Ventilationsanlæg

Almindeligvis betegnes anlæg inden for ventilationsteknikken som: Ventilationsanlæg (indblæsnings- og/eller udsugningsanlæg), når anlæggets formål er at opretholde et ønsket atmosfærisk klima ud fra givne forudsætninger - Ventilationsanlæg – beregningsprogram - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om ventilationsanlæg:


3D Ventilationsservice


K Bordings Vej 2
8723 Løsning
Tlf.: 23 64 40 62
Email: info@3d-vent.dk

www.3d-vent.dk

Kompetencer: Ventilationsservice, ventilationssystemer, fejlfinding, serviceaftale, renovering

Læs mere om 3D Ventilationsservice


Aabo Akustik & Handel ApS

Ejbytoften 5
2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 03 77
E-mail: fba@aaboakustik.dk

www.aaboakustik.dk

Kompetencer: Skærmvægge, Brandvægge, Skillevægge, Støjisolering, Lyddæmpning, Ventilation, Renrum, Ventilationskanaler, Taghætter, Ventilationsanlæg, Ventilatorer, Indeklima, Brandventilation, Industrikontorer, Støjdæmpning

Læs mere om Aabo Akustik & Handel ApS


Airmaster A/S

Industrivej 59
DK - 9600 Aars
Tlf. +45 98 62 48 22
E-mail: service@airmaster.dk

www.airmaster.dk

Kompetencer: indeklima, decentral ventilation, skoleventilation

Læs mere om Airmaster A/S


Anteco Mobile Units A/S / Anteco Thermo Trade A/S

Lucernemarken 7-9
5260 Odense S
Tel. 70 26 83 26
Fax. 70 26 84 26
E-mail: info@anteco.dk

www.anteco.dk

Kompetencer: Affugtning, Affugtningsanlæg, Centralstøvsuger, Decentral ventilation, Energioptimering, HVAC, Industristøvsuger, Kalorifere, Loftventilatorer, Lufttæpper, Stålskorstene, Varmegenvinding, Varmekanoner, Varmesparere, Varmluftaggregater, Varmeventilatorer, Ventilationsanlæg

Læs mere om Anteco Mobile Units A/S / Anteco Thermo Trade A/S


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


BUCCMA ENERGY ApS

Hørsøvej 3A
8830 Tjele
Tlf.: 87 50 01 10
E-mail: info@buccmaenergy.com

www.buccmaenergy.com

Kompetencer: Ventilation, Kaloriferer, Lufttæpper, Solcelleanlæg, Brandspjæld, Decentral ventilation, Solenergi, Varmeflader, Ventilationsaggregater, Ventilationsanlæg, Ventilationskanaler

Læs mere om BUCCMA ENERGY ApS


Fugtkontrol

Charlottevej 2
4270 Høng
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


Greenklima Aps

Ølsemagle Kirkevej 68
4623 Lille Skensved
Telf.: 81 73 01 99
E-mail: jk@greenklima.dk

www.greenklima.dk

Kompetencer: ventilations entreprenør, Ventilations ingeniør, ventilation, ventilationsanlæg, varmegenvinding, boligventilation, villaventilation, decentral ventilation, naturlig ventilation, køleunits, ventilationsaggregater, ventilations service, filterskift, proces ventilation, punktsug, skoleventilation, CTS anlæg, Nilan, Genvex, kølegenvinding, balanceret ventilation

Læs mere om Greenklima Aps


JRV A/S

Nimbusvej 10
2670 Greve
Tlf: +45 43 95 09 50
E-mail: sales@jrv.dk

www.jrv.dk

Kompetencer: Ventilationsanlæg, sugearme, punktudsugning, udsugning, Smedearbejde, Kemikaliebestandige ventilatorer, Flexoduct Medical, Flexoduct International, Store anboringer, Køleanlæg for datamater, IT-klimaanlæg, Renrumsinventar, Flowvagter til stinkskabe, Stål, Tilbehør til stinkskabe, Kontrolanordning til stinkskabe, Stålrørsvarmeflader, Stinkskabsstyringer, Dampvarmeflader, Renrumsinstallation, Udsugningsventilatorer, EDB-køleunits, Kildefiltre, Punktventilationsalarmer, Punktventilation, Flexoduct, Laboratorieventilationsanlæg, Filterhuse, Centrifugalventilatorer, Luftkonditioneringsanlæg, Hospitalstilbehør, Flow, Renrumsgruppen®, Safe-X-Change®, FLEXODUCT

Læs mere om JRV A/S


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


Moldow A/S

Jørgen Hansens Vej 1
6670 Holsted
Tlf.: +45 75 39 26 44
E-mail: mail@moldow.com

www.moldow.com

Kompetencer: FilteranlægMaleanlægSpånsugningsanlæg, UdsugningVådmaling 

Læs mere om Moldow A/S


MovAir

Gammel Køgegaard 9
4600 Køge
Tlf.: 53 53 00 06
E-mail: movair@movair.dk

www.movair.dk

Kompetencer: Lufttæpper, Ventilatorer, Boligventilation, Industriaggregater, Industriventilatorer og Luftrensere

Læs mere om MovAir


Munters A/S

munters 2

Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf.: 44 95 33 55
E-mail: info@munters.dk

www.munters.com

Kompetencer: Affugtning, Befugtning, Fugtstyring, Is i fryseum, Korrosion, Procestørring, affugter, affugtningsanlæg,  befugtningsanlæg, fryserum, fugtkontrol, haccp, hygrostat, indeklima, kølerum, luftaffugter, sorptionsaffugtning, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg

Læs mere om Munters A/S


NB VENTILATION A/S

nb-ventilation

Svanningevej 2
9220 Aalborg Ø
Telf.: 98 31 52 44
E-mail: nb@nb-ventilation.dk

www.nbventilation.dk

Kompetencer: Ventilationsaggregater, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation

Læs mere om NB VENTILATION A/S


Nederman Danmark A/S

Ryttermarken 3
3520 Farum
Tlf.: 70200302
E-mail: gert.schytt@nederman.dk

www.nederman.com

Kompetencer: Centralstøvsuger, Energispareventilator, Industristøvsuger, Industriventilation. Kanalsystemer, Laboratorieventilation, Punktsug, Punktudsugning, Spjæld - Ventilation, Spånsugningsanlæg, Sugearme, Udsugning, Ventilation, Ventilation installation og vedligeholdelse, Ventilationsanlæg, Ventilatorer

Læs mere om Nederman Danmark A/S


PascAIR Aps
Alt i ventilation
Jacob tlf.: 22 60 68 22
Rasmus tlf.: 22 60 68 23
E-mail: kontakt@pascair.dk

web

Kompetencer: Ventilationsanlæg, Ventilation, Ventilationsmontage, Ventilationsservice, Ventilation installation og vedligehold, Boligventilation, Komfortventilation, Indeklima

Læs mere om PascAIR ApS


Poly-Cap

Vintapperbuen 22
4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 46 40 47 51 / 22 64 55 41
E-mail: Poly-Cap@mail.dk

www.poly-cap.dk

Kompetencer: Teknisk isolering, isolering, isoleringsmaterialer, tyndpladebearbejdning, plasmaskæring, klipning, bukning, sikning, isolering af ventilation

Læs mere om Poly-Cap


ProVentilation A/S

H.J. Holst Vej 20-22
2610 Rødovre
Tlf.: 36 36 09 09
E-mail: info@proventilation.dk

www.proventilation.dk

Kompetencer: Komfortventilation, ventilation, ventilationsmontage, indregulering, service af ventilationsanlæg, ventilationsanlæg, indeklima, styring og regulering, køleanlæg, automatik, skoleklima, luftrenser, energioptimering

Læs mere om ProVentilation A/S


Renergi

Stenledsvej 5A
4050  Skibby
Tlf: 43 58 24 24
E-mail:kontakt@renergi.dk

www.renergi.dk

Kompetencer: Pillefyr, Pilleovne, Transport og lagersystemer til træpiller, Varmecentraler, Varmluftkaloriferer, Ventilation, Indeklima

Læs mere om Renergi


Rohr ApS

Jernet 27
6000 Kolding
Tlf.: 75 59 43 22 *Tryk 2*
E-mail: kontakt@rohr.dk

web

Kompetencer: Boligventilation, indeklima, ventilationsanlæg, rensning og indregulering, renovering, service, emhætter, boksventilatorer, genvindingsanlæg, komfortventilation, procesventilation

Læs mere om Rohr ApS


Safe-coating

Tværstræde 14a
3600 Frederikssund
Tlf.: 22 11 75 26
E-mail: info@safe-coating.dk

www.safe-coating.dk

Kompetencer: Vores ventilations Coating er Brandgodkendt og testet for Ph 3-12 testet, robotter til rensning af ventilation, tv-inspektion af ventilation. Alle vores test er udført af Teknologisk Institut og Dansk Brandteknisk institut.

