Passiv brandsikring

Passiv brandsikring er den brandsikring som navnet antyder, der ikke først skal aktiveres af en detektor eller lignende for at yde en brandsikring som den passive brandsikring er tiltænkt. En brandsektionsvæg eller en branddør er eksempler på passiv brandsikring. Brandsikring af forskellige stålkonstruktioner, se beregningsprogram her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om passiv brandsikring:


FIREprotect.dk ApS

Industrivej 8
6560 Sommersted
Tlf. +45 4123 4700
E-mail: info@fireprotect.dk

www.fireprotect.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, Brandbøsninger, Brandfugninger, Brandgips, Brandisolering, Brandlukninger, Brandmanchetter, Brandmåtter, Brandpakninger, Brandplader, Brandsikring stål, Brandspjæld, Brandtætninger, Passiv brandsikring

Læs mere om FIREprotect.dk ApS


Magma-FIRESTOP A/S

Ryttermarken 29
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 96 00 / 20 13 30 26
E-mail: info@magma-firestop.dk

www.magma-firestop.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, brandmaling, brandsikring, brandimprægnering, flammehæmmer, brandforebyggelse

Læs mere om Magma-FIRESTOP A/S


Roxtec Denmark ApS

Huginsvej 3
3400 Hillerød
Tlf.: +45 4918 47 47
E-mail: administration@dk.roxtec.com

www.roxtec.com/dk

Kompetencer: Kabeltætninger, Rørtætninger

Læs mere om Roxtec Denmark ApS


SafeVent ApS

safevent

Mads Clausensvej 6
9800 Hjørring
Tlf.: 88 63 89 00
E-mail: rh@safevent.dk

www.safevent.dk

kompetencer: Brandsikring, Eksplosionssikring, Gnistslukning, Eksplosions aflastning, Rotorsluser, Brandspjæld, Ir kamera, Termisk kamera, Atex, Flammedetektere, Eksplosionsundertrykkelse, Flammespærrer

 

Læs mere om SafeVent ApS


Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Kompetencer: befæstelse, befæstigelse, nitter, blindnitter, Lean, produktionsoptimering, indkøbsoptimering, besparelser, reduktion i tidsforbrug, reduktion i vareforbrug, reduktion i spend, konsolidering, vending, kanban, automatisering, six sigma, kaizen, SCM, supply chain management, partnerskab, international partner, global leverandør, international leverandør, VMI, leverandørstyret lager, genbestilling, full service, tegningsvarer, special-befæstelse, duplex, super-duplex, Zinkflake, HDG, A2, A4, rustfri, DIN, NORM, ISO, PPE, værnemidler, forbrugsartikler, standardartikler, automatisk genopfyldning, Skruer, Bolte, møtrikker, skiver, handsker, sikkerhedsbriller, høreværn, masker, PPE

Læs mere om Würth Industri Danmark A/S


Mere viden om passiv brandsikring:

en brandstrategirapport skal belyse, hvilke passive brandsikringstiltag, der planlægges. Det vil i praksis sige, hvor i bygningen man finder de forskellige typer brandmæssige adskillelser, samt hvorvidt der er områder eller adskillelser af særlig interesse i relation til brandsikkerheden. Passiv brandsikring er en integreret del af bygningens grundkonstruktion og dermed en indbygget brandbeskyttelse af bygningens bærende og adskillende dele. Passiv brandsikring giver således den nødvendige, grundlæggende brandsikring af bygningen og forhindrer, at branden bevæger sig rundt i konstruktionerne og bygningen


DBI – Færger skal sikres mod brand i elbiler
Brande i elbiler er en ny udfordring på færger, som ikke kan håndteres på samme måde som på land. Med ELBAS-projektet vil DBI skabe operationelle, konkrete anbefalinger til rederier om, hvordan man indretter brandstrategier for elbiler på færger.

En brand i en el- eller plug-in-hybridbils batteri er en udfordring. For den er svær at slukke og kan blusse op igen længe efter, at den er slukket. Et brændende batteri afgiver desuden store mængder af den giftige og ætsende gas hydrogenfluorid, der gør området farligt for mennesker og slukningsarbejdet besværligt. På land har det bl.a. ledt til særligt slukningsudstyr og en specifik vejledning i slukning af el- og plug-in-hybridbiler.

Men hvad, hvis det sker på en færge? Hvordan kan man bekæmpe branden og beskytte færge, passagerer og besætning? Det er det centrale spørgsmål i det etårige DBI-projekt ELBAS, der løber frem til september 2022.

