Ventilationsfilter og -filtre

Ventilationsfilter - Nogle af de væsentligste årsager til filtrering af ventilationsluft /75/ er blandt andet hensynet til rengøring, vedligeholdelse, komfort, hygiejne og produktion. Filter som mikro filter, fin filter, grov filter, grund filter, kul filter klassificeres efter forskellige retningslinier.

Leverandører af og viden om ventilationsfilter (ventilationsfiltre):


AAF

Vallensbækvej 63
2625 Vallensbæk
E-mail: Sales.denmark@dinair.se
E-mail: Sales.denmark@aafeurope.com

www.aafeurope.dk

Kompetencer: Luftfiltre og luftfilterløsninger, verdens største leverandør og producent - Filtre, Luftfiltre, Ventilationsfiltre, Pharma løsninger, renrumsløsninger, HEPA filtre, Fan filter units, Industri løsninger

Læs mere om AAF


CAMFIL A/S


Literbuen 1-7
2740 Skovlunde
Tlf.: 4914 4433
E-mail: sales.dk@camfil.com

www.camfil.dk

Kompetencer: Filtre, Ventilationsfiltre, Posefiltre, Filterposer, Kuvertfiltre, Panelfiltre, Filterpatroner, Procesfiltre, Kompaktfiltre, Filtermåtter, Planfiltre, HEPA-filtre, Støttekurve, Montagerammer, Aktivt kul, Molekylærfiltre, Kombinationsfiltre, Filteranlæg, Støv- og røgopsamlingsanlæg, Filterskabe, Luftrensere, Indeklima, Biogas, Biogasopgradering

Læs mere om CAMFIL A/S


FilterNew ApS

Bækgårdsvej 72
4140 Borup
Tlf.: 42921058
E-mail: info@filternew.dk

www.filternew.dk

Kompetencer: Ventilationsfiltre til Genvex, Nilan Danfoss, Dantherm, Exhausto, Optivex, Vallox, Lindab, VUT, Aerosmart, filtermåtter, dantherm filter, Filter til dantherm, genvex filter, filtre til genvex, filter til genvex, filter til ventilationsanlæg, filter genvex, nilan filter, nilan filtre, filter til nilan, dantherm, ventilationsfiltre, dantherm filtration, ventilationsfilter, nilan comfort 300 filter, f7, danfoss ventilation, luftfilter, pollenfilter

Læs mere om FilterNew ApS


Filterbyen

Klokkestøbervej 35-37
8800 Viborg
Tlf: +45 51 37 82 25
E-mail: mail@filterbyen.dk

www.filterbyen.dk

Kompetencer: Filtre til ventilationsanlæg

Læs mere om Filterbyen


Greenklima Aps

Ølsemagle Kirkevej 68
4623 Lille Skensved
Telf.: 81 73 01 99
E-mail: jk@greenklima.dk

www.greenklima.dk

Kompetencer: ventilations entreprenør, Ventilations ingeniør, ventilation, ventilationsanlæg, varmegenvinding, boligventilation, villaventilation, decentral ventilation, naturlig ventilation, køleunits, ventilationsaggregater, ventilations service, filterskift, proces ventilation, punktsug, skoleventilation, CTS anlæg, Nilan, Genvex, kølegenvinding, balanceret ventilation

Læs mere om Greenklima Aps


JRV A/S

Nimbusvej 10
2670 Greve
Tlf: +45 43 95 09 50
E-mail: sales@jrv.dk

www.jrv.dk

Kompetencer: Ventilationsanlæg, sugearme, punktudsugning, udsugning, Smedearbejde, Kemikaliebestandige ventilatorer, Flexoduct Medical, Flexoduct International, Store anboringer, Køleanlæg for datamater, IT-klimaanlæg, Renrumsinventar, Flowvagter til stinkskabe, Stål, Tilbehør til stinkskabe, Kontrolanordning til stinkskabe, Stålrørsvarmeflader, Stinkskabsstyringer, Dampvarmeflader, Renrumsinstallation, Udsugningsventilatorer, EDB-køleunits, Kildefiltre, Punktventilationsalarmer, Punktventilation, Flexoduct, Laboratorieventilationsanlæg, Filterhuse, Centrifugalventilatorer, Luftkonditioneringsanlæg, Hospitalstilbehør, Flow, Renrumsgruppen®, Safe-X-Change®, FLEXODUCT

Læs mere om JRV A/S


MovAir

Gammel Køgegaard 9
4600 Køge
Tlf.: 53 53 00 06
E-mail: movair@movair.dk

www.movair.dk

Kompetencer: Lufttæpper, Ventilatorer, Boligventilation, Industriaggregater, Industriventilatorer og Luftrensere

Læs mere om MovAir


Safematic ApS

Agerhatten 16A, indg. 4, 1. tv
Lager: Hal 7
5220 Odense SØ
Tlf.: 63 380 005
E-mail: info@safematic.dk

www.safematic.dk

Kompetencer: Filtre, filterposer, kuvertfiltre, panelfiltre, filterpatroner, kompaktfiltre, planfiltre, HEPA filtre, støttekurve, montagerammer, aktivt kul, væskefiltre, filteranlæg, filterskabe, mundbind