Læs mere om Safe-coating


Stego Norden AB

Förretagsallén 4
184 23 ÅKERSBERGA, Sverige
Tlf.: +46 8 545 86 160
E-mail : sales@stegonorden.se

www.stego-norden.se

Kompetencer: Kapslinger, Varmelegemer, Varmeblæsere, Ex Varmelegemer, Skabsventilaton, 19” Ventilationsmoduler, Termostater, Ex Termostater, Hygrostater, Skabsbelysning, Trykudligning

Læs mere om Stego Norden AB


VITO Montage ApS

​Trekronervej 15,
​8800 Viborg​
​Tlf.: 26 14 91 48 - 30 72 49 92
E-mail: kontakt@vitomontage.dk

www.vitomontage.dk

Kompetencer: Ventilation, ventilatorer, varmepumper, installering og service, indeklima, ventilationsanlæg, stålkonstruktioner

Læs mere om VITO Montage ApS


Ventilationsvinduet

Horn Group ApS
Fuglehavevej 23
2750 Ballerup
Tlf.: 81 81 81 10
E-mail: info@ventilationsvinduet.dk

www.ventilationsvinduet.dk

Kompetencer: Vinduer, ventilationsvinduer, indeklima, luftudskiftning, naturlig og hybrid ventilation

Læs mere om Ventilationsvinduet


Let opgradering til et intelligent ventilationssystem med Lindabs nye Ultra BT rumstyringssystem


15.nov 2021


Lindabs nye rumstyringssystem - Ultra BT introducerer en ny måde at styre og optimere ventilationssystemet på rumniveau. Det kan installeres i eksisterende ventilationssystemer og med fuldt integreret Bluetooth-teknologi styres betjeningen trådløst fra Lindabs OneLink-app.

- Idet enheden kan monteres i eksisterende ventilationssystemer, kan et ventilationsanlæg opgraderes i etaper, hvilket gør det mere omkostningseffektivt for vores kunder, siger Niels Mulvad, produktchef hos Lindab.

Mere nyt fra Lindab

Ventilationssystemer udgør 30% af en bygnings energiforbrug og ventilation påvirker direkte menneskers velbefindende. Med dette i tankerne søger vi altid efter måder at gøre vore produkter mere energieffektive med ambitionen om at være mere omkostningseffektive samt miljøvenlige og samtidig forbedre indeklimaet. En af Lindabs seneste innovationer er en opgradering af vores højteknologiske produkt UltraLink med Bluetooth-teknologi og trådløse sensorer, hvilket skaber Ultra BT-rumkontrolsystemet. De sensorer, som styrer CO2-niveauet, luftstrømmen, fugtigheden og temperaturen samt registrerer tilstedeværelse opretter trådløs forbindelse til UltraBT-systemet og administreres via OneLink-appen. Det er et vigtigt skridt for at blive endnu mere energieffektive, og da sensorerne er trådløse, gør det installationer meget hurtigere og mere effektive. Normalt er det tidskrævende, forstyrrende og dyrt at installere et ventilationssystem, men med Ultra BT bliver det nemmere, hvilket sparer både tid og penge, siger Niels Mulvad.

Installér i etaper rum for rum

Ultra BT bruger bluetooth-teknologi og trådløse sensorer til at scanne og tilpasse sig de aktuelle forhold i hvert rum for at skabe den nødvendige optimale luftstrøm – og er kun aktiv, når indeklimaet kræver det. For eksempel, hvis det registreres, at der ikke er nogen, der benytter et mødelokale, lukker spjældet i Ultra BT enheden, indtil der igen kommer folk, så regulerer den selv igen. Dette reducerer energiforbruget og omkostningerne i det lange løb. Da Ultra BT er så let at installere og fungerer på rumniveau, kan den opgradere et eksisterende CAV-ventilationssystem til et DCV-system rum for rum.

– Det er en god måde at spare på investeringen, da man ikke skal betale for en komplet renovering af ventilationsanlægget på én gang. I stedet kan man starte med at opgradere ventilationen i et par rum, måske dem der bruger mest energi, og så måle resultaterne, inden der fortsættes videre til næste rum og fordeler omkostningerne over en længere periode. Dette giver dig tid til at se, hvor godt opgraderingen har fungeret med hensyn til besparelser og forbedring af den generelle komfort og arbejdspræstation, siger Niels Mulvad.

Ultra BT kan naturligvis også oprette forbindelse til det overordnede bygningsstyringssystem for at få et komplet overblik over bygningen.


Process Engineering – Skal du have installeret et ventilationssystem?


23.apr 2021


Et lovpligtigt og effektivt ventilationssystem skal etableres i forbindelse med alle processer, der udvikler støv, gasser og lignende.

Det kan være et centralt placeret ventilationsanlæg eller mindre lokale anlæg ved de enkelte processer. Det gælder både i produktionen, hvor der skal laves procesventilation og/eller rumventilation, samt i administrative lokaler til komfortventilation. Samtidig er det også vigtigt, at der er balance mellem den totale udsugede luftmængde og den indblæste mængde.

Læs mere om de forskellige ventilationssystemer, og hvordan vi kan hjælpe med at få etableret et effektivt ventilationssystem ved bl.a. at hjælpe med valg af principper og leverandører, specificering af systemet, dimensionering af systemet ud fra gældende lovgivning, tegning og dokumentation af systemet, samt udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesmanual.


Lindab – Unikt ventilationssystem til eksklusivt bilhus


13.apr 2021


Hos My Garage i Vejle sælger, opbevarer og servicerer de luksusbiler i en klasse for sig. Her er intet overladt til tilfældighederne. Heller ikke ventilationsanlægget, der både sørger for udluftning, når de store V8 og W12-motorer kører i tomgang på værkstedet, og sikrer den rigtige luftfugtighed i forhold til at bevare materialerne i de eksklusive biler.

Rolls-Royce, Ferrari og Porsche er mere krævende køretøjer end de familiebiler, vi møder flest af på landevejene. Det samme er de dyre bilers ejere, og derfor ser de autoriserede værksteder hos My Garage heller ikke ud, som helt almindelige bilværksteder. 

”Vi ønsker at give vores kunder en sanseoplevelse, når de besøger os for enten at få deres bil opbevaret eller købe en ny. Ligesom vores kunder er vi kompromisløse og går altid efter unikke løsninger,” siger Lars Paugan, der er Eftermarkedschef hos Porsche Servicecenter Vejle, som er et af de autoriserede mærkeværksteder hos My Garage.

Værkstederne er husets hjerte

Det unikke omfatter også værkstederne, som ikke er gemt væk for kundernes kritiske blikke, men tværtimod er placeret centralt og dermed synligt i bilhuset.

“For os er værkstederne hjertet i vores bilunivers og derfor skal det ikke gemmes væk. Fordi vi har valgt at lade værkstederne spille hovedrollen i huset, har vi gennemtænkt enhver detalje helt ned til placering af værktøjsskabe og klinker i forhold til praktik, symmetri og æstetik,” fortæller Lars Paugan.

