Branddøre

Branddøre - Ved "branddør" forstås en eller to dørplader med alt udstyr (beslag, håndtag mm) inkl. en dørkarm med alt udstyr og fugen mod samt fastgørelsen til de omgivende bygningsdele. Brandteknisk klassifikation af en branddør opnås altid på baggrund af kun een test, det vil sige kun den ene side af branddøren brandpåvirkes. Branddøre er specielle døre med en høj brandmodstandsevne der anvendes som en del af et passivt brandsikring system til at mindske spredningen af brand eller røg mellem rum og til at muliggøre sikker udgang fra en bygning, skib eller lignende. Brandsikring af forskellige stålkonstruktioner, se beregningsprogram her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

 

 

 

Leverandører af og viden om branddøre:


Door System A/S

Doorsystem

Hovvejen 148
8361 Hasselager
Tlf.: 8692 1171
E-mail: info@doorsystem.dk

www.doorsystem.dk

Kompetencer: BranddøreHurtigporte, Rulleporte, Skydedøre

Læs mere om Door System A/S


KONE A/S

Marielundvej 10
2730 Herlev
Tlf: 35 87 80 00
E-mail: denmark@kone.com

www.kone.dk

Kompetencer: elevatorer, rulletrapper, rullefortove, automatiske døre, porte

Læs mere om KONE A/S


MX Door ApS

Messevej 12
9600 Års
Tlf.: 97 99 17 00
E-mail: info@mxdoor.dk

www.mxdoor.dk

Kompetencer: Branddøre, brandskydeporte, sikkerhedsdøre, brandporte, ståldøre, glaspartier, rammedøre, ledhejseporte, brandjalousier, vertikale brandporte, brandgardiner

Læs mere om MX Door ApS


Mere viden om branddøre:

I mange bygningsreglementer, henvises der til branddøre sammen med brandspjæld, der ofte omtales som en lukning, som sammen kan nedsætte ildens mulighed for at brede sig.

Både selve dør bladet (det svingende panel af døren) og selve dørkarmen er forpligtet til at opfylde retningslinjerne i et givent test agentur, som certificerer produktet. Dørkarmen omfatter brand eller røg forsegling, dør hardware og selve strukturen, der holder ilden "på plads". Sammen danner disse komponenter en enhed, typisk kaldet en "branddør sæt", som besidder en numerisk "rating", som udmåles efter hvor mange timer branddøren er resistens over for en test brand.

De fleste branddøre er udviklet og designet til at blive holdt lukket på alle tidspunkter. Nogle døre er udviklet til at holde åbent under normale omstændigheder, og så automatisk lukke i tilfælde af brand. Uanset hvilken metode der anvendes, må portens bevægelser aldrig blive svækket af en dørstopper eller anden forhindring. Det brandhæmmende og røg-forseglingen på branddøre skal rutinemæssigt kontrolleres, ligesom funktionen af dørlukker og låsen.

Nogle branddøre er udviklet således at de holdes åbne med en elektromagnet, som kan forbindes til en brandalarm eller et brandalarmeringssystem. Hvis eksempelvis strømmen svigter, eller brandalarm aktiveres så skal branddøren lukke på egen hånd.

Branddøre skal som hovedregel være selvlukkende, og dette angives med -C efter tidsangivelsen for den aktuelle dør. Branddøre klassificeres i flere forskellige klasser.


DBI udvikler ny metode til godkendelse af store døre


10.sep 2021


Det er lykkedes DBI at udvikle en troværdig metode til at dokumentere store stålskydedøres brandegenskaber baseret på test i almindelig skala. Dermed bliver det muligt for producenter at opnå dokumentation for større eller speciallavede døre til den maritime sektor med en almindelig test.

Nogle døre er så store, at der ikke findes faciliteter, der kan brandteste hele døren. Og hvad gør man så? De seneste år har det ikke været nødvendigt at teste alle størrelser af en dør for at få dem godkendt til brug på det maritime område. Ifølge IMO (International Maritime Organization) er det muligt at få godkendt større døre ved at ekstrapolere – dvs. på baggrund af data fra en test at beregne eller modellere, hvordan større udgaver af døren vil klare sig i en brandtest. Kan man beregne det og konkludere, at døren lever op til de ydeevnekriterier, der er til døren, kan den godkendes.

