Brandsikring i procesindustri

En risikoanalyse foretages og baseres på procesopbygning og ''flow'' i den aktuelle proces. Brandsikring i procesindustrien skal sikre mod ulykker og ved ulykker en minimering af disse

Leverandører af og viden brandsikring i procesindustri:


Dansk Brandteknik a.s.

Rosenkæret 31
2860 Søborg
Telf.: 70 111 333
E-mail: mail@danskbrandteknik.dk

www.danskbrandteknik.dk

Kompetencer: ABDL-anlæg, Aktiv brandsikring, Alarmanlæg, Aspirationssystem, Brandalarmer, Brandmateriel, Brandsikring i procesindustri, Brandtæpper, Brandtætninger, Flugtvejsbelysning, Flugtvejsskilte, Førstehjælp, Førstehjælpskurser, Hjertestartere, Håndslukkere, Røgalarmer, Sikkerhedsskilte, Slangevinder, Slukningsanlæg, Vandtåge

Læs mere om Dansk Brandteknik a.s.


GPBM Nordic

Middelfartvej 11 E
5000 Odense C
Tlf.: 70 26 11 04
E-mail: kundeservice@gpbmnordic.dk

www.gpbmnordic.dk

Kompetencer: Brandsikkerhed, Brandskabe, Brandskilte, Brandslukkere, Brandtæpper, Pulverslukkere, Røgalarm

Læs mere om GPBM Nordic


Magma-FIRESTOP A/S

Ryttermarken 29
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 96 00 / 20 13 30 26
E-mail: info@magma-firestop.dk

www.magma-firestop.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, brandmaling, brandsikring, brandimprægnering, flammehæmmer, brandforebyggelse

Læs mere om Magma-FIRESTOP A/S


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


Systemair – Brandsikring af ventilationsanlæg – gjort nemt!


19.jan 2021


Vi fortsætter på vores solide platform og lancerer en forenklet vejledning omkring automatik og komponentvalg til brandsikring af ventilationsanlæg i forhold til standardløsninger i DS428:2019.

I Systemair har vi taget hul på 2021 med hastige skridt, og vores forventningerne til året er endnu mere fokus på et bedre og sundere indeklima. I løbet af året glæder vi os fortsat til at bidrage til den grønne omstilling gennem innovative og energieffektive ventilationsprodukter. Vi ser ind i et år med nye muligheder for branchen og udfordringer i byggeriet, som vi igennem vores fortsatte udvikling, ser frem til at kunne bidrage til, med bæredygtige og energieffektive produkter.

En konkurrencemæssig fordel

Det forgangne år har lært os, at forandringsparathed er særligt vigtigt, når uforudsigeligheden er stor – ikke bare for ventilationsbranchen, men generelt for det globale marked. Som virksomhed skal vi tilpasse os hurtigt og effektivt, når omgivelserne og markedet ændre sig med stor hast. Vi skyder derfor året i gang med fokus på vores brandsikringsautomatik, der nu har fået et facelift.

Vi fortsætter på vores solide platform og lancerer en forenklet vejledning for vores kunder omkring automatik og komponentvalg til brandsikring af ventilationsanlæg i forhold til standardløsninger i DS428:2019.

Claus Pedersen, produktchef Systemair Danmark:

”Vores platform har vist sig at være driftssikker og simpel at bruge. Nu har vi tilføjet flere funktioner og systemet er nu blevet smartere. De mange fordele er ikke til at tage fejl af.”

Drager fordel af Systemair Gruppens globale marked  

Med Systemair Gruppens markedsandele drager vi nu fordel af vores globale tilstedeværelse og interne organisation. Dette byder, at vi derfor er klar til at gå til markedet med en opdateret platform, produkter af høj kvalitet og en pris der matcher konkurrenternes.

Vi har dermed reduceret vores bruttopriser på vores røgspjæld, brand- og røgspjæld, røgkontrolspjæld samt vores brandsikringsautomatik, så den samlede pakke repræsenterer markedets bedste værdi og kvalitet for pengene.

”Vores vejledning til brandsikringen var i første omgang tiltænkt som internt værktøj til vores sælgere, men i processen, blev vi hurtigt klar over, at dette visuelle overblik over systemløsninger også ville være til stor glæde for mange af vores kunder. Med en 2021-platform og markedets absolutte skarpeste ”value-for-money”-kit, er vi klar til at fortsætte i førersædet på brandsikring af ventilationsanlæg.”


Revideret udgave af Retningslinje 004 på vej
Inden længe udgives en revideret udgave af ’DBI retningslinje 004: Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse’.

Revisionen følger i kølvandet på revisionerne af Retningslinjerne 001, 002 og 003 og indfører det samme overskuelige layout som de øvrige retningslinjer. Den reviderede Retningslinje 004 får desuden en enklere struktur og bliver sprogligt mere læsevenlig. Herudover kommer det til at fremgå klart, hvilken dokumentation installatører skal aflevere i forbindelse med færdigmelding.

Den reviderede Retningslinje 004 udkommer kun elektronisk, hvilket betyder, at DBI-medlemmer kan logge på og hente den gratis, når den er klar.

Vil du vide mere, så kontakt Kim Kragh Jespersen på tlf. 20 10 90 16.