En stor del af oplevelsen er også et godt indeklima, og derfor blev der stillet helt specielle krav til ventilationssystemet, hvilket HJ Ventilation hurtigt opdagede.

Vant til de krævende opgaver

HJ Ventilation har stor erfaring med specielle og krævende ventilationsløsninger over hele verden. Alligevel var opgaven hos My Garage en enestående faglig udfordring.

”My Garage og deres partnere er i en kategori for sig selv,” fortæller René Zitz, direktør for HJ Ventilation, og fortsætter:

”Ved fremvisninger, test eller lignende, er der til tider behov for at biler kan stå i tomgang i en rum tid, mens der også køres biler rundt i bygningen – og derfor var et af kravene, at gæster stadigvæk skulle kunne trække vejret, uden at blive generet af benzindampe under deres besøg.”

Konstant ventilation i glasmontre

Samarbejdet involverede Lindab, som har produceret kanaler, VAV-spjæld, spiro-rør og armaturer til ventilationssystemet, som der også var krav til, når motorerne er slukkede, og bilerne opbevares i hver deres glasmontre. Her er der konstant ventilation med filtrering af luften, så svampesporer, skadelige partikler og odører fjernes helt, mens også temperatur og luftfugtighed er under kontrol.

Hele ventilationsløsningen sikrer både sundt indeklima for mennesker og optimale forhold til opbevaring af bilerne og forlænge levetiden for lak, læder og interiør.


Dansk Standard – Har du styr på kravene til brandsikring af ventilationsanlæg i BR18?
Standarden for brandsikring af ventilationsanlæg, DS 428, udkom sidste efterår i en ny version, og siden er der kommet en række præciseringer til. Bygningsreglementet henviser til denne standard, som derfor er vigtig at kende, når man som producent, rådgiver eller udførende skal efterleve kravene. Hør mere på Dansk Standards webinar 22. januar.

Standarden for brandsikring af ventilationsanlæg, som indgår i BR18, udkom i en ny udgave i september 2019 og efterfølgende er der udgivet to tillæg med en række væsentlige præciseringer.

”Hvis du arbejder med ventilation, er der en række krav i BR18 til projektering, udførelse, drift og vedligehold, du skal overholde. De væsentligste krav, når det kommer til brandsikring, finder du i standarden DS 428 og i de to tillæg”, siger Charlotte Vartou Forsingdal, konsulent i Dansk Standard.

Overordnet indeholder standarden DS 428 en række krav for at opnå en forsvarlig brandteknisk sikkerhed og funktion af ventilationsanlæg. Byggeskikken har de senere år ændret sig mod tættere og højere byggeri. Det betyder bl.a., at der i etagebyggeri bliver indført flere decentrale ventilationsanlæg, som installeres i hver lejlighed, i stedet for ét stort centralt ventilationsanlæg. Det stiller nye krav til brandsikkerheden, så der opnås et forsvarligt sikkerhedsniveau, der bl.a. skal forhindre, at røg kan sprede sig fra rum til rum og til flere ventilationsanlæg i ejendommen.


BG Termic Plus føjer TriaAir J Prime til sortimentet
Nu fås ventilationsanlægget i TriaAir Jupiter-serien i en mindre og mere enkel udgave, der især henvender sig til mindre projekter, som private hjem eller lukkede kontorfaciliteter. Du behøver altså ikke kaste dig ud i det store anlæg, hvis du ikke har brug for al den kapacitet, men kan stadig få samme kvalitet og energivenlighed i en standardløsning.

Når du bare ønsker stabil ventilation uden dikkedarer

TriaAir Jupiter har længe været i sortimentet hos BG Termic Plus, men nu udvider vi programmet af centrale ventilationsanlæg med lillebroren TriaAir J Prime. Udseendemæssigt er der ikke megen forskel på J Prime og Jupiter, begge kommer i et enkelt og stilrent kabinet-design og består af de samme standard-komponenter. Forskellen ligger i kapacitet og anvendelse. Hvor Jupiter-anlægget henvender sig til de store projekter, som for eksempel de store åbne kontorfællesskaber med mange mennesker og computere, hvor anlægget skal specialiseres med ekstraudstyr og uendelig kapacitet, så henvender J Prime-anlægget sig til mindre projekter, der ikke har brug for det samme niveau af specialisering, men til gengæld ønsker et stabilt anlæg, der kan yde op til 20.000 m3 friskluft i minuttet.

J Prime er modulopbygget, så det du skal tage stilling til, er hvorvidt dit projekt skal bruge modellen med rotor- eller modstrømsveksel, og om anlægget skal være med eller uden køle- og varmeflade.

Høj ydelse og nærmest lydløs

TriaAir leverer et af de mest støjsvage ventilationsanlæg på markedet. Og så får du også en særdeles energivenlig løsning. Begge modeller leverer en varmegenvinding på op til 90%, hvilket nedsænker anlæggets energiforbrug betragteligt. Faktisk er anlægget så støjsvagt, at du i mange tilfælde kan spare lyddæmperen væk, hvilket igen givere en bedre slutpris.

Ofte oplever kunderne udfordringer med, at filteret i deres ventilationsanlæg snavser til, og anlægget dermed ikke kan yde den ønskede kapacitet. Med både Jupiter og J Prime får du så kraftigt et anlæg, at ventilationen kan køre på max ydelseskapacitet og med det ønskede lufttryk, selv når filteret er godt sat til. Det betyder, at din slutkunde ikke behøver at bøvle med en lav ydelse fra ventilationen og filterskift i tide og utide.

Det giver i sidste ende en ventilationsløsning, der kræver et minimum af arbejde fra kundens side, der skaber færre affaldsprodukter, der kan yde optimal rensning af luft og indeklima, samtidigt med at det kører med lavest muligt energiforbrug.

Vores salgskonsulenter har mange års erfaring i at tilpasse ventilationsløsninger til vores kunders behov. Derfor er vi klar med rådgivning og dimensionering, så du er sikker på at du får den bedste løsning for både dig og din slutkunde.

Kontakt vores erfarne team af salgskonsulenter for en snak om dine ventilationsbehov.


PascAir – udført 19.300 m3/time ventilation med zonekøl på 2 zoner
Anlægget regulerer efter Unic Optimizer princippet. Der er i alt 5 VAV zoner på anlægget, samt flere mindre CAV områder.
Aggregatet, Vav zoner, køleflader samt brandspjæld kan overvåges og justeres via CTS.

Der er udført omfattende isolering i en kombination af brand og varme isolering.

Aggregat er pladsbygget i teknikrummet. Antal brandspjæld og mængde brandisolering er optimeret i forbindelse med udarbejdelse af Brandstrategi plan.

Projektering, dimensionering og planlægning er udført af PascAIR


Airmaster udvikler VOC sensorer i samarbejde med Realdania
Kan Airmaster ventilationsanlæg styres efter VOC koncentration? Det har et Realdania-støttet projekt, der startede op i 2019, været med til at afdække. Airmasters VOC projekt er nu så langt, at det i samarbejde med Teknologisk Institut er i Field test på en skole i Aarhus kommune, og senere på året introduceres som en ny behovsstyring af Airmaster ventilationsanlæg.

Læs mere om projektet


Danvak – Den nye standard for brandsikring af ventilationsanlæg er godkendt
Den nye version af standarden for brandsikring af ventilationsanlæg (DS428) er godkendt og udkommer primo september 2019
Standarden tager højde for nye byggeskikke og den seneste teknologi. Samtidig er den gjort mere brugervenlig og revideret med henblik på anvendelse af nye materialer, decentrale anlæg og den teknologiske og videnskabelige udvikling, der er sket siden den seneste version fra 2011. Danvaks kursus “Brand- og røgsikring af ventilationsanlæg DS428” bygger på denne standard, og underviser Brian Schiøtt fra Airforce er i fuld gang med at revidere og opdatere kursus materialet, så vi kan være klar med de længe ventede kurser til efteråret. Vil du sikre dig en plads på kurset, kontakt Danvaks sekretariat på telefon 36369063 eller info@danvak.dk.