- I takt med den grønne omstilling vil der komme flere elbiler på vejene og på færger, og efterspørgslen på opladning under overfarter vil vokse. Risikoen er lille, men fejl i kabler eller forkert betjening kan lede til brande under opladning, ligesom andre biler eller udstyr i biler kan bryde i brand og sprede sig til elbiler. Selvom det formentlig vil ske sjældent, skal man kunne håndtere det, siger Carsten Møller, der er forretningsudvikler i DBI.

Metoder fra land fungerer ikke

Da udfordringen med elbiler er forholdsvis ny og voksende, og da regler og vejledninger på det maritime område er flere år undervejs, findes der ingen direkte guidelines på området. Der er heller ikke store forandringer af regler og vejledninger for brand på vej, som håndtering af elbiler kunne være en del af. Dermed er der ikke udsigt til, at udfordringen løses på normal vis med regulativer og guidelines, og derfor må rederier anvende risiko- og funktionsbaserede løsninger, hvis udfordringen skal løses.

ELBAS er konkret og operativt, og det skal bl.a. resultere i håndgribelige anbefalinger til, hvordan rederier indretter sig og håndterer brande i elbiler på et bildæk.

- På en færge kan man ikke tilkalde beredskabet og få dem til at løse problemet. Der er kun besætningen. Og man kan ikke anvende de kendte metoder fra land med at rulle den brændende elbil af vejen og bede folk søge et andet sted hen. Hurtigfærger er tilmed lavet af aluminium, som kan brænde, siger Carsten Møller.

Det kræver en holistisk tilgang at løse den udfordring. Derfor ser DBI på, hvilke egnede tekniske løsninger der findes, og hvordan besætningen håndterer en brand i en elbil ombord.

- Vores holistiske og tværfaglige tilgang er forudsætningen for at udføre projektet. Vi har erfaring med at undersøge teknologier, menneskelige faktorer og kommunikation, og vi har et godt kendskab til beredskabet på land, som vi kan tage erfaringer fra og videregive til besætningen, siger Carsten Møller.

Skum og afbrændt elbil

På det tekniske område vil DBI undersøge de eksisterende teknologier til brandslukning for at afgøre, hvor egnede – eller uegnede – de er til elbiler, og om de kan anvendes af en besætning på en færge.

- Vi ved, at klassisk brandslukning med vand ikke er optimalt. Derfor skal vi se på muligheder for at anvende f.eks. skum eller særligt udviklede systemer i forbindelse med containere. Vi skal undersøge de eksisterende teknologier med helt åbne øjne, for der findes ingen erfaring eller viden på området, siger Carsten Møller.

Skal man vurdere, om de tekniske løsninger fungerer tilfredsstillende, skal man vide, hvordan en brand i en elbil opfører sig. Derfor vil DBI også afbrænde en brugt elbil for at undersøge, hvordan en brand forløber, hvis ikke man bekæmper den.

- Det vil give data, som kan bane vejen for modellering af en brand på et bildæk, hvilket vi kan bruge til at visualisere og undersøge, hvordan vand, skum, sand og andre slukningsmetoder påvirker branden, siger Carsten Møller.

Træning af besætning og øvelse på færge

På den menneskelige side vil DBI undersøge, hvilke bekymringer og tanker besætningen gør sig om brande i elbiler.

- Når vi ved, hvad de tror og tænker om batteribrande, kan vi sige, hvilken træning de har brug for, og om de skal gennemgå andre øvelser eller måske lære en helt ny type brandbekæmpelse. Desuden skal vi undersøge, om besætningen skal laste bildækkene på en anden måde, hvad de ser på bildækket, og om vi kan hjælpe dem med at genkende de små tegn på, at der er ved at opstå en brand, siger Carsten Møller og fortsætter:

- Herudover vil vi udføre en brandøvelse på en ældre færge for at se, hvad der sker, og hvordan et brandscenarie udspiller sig i den virkelige verden.

Konkrete løsninger og international interesse

Med projektet vil DBI give rederier overblik over løsninger og konkrete anvisninger til, hvordan de indretter en realistisk og hensigtsmæssig brandstrategi for elbiler på en færge. Rederier efterspørger den viden i dag, og det er ikke kun en dansk udfordring.

- Alle færger og rederier vil møde denne udfordring, og vi kan mærke, at der er international interesse for projektet. European Maritime Safety Agency er med i projektets følgegruppe, og vi vil også involvere andre internationale interessenter i projektets workshops, siger Carsten Møller.

Samtidig vil projektet gøre DBI bedre i stand til at modellere og håndtere potente brandscenarier, som man må forvente flere af i forbindelse med f.eks. Power-to-X, der omhandler produktion og håndtering af bl.a. hydrogen.

