklisk trendmåling), hvor der foretages målinger med fastsatte intervaller. På denne måde kan vedligehold planlægges proaktivt, før en fejl måtte forekommer, så man på den måde sikrer kortest mulige nedetid og undgår nedbrud.

Fordele ved tilstandsbaseret vedligehold:

 • forbedret driftssikkerhed af hele systemet
 • øget produktivitet
 • lavere udgifter til vedligehold
 • reduktion af nedetid
 • hurtigere diagnosticering af problemet

BarkerBille – Røggasventilatorer til kraftvarmeværk
Hvert år leverer BarkerBille et stort antal ventilatorer til røggas som disse to

Røggasventilatorerne er netop blevet testet og afsendt fra produktionen i Holsted. De er udstyret med 250 kW-motorer og skal bruges på et kraftvarmeværk i Letland til en 2 x 20 megawatt biobrændselskedel. Når de er installeret, vil de suge mere end 100.000 kubikmeter røggas i timen ved et tryk på 5.500 Pa.

En essentiel del af produktionsprocessen er FAT-testen (Factory Acceptance Test), som alle industriventilatorer hos BarkerBille gennemgår. Ved denne test måles vibrationer, og det sikres, at ventilatoren er afbalanceret og kører optimalt, inden den afsendes.

Læs mere om test af ventilatorer


Elektror airsystems kommer til Danmark
Den tyske producent af industrielle ventilatorer kommer til Danmark med officiel adresse i Hillerød

Virksomheden Elektror er allerede kendt i Danmark for sine industriventilatorer af høj kvalitet samt sit brede produktsortiment. Nu ønsker den tyske ingeniørvirksomhed, at markere sig med egen filial på det danske marked.

En af følgerne af virksomhedens strategi „Think global, act local“, er salgsafdelingen Elektror airsystems ApS i det nordlige Danmark, som åbner den 1. juni 2017. Her tilbydes direkte rådgivning, udvikling og målinger hos kunden.

Primært inden for brancherne vindkraft, skibsbygning, fødevarer og emballering, har Elektror årelang erfaring inden for luftteknik og ledsager velrenommerede kunder lige fra den spirende ide til selve løsningen. Med egen afdeling for strømningssimulering er det også muligt for vores eksperter at finde løsninger, når det gælder særligt krævende anvendelser.

Ved at benytte forskellige materialer, såsom aluminiumsgods, stål og rustfrit stål har producenten af industriventilatorer et produktprogram, der afdækker de fleste anvendelsesområder inden for et utal af brancher. Med tryk på op til 75.000 Pa og volumenstrøm på op til 1.000.000 m³/h er det derfor muligt, at anvende de fortrinsvise kompakte og effektive ventilatorer inden for de fleste kategorier af det store lufttekniske område.

Allerede sidste år ekspanderede Elektror airsystems med egne filialer i Frankrig og Schweiz og yderligere 2 filialer er planlagt, at skulle grundlægges inden år 2020


BarkerBille – stor ventilator til biomasseanlæg
Hvert år producerer BarkerBille mange store industriventilatorer – specielt til vedvarende energi. Hver del på ventilatorerne laves specielt til hvert enkelt projekt, hvormed den høje driftssikkerhed og kvalitet sikres

Denne ventilator er netop blevet færdigproduceret og testet. Den skal bruges til at blæse forbrændingsluft ind i kedlen i et stort biomasseanlæg i Storbritannien, hvor der primært produceres elektricitet til byen Kent.

Virkningsgrad over 85 % Ventilatoren er en nyudviklet type, og kapacitetstesten, som var en del af leverancen, viste en virkningsgrad på over 85 %.

Ventilatoren blæser mere end 150.000 kubikmeter luft pr. time og er udstyret med en 500 kW motor. Derudover har BarkerBille også leveret sugekasse, overgangsstykke og lyddæmpere til ventilatoren.

Sidste år leverede BarkerBille også en lignende ventilator til et projekt i Cramlington i Storbritannien


Chemo Electric A/S – SUNON lancerer nu en ny serie ventilatorer
De nye ventilatorer er baseret på EC teknologi, hvor der benyttes en børsteløs DC motor til at drive ventilatoren.