Condair – Guide til ventilation og køling i produktionslokaler
Af Ib Kjærside, Sales Manager Condair A/S
Vælg den rigtige løsning til din produktion Nyt ventilationsanlæg eller opgradering af din eksisterende ventilation? Står du som produktionschef over for at skulle investere i en ny ventilationsløsning, så er der mange faktorer som skal tages med i betragtning for at medarbejdere og produktionsprocesser fungerer optimalt, og det kan derfor være en svær opgave at tage fat på. Vores specialist i køleløsninger til produktioner guider dig på rette vej. Ventilation, temperatur og luftkvalitet i produktioner Der skal ikke kun være styr på temperatur og luftskifte. Det er altid nødvendigt at sikre luftens kvalitet ved at styre den relative luftfugtighed. Mange produktioner har problemer som skyldes for tør luft. De oplever måske driftsstop, problemer i produkternes ensartethed, indeklimaproblemer eller statisk elektricitet uden de kan relatere det direkte til luftens fugtighed. Du kan nemt afklare, om du har for tør luft ved at forhøre dig hos os. Nyt ventilationsanlæg – hvad skal jeg vide? Første skridt på vejen er at rådføre sig med et professionelt ventilationsfirma. Den fejl de fleste produktioner med dårligt indeklima og problemer i produktionsprocesserne begår er at købe et overdimensioneret ventilationsanlæg hos et firma, som ikke kender til luftbefugtning som et add-on til ventilationssystemer. De ved ikke, at ventilation kun er det halve af løsningen. Hvis du har et ventilationsanlæg uden luftbefugtning, risikerer du at have alt for høje driftsomkostninger. Ofte betaler luftbefugtning sig selv hjem i løbet af 1-2 år, og derfra sparer det dig penge på driftsomkostningerne. Sørg derfor for at rådføre dig med et professionelt ventilationsfirma, som er vant til at tænke luftbefugtning med i løsningen. Condair samarbejder med langt de fleste største installatører, og vi henviser dig gerne til en af vores samarbejdspartnere, så du kan få en god start på dit ventilationsprojekt. Køling til produktioner med luftbefugtning Kølingen sker i et samspil mellem din ventilation og luftbefugtningen. Luftbefugtning går kort fortalt ud på at et befugtningsmodul forstøver vand meget fint ud i luften. Teknikken kan overordnet deles op i luftbefugtere som fungerer i ventilationskanalen og luftbefugtere som er monteret direkte i produktionslokalerne. Uanset befugtningsmetode kan vi styre luftfugtigheden i din produktion, så du hverken får et for tørt eller fugtigt arbejdsmiljø, samtidig med du kan få gavn af den energibesparende evaporative køling. Et luftbefugtningsanlæg sikrer dig ikke kun den rette luftfugtighed, den giver også en kølingseffekt. Køler du produktionen med ventilation? Mange produktioner kan reducere luftskiftet og i nogle tilfælde nedskalere deres eksisterende ventilationsanlæg eller undgå at opgradere til et større system. Almindelig køling med ventilation er for mange produktionsvirksomheder og produktioner en stor driftsomkostning, da de ventilerer sig ud af varmeudvikling fra produktionsprocesser. Ved at tilføre befugtning til luften som en del af køleløsningen, kan ventilationen sænkes og du kan opnå mærkbare besparelser på forbruget til elektricitet, der normalt er forbundet med et meget højt ventilationsforbrug. På den måde er luftbefugtning og evaporativ køling et supplement til almindelig køling fra din ventilation, som kan give en årlig besparelse på driftsomkostningerne på forbruget af elektricitet til din ventilation

DP ventilation a/s etablerer landsdækkende serviceafdeling
Hos DP ventilation a/s har stigende efterspørgsel betydet åbning af en landsdækkende afdeling med speciale i ventilationsservice

Det er ikke en nyhed, at DP ventilation a/s yder service på eksisterende ventilationsanlæg. Men med etableringen af en landsdækkende serviceafdeling er virksomhedens kompetencer inden for service af ventilationsanlæg nu samlet. Den landsdækkende serviceafdeling tilbyder alt inden for eftersyn, renovering, udvidelse og almindeligt vedligehold ventilationsanlæg i alle former for bygninger og anlæg.

»En landsdækkende serviceafdeling med regional forankring i henholdsvis Aalborg, Aarhus, København, Kolding og Sønderborg er et led i vores strategi om at skabe øget kundetilfredshed og vækst«, siger vicedirektør Ivan Mejrsk. Han fortsætter:

»Vi oplever stigende efterspørgsel på ventilationsservice og ønsker at være en aktiv samarbejdspartner, der kan levere samlede kvalitetsløsninger. Gevinsten ved en landsdækkende afdeling er, at viden tilføres og deles på tværs af regioner, hvilket kan give vores kunder en mere optimal service. Desuden tror jeg på, at organiseringen vil skabe vækst gennem øget salg af serviceaftaler«.

Ole Larsen i spidsen for ny afdeling
Ole Larsen, der kom til DP ventilation a/s i starten af 2018, er netop udnævnt som servicechef for den nye landsdækkende serviceafdeling. Ole Larsen blev første gang ansat hos DP ventilation a/s tilbage i 1996 og er returneret med solid erfaring fra lignende stillinger i branchen.  Han er allerede i fuld gang med at udvide det nuværende serviceteam med flere regionale ledere og service- og indreguleringsteknikere.

»Mit overordnede fokus er at lede og udvikle serviceforretningen i samspil med vores regionale specialister, som fortsat har ansvaret for dialogen og opgaverne hos de lokale kunder«, fortæller servicechef Ole Larsen.

»Jeg er glad for at stå i spidsen for opbygningen af en ny afdeling, hvor vi i samarbejde løser kundernes udfordringer og imødekommer deres specifikke behov«, siger Ole Larsen. »Med mine mange års erfaring inden for ventilationsservice kender jeg kundernes udfordringer og vigtigheden af at kunne bidrage med relevante faglige kompetencer og ekspertise«.


Dansk Standard – Ny, brugervenlig version af standarden for brandsikring af ventilationsanlæg
Primo september udkommer den nye udgave af standarden for brandsikring af ventilationskrav. Standarden tager højde for nye byggeskikke og den seneste teknologi. Samtidig er den gjort mere brugervenlig ved at opdele teksten i farver efter formål

Overordnet indeholder standarden, DS 428, en række krav for at opnå en forsvarlig brandteknisk sikkerhed og funktion af ventilationsanlæg. Den er derfor revideret med henblik på nye materialer, nye decentrale anlæg og den tekniske og videnskabelige udvikling, der er sket siden den seneste revision fra 2011.

Kravene er i videst muligt omfang funktionsbaserede, og som noget helt nyt er standarden bygget op af tekst i tre forskellige farver som en hjælp til de forskellige måder at anvende den på:

  • Funktionskrav er skrevet med sort tekst.
  • Standardmetoder for opfyldelse af funktionskravene står med blå tekst.
  • Vejledning til, hvordan man kan beregne og dokumentere er med orange tekst og er til brug for komplicerede byggerier som fx etagebyggeri.

- Byggeskikken har ændret sig mod tættere og højere byggeri. Det betyder, at der bl.a. i etagebyggeri bliver indført flere, decentrale ventilationsanlæg, som installeres i hver lejlighed i stedet for ét stort, centralt ventilationsanlæg. De nye anlæg stiller nye krav til brandsikkerheden for at opnå et sikkerhedsniveau, der er forsvarligt. Det skal bl.a. forhindre, at røg kan sprede sig fra rum til rum og flere ventilationsanlæg i ejendommen, forklarer Erling Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Den nye version af standarden er desuden udvidet til også at omfatte:

  • Brandsikring af fraluftsanlæg fra industrilignende processer og oplag.
  • Garageanlæg for fjernelse af giftige og eksplosive dampe.
  • Mekanisk røgudluftning af hensyn til redningsberedskabets indsatsmuligheder.