- ELBAS er samtidig en mulighed for DBI til at bidrage til den grønne omstilling. For det er helt afgørende for udrulningen af nye teknologier som elbiler, at befolkningen ikke er skeptisk over for sikkerheden, siger Carsten Møller.


FAKTA

ELBAS - Electric Vehicle Fires at Sea: New Technologies and Methods For Suppression, Containment, and Extinguishing of Battery Car Fires On Board Ships (ELBAS) er et 1-årigt DBI-projekt. Projektet skal resultere i holistiske brandstrategier for elbiler på færger og løsninger, som kan implementeres og er økonomisk overkommelige for den danske maritime sektor. Ud over DBI deltager DFDS, Scandlines og Molslinjen A/S. ELBAS er støttet af Den Maritime Fond, og budgettet er på 2,4 mio. kr.

Læs originalartiklen her


EL:CON gør Basecamp Lyngby brandsikkert
Når prestigebyggeriet Basecamp i Lyngby til aftalt tid åbner dørene for de mange unge studerende, vil det være med ét af landets mest omfattende brandtekniske installationer. Godt og vel 2.200 detektorer er sat op på tværs af de 13.500 kvm2, hvilket gør det til det største brandanlæg, EL:CON har udviklet.

Det 6-etagers høje boligbyggeri ved Skovbrynet i Kongens Lyngby, Basecamp, holder tidsplanen. De sidste ting er ved at blive gjort klart til den 1. september, hvor 639 unge studerende bliver budt velkommen til, hvad der bliver ét af Danmarks mest innovative, funktionelle og unikke boligcentre.

For elinstallationsvirksomheden EL:CON, der har stået for lysinstallation, sikringsanlæg og brandanlæg, har det været et omfattende projekt. Særligt har de brandtekniske installationer af over 2.200 automatiske brand detektorer været et af de største projekter den erfarne installatør har været en del af med alt fra røgdetektorer til varme- og flammedetektorer, der skal være med til at øge sikkerheden for de mange beboere.

Spørger man EL:CONs projektleder med ansvar for Basecamp Lyngby, Kristian Simonsen, har man gjort sig mange erfaringer, der kan hjælpe EL:CON med at tage endnu et skridt opad:

”Det har været en spændende proces at skulle planlægge og koordinere, hvordan vi tackler 639 næsten ens lejligheder. Særligt har det også i forhold til brandsikringsanlæg været i en liga for sig, og jeg ser Basecamp-projektet som fremtidens måde at arbejde med automatiske brandanlæg på,” siger projektleder Kristian Simonsen, og fortsætter:

”De sidste par år har vi inden for brandsikring virkelig fået vind i sejlene, og indtil videre er Basecamp-projektet kulminationen på den udvikling. Det automatiske brandsikringsanlæg kommer til at sætte helt nye standarder for intelligente, brandtekniske installationer og fremtidige projekter. Jo mere kvalificeret og intelligent brandanlæg, jo mere kan vi reducere en eventuel brands omfang, hvilket i sidste ende kan være med til at redde menneskeliv.”

Fra lærling til ledende projektleder
I spidsen for EL:CONs arbejde på Basecamp Lyngby har stået den 41-årige Kristian Simonsen, der snart kan fejre sit 25-års jubilæum hos den danske elinstallatør. Tilbage i 1996 startede han som lærling i EL:CON, hvorfra han har set virksomheden vokse sig til én af Danmarks førende elinstallationsvirksomheder.

”I EL:CON vil vi gerne være med til at udvikle elektrikerfaget og fremtidens førende eksperter. Vi sætter lærlinge i forreste række. Det er en vigtig del af vores filosofi, hvor vi kan kombinere nytænkning med dyb brancheforståelse. Derfor er vi også stolte over at se en type som Kristian Simonsen, der har været en del af hele rejsen og nu er med til at sætte standarden for og hjælpe den næste generation. Vi forsøger at være med i front, når fremtidens smarte bygninger ser dagens lys, og derfor er vi selvfølgelig også stolte over at bidrage til et så innovativt byggeprojekt som Basecamp i Lyngby,” siger Regionsdirektør Palle Egelund Jensen.


Paroc – En ny generation af brandsikring
Den tyndeste brandisolering på markedet
Med PAROC Hvac Fire kan du opnå brandmodstandsklasser op til EI120 med tyndere isoleringstykkelser end før. På denne måde sparer du plads, tid og materiale og reducerer affald og transport. Produkterne er certificeret og testet i henhold til EN1366-1.