Hidtil har der ikke eksisteret nogen troværdig metode for, hvordan man gør det – men takket være post.doc-projektet ’Large Fire Doors’ hos DBI er det nu muligt. I projektet har DBI udviklet en metode til at ekstrapolere data for stålskydedøre til skibe.

Troværdig og tilfredsstillende metode

Det er en nyhed af de større.

- Det er den første systematiske tilgang til at beregne og ekstrapolere på baggrund af en enkelt test. Ingen andre har dokumenteret, at de kan det, siger Dan Lauridsen, der er Lead Technical Consultant i Advanced Services hos DBI og vejleder for projektet, hvor Ph.D. Ilias Thanasoulas har været ansvarlig for udvikling af beregnings- og dokumentationsgrundlaget.

- Projektet har stået på i halvandet år, hvor vi har testet små og store døre, indsamlet data og udviklet beregninger for at undersøge, om vi kunne forudsige resultatet af en test af en større dør. Spørgsmålet har været, om vi kunne gøre det med en troværdig metode og på et tilfredsstillende niveau, for beregning er et taknemmeligt værktøj, som risikerer at være misvisende. Vi har præsenteret metoden på Fire Safety Days, siger Dan Lauridsen.

Giver mulighed for klassifikation

Metoden tager højde for både temperatur og deformation af materialet under varmepåvirkning ved en opskalering af døren. Den mekaniske modellering er udviklet i projektet, mens viden om termisk modellering stammer fra DBI’s tidligere FIRETOOLS-projekt.

- Vi kan bl.a. svare på, om man vil opleve den samme fejlkilde i to forskellige størrelser af døren, hvornår data overføres lineært mellem de to døre, eller om det er tilfældigt, hvad der sker. Metoden giver meget retvisende resultater, siger Dan Lauridsen.

Mere nyt fra DBI

Det betyder, at DBI nu kan dokumentere brandegenskaberne for en række opskalerede stålskydedøre i forskellige størrelser, hvilket derfor nu tilbydes som en service til producenter.

- Når vi laver dokumentation ved hjælp af ekstrapolering, refererer vi til offentliggjorte metoder og data, så vi med overbevisning kan sige, at vi kan regne på det. Vi har skabt tiltro til metoden og DBI’s arbejde på området generelt, og det betyder, at klassifikationsselskaberne får det nødvendige grundlag for at kunne acceptere beregningerne og deres resultater, siger Dan Lauridsen.

Mere fleksibilitet til producenterne

I praksis kan en producent af maritime stålskydedøre få testet en dør på 4x3,5 meter hos DBI, som med modellering kan ekstrapoleres og anvendes til at dokumentere egenskaberne for samme dør på f.eks. 3x6 meter. Skal man modellere på baggrund af en test, kræver det, at man måler temperaturen på døren flere steder end ved en normal test for at kunne forudsige den termiske bøjning af døren. Derudover er der ingen særlige krav til en test, der skal danne grundlag for ekstrapolering, sammenlignet med en almindelig test.

- Har en producent en dørkonstruktion i en størrelse, der passer til størstedelen af markedet, kan man få tilføjet de ekstra målepunkter, der giver mulighed for at ekstrapolere, når man foretager testen. På den måde kan man senere lave større eller tilpassede udgaver af døren og beregne den brandtekniske dokumentation. Det giver producenten mulighed for at imødekomme særlige ønsker fra kunden og være fleksibel i forhold til, hvilke produkter man tilbyder, siger Dan Lauridsen.

Mange perspektiver til søs – og til lands

Projektet og de gode resultater med stålskydedøre betyder, at DBI ser på, hvilke andre maritime dele eller konstruktioner som modellering og ekstrapolering kan anvendes på.

- Med fokus på det maritime område burde vi kunne ekstrapolere og beregne på tophængte teleskopdøre med den nuværende metode. Desuden har vi positive erfaringer med metoden anvendt ved sidehængte døre, men de vil naturligvis have et andet deformeringsmønster, siger Dan Lauridsen.