MultiAir leverer ny ventilationsløsning til Sindal Trappen
Løsningen sikrer Sindal Trappen driftssikkerhed og lavere energiforbrug
Sindal Trappen har produceret kvalitets trapper og gelændere i deres værksted siden 1969. Deres produkter bliver produceret ud fra den enkelte bygnings krav, mål og stil. I forbindelse med produktionsudvidelse og ny CNC-maskine har MultiAir i tæt samarbejde med Sindal Trappen leveret en ny ventilationsløsning, der inkluderer filteranlæg, krydsveksler og rørinstallationer. Denne løsning sikre Sindal Trappen et udsugningsanlæg med høj virkningsgrad og optimal driftssikkerhed. Krydsveksleren sikre samtidigt et lavere energiforbrug da den dyre varmeenergi kan genanvendes.  Hele anlægget styres automatisk. Omkring deres nye udsugningsløsning siger Direktør Brian Nielsen "at efter opstart af deres nye udsugningsanlæg fra MultiAir har alt kørt fint." Vil du gerne høre mere om hvad MultiAir kan tilbyde din virksomhed af ventilationsløsninger så står vores eksperter klar til at svare på dine spørgsmål.

Lindab sikrer frisk luft på verdenshavene
Der går næsten ikke en dag, uden at et krydstogtskib lægger til i en dansk havn

Mens skibene bliver større og større, stiger også gæsternes krav til komfort ombord. Det kan mærkes hos Lindab, der leverer ventilationsløsninger til en række af de allerstørste krydstogtskibe.

Fra et støvet image som en ferieform for pensionister til en milliardindustri med millioner af rejsende. Krydstogter har gennemgået en forandring og er populære som aldrig før. Bare i år vil mere end 1 million turister gå i land i de danske havne som et stop på et krydstogt.

De største og mest moderne skibe har plads til helt op mod 10.000 gæster og medarbejdere, mens faciliteterne inkluderer alt fra biograf og bowling til swimmingpool og gourmetrestauranter. Komforten er i højsædet på de flydende luksushoteller, og det inkluderer naturligvis også indeklimaet.

”Krydstogtskibene er nemlig udstyret med skræddersyede ventilationsløsninger, der sikrer, at udsigten kan nydes fra et veltempereret og ventileret værelse, uanset om kursen er sat mod varmere himmelstrøg eller arktiske eventyr,” fortæller key account manager Michael Båring fra Lindab Marine.

60 kilometer rør til ét skib
Gennem de seneste 35 år har Lindab leveret ventilationsløsninger til marineindustrien heriblandt navy, cargo, offshore og selvfølgelig passagerskibe som færger og krydstogtskibe. På verdensplan bygges der i år 16 af de helt store krydstogtskibe, hvoraf Lindab har været hovedleverandør til de seks.

”Markedet er i voldsom vækst, og der findes nærmest ikke et værft i Europa, der ikke har ordrebogen fuld. Og det er hverken små skibe eller små kontrakter, der er tale om. Et enkelt skib skal måske bruge 60 kilometer rør, men fordi kontrakterne med værfterne som regel indebærer en hel serie af skibe og strækker sig over 4 til 5 år, så taler vi ordrer på op mod 500 kilometer rør,” fortæller Michael Båring.

Søen stiller strenge krav
Alting handler imidlertid ikke kun om volumen, når det kommer til marineindustrien. På grund af skibenes konstante kontakt med vandet, stilles der helt særlige og strenge krav til alle dele af de store skibe.

”Skibene er mere udsatte i forhold til vind og vejr samt hyppigere klimaskift end eksempelvis almindelige huse. Det er altafgørende med produkter af høj kvalitet, der kan stå imod. Derfor bruger vi en anden type galvanisering på vores marine-produkter, da udfordringerne med korrosion er større,” siger Michael Båring og fortsætter:

”Op mod en tredjedel af skibets brændstof går til ventilationen. Derfor arbejder vi hele tiden på at nedbringe energiforbruget, og som de første på markedet har vi fået certificeret rør i højeste tæthedsklasse.”

Dansk bindeled i internationalt samarbejde

Lindabs afdeling for ventilation til marineindustrien har hovedkontor i Haderslev og udviklingscenter i Farum, men beskæftiger derudover også medarbejdere på nationale kontorer i Finland, Tyskland, Frankrig, Italien og Norge.

”Det at vi har et tæt samarbejde på kryds og tværs af landegrænser, giver os mulighed for at være meget specialiserede i hver vores del af projektet. Eksempelvis har vores udviklingsafdeling i Farum et af de mest avancerede testcentre inden for lyd i Europa, hvor vi kan bygge 1:1 mock-ups, så kunden kan se og mærke, hvilken komfort de forskellige luftstrømme giver. Det kan lade sig gøre, idet vi ikke kun servicerer kunder fra Danmark, men fra mange forskellige lande,” siger Michael Båring.

Levering til tiden eller dagbøder i millionklassen 

Det er imidlertid ikke kun når det kommer til udvikling, at der er store fordele forbundet med et tæt samarbejde på tværs af landegrænser. Det er ingen hemmelighed, at forsinkede eller aflyste leveringer er blandt ethvert byggeprojekts værste mareridt, og det er ikke anderledes i marineindustrien, hvor dagbøder i millionklassen ved forsinkelser ikke er et særsyn.  

”Med produktionsfaciliteter i både Danmark, Tjekkiet og Sverige er vi tæt på værfterne, og det giver stor fleksibilitet i forhold til kundens levering. Hvis der mod forventning skulle opstå udfordringer i én afdeling, så kan de andre tage over og sikre, at kunden stadig får varen til tiden,” siger Michael Båring og fortsætter:

”Produktion tæt på værfterne giver samtidig en begrænset transport til gavn for miljøet. I Lindab kalder vi det Good Thinking, når ansvarlig produktion og god forretning går hånd i hånd,” fortæller Michael Båring.  

Et typisk krydstogtskib i tal:

Til et 300 meter langt og 45 meter bredt skib, der vejer omkring 150.000 tons, kræver ventilationsløsningen:

-       60.000 meter runde rør

-       60.000 fittings

-       4-5000 kabinebokse

-       3-3500 lyddæmpere

-       Produktion af skibet varer omkring et år

 


ECO 400 – nyt ventilationsanlæg fra Genvex
ECO 400 er et nyt ventilationsanlæg med fokus på energioptimering og lavt energiforbrug
Ventilationsanlægget lever selvfølgelig op til BR2020 og er perfekt til installation i større boliger med et areal på op til 450 m2 eller i mindre virksomheder. Anlægget er især velegnet i uopvarmede rum - som f.eks. uudnyttede tagrum - på grund af den høje varmeisoleringsgrad. 50 % lavere varmetab og besparelse på op til 3.000 kr. om året For både hus- og virksomhedsejere, der får installeret aggregatet, giver ECO 400 en besparelse på op til 3.000 kroner om året (besparelsen på 3000 kr. svarer til den årlige besparelse for en gennemsnitshusstand ved anvendelse af ventilation med varmegenvinding kontra naturlig ventilation). Det skyldes aggregatets høje energieffektivitet, der opnås ved, at dets modstrømsveksler har en temperaturvirkningsgrad på helt op til 96 %, og at dets ventilatorer er forsynet med energibesparende EC-motorer. Dermed er varmetabet for ECO 400 op til 50 % lavere end for tilsvarende aggregater. Klaus Kjær, salgschef fra Genvex siger:”Genvex-teknologien har med ECO 400 igen vist sig at kunne levere de allerbedste anlæg på markedet. Teknologien var banebrydende, da vi lancerede det første Genvex-anlæg for over 40 år siden og med produkter som ECO 400 er det tydeligt, at teknologien stadig er førende den dag i dag.” Kan styres via en app En anden fordel ved det nyudviklede aggregat er, at det uden problemer kan installeres i uopvarmede rum fx på loftet i en villa på grund af den høje varmeisoleringsgrad. Endvidere leveres anlægget som standard med styring, der muliggør passiv køling med fuldautomatisk bypass, modulerende fugtstyring og kalenderprogram. ECO 400 kan også bestilles med internetgateway, som åbner op for at styre aggregatet via en app på mobiltelefonen. Let at betjene ECO 400 leveres med Optima 251 automatik og er dermed som øvrige anlæg fra Genvex let at betjene. Desuden får installatører og montører, der er kunde hos Genvex, som altid en høj kvalitet af support og service.