Ved hjælp af et elektronisk kredsløb, kan ventilatoren tilsluttes AC og der kan opnås en reduktion af effektforbruget på omkring 80% i forhold til en traditionel AC ventilator. Ventilatorerne fås i 3 forskellige størrelser.

Læs mere på vor hjemmeside


Nye ventilatorer i Aalborg Storcenter skærer halvdelen af energiforbruget
Det ATP-ejede storcenter i Aalborg sparer 192.000 kr. om året ved at skifte til energibesparende EC-ventilatorer i butikkerne. Ventilatorerne er nyeste teknologi fra den internationale leverandør ebmpapst, hvor motor, ventilator og styring er bygget sammen i en energieffektiv enhed. Investeringen er tjent hjem på 4,3 år

"Det eneste jeg er ked af er, at vi ikke har gjort det noget før!"

Sådan siger ejendomsinspektør Claus Münster, der har stået i spidsen for energirenoveringen i Aalborg Storcenter med en forventet energibesparelse på ca. 250.000 kWh om året.

Udskiftningen af de i alt 102 gamle ventilatorer med moderne EC-ventilatorer fra ebmpapst var færdig i oktober 2014, så der er kun udført målinger på energibesparelsen i et par måneder. Men tallene er entydige og stærkt opløftende, fortæller Claus Münster:

"Vores totale elforbrug til ventilation er faldet med ca. 20.000 kWh pr. måned, hvilket svarer til ca. 30 procent. Og da vi ikke sideløbende har lavet andre ændringer ved ventilationen, kan vi beregne, at forbruget til de 102 ventilationsanlæg i vores lejemål er halveret."

Udover den store energibesparelse betyder de nye ventilatorer også billigere drift og et bedre indeklima med mindre støj og bedre luftskifte hos de 75 lejere i centret. De skrottede ventilatorer var fra 1996, da Aalborg Storcenter blev bygget. Anlæggene kostede ca. 30.000 kr. om året at vedligeholde og havde mange driftstimer, ca. 3.000 timer om året.

Forsøg banede vejen

Det var energieksperter fra Kemp & Lauritzen (tidligere Glenco), der i 2013 gjorde ATP Ejendomme opmærksomme på, at der kunne være penge at spare ved at skifte til ebmpapsts moderne ventilatorteknologi, hvor motor, ventilator og styring er bygget sammen i en energieffektiv enhed, der er let at installere og regulere. Det blev besluttet at udføre nogle forsøg med ebmpapst-ventilatorer i et par af ventilationsanlæggene, og Claus Münster og tekniker Bengdt Hansen i Aalborg Storcenter havde efterfølgende svært ved at tro på måleresultaterne. De viste besparelser på mere end 50 procent.
De skyndte sig at tage fat i energirådgiver Keld Pedersen fra Energi Nord og ingeniør Leo Helmer fra ingeniørfirmaet Kærsgård Andersen, der gennemgik måleresultaterne og efterfølgende hjalp til med at få beskrevet opgaven.

"Det var nogle vældig lovende måleresultater. Ventilator-leverandøren ebmpapst stillede deres ekspertise til rådighed og var en stor hjælp, da jeg gik ind i beregningerne på projektet. Sammen nåede vi frem til, at vi skulle et par størrelser op til en ventilator, der passede bedre til de faktiske forhold med hensyn til tryk og luftmængde, men det gjorde kun projektet endnu bedre", fortæller ingeniør Leo Helmer.

Opgaven kom i udbud og blev vundet af det lokale Ib Andersen Ventilation. Og udskiftningen blev planlagt til perioden august - oktober 2014. Efter sommerferien og før julehandlen satte ind.
"Det var lidt af et puslespil at udskifte så mange ventilatorer over så kort tid. Vi skulle ind i alle butikker og bestræbte os på, at gøre en butik færdig ad gangen, så vi generede mindst muligt. Det tog typisk en dag i hver butik", fortæller Claus Münster.