I første omgang ser DBI på døre til det maritime område, da ekstrapolering allerede er en del af den foreslåede godkendelsesproces for dem.

- Kravene fra myndighederne understøtter den service, vi har udviklet. Men ekstrapolering og modellering vil kunne anvendes på mange andre områder – enten til at opnå godkendelse eller som værktøj i produktudviklingen. Det har også et interessant potentiale for anvendelse i byggeriet, siger Dan Lauridsen.


FAKTA:

Assessing Large Fire Doors

‘Assessing Large Fire Doors – New tools for the maritime industry’ er et post.doc.-projekt hos DBI, som løber fra 2020-2021. Ud over DBI deltager også DTU Byg med lektor Luisa Giuliani. Budgettet er på 3 mio. kr., og projektet støttes af Innovationsfonden under projektnummer 9066-0031B.

Dan Lauridsen
Lead Technical Consultant, Advanced Services
23 35 50 44
dhl@dbigroup.dk


Door System – Forvirring omkring korrekt brandgodkendelse
Kravene til brandløsninger i virksomheder blev skærpet med de nye regler, der trådte i kraft den 1. november 2019. Reglerne har givet ekstra fokus på virksomhedernes brandsikring, men samtidig er der også forvirring omkring de korrekte brandgodkendelser.

Efter der er kommet en ny europæisk standard på branddøre og -porte, må skydeporte, brandgardiner og udvendige hængslede branddøre ikke længere mærkes med de velkendte BS60 og BD30 mærker. Den danske DS-godkendelse er ikke længere gældende, og godkendte brandporte (samt udvendige branddøre) skal nu være CE-mærkede for at have en gyldig brandgodkendelse.

Der, hvor forvirringen især opstår, er ved indvendige hængslede branddøre, der som de eneste stadig skal mærkes iht. den danske DS-godkendelse, BS60 og BD30. De indvendige hængslede branddøre er nemlig endnu ikke omfattet af den europæiske standard, hvorimod de udvendige hængslede døre på lige fod med alle skydeporte, vertikalporte og brandgardiner skal være CE-mærkede i henhold til EN 16034 for at være brandgodkendte.

Særlige forhold at være opmærksom på
Samtidig er der også en række specifikke forhold, man skal være særligt opmærksom på. Fx skal branddøre være testet i den specifikke vægtype for, at døren må CE-mærkes. Hvis samme dør skal kunne placeres i både beton, panel og gips, betyder det, at den skal testes i alle 3 vægtyper. Et andet er låsekassen, der er godkendt sammen med døren og derfor ikke altid kan udskiftes.

Door System har brugt masser af ressourcer på at udvikle og teste efter den nye europæiske standard og er godt inde i det nye regelsæt. Virksomheden tilbyder hjælp til udarbejdelse af projektmateriale og kan også hjælpe med at få de nødvendige godkendelser hos brandmyndighederne. Herudover afholder Door System informationsmøder om brandløsninger og de forhold, man skal være særligt opmærksomme på.


Door System – Nye regler for branddøre og brandskydeporte med virkning fra den 1. november
Den 1. november træder nye regler vedr. branddøre og brandskydeporte i kraft
- som betyder, at der ikke længere må sælges brandskydeporte og udvendige branddøre, der ikke er godkendt og også CE-mærket i henhold til den nye europæiske standard EN 16034. De gamle brandklasser BD30 og BS60 er erstattet med nye EI230 og EI260 brandklasser. Alle udvendige hængslede branddøre skal således nu CE-mærkes. Door System har længe solgt hængslede branddøre, der er testet og godkendt efter den nye standard, og nu har vi også fået godkendt vores produktionssystem, så vi kan begynde at CE-mærke vores hængslede branddøre. "Også brandskydeporte skal CE-mærkes fra den 1. november 2019. Vi har længe solgt testede og godkendte brandskydeporte efter EN 1634 og EN 13501-1 og er i fuld gang med at få de sidste godkendelser på plads for også at kunne CE-mærke vores brandskydeporte", fortæller Brita Rosenbech, kvalitetschef hos Door System. Har du spørgsmål til de nye regler for branddøre og brandskydeporte eller har brug for råd og vejledning, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på tlf. 8692 1171.