Lindab – Nøjagtige målinger reducerer energiforbruget
Byggereglementet kræver dokumentation for at nye ventilationsanlæg lever op til gælden-de krav og yder som beskrevet

Det stiller store krav til pålidelige målinger af luftstrømmen i ventilationsanlæg. Med UltraLink gør Lindab det nemmere at dokumentere ventilations-løsningens ydeevne og automatisk at regulere luftstrømmene for et bedre indeklima.

Bygningsreglementet foreskriver, at alle nye installationer skal testes, så der foreligger doku-mentation for, at ydeevnen lever op til gældende krav. Når det kommer til ventilationsløsninger, stiller det store krav til, at ydeevnen kan måles pålideligt og effektivt.

”Installatørerne skal teste ventilationsløsningen efter installationen og sikre, at ydeevnen er som forventet og lever op til gældende krav. Som leverandør er det vores opgave at gøre det nemt for installatøren at måle og dokumentere ydeevnen, ” siger Niels Mulvad, produktchef for Indoor Climate Solutions hos Lindab.

Derfor har Lindab udviklet UltraLink-systemet, der nu kommer i en opdateret udgave. UltraLink måler luftstrømme og temperatur i ventilationssystemet ved hjælp af ultralyd, hvilket giver må-linger med større præcision end tidligere. Ved hjælp af sensorer i kanalvæggen kan UltraLink foretage luftmængdemålinger med +/- 5 procent nøjagtighed helt ned til 0.5 meter i sekundet.

Ny teknik giver mere præcise målinger
Og netop præcision er helt afgørende, når fremtidens fleksible byggerier skal udstyres med energieffektive løsninger.

”Traditionelle målesystemer placerer et målekors indvendigt i ventilationskanalen og måler luft-trykket fysisk. Dermed står målekorset i vejen for luftstrømmene og påvirker derved lufttrykket negativt. Samtidig kan det opfange skidt og støv. Alt sammen fører det til upræcise målinger, ” fortæller Niels Mulvad og fortsætter:

”I moderne byggerier har vi høje forventninger til fleksibilitet. Tag et mødelokale, der skal kunne tilpasse ventilationen alt efter om der er 2 eller 20 personer tilstede i rummet. Det stiller store krav til ventilationssystemet, der skal klare det spænd. Derfor er det nødvendigt med udstyr, der både kan måle og regulere nøjagtigt ned til selv små luftmængder, ” siger Niels Mulvad.

Måling og regulering i en enhed
Bag en god ventilationsløsning står der imidlertid mere end blot præcise målinger. Det er nem-lig også nødvendigt at regulere luftstrømmene på baggrund af målingerne. Derfor forbinder UltraLink FTCU måleenhed og regulator direkte med et spjæld og kombinerer dermed måling og regulering i en enhed.

”At ventilere nok, men ikke for meget, og at gøre det energieffektivt, har vist sig at være en stor udfordring i byggebranchen i dag. UltraLink FTCU omdanner målinger til regulering og sik-rer derfor, at ventilationsanlægget konstant yder på et passende niveau, ” fortæller Niels Mul-vad.

UltraLink FTCU tilbyder manuel aflæsning af målte luftmængder, lufttemperaturer og spjældpo-sitioner på enhedens display. Der er også mulighed for elektrisk kommunikation med enheden via analoge signaler eller digitalt via ModBus.

UltraLink FTCU anvender data fra målingerne til automatisk at regulere luftmængden ud fra øn-sket temperatur og CO2-niveau i rummet. Den nøjagtige regulering forenkler processen og sik-rer, at luftkvaliteten optimeres, mens energiforbruget reduceres.


Lindab får stor ventilationsordre i Øresund Park
Nybyggeri stiller store krav til ventilation. I 450 nye lejligheder i Øresund Park installerer man Lindabs ventilationsløsning InDomo, fordi systemet er pladsbesparende, nemt at montere og hurtigt kan tilpasses de mange lejligheder

Hvis nogle af beboerne i de 450 kommende lejeboliger i Øresund Park på Amager taber pusten over udsigten og de indbydende lejligheder er hjælpen på vej. Der bliver nemlig installeret mekaniske ventilationsanlæg i boligerne, som er ved at blive opført. På den måde får beboerne et sundt indeklima med en kontinuerlig udskiftning af luften.

Da pladsen til en ventilationsløsning i lejlighederne er trang, har ejendomsudvikleren Skanska og ventilations-installatøren Pro Ventilation besluttet at anvende et slangesystem i stedet for de større spirorør, som normalt bruges til at fordele luften. Her faldt valget på Lindabs slangesystem InDomo.

Systemet installeres sammen med et ventilationsanlæg og består af en fordelerboks, hvorfra der føres slanger hen til indblæsningsbokse i rummene.

Oplagt til etagebyggeri
”Vi valgte InDomo, fordi Lindab er meget fleksible, hvad angår specialleverancer. Vi fik en særligt tilpasset løsning med et lille antal tude til at styre luftmængden, og så ved vi fra tidligere leverancer, at leveringssikkerheden hos Lindab er i top,” siger projektchef Henrik Herold fra Pro Ventilation.

InDomo-systemet er oplagt til etagebyggeri, fordi slangerne kan installeres på steder, hvor traditionelle spirorør er for store og ikke kan bruges.

”Det betyder, at der er plads under gulvet i lejlighederne i Øresund Park, og det er en sikker løsning, der er hurtig at montere,” fortæller Henrik Herold.

Selvom slangerne er mindre end spirorør, kommer der tæt på den samme mængde luft igennem. InDomo-systemet er også godkendt til den bedste tæthedsklasse ligesom spirorør.

Store byggerier med InDomo
Alle 450 lejeboliger i Øresund Strandpark ventes at stå klar i løbet af 2018, og beboere er allerede flyttet ind i de første lejligheder. Men også andre steder i landet bliver Lindab InDomo i øjeblikket anvendt til store etagebyggerier.

”Systemet er også ved at blive installeret i 2200 nye lejligheder i bydelen Grønttorvet i Valby, i 65 nye lejligheder i Københavns Nordvest-kvarter og i 45 boliger, der er ved at blive bygget på Lisbjerg Bakke ved Aarhus. Nye byggerier stiller store krav til fleksible ventilationsløsninger, og vi mærker en stigende interesse for InDomo,” siger salgstekniker Rasmus Hansen fra Lindab


Genvex – Markant flere byggekunder øger kravene til ventilation
Antallet af kunder med særlige krav til deres ventilationsløsning stiger eksplosivt, viser ny undersøgelse fra Genvex

Ventilationsbranchen oplever i øjeblikket en frisk brise af stigende krav fra kunderne. Det står klart at læse i en ny undersøgelse blandt 306 ingeniører, ventilationsforhandlere og installatører foretaget af ventilationsproducenten Genvex A/S.

Her svarer 59 procent ja til, at antallet af kunder med særlige krav er stigende. 13 procent svarer i mindre omfang, mens resten svarer, at kravene er uændrede.

Trivsel og performance
Det er blandt andet det øgede fokus på medarbejdernes trivsel og performance på de offentlige og private arbejdspladser og institutioner, som skruer op for kravene.

‟Først og fremmest har offentlige institutioner og virksomheder med store industri- og kontorbygninger fået øjene op for, hvor vigtigt et sundt indeklima er for folks sundhed, velbefindende og i sidste ende evne til at performe. Derfor går kunderne stadig mere op i, hvilke løsninger de køber. Herudover bliver det vigtigere, at ventilationen automatisk tilpasser sig aktiviteten i rummene. Når klasseværelset eller konferencelokalet fyldes, skal kuldioxiden og varmen fjernes, mens anlægget af sig selv skal vende tilbage til en standardindstilling, når folk er taget hjem. Det handler også om at spare på energien,” siger salgschef hos Genvex A/S, Klaus Kjær, om tendenserne i undersøgelsen.

