Ovne

Ovne kan være stationære, tipbare eller roterende. Opvarmningen kan ske ved direkte kontakt med fast brændsel, ved kontakt med forbrændingsgasserne eller ved stråling og elektrisk opvarmning. Fælles er, at ovnene kræver ildfaste og slidstærke foringer og dele af ildbestandigt stål og støbejern.

Leverandører af og viden om ovne:


Citrotek ApS

Jespervej 50A
3400 Hillerød
Tel: +45 4824 3656
E-mail salg@citrotek.dk

www.citrotek.dk

Kompetencer: klimaskabe, klimakamre, klimarum, temperaturskabe, walk-in kamre, varmeskabe, ovne, frysere, CO2-inkubatorer, vakuumskabe, salttåge, saltspray, laboratorieovne, tørreskabe, køle inkubatorer, datalogging, vibrationer, stød/bump, droptest, kompression, Sinusvibration, Random, Sine-on Random, Chok, Frit fald, Bump, Topple test, Bounce test, Statisk Belastning, Shakers, Combined system, Elektro-Dynamisk vibrator, materialeprøvning, balancering, IP-test udstyr, dryptest, oversprøjtninger, splash, neddykning og støvtest, IP-test kamre, IP-klassificeringsudstyr, IP5X- og IP6X-testkamre, IPX3/4/5/6/6K

Læs mere om Citrotek ApS


MOHO Works A/S

Walgerholm 14
3500 Værløse
Tlf.: 44 66 50 44
E-mail: salg@moho-works.dk

www.moho-works.dk

Kompetencer: Tyndpladebearbejdning, metalforarbejdning, pladeskæring, laserskæring, stansning, slibning, bukning, afgratning, presbefæstelse, svejsning, robotsvejsning, punktsvejsning, montage, drejning, fræsning, lasersvejsning

Læs mere om MOHO Works A/S


Renergi

Stenledsvej 5A
4050  Skibby
Tlf: 43 58 24 24
E-mail:kontakt@renergi.dk

www.renergi.dk

Kompetencer: Pillefyr, Pilleovne, Transport og lagersystemer til træpiller, Varmecentraler, Varmluftkaloriferer, Ventilation, Indeklima

Læs mere om Renergi


SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30B
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 88 88
E-mail: info@san-as.com

www.san-as.com

Kompetencer: El-varme, el varme, elvarme, Elektriske Heatere, Varmelegemer, Varmepatroner, Værktøjsvarmepatroner, Varmeblæsere, Gennemstrømsvarmere, Belastningsmodstande, Varmekabler, Varmemåtter og -tæpper, Antikondensvarmere, Belysning, Ventilation, Termostater og Styring, Koblingsbokse, Ex Applikationer, Jernbanesystemer, Industriovne, Kirkeovne, Radiatorer, Håndklædetørrere

Læs mere om San Electro Heat A/S


Aalborg Portland investerer 77 millioner i grønnere og mere effektiv cementproduktion
Aalborg Portlands største produktionslinje til grå cement, Ovn 87, har i dette forår gennemgået en massiv ombygning. Investeringen løber op i 77 millioner kroner, og resultatet er en mere stabil, effektiv og ikke mindst grønnere cementproduktion

I starten af året lukkede Aalborg Portland midlertidigt for den største produktionslinje til grå cement, Ovn 87. Herefter startede en omfattende ombygning af ovnen, som forløb over de følgende seks uger med det formål at øge stabiliteten i ovndriften for dermed at sikre en mere miljøvenlig cementproduktion.

- Investeringen i Ovn 87 er en del vores ambition om, at 60 procent af energiforbruget i produktionen af grå cement i fremtiden skal udgøres af alternative brændsler. Ombygningen omfatter et forbedret design af Ovn 87s kalcinatorer, der benyttes til at fjerne den bundne CO2 fra råmaterialerne. Det nye design giver blandt andet mulighed for at erstatte flere fossile brændsler med de alternative og samtidig skabe en mere stabil og miljøvenlig ovndrift, forklarer produktionschef hos Aalborg Portland Søren Konstmann Lausen.

En teknologisk fremtidssikring
De anvendte alternative brændselsmaterialer omfatter blandt andet affald og restprodukter fra industrien, kød- og benmel samt tørret spildevandsslam fra Aalborg Kommune. I 2016 anvendte Aalborg Portland 150.000 tons alternative brændsler i cementproduktionen, hvilket var en stigning på 18 procent i forhold til 2015, og med den seneste investering i en øget stabilitet i ovndriften på Ovn 87 får Aalborg Portland nu mulighed for at øge anvendelsen af alternative brændsler yderligere. Det betyder både en mere miljøvenlig cementproduktion samt en forbedret produktionskapacitet.

- Det forbedrede design af kalcinatorerne på Ovn 87 er en investering i en teknologisk fremtidssikring af vores cementproduktion, der gør os i stand til at levere endnu mere miljøvenlig cement. Vi er naturligvis stolte af de markante miljømæssige fremskridt, vi har opnået på ganske kort tid, men samtidig er det også et område, som vi aldrig stopper med at udvikle os på. Derfor forsøger vi hver eneste dag at flytte grænser for den teknologiske og miljømæssige udvikling, fortæller Søren Konstmann Lausen.

Produktionsstop forberedt i mere end et halvt år
Det nye design blev udviklet af det østrigske firma A TEC Group, der via CFD-simuleringer – en computermodellering af flowet i ovnen – analyserede forbedringsmuligheder i forhold til det eksisterende design, hvorefter de præsenterede deres bud på en løsning.

Det bud godkendte Aalborg Portland i sensommeren 2016, og derefter var nedtællingen til forårets opgradering og dermed et midlertidigt, men nødvendigt produktionsstop igangsat. Den teknisk krævende ombygning af Ovn 87 betød endvidere, at cementproduktionen måtte sættes i bero over længere tid end ved normale forbedringer:

- Vi begyndte derfor at øge produktionen for at fylde op på lageret, så vi ville være i stand til at imødegå efterspørgslen selv i den periode, hvor arbejdet på Ovn 87 ville finde sted. Vinteren 2016/17 var som bekendt ganske mild, hvilket betød, at vi solgte endnu mere, end vi typisk gør i vintermånederne. Vi var dog godt forberedte og kunne leve op til vores leveringsdygtighed i perioden, slutter Søren Konstmann Lausen.

Aalborg Portland har i perioden fra 2012-2016 investeret hele 230 millioner kroner i projekter med klima- og miljøteknologiske forbedringer. Investeringerne har blandt andet resulteret i højere ressourceeffektivitet samt energibesparelser på fabrikken i Aalborg, hvor nyttiggørelse af alternative brændsler og råmaterialer spiller en stadig større rolle i cementproduktionen