Door System – Branddøre til kølerum – Undgå uventede omkostninger
Når virksomheder investerer i branddøre til kølerum, er der flere forhold, man skal være opmærksom på og have tænkt ind fra starten

Ellers kan der komme uventede ekstraomkostninger, når dørløsningen skal installeres.

Kravene fra brandmyndighederne til branddøre i kølerum er blevet væsentligt skærpet over de senere år. Det der tidligere var ok, er ikke længere tilladt. Derfor er det vigtigt fra starten at få tænkt den rigtige branddørsløsning ind, når der investeres i ombygninger og nybygninger. Man risikerer at stå med en løsning, som ikke kan godkendes, og ekstraomkostninger for at kunne realisere projektet.

Door System A/S har specialiseret sig i dørløsninger til industrien og detailhandlen og har særligt investeret mange ressourcer i udvikling og test af branddøre.

"Vi oplever desværre mange situationer, hvor branddørsløsningen er udformet forkert i projektmaterialet. Det er enten overgangen fra panelrum til brandvæg, der halter, eller forkert valg af paneltype i en brandsektionsvæg", fortæller Søren Rahbek, salgschef hos Door System A/S, og fortsætter:

"Den mest anvendte paneltype til køl og frostrum er PUR paneler. Disse paneltyper har en høj isoleringsevne, men er samtidig meget letantændelige i tilfælde af brand. Hvis ikke branddøren bliver fastgjort i en EI60 godkendt brandvæg, har døren ingen funktion i tilfælde af brand. Væggen vil nemlig forsvinde, og døren vil bogstavelig talt vælte – og så er der ikke meget brandsikring i det."

"Men selvom branddøren monteres i brandgodkendt panelvæg, er løsningen ikke nødvendigvis godkendt, for det kræver nemlig, at døren er testet til at sidde i en panelvæg. Den løsning har vi fået testet og godkendt, men det krævede faktisk en tilpasset karmtype, for at vi kunne få døren til at spille sammen med panelvæggen, da en panelvæg bevæger sig meget under brand", fortæller Søren Rahbek.

De nye skærpede europæiske brandkrav betyder også, at man fysisk skal teste 2-fløjede kølerumsdøre. Det er ikke længere nok at teste en 1-fløjet dør og efterfølgende få den godkendt som 2-fløjet. Samlingen mellem de to dørblade er ekstrem udsat ved brand, og det kræver helt særlige tilpasninger at få den 2-fløjede kølerumsdør til at holde i 60 min. Skal der være et vindue i døren, skal døren også fysisk testes med vindue, før den kan godkendes. Alle EI₂60-C branddøre er testet fra begge sider.

Door System A/S leverer både 1- og 2-fløjede EI₂60-C branddøre til kølerum efter den nye europæiske standard. Virksomheden har også udviklet en særlig omsluttende dørkarm til branddøre, der kan monteres i brandgodkendte panelvægge.

"Vi er langt fremme, når det gælder EI₂60-C branddøre, og kan rådgive virksomhederne i forhold til den samlede løsning. Og kommer vi tidligt ind i processen, kan vi sikre, at projektmaterialet udarbejdes korrekt, så der ikke kommer uventede omkostninger, når projektet skal realiseres. Vi kan også hjælpe med de nødvendige godkendelser hos brandmyndighederne, så virksomheden har sikkerhed for, at det er en holdbar løsning, de går i gang med", fortæller Søren Rahbek, Door System A/S.

Door System A/S producerer også branddøre til frostrum. Disse er endnu ikke certificeret efter den nye standard, men leveres som en såkaldt brandtillempet løsning.