Ventilationsanlæggene arbejder med frisk luft fra taget blandet med recirkuleret luft fra lejemålet. Der tilsættes køl eller varme alt efter butikkens aktuelle behov, og ventilatorernes hastighed reguleres af et CTS anlæg.

"De gamle ventilatorer havde en meget ineffektiv hastighedsregulering, mens de nye fra ebmpapst har indbygget styring og kun behøver et 0-10V signal for at kunne reguleres. Det giver en meget mere præcis styring, og det er simpelthen så ukompliceret, at jeg har svært ved at få armene ned. Jeg kan stærkt anbefale alle, at man kommer i gang med udskiftning", siger Claus Münster.

Enormt besparelsespotentiale

Ventilator-leverandøren ebmpapst har de seneste tre år fokuseret på mulige energibesparelser på danske ventilationsanlæg. Efter tusindvis af beregninger på anlæg i alle størrelser og årgange står det klart, at det vil kunne betale sig at energirenovere 70 procent af alle anlæg i Danmark. Der kan spares 30-70 procent på driften med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på kun 2 år.

For at opnå besparelserne vil det i de fleste tilfælde være nok at gøre som i Aalborg Storcenter - at udskifte de gamle ventilatorer i anlægget med nye energibesparende EC-modeller, mens der andre gange må installeres et nyt ventilationsanlæg, f.eks. hvis der ikke er varmegenvinding, eller anlægget generelt er nedslidt


Odense Universitetshospital skrotter dyr ventilation
Hospitalet sparer 450.000 kr. om året ved at skifte til energibesparende EC-ventilatorer i halvdelen af de eksisterende anlæg.

En gennemgribende renovering af ventilationsanlæggene på Odense Universitetshospital startede i 2012 og er nu ved at være afsluttet. Omkring halvdelen af anlæggene har fået ny indmad - i alt 167 gamle strømslugende ventilatorer er blevet skrottet og erstattet med moderne energibesparende ventilatorer.

Den endelige beregning af energibesparelsen er endnu ikke færdig, men ud fra de hidtidige resultater regner de tilknyttede miljøkonsulenter hos SE Big Blue med en årlig besparelse på ca. 300.000 kWh. Det svarer til 450.000 kr.

Energirenoveringen blev grundigt forberedt med beregninger af mulige besparelser på anlæggene. Her trak OUH på ekspertisen hos ventilatorleverandøren ebmpapst Denmark, der har erfaring fra en stribe af lignende projekter.

- Vi lavede energiberegninger på mere end 200 ventilatorer, så hospitalet kunne vælge de mest interessante anlæg med største besparelser, fortæller ebmpapsts markedschef Niels Knokgård, der gennem flere år har arbejdet med renoveringsområdet og overalt fundet overraskende mange besparelser med kort tilbagebetalingstid.

- Det er lidt en aha-oplevelse for mange af vores kunder, at det ikke er nødvendigt at investere i helt nye anlæg for at opnå en besparelse på ventilationen. Det er både hurtigt og nemt at udskifte de gamle standard-ventilatorer med nye EC-ventilatorer, der bruger langt mindre strøm og arbejder mere effektivt.
På Odense Universitetshospital ville de gerne udføre ombygningerne selv, så ebmpapst gav dem undervisning i, hvordan man renoverer et ventilationsanlæg ved at bygge en ny kammerventilator ind i et eksisterende anlæg.

Den endelige beregning af energibesparelsen er endnu ikke færdig, men ud fra de hidtidige resultater regner de tilknyttede miljøkonsulenter hos SE Big Blue med en årlig besparelse på ca. 300.000 kWh. Det svarer til 450.000 kr.

Besparelser op til 70%

Der indgår der en række ventilationsanlæg på det store hospital i projektet, f.eks. hospitalets centralkøkken og de store frikøleanlæg. Besparelserne på de enkelte projekter ligger i et meget bredt spænd - fra 10 procent på Psykiatrisk afdeling, hvor nogle næsten nye standard-ventilatorer, der blev udskiftet på grund af støj, til en besparelse på helt op til 70 procent på udskiftningen af nogle af de ældste ventilatorer.

