Kondensatorer

Den ideelle kondensator er en afbrydelse overfor jævnspænding, og kan betragtes som et lager for strøm. En kondensator kan funktionelt sammenlignes med en akkumulator i et hydraulisk system, idet en strøm til en kondensator vil få spændingen over en kondensator til at stige. Få mere at vide om kondensatorer her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af Kondensatorer:


2K Klima- og Køle Distributøren

Odensevej 128
4700 Næstved
Tlf. 28 88 66 74
E-mail: jens@2k.dk

www.2k.dk

Kompetencer: Vandkølingsanlæg, køleanlæg, varmepumper, fancoil & fancoils, chillere, Downflow & Upflow & Inrow & bagdørskøle & EDB fancoil, affugtere, lufttæpperKølebaffel & kølebafler, Tørkølere (frikølere), Kondensatorer (Luft- & Vandkølede), On-Rak (EDB Køling), Luftkølere (Køle- & Frostrum), Ventilationscentraler (AHU), Rooftop, Pladevarmevekslere (Loddede og pakninger), varmevekslere, Kølekompressorer, SABIANA fancoils, Kalorifere

Læs mere om 2K Klima- og Køle Distributøren


CORYHEX Varmevekslere til Industri

Essen 43
6000 Kolding
Tlf.: +45 77 660 000
E-mail: Service@coryhex.com

www.coryhex.com

Kompetencer: Pladevarmevekslere, loddede vekslere, svejste vekslere, renovering af vekslere, ombytningsplader til varmevekslere. Fjernvarme, HVAC, Køl, Fejlsøgning, lækagetest, Trykprøvning, Renovering, Service On- site, Tekniker, Pakninger, plader, Udsyring, CIP, Marine, Industri, Mejeri, biogas, food & water, fødevare processer, kondensator, fordamper, Røggasvarmevekslere, ammoniak vekslere, brugsvandsvekslere, Fouling, snavs, kalk

Læs mere om Coryhex ApS


Cypax - elektronik komponenter

Industrivej 24
7470 Karup J
Tlf.: +45 9710 1188
E-mail: mail@cypax.com

www.cypax.dk

Kompetencer: Aktive halvledere, passive- og elektromekaniske komponenter, strømforsyninger, blæsere, print materialer og kemikalier, kapslinger / kabinetter, lodde- og printfremstillingsudstyr, monteringsgarniture, DC Motorer og batterier.

Alt dette kommer bl.a. fra vores alsidige agenturnet som f. eks. Shallin, Salecom, GoodArk, ACP, JB Capacitor, Degson Omeg, Kingtronics, Echo, BCM, Portasol, Bungard, Hakko og Electrolube med flere.

Læs mere om Cypax


Dansk Industri kompensering ApS

Højgårdsparken 24 A
8380 Trige
Telf.: 86 98 93 26
Email: info@fasekompensering.dk

www.fasekompensering.dk

Kompetencer: Fasekompensering,  kondensatorer, kondensatoranlæg, fasekompenseringskomponenter, harmoniske filtre

Læs mere om Dansk Industri kompensering ApS


Dansk Ventil Center A/S

Ferrarivej 14
7100 Vejle
Telf.: 75 72 33 00
E-mail: mail@dvcas.dk

www.dvcas.dk

Kompetencer: Ventiler, Kuglehaner, Butterflyventiler, Afspærringsventiler, Kontraventiler, Magnetventiler, Aktuatorer, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Rustfri, vandudladere, vandstandsarmaturer, snavssamlere

Læs mere om Dansk Ventil Center A/S


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: 82303020
E-mail: 

web

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


Spirax Sarco – EVC Vent kondensator


11.jan 2023


Spirax Sarco vent kondensor (EVC) er en pålidelig, innovativ løsning til forvarmning af make-up eller procesvand ved at udnytte den spildvarme, der ellers ville gå tabt til atmosfæren.

EVC varmevekslere er kompakte og designet til kondensering af flashdamp, hvilket giver en økonomisk effektiv løsning til varmeoverførsel i enhver industri.