 


Door System – Stor efterspørgsel på EI₂60-C branddøre og -porte
Kunderne vil have større sikkerhed og øget holdbarhed, når de køber branddøre og -porte. Derfor vælger de EI₂60-C døre og porte, som bl.a. er testet fra begge sider og lever op til nye skærpede EU krav

Den nye europæiske standard EN16034 inden for branddøre og -porte skærper kravene til, hvad en dør eller port skal kunne holde til. De nye EI₂60-C døre og porte bliver bl.a. testet fra begge sider nu. Den nye standard trådte i kraft 1. november 2016 og efter en 3-årig overgangsperiode er det 1. november 2019 ikke længere lovligt at sælge de gamle BS60 døre og porte.

Så længe vil kunderne åbenbart ikke vente på at tage de nye standarder i brug. Kunderne vil have større sikkerhed og øget holdbarhed, og hos Door System opleves i øjeblikket en stor efterspørgsel efter EI₂60-C døre og porte.

”Vi har rigtig mange forespørgsler og ordrer i øjeblikket på de nye branddøre og porte. Over de seneste år har vi brugt masser af ressourcer på at udvikle og teste efter den nye standard. Det betyder, at vi er rigtigt langt fremme, når det gælder EI₂60-C døre og porte, og kan rådgive kunderne i forhold til den samlede løsning. Fx har det stor betydning hvilken væg, du monterer branddøren i, og her kan vi hjælpe, så kunderne får den rigtige løsning med de rette godkendelser”, fortæller Søren Rahbek, salgschef hos Door System.

De nye skærpede krav betyder fx også, at man fysisk skal teste 2-fløjede døre. Det er ikke længere nok at teste en 1-fløjet dør og efterfølgende få den godkendt som 2fløjet. Samlingen mellem de to dørblade er ekstrem udsat ved brand, og det kræver helt særlige tilpasninger at få den 2-fløjede dør til at holde i 60 min, som den nye standard kræver. Skal der være et vindue i døren, skal døren også fysisk testes med vindue, før den kan godkendes. Og skal døren monteres i en panelvæg, skal den også testes i panelvæggen for at blive godkendt. Panelvægge reagerer meget anderledes end fx betonvægge i tilfælde af brand.

”I forhold til testmetoder og kvalitet – og dermed også pris - ligger vi nok i den høje ende inden for EI₂60-C døre og porte, men målt på det aktuelle aktivitetsniveau er kunderne villige til at betale lidt mere for at få den ekstra sikkerhed og rådgivning omkring løsningen. Generelt mærker vi stigende optimisme i øjeblikket, og det er tydeligt, at lysten til at investere er
Door System har de seneste år arbejdet intenst med udvikling og test af branddøre og -porte.
Søren Rahbek, salgschef hos Door System A/S
PRESSEMEDDELELSE
tilbage. Også på vores hurtigporte og andre energirigtige løsninger, hvor der kan ydes energitilskud, er der gang i den” fortæller Søren Rahbek.

For at honorere den øgede efterspørgsel har Door System udvidet produktionsfaciliteterne på fabrikken i Østjylland. Virksomheden har overtaget bygninger i området, fordoblet produktionsarealet og øget kapaciteten betragteligt.

Se denne korte video om Door System:


Door System – BS60 døren er brændt ud i 2019
Den europæiske standard indenfor branddøre, EN16034, bliver harmoniseret i efteråret 2016, hvorefter der vil være en overgangsperiode på 3 år

Pr. 1/9 2019 ophører overgangsperioden og herefter skal overholde de europæiske krav, hvis man vil sælge en branddør i Danmark.

Den århusianske dørproducent Door System A/S har igennem de sidste 3 år satset massivt på at udvikle og teste branddøre efter den nye EN standard. ”Vi har investeret store summer i brandtest” udtaler direktør Preben Søndergaard og fortsætter ”det betyder, at Door System A/S i dag er helt fremme, når det gælder udvikling af EI260 døre”.

Hvad er forskellen?
Kort fortalt er den store forskel mellem den europæiske standard EN16034 og den danske standard DS 1052.2, at kravene er væsentlig skærpet i forhold til, hvad en dør skal kunne klare. Eksempelvis bliver en dør testet fra begge sider mod tidligere kun 1 side (typisk bagsiden). Ønsker man i tillæg at tilføje elementer til døren, som eksempelvis et vindue, så kræver det en fysisk test af vinduet monteret i døren, før man kan godkende løsningen med vindue.