Den samlede besparelse ligger op mod 35 procent, siger miljøkonsulent Thorbjørn Anstensrud fra SE Big Blue, der sidder og regner på tallene.

- Renoveringsprojektet er ikke helt slut endnu, og derfor kan vi ikke fastslå den endelige besparelse i kroner og ører. Men med udgangspunkt i de 20 nye ventilatorer på Psykiatrisk afdeling, med en gennemsnitlig total systemvirkningsgrad på 0,62 sat i relation til luftmængden, udregner jeg besparelsen på de 167 ventilatorer til at være i omegnen af 300.000 kWh pr. år. Det er et overslag, men det er dog et godt fingerpeg, siger Thorbjørn Anstensrud.

Hospitalet påbegyndte projektet med udskiftning af ventilatorer i 2012 ansporet af den nye energimærkeordning, der i modsætning til tidligere er baseret på det faktiske energiforbrug i stedet for på en beregning.

Fakta: Fra AC til EC

En udskiftning fra AC- til EC-ventilatorer sparer energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang levetid og enkel installation - produkterne har nemlig samme størrelse som de AC-produkter, de erstatter.

Hastigheden for en AC-motor er bestemt af vekselstrømmens frekvens, og der kræver meget energi at regulere ventilatoren op eller ned. EC-ventilatorer bruger permanente magneter til at skabe det magnetiske felt inde i motoren og elektronisk kontrolleret jævnstrøm til at skabe rotationen. Det er funktionsmæssigt et meget mere effektivt design med meget lavere tab.

ebmpapst EC-ventilatorer har integreret motor, styring og ventilatorhjul, og delene er optimeret til hinanden. Det giver først og fremmest store energibesparelser, men også med hensyn til støj hæver EC-ventilatorerne sig højt over alle standarder på markedet. Og det gælder over hele hastighedsområdet - også ved de laveste hastigheder, hvor AC-motorer kombineret med frekvensomformere ofte støjer kraftigt


Farvel til støj på Psykiatrisk Afdeling
Tidligere var det nødvendigt at skrue ned for ventilationen for at kunne holde ud at være på Psykiatrisk Afdeling på Odense Universitets-hospital. Nu er de larmende ventilatorer udskiftet med nærmest lydløse EC-ventilatorer fra ebmpapst.

Det er ikke altid, det er energibesparelsen, som driver et projekt med at udskifte eksisterende ventilatorer med EC-ventilatorer. Det kan også være indeklimaet og dermed arbejdsmiljøet, som skal forbedres, f.eks. ønsker om højere luftskifte eller støjgener, som skal fjernes.
På Odense Universitetshospital havde Psykiatrisk Afdeling problemer med støj fra ventilationsanlæggene, selvom det kun var seks år siden, der var installeret nye ventilatorer. Støjgenerne var så massive, at man allerede under indreguleringen af anlægget havde skruet ned for ventilatorernes hastighed for at fjerne støjen. Det betød så til gengæld, at luftskiftet var mindre, og indeklimaet på afdelingen blev dårligt.
- Vi var allerede i dialog med ebmpapst omkring energibesparende EC-ventilatorer blandt andet til køkken, vaskeri og frikølere på hospitalet, og da vi fortalte om problemerne med støj på Psykiatrisk Afdeling, fandt vi ud af, at de også kunne hjælpe os med det, fortæller funktionsleder Jørgen Søfeldt fra OUH.
De i alt 20 ventilatorer i anlæggene på Psykiatrisk Afdeling var traditionelle AC-ventilatorer, hvor omdrejningstallet bestemmes af vekselstrømmens frekvens. Hastigheden bliver reguleret med frekvensomformere, og det er almindeligt, at det giver støj. Ventilatorerne var ikke særlig gamle - kun 4-6 år - men man besluttede alligevel at teste, om det kunne løse problemet skifte til nye EC-ventilatorer fra ebmpapst.
Man startede med at skifte ventilatorerne i ét af de 10 anlæg og så skrue helt op for luftmængden: Det larmede overhovedet ikke. Så der blev hurtigt iværksat en udskiftning af alle AC-ventilatorerne til EC, og Psykiatrisk Afdeling fik igen det luftskifte, de havde behov for - uden støj.
Som sidegevinst er der opnået en energibesparelse på 28.000 kWh/år. - fordi de eksisterende ventilatorer var forholdsvis nye, er det en moderat besparelse i forhold til de andre energirenoveringsprojekter på OUH, hvor der nogle steder spares helt op til 70 % ved at skifte fra AC til EC.
Men de nye EC-ventilatorer sparer alligevel 42.000 kroner om året på elregningen. Investeringen er tjent hjem på 7 år - uden støj og med optimal ventilation på afdelingen.