Mere komplekse løsninger
Ifølge undersøgelsen mener hver anden respondent, at ’beregninger i forbindelse med etableringen af ventilationsanlæg bliver mere komplekse’, samt at ’el-teknikken bliver mere kompliceret’. Hver tredje vurderer, at ’behovet for tests før etablering’ bliver vigtigere.

‟Ventilationsanlæg skal i stigende grad kommunikere med de personelle og systemiske omstændigheder ude i de offentlig og private institutioner. Derfor bruger vi meget tid på at forventningsafstemme med kunderne og få al relevant information med, før vi etablerer et ventilationssystem,” siger Klaus Kjær.

CO2-følere og fuld service-aftaler i høj kurs
‟Flere vil have CO2-følere med i købet, fordi de er blevet bevidste om effekten af et sundt indeklima. Samtidig vil flere virksomheder, men også private danskere, gerne købe en komplet servicepakke med bl.a. kontrol og udskiftning af luftfiltre. Det ønsker man ikke længere selv at bakse med,” fortæller adm direktør, Jesper Mørck Jensen, JM Ventilation i Brønderslev.


Bag scenen – Digital 3D simulering af de nye Genvex anlæg
Kom med helt ind i maskinrummet, og hør Genvex’ udviklingschef løfte sløret for, hvordan de nye ventilationsanlæg bliver til – fra idé til færdigt produkt
Kravene til bygningsinstallationer har aldrig været højere. Anlæg skal yde højt med et lavt energiforbrug. De skal være små, fleksible og må ikke støje. Og så skal de være økonomiske, både at producere og indkøbe. Det er ingeniørens opgave at få kundernes forventninger og bygningsreglementer som BR2020 til at gå op i en højere enhed. Her får du indblik i de metoder, udviklingsteamet bruger, for at opnå den højeste standard inden for ventilationsanlæg. I laboratoriet på Sverigesvej 6 i Haderslev sidder Torben Thomsen og taster de seneste data ind i computersimuleringen. Torben er udviklingschef på Genvex-laboratoriet, og sammen med produktchef, Christen Lautrup, er han ved at fintune det næste anlæg i Genvex’s produktkatalog. Digital 3D model ”Der er flere skridt i udviklingen, før vi overhovedet når til simuleringerne. Det første, der sker, når vi skal udvikle et nyt anlæg er, at finde frem til, hvad produktet skal kunne. Når kravspecifikationen ligger klar, går vi i gang med at tegne en detaljeret 3D model af anlæggets indre og ydre dele i CAD – et avanceret tegneprogram,” fortæller Torben Thomsen. Simulering af luftstrømme Nu kobler ingeniøren en såkaldt flow-simulering på den digitale 3D model ved hjælp af et stykke avanceret software, der også bruges i bildesign. Med simuleringen kan ingeniørerne se, hvordan luften vil strømme igennem anlægget, og hvordan det vil påvirke faktorer som energiforbrug og støj. ”Vi fodrer programmet med specifikationer blandt andet om filteret og ventilatoren, og så kører vi simuleringssekvensen. Vi kan nu se, hvor i anlægget luften flyder uhindret, og hvor der opstår turbulenser,” forklarer udviklingschefen. Luften skal flyde frit En turbulens i anlægget er et område, hvor luften står og kører i ring, ligesom de små hvirvelvinde, der får en bunke blade til at blæse rundt og rundt – og det er uhensigtsmæssigt i et ventilationsanlæg. ”Hver gang vi har en turbulens inde i anlægget, hvor luften modarbejder, bruger ventilatoren mere energi og støjniveauet bliver højere. Derfor laver vi mange små designændringer og mange simuleringer for at optimere luftgennemstrømningen, inden vi overhovedet laver en prototype – alt det her er stadig kun streger på et papir, eller rettere pixels i et computerprogram,” fortæller Torben Thomsen. De to nyligt lancerede ventilationsanlæg, ECO 190 og ECO 375, er udviklet efter de nye metoder, og her gjorde ingeniørerne nogle interessante opdagelser. ”Vi havde planer om at lave en blød kurve på en del af anlægget, hvor luften skulle ind til filteret, for runde former giver ofte bedre flow. Simuleringen viste imidlertid en turbulens omkring filterområdet, der ville have øget støjniveauet og givet højere energiforbrug. Vi testede i stedet et design med nogle skarpe kanter og integrerede luftguides (en slags spoilere). Det ændrede design viste sig at have en meget bedre luftgennemstrømning.” Prototype og produktion Når udviklingsholdet er tilfredse med resultaterne fra simuleringerne, går projektet videre til næste fase – prototypen. Men når man retænker ventilationsanlæggets design, som Genvex-ingeniørerne har gjort, bliver man også nødt til at tænke i nye materialer. ”De designs, vi har udviklet, kan man slet ikke bøje i de traditionelle pladematerialer. Det er komplet umuligt,” konstaterer udviklingschefen. ”Derfor måtte vi finde et materiale, der kunne støbes og fræses. Prototypen laver vi typisk i plastik og andre materialer fx ved hjælp af SLS-modellering (Selective Laser Sintering), mens de seneste produkter er blevet støbt i EPS (ekspanderet polystyren), der er en skumplast i familie med flamingo.” ”EPS har desuden den fordel, at det er isolerende, så vi undgår at efterisolere, hvilket sparer penge. På den måde er det også lykkedes os at nedbringe kostprisen på produktet ret væsentligt i forhold til anlæg produceret i pladedele, og det gør de nye anlæg meget konkurrencedygtige.” To stærke produkter ECO 190 til lejligheder er et af markedets smalleste anlæg med en højde på kun 24 cm. ”Det er på grund af 3D modeller og simuleringer, at vi har kunne opnå så smalt et anlæg. Det havde ikke været muligt at opnå med de traditionelle metoder,” forklarer Torben Thomsen. ECO 375 er designet til boliger og mindre erhverv på op til 375 m2, og er et rigtig stærkt produkt i sin ”vægtklasse”. ”De to produkter er de første, vi har udviklet og produceret med de nye metoder, og vi glæder os over, at kunderne har taget utrolig godt imod dem,” slutter Torben Thomsen.

Systemair – Brandsikring af ventilationsanlæg skal være nemmere
At brandsikre et ventilationsanlæg kan være en kompliceret disciplin, da der er mange lovkrav og standarder at overholde

Funktionstest og sikkerhed for at systemet fungerer, gør det ofte til en tidskrævende opgave. Det vil Systemair nu gøre noget ved.

Systemair vil gøre brandsikring af ventilationsanlæg til en nemmere opgave ved at udbyde en række nye brandsikringskurser målrettet entreprenører og serviceteknikere. Producenten oplever et stort og stigende salg af brandsikringskomponenter, men der er behov for mere viden og specialuddannelse på området. Derfor skal den ekspertviden som virksomheden ligger inde med nu omdannes til praktisk knowhow, således at den kommer kunderne endnu mere til gavn.

- Vores komponenter og tilhørende brandsikringsautomatik er rigtig populære, men vi får ofte spørgsmål på, hvordan en sag bedst muligt bestykkes, hvordan man undgår fejl under montage, og hvordan man sikrer korrekt aflevering til kunden, fortæller Birgit Knudsen, Produkt- og marketingchef hos Systemair.

Kurser i brandsikring af ventilationsanlæg

Som producent og systemudvikler af brandsikringskomponenter og -automatik er Systemair i stand til at komme med konkrete anbefalinger og praktiske eksempler på, hvordan brandsikring af ventilationsanlæg klares på den nemmeste måde. Kurserne skal sikre 100% korrekte og bedre installationer og være med til at fjerne de største tvivlspørgsmål i forhold til at projektere og bestykke en sag.