Det unikke design med lige bølgede rør tilskynder til turbulent flow, hvilket resulterer i højeffektiv varmeoverførsel, forbedrer effektiviteten af dit dampsystem, reducerer dine CO2- og kulstofemissioner og hjælper dig med at reducere din energiregning.

Reducér omkostningerne ved dampgenerering

Spirax Sarco EVC-løsningen har vist sig at have en kort tilbagebetalingstid, og for nogle applikationer inden for et år.

Fordelene ved Spirax Sarco vent kondensator er:

  • Design giver optimal turbulent strømningstilstand = betydeligt bedre varmeoverførselseffektivitet
  • Opvarmning, afkøling og rengøring sker ved brug af væsker inklusive damp, overhedet damp, vand og diatermisk olie
  • Pakningsfri skal- og rørkonstruktion af høj kvalitet i rustfrit stål = garanterer lang levetid
  • Lige korrugerede rør = nem mekanisk eller kemisk rengøring
  • Kompakte enheder = pladsbesparende design
  • Meget anvendelig på tværs af både service- og procesindustrielle linjer

Fagerberg – Sikker og præcis kondensatovervågning med Gestra
Gestras OR52 er det optimale valg af overvågningsudstyr, når der er risiko for indtrængen af emulgerede og transparente væsker - f.eks. olie og fedt - i dit anlæg. Med OR52 er du sikret stor driftssikkerhed, pålidelighed og nøjagtighed i barske omgivelser med både støv, fugt, varme og vibrationer.

På mange anlæg anvendes der damp/kondensat til olieforvarmning. Derfor er der risiko for indtrængning af olie eller fedt i kondensatet, som potentielt medfører, at stofferne kommer ind i kedlen via fødevandet, hvilket giver store problemer i form af skumdannelser og opkog. Når overfladeniveauet på kedelvandet ikke længere er en veldefineret størrelse, er der risiko for nogle af de farligste situationer i forbindelse med kedeldriften: at hedefladerne blottes uden at tørkogssikringerne aktiveres, eller at aflejringer forhindrer indfyringskanalen i at komme af med varmen, hvorved den kollapser.

Derfor er bekendtgørelsen om trykbærende udstyr (Direktiv 97/23/EC) blevet udformet. Den er med til at sikre, at uønskede stoffer fra kondensatsystemer ikke kommer tilbage i fødevandet, hvor de farlige situationer kan opstå.

Til det formål har Gestra udviklet en olie/fedt turbiditetsdetektor type OR52, som har:

• TÜV-typegodkendelse til brug på kedelanlæg uden stadig overvågning i op til 72 timer
• GL-typegodkendelse (Germanischer Lloyd) for kondensatovervågning på skibe

OR52 fungerer via optisk måling af kondensatet

Gestra OR52 fungerer via et optisk måleprincip, hvor en delstrøm af kondensatet strømmer gennem et cylindrisk glas, som gennemlyses. Lysintensiteten er et nøjagtigt udtryk for forureningsgraden og måles af 2 fotoceller. Den målte forurening angives i ppm og vises direkte i transmitterens digitaldisplay. Måleområdet er 0…25 ppm. Der er desuden en 4-20 mA udgang for eventuel fjernvisning.

Stor brugervenlighed

• Klar indikation af måleværdi, grænseværdier og fejl
• Nem installation, kalibrering og anvendelse
• Kan rengøres uden afmontering
• 2 frit justerbare switchpunkter med variable tidsforsinkelser

Sensorenheden fås standard i støbejern GG-25 eller alternativt i rustfrit stål 1.4580, f.eks. til brug i food- og farma-sektoren.

Andre uønskede stoffer i kondensatet

Er der risiko for indbrud af totalt opløselige stoffer, som f.eks. syre/lud i anlægget, vil dette oftest betyde en forøgelse af ledningsevnen. I sådanne tilfælde er der også tilsvarende krav om overvågning af fødevandet. Gestra tilbyder også forskellige former for udstyr til ledningsevneovervågning – naturligvis med alle relevante godkendelser.

Kontakt Fagerberg for en snak om mulighederne for kontrol og overvågning af din kedel og dit kondensatsystem, og læs mere om Gestras OR52 her.