Fakta: Fra AC til EC
En udskiftning fra AC- til EC-ventilatorer sparer energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang levetid og enkel installation - produkterne har nemlig samme størrelse som de AC-produkter, de erstatter.
Hastigheden for en AC-motor er bestemt af vekselstrømmens frekvens, og der kræver meget energi at regulere ventilatoren op eller ned. EC-ventilatorer bruger permanente magneter til at skabe det magnetiske felt inde i motoren og elektronisk kontrolleret jævnstrøm til at skabe rotationen. Det er funktionsmæssigt et meget mere effektivt design med meget lavere tab.
ebmpapst EC-ventilatorer har integreret motor, styring og ventilatorhjul, og delene er optimeret til hinanden. Det giver først og fremmest store energibesparelser, men også med hensyn til støj hæver EC-ventilatorerne sig højt over alle standarder på markedet. Og det gælder over hele hastighedsområdet - også ved de laveste hastigheder, hvor AC-motorer kombineret med frekvensomformere ofte støjer kraftigt.


Nye X-Fans fra TROX
Med overtagelse af forretningsområdet for TLT-ventilatorer kan TROX Danmark nu også tilbyde X-Fans, som anvendes ved ventilation- og røgudsugning i bygninger som f.eks. lufthavne, hoteller, industrielle og administrative bygninger samt parkeringskældre.
Nye X-Fans fra TROX: Med overtagelse af forretningsområdet for TLT-ventilatorer kan TROX Danmark nu også tilbyde X-Fans, som anvendes ved ventilation- og røgudsugning i bygninger som f.eks. lufthavne, hoteller, industrielle og administrative bygninger samt parkeringskældre. TROX TLT har 140 års erfaring som ventilatorekspert. Nye funktioner, intelli-gente metoder til reduktion af driftsomkostningerne og helhedsorienterede løsninger garanterer funktionaliteten. TROX Danmark er glade for at kunne tilbyde sine kunder et komplet sortiment fra én enkelt leverandør. Lige fra projekteringen og helt frem til installationen kan TROX levere den rigtige løsning til enhver situation. Skræddersyet og nyskabende, enten man ønsker ventilation eller røgudsugning fra parkeringskældre eller opvarmning af store bygnings- eller industrilokaler. Herudover kan man hos TROX også købe komplekse røgudsugningsanlæg til specielle bygninger eller særligt energieffektive ventilationskoncepter. Fra egne fabrikker i Tyskland og Norge kan TROX levere et komplet program af kvalitetsprodukter til ventilationsbranchen direkte fra fabrik eller via lageret i Hørsholm. TROX Danmark sikrer en optimal rådgivning indenfor alle områder, lige fra dimensionering til levering og montage. TROX er førende indenfor udvikling, fremstilling og salg af komponenter og systemer til ventilations- og klimaanlæg. Med 24 datterselskaber i 23 lande og 14 produktionssteder er TROX markedsførende i Europa indenfor klima- og ventilationskomponenter samt yderst aktiv på det globale marked. Grundlagt i 1951 opnåede TROX i 2012 med 3.650 medarbejdere en omsætning på over 400 mio. Euro. Mere end 25 salgskontorer og mere end 50 repræsentanter og importører har gjort TROX-produkter og TROX-koncepter kendt i hele verden. Yderligere oplysninger fås hos TROX Danmark A/S på telefon: 4914 6633  eller e-mail: trox@trox.dk .   Se også: www.trox.dk