- Først vil vores sælger undervise i de enkelte komponenter samt hvad der skal til for, at loven er overholdt - herunder eksempler på vores systemløsninger. Derefter vil vores Service- & Supportchef Flemming Birkmose undervise i opstart, drift og fejlfinding. Der vil på kurset være ”hands-on” øvelser, så kursisterne selv får prøvet tingene af i praksis. Formålet er at sikre, at der spares tid på installation og indregulering, samt at de rigtige beslutninger bliver truffet, inden selve arbejdet påbegyndes.

Mange forskellige løsningsforslag

På baggrund af Systemairs viden om brandsikring, har virksomheden sammensat en række forskellige løsningforslag, som man kan hente inspiration fra. Det er klassiske eksempler på, hvordan man kan projektere et røgventileret eller et spjældsikret system lige efter bogen.

- I vores produktprogram til brandsikring af ventilationsanlæg indgår vores brandsikringsautomatik BR-A3, der er udviklet præcist i henhold til DS 428.4. Det giver mange fordele for den projektansvarlige, fordi det sikrer, at alle gældende funktionskrav er overholdt, siger Birgit Knudsen og fortsætter: 

- Til vores brandsikringsautomatik medfølger også en komplet installationsvejledning med mange gode og nemt overskuelige illustrationer. Derudover har vi eksempelvis også udarbejdet opstartsskemaer og installationscertifikater, som blot skal udfyldes for at den samlede dokumentation til afleveringen er klar.

Opkobling til CTS-anlæg via Gateway

Som noget nyt kan Systemairs brandsikringsautomatik nu også opkobles til CTS-anlæg for central styring. Det giver mulighed for overvågning af status og alarmer for hvert enkelt spjæld, som indgår i brandsikringsautomatiksystemet. Dermed er automatikken nu også velegnet til større byggerier som fx sygehuse og store erhvervsbyggerier. 

Praktisk info om kurserne kan ses på www.systemair.dk


Cembrit skaber unik ventilationsløsning til VVS-branchen
Tag- og facadeleverandøren Cembrit A/S har skabt den fleksible ventilationsløsning Tubivent til sanitære installationer. Tubivent, der er udviklet på baggrund af efterspørgsel fra VVS-branchen, minimerer risikoen for lækage og er både tids- og materialebesparende.

For at sikre optimal udluftning og en tidsbesparende montage har Cembrit lavet ventilationsløsningen Tubivent. Tubivent anvendes til sanitær udluftning og forbinder hætten til faldstammen med aftrækket fra de sanitære installationer på toilettet.

Cembrit har skabt Tubivent som følge af VVS-branchens efterspørgsel efter fleksible løsninger. Tubivent imødekommer denne efterspørgsel med en bælgudformning, der kan bøjes efter behov uden skarpe knæk. Dermed sikrer man, at fugtigt luft bliver ledt sikkert gennem tagrummet og ud, uden der opstår utætheder.

- Med Tubivents fleksible udformning kan man bøje røret det antal grader, man ønsker. Tidligere har man forbundet faldstammen med hætten til faldstammeudluftning via rør og bøjninger, hvilket ofte har medført montagefejl med øget risiko for, at kondensvand drypper ud på loftet, hvilket kan give vandskader, siger Frank Brøndum, teknisk chef hos Cembrit.

I modsætning til almindelige plastrør skal man ved anvendelse af Tubivent som udgangspunkt kun montere det ene emne, hvilket gør Cembrits ventilationsløsning både materiale- og tidsoptimerende.

Tubivent er allerede brugt i mange boligforeninger, hvor både materialebesparelser og en nem og hurtig montering er væsentlige faktorer for valg af denne løsning


PROBLEM MED kondens i mineraluldspaneler er løst
Bardram Luft-Teknik A/S tager patent på deres løsning af fødevareindustriens problem med kondens i mineraluldspaneler. Ved at skabe et konstant overtryk holdes fugtig luft ude af panelerne. Langvarige skader, som fx rust og frostsprængninger, er dermed en saga blot. Med det nye Gobi-anlæg vil Bardram Luft-Teknik kunne producere ventilationsanlæg lavet af mineraluldspaneler med en hidtil uset holdbarhed.

PROBLEM MED kondens i mineraluldspaneler er løst

Bardram Luft-Teknik A/S tager patent på deres løsning af fødevareindustriens problem med kondens i mineraluldspaneler. Ved at skabe et konstant overtryk holdes fugtig luft ude af panelerne. Langvarige skader, som fx rust og frostsprængninger, er dermed en saga blot. Med det nye Gobi-anlæg vil Bardram Luft-Teknik kunne producere ventilationsanlæg lavet af mineraluldspaneler med en hidtil uset holdbarhed.

Krav om mineraluld giver problemer
Kondensskader, men også brandfare er nogle af fødevareindustriens store problemer i kølede produktionslokaler. For at reducere mængden af brandfarlige materialer i fabrikkerne har flere forsikringsselskaber siden 2011 stillet krav om ikke-brandbar isolering i ventilationsanlæggenes paneler. I stedet for polyuretanskum laves panelerne derfor nu af brandsikker mineraluld. Men fordi mineraluld er diffusionsåbent, kan det blive vådt og miste isoleringsevnen, hvis samlingerne i anlægget er utætte. I værste fald samler fugten sig i bunden af anlæggets vægge og fryser til is, som sprænger væggene i stykker. "Det er mineraluldspanelernes akilleshæl, men ved at skabe overtryk inde i panelerne er problemet nu løst en gang for alle", fortæller Svend Hougaard, adm. direktør i Bardram Luft-Teknik A/S.  

Overtryk er en holdbar løsning
At fremstille paneler, der både har en isolerende kerne af mineraluld og samtidig er hermetisk tætte i hele anlæggets levetid, er umuligt. Det kræver samme tætningsgrad som i et termovindue, og vel at mærke i over 15 år, som er anlæggenes normale levetid. Med den nye opfindelse skabes der i stedet et lille, men konstant overtryk af tør luft inde i panelerne, og på den måde holdes fugten ganske enkelt ude af isoleringen. Dermed er risikoen for, at der samles kondens, som danner kuldebroer inde i panelerne, fuldstændig elimineret. Bardram Luft-Teknik er derfor i stand til at levere ventilationsanlæg i brandfaste materialer med samme lange levetid som med skumisolering.

Patentanmeldes som Gobi-anlæg
Ikke støvet, men knastørt som Gobi-ørkenen. Sådan beskriver Svend Hougaard og Leif Hougaard, der ejer Bardram Luft-Teknik, det nye anlæg. De ser patentet som en oplagt, men også nødvendig investering i deres nye opfindelse. "Den langvarige sikring mod kondens gør Gobi-systemet til en attraktiv løsning for mange. Når først nogen har tænkt tanken og fået ideen om at bruge overtryk i panelerne, virker det meget nærliggende og enkelt at efterligne", forklarer Svend Hougaard, der tilføjer, at virksomheden siden foråret har udført længerevarende tests, der sikrer, at funktionen nu er klar til produktion.

Sparring uden faggrænser
I stedet for at tænke traditionelt tog brødrene Svend og Leif Hougaard opfindergenet frem og vendte problemstillingen på hovedet. Forløbet er kendetegnende for, hvordan der arbejdes i Bardram Luft-Teknik. Her går praktisk intuition og vilde ideer hånd i hånd med mange års teknisk erfaring og bundsolid fornuft. "Vi arbejder løsningsorienteret og eksperimenterende på én gang", fortæller direktør Svend Hougaard, der understreger, at en af styrkerne ved Bardram Luft-Teknik er, at alle arbejder sammen som team. "Vi giver hinanden aktiv sparring i idéudviklingen - både teknikkere og håndværkere. På den måde finder vi løsninger, der passer til den enkelte kundes behov - såvel økonomisk som funktionsmæssigt".

For flere informationer kontakt
direktør Svend Hougaard, tlf. 28 10 18 76
eller svend@bardram.dk