Læs mere om Safematic ApS


SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30B
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 88 88
E-mail: info@san-as.com

www.san-as.com

Kompetencer: El-varme, el varme, elvarme, Elektriske Heatere, Varmelegemer, Varmepatroner, Værktøjsvarmepatroner, Varmeblæsere, Gennemstrømsvarmere, Belastningsmodstande, Varmekabler, Varmemåtter og -tæpper, Antikondensvarmere, Belysning, Ventilation, Termostater og Styring, Koblingsbokse, Ex Applikationer, Jernbanesystemer, Industriovne, Kirkeovne, Radiatorer, Håndklædetørrere

Læs mere om San Electro Heat A/S


Toico Ventilation A/S

Toico

Stæremosen 55
3250 Gilleleje
Tlf. +45 3262 2001
E-mail: kontakt@toico.dk

www.toico.dk

kompetencer: ventilatorer, sugearme, arbejdskabine med sug, hvirvelsug, ristsug, slibemaskine med udsugningskåber, styring og regulering, ventilationsfiltre, spjæld, trykluftkompressorer, stinkskabe, renrumsarmaturer, laboratorieventilation

Læs mere om Toico Ventilation A/S


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: 82303020
E-mail: 

www.ultra-filter.dk

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


Union Oiltech ApS

union oiltech

Håndværkervænget 4 B
5700 Svendborg
Telf.: 76208010
E-mail: post@76208010.dk

WEB

Kompetencer: Filtrering, filteranlæg, båndfiltre, filterpapir, posefiltre, pumper Brinkman

Læs mere om Union Oiltech ApS


Mere viden om ventilationsfiltre:

Det er hovedsageligt partikler større end 10 um, der forårsager den synlige tilsmudsning, hvorimod partikler mindre end 10 um primært betragtes som sundhedsfarlige, fordi partiklerne ved indånding føres ned i lungerne. Det er nu ikke kun udeluften, der stilles renhedskrav til, men også den luft, der afkastes fra bygningerne, skal sikres en tilfredsstillende filtrering og det i særdeleshed ved bygninger med industrielle processer. I tilknytning hertil kan nævnes, at luftforureningernes middelkoncentration almindeligvis er mindre end 20 ug/m3, hvorimod koncentrationerne fra industrielle processer normalt har en størrelsesorden fra 0,2-40 mg/m3


FilterNew – Filter til ventilationsanlæg


25.aug 2021


Vi tilbyder et bredt udvalg af filtre til alle de anerkendte ventilationsanlæg, så du kan få et sundere indeklima. Ved køb af filtre til ventilationsanlæg skal man først og fremmest finde ud af, hvad det er for et ventilationsanlæg, man har. Herefter skal man vælge, hvilken filtertype der passer til. Hos FilterNew tilbyder vi både F7 filtre, M5 filtre, kul filtre og G4 filtre. Vi tilbyder filtre til forskellige ventilationsanlæg; herunder filtre til Nilan ventilationsanlæg, filtre til Genvex ventilationsanlæg, filtre til Dantherm ventilationsanlæg, filtre til Danfoss ventilationsanlæg og mange flere. 

Find alle filtre her


FilterNew – Hvilke ventilationsfiltre skal jeg bruge?


29.jun 2021


Hvad dit ventilationsfilter opfanger afhænger af, hvilken type filter du har. Filtrene filtrerer forskellige skadelige partikler, da de har forskellige størrelser. Partiklerne kan inddeles i 4 kategorier:

  1. Ultrafine partikler PMO, 1 - Nanopartikler, sodpartikler mm.
  2. Inhalerbare partikler PM 1 - Virusser, udstødningsgasser
  3. Fine partikler PM2,5 - Bakterier, svampespore, skimmelsvamp, pollen, kvælstofdioxid fra motorer mm.
  4. Grove partikler PM10 - Pollen, Støv

Er du særlig tolerant overfor pollen, f.eks. grundet allergi, kan du med fordel vælge et F7 pollenfilter på indsugningssiden.

Vi udbyder kombinations filtre af pollen og kul, som filtrerer både de små skadelige partikler og pollenpartikler.

Bor du i byen, i nærheden af brændeovne eller tæt ved traffikeret vej, er det særligt en fordel at opgradere til et kulfilter, da filtreringsgraden er finere og dermed filtrerer mindre partikler. Derudover eliminerer et kulfilter lugten fra omkringliggende brændeovne.


FilterNew udvider sortimentet med yderligere varenumre


14.apr 2021


Bl.a. Filter til Flaktwood VUT 160 PB - F7 pollenfilter, Komfovent Rego 200 VE B Domekt - F7 pollenfilter og Komfovent Rego 200 VE B Domekt - M5 filter

Har du et ventilationsanlæg, som vi endnu ikke udbyder filtre til, er du meget velkommen til at skrive en mail til os på: info@filternew.dk