Tidligere kunne man nøjes med at teste en 1-fløjet dør og efterfølgende få godkendt døren, som 2-fløjet dør. Denne praksis forsvinder også med indførelsen af den europæiske standard, så fremover skal både en 1-fløjet og 2-fløjet dør testes. ”Med de erfaringer som Door System har gjort sig, giver det rigtig god mening, at man fysisk skal teste en 2-fløjet dør” understreger Preben Søndergaard og forklarer ”samlingen mellem de 2 dørblade er utrolig udsat i tilfælde af en brand, og det har krævet nogle ekstraordinære tilpasninger for at få døren til at holde de 60 min, som der kræves for at få døren godkendt til EI260-C.

Væggen har betydning
Væggen, som branddøren bliver monteret i, er heller ikke uden relevans. Faktisk må man ikke installere en EI260-C branddør i en panelvæg, hvis ikke døren har været testet i panelvæg. Det skyldes, at en panelvæg i tilfælde af brand vil opføre sig helt anderledes end eksempelvis en betonvæg. Det er derfor vigtigt, at man som bygherre eller bygherrerådgiver er sikker på, at den pågældende dør har de rette godkendelser, som f.eks. godkendt for montage i panelvæg.

Brandsikker med BS60?
Direktør Preben Søndergaard mener ikke, at man skal være nervøs over at have en BS60 dør monteret i sin bygning, og det er naturligvis lovligt at sælge BS60 døre frem til oktober 2019. ”Men med de erfaringer, som vi har gjort os i forbindelse med de mange test, som vi har fået foretaget. Jeg mener, at det er helt legitimt at stille spørgsmålstegn ved, om en BS60 dør vil kunne bestå den test, som de nye døre bliver udsat for” understreger Preben Søndergaard og forsætter ”specielt når der er tale om en 2-fløjet dør eller, hvis branden opstår fra forsiden”. Med den erfaring og viden som Door System har tilegnet sig i forbindelse med brandtest, synes jeg at det er tankevækkende, at der ikke tidligere har været et krav at teste en 2-fløjet dør”, slutter Preben Søndergaard.

EI260 overtager salget
Door System sælger i dag stort set kun hængslede branddøre som EI260 branddøre, hvilket ifølge Salgschef Søren Rahbek giver rigtig god mening: ”Hvorfor vælge en løsning, som er på vej ud og på mange områder slet ikke er fysisk testet”. Flere virksomheder er også allerede nu ved at få øjnene op for de nye branddøre, og nogle virksomheder har indledt samarbejde med forsikringsselskaber for at optimere brandsikkerheden i virksomhederne. ”Vores erfaringer viser, at der kan være rigtig mange penge at spare i form af reduktion i præmier, derudover skal man ikke glemme, at det ligger danske virksomheder meget på sinde at sikre den højeste brandsikkerhed for deres medarbejdere” udtaler Søren Rahbek.

Door System kan andet end branddøre
Door System er i dag leveringsdygtige i EI260-C hængslede døre i både 1-fløjet og 2-fløjet modeller, samt EI260-C skydeporte. Dørene kan leveres med godkendt vindue, foruden en masse andre finesser. Virksomheden leverer branddøre til fødevareindustrien, den pharmaceutiske industri og detailhandlen og eksportere til Skandinavien og England. Udover branddøre producerer Door System også hurtigporte, køle- og frostrumsdøre, svingdøre og alm. ståldøre. Alt leveres i rustfri stål eller galvaniseret stål.


