AiRFORCE

Jernbanegade 12
8881 Thorsø
Tlf.: +45 58 58 58 54
E-mail: info@airforce.dk

www.airforce.dk

Kompetencer: DBI-godkendt installatør for mekanisk brandventilation og overtryksventilation. Leverandør af komplette løsninger indenfor mekanisk brandventilation, overtryksventilation, parkeringsventilation, røgudluftning, brandsikring af ventilationsanlæg, boligventilation, komfortventilation og kølebafler

AiRFORCE er en rådgivende leverandør af ventilationsudstyr til det danske ventilationsmarked. AiRFORCE er i høj grad en vidensbaseret virksomhed, hvor kundernes tilfredshed er i højsædet.

AiRFORCE leverer produkter og systemløsninger som er tilpasset den aktuelle lovgivning – til konkurrencedygtige priser. Vi er, som resultat af stærk faglighed, dialog og godt samarbejde, den foretrukne leverandør af ventilationsudstyr til det danske ventilationsmarked.

AiRFORCE er markedets mest attraktive leverandør og sparringspartner indenfor brandsikring. Vi tilbyder rådgivningsydelser omkring lovgivning og regelsæt og sørger for at udnytte alle optimeringsmuligheder for at opnå besparelser for vores kunder. Vi leverer komplette produkt-/systemleverancer med mulighed for opstart, indregulering og service således, at vores kunder opnår besparelser på egen rådgivning, projektering, projektledelse og generelt tidsforbrug ved videnssøgning omkring produkter, lovgivning og udbudsmateriale.