Den nye PAROC HVAC Fire består af tråvævsmåtter og plader af stenuld, der fås i to forskellige varianter:

  • yderlag i sort aluminiumslaminat – BlackCoat
  • yderlag i tynd non-woven – Comfort
  • tilbehør som f.eks. tråd, svejsepind og tape

De nye HVAC Fire-produkter kombinerer unikke brandtekniske egenskaber med en diskret og elegant finish. Disse egenskaber, kombineret med det nye sorte yderlag, gør PAROC HVAC Fire BlackCoat ideel til brug i miljøer, der stiller krav til æstetikken, som f.eks. biografer, indkøbscentre, operahuse og teatre.

PAROC HVAC Fire er certificeret til vandrette og lodrette ventilationskanaler, hvad enten de er firkantede eller runde.

Siden 1999 har der været en harmoniseret europæisk standard for prøvning af ventilationskanalers brandmodstandsevne – EN 1366-1. Prøvningsmetoden i EN 1366-1 dækker  ikke kun isoleringen, men også dele af konstruktionen, f.eks. gennemføringer i brandklassificerede vægge. Formålet med brandsikringssystemer er at forhindre en brand i at  sprede sig i så lang tid, at folk kan nå at komme i sikkerhed og på den måde redde liv. PAROC HVAC Fire er testet i henhold til EN 1366-1.


Dominus A/S – Nyansættelse åbner for nyt forretningsområde
Med ansættelsen af Claus Brodersen er Dominus A/S gået ind i et nyt forretningsområde og har åbnet en ny afdeling. Brandsikring er et område med strenge lovkrav og kræver certificeringer af både medarbejder og virksomhed

Brandsikring er en vigtig del af større byggerier. Hvis ulykken sker, skal ødelæggelserne minimeres, og eventuelle folk i bygningen skal kunne forlade brandstedet hurtigt og uden skader. Automatisk brandventilation (ABV), og overtryksventilering (OTV) er brandsikringstiltag, der findes i de fleste nyere byggeprojekter. Med ansættelsen af Claus Brodersen er familievirksomheden Dominus A/S med hovedsæde i Herning gået ind på ABV- og OTV-området og har åbnet en helt ny afdeling for brandsikring.

Dominus blev certificeret 1. februar
Claus Brodersen er uddannet el-installatør og har de seneste 20 år været i branchen. De sidste fem år har han arbejdet som projektleder specifikt med ABV og OTV.
- For nogle år siden kom der lovkrav om, at man skal være certificeret for at servicere ABV-anlæg. Både som virksomhed og som medarbejder. Reglerne for certificering er strenge. Blandt andet skal man hvert år kunne dokumentere, at man stadig har den fornødne viden, fortæller Claus Brodersen, der hos Dominus er blevet ansat som tværfaglig chef for den nye afdeling, der skal varetage opgaverne omkring røgventilation, brandventilation, overtryksventilation og p-kælderventilation.
Dominus blev ABV-certificeret 1. februar, og med åbningen af den nye afdeling og ansættelsen af Claus Brodersen som certificeret medarbejder, kan virksomheden, der er en af de førende inden for udvikling af intelligente bygningsanlæg, føje endnu et forretningsområde til paletten. Virksomheden har afdelinger seks steder i landet, og fra disse placeringer har Dominus mulighed for at servicere kunder i hele Danmark.

ABV giver sikrere flugtveje
Udtrykket ABV dækker over en funktion, hvor røg eller varme bliver fjernet fra en brændende bygning. Formålet er at sikre røgfrie flugtveje, at mindske risikoen for overtænding og at reducere røg- og brandudbredelsen. Desuden skal anlægget beskytte bygningens konstruktioner og indhold samt gøre det lettere og sikrere for brandvæsenet at trænge ind i bygningen.
I etagebyggeri og højhuse kan man sikre flugtvejen ved at ren luft automatisk bliver pumpet ind i trappeopgangen, hvis der er røg i bygningen. Dette sikrer, at flugtvejen holdes fri, så eventuelle personer kan forlade stedet. Dette går under udtrykket OTV, overtryksventilering.

Brandsikringsafdelingen vil vokse
For byggerier, der er opført efter august 2014 er der lovkrav om, at samtlige anlæg til brandventilation skal projekteres, installeres, serviceres og ombygges af en godkendt og certificeret ABV-installatør.
Lovkravene omkring brandsikring medfører, at det er et område i vækst. Og Claus Brodersen forventer da også, at afdelingen, der i dag ligger i Dominus’ Odense-afdeling, vil vokse i løbet af det næste stykke tid. Den første ansættelseskontrakt er allerede underskrevet pr. 1. marts.
Claus Brodersen er 49 år gammel og bor i Odense C. Han er gift og har et hjemmeboende barn