ProLock Sikring – Brandhæmmende riste som alternativ til brandspjæld
Sikkerheds- og branddørsspecialisten ProLock Sikring ApS tilbyder en prisgunstig løsning
Ved etablering af brandskel i bygninger er det almindeligt at anvende brandspjæld, hvis der er behov for udluftning og luftcirkulation. Denne løsning er ikke helt billig, og opgaven kan sagtens løses ved hjælp af brandhæmmende riste. Disse brand- og ventilationsriste er udviklet til at tillade fri cirkulation af luft i stuetemperatur gennem konstruktionselementer (vægge, døre osv.), og på samme tid at tilbyde effektiv beskyttelse mod flammer, røg og gasser i tilfælde af brand. Når disse riste udsættes for ild, udvider de indbyggede brandhæmmende blade sig under påvirkning af varmen og forhindrer dermed flammer, røg og gasser i at passere igennem risten. Blokeringen sker normalt indenfor 5 minutter, afhængig af varmeeksponeringen. Brandristene er fremstillet af termoplast, og effekten skyldes at bladene er fyldt med Palusol brandhæmmende strips. De leveres i bredder og højder fra 100 til 600 mm i 25 mm-intervaller og i tykkelserne 40, 50 og 60 mm.

Branddøre og rammepartier i glas øger elegant den strukturelle gennemsigtighed i arkitekturen
Novoferms nye, stærke produktprogram med indvendige branddøre og brandhæmmende rammepartier i glas har et stilrent design, høj funktionalitet og fokus på bæredygtighed.
Moderne glasarkitektur, der inkorporerer døre og vægelementer, skaber gennemsigtige strukturer og tilfører et særligt touch. Og med Novoferms nye branddørsprogram, NovoFire, kan det gøres virkelig elegant. Rammekonstruktionerne er perfekte til moderne byggeri med deres smukke overflader og tidløse design - og med de mange modeller og forbedrede muligheder, programmet rummer, er der praktisk talt ubegrænsede muligheder, når der skal designes brand- og røg-adskillelse. Unikt og slidstærkt design NovoFire branddøre i glas består af en stilren rammekonstruktion i aluminium, stål eller rustfrit stål samt brandhæmmende glas. Der kan vælges mellem et bredt udvalg af glasvarianter, med eller uden sprosser. Dørene fås som enkelt- eller dobbeltfløjede og det hele på individuelle mål. Programmet byder også på brandhæmmende, modulopbyggede rammepartier i glas, som anvendes til adskillelse af kontorer, gangarealer mv. Stålprofiler fås i tykkelsen 2 mm, mens aluminiumsprofilerne er på hele 4 mm, hvilket gør dem særdeles stabile. Foruden den stærke profilkonstruktion leveres alle døre med 2-delte, forstærkede og justerbare hængsler. Fleksibelt og funktionelt Alle branddøre skræddersys og tilpasses individuelt, og med de mange muligheder, programmet tilbyder, er der næppe nogen krav, som ikke kan imødekommes - eller grænser for, hvor raffineret disse nødvendige elementer kan integreres. Det gælder også udvalget af låse og greb, som omfatter alt fra almindelige låsekasser over antipanik-funktioner og til automatiske systemløsninger. Overholder nye, europæiske brandnormer NovoFire overholder - ligesom Novoferms øvrige program af branddøre - de nye, europæiske normer inden for brand, og alle døre er testet iht. EN1634. NovoFire klassificeres som hhv. EI30, EI60 eller EI90. Det brandhæmmende silikatmateriale, som monteres i karmprofilerne, frigiver ved opvarmning sit vandindhold, hvilket nedkøler profilet og sikrer efterfølgende modstandsdygtighed på henholdsvis 30, 60 eller 90 minutter. Til offentlige institutioner, industri, kontorerhverv mv. Novofire henvender sig til et bredt udsnit af projektmarkedet og kan anvendes inden for næsten alle segmenter, herunder offentlige bygninger, institutioner, kontor/administration samt industri. Foruden det nye NovoFire-program tilbyder Novoferm en komplet pallette af produkter til det professionelle marked - herunder industrielle ledhejseporte, rulleporte, hurtigporte, stål- og branddøre samt logistiksystemer, porttætninger og slusehuse. Om Novoferm Danmark Novoferm Danmark ApS er et datterselskab af Novoferm GmbH, som er én af Europas førende leverandører af stål- og branddøre, industrielle porte, logistiksystemer samt garageporte. Med hovedsæde i Tyskland og med produktion mere end 10 forskellige steder i Europa tilbyder Novoferm løsninger til ethvert behov. Virksomheden har mere end 2.000 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. € 420 millioner.