Fjernaflæsning

Fjernaflæsning foretages af et givent energi regnskab, for at foretage et forbrugsregnskab. Fjernaflæsning foretages ved hjælpe af energi målere, som enten måler vand, varme eller el. For at kunne foretage fjernaflæsning kræves en løsning som eksempelvis en datalogger eller lign.

 

 

 

Leverandører af og viden om Fjernaflæsning:


Fron-tech

Holcks Plads 10
2700 Brønshøj
Tlf.: +45 38 74 54 22
Mobil: +45 20 27 69 33
E-mail: ft@fron-tech.dk

www.fron-tech.dk

Kompetencer: Alu profilsystemer, Encodere, Transportbånd, Transportsystemer, Absolutte encodere, Høj nøjagtighed, Brudkontrol, Emneopmåling CNC-maskiner

Læs mere om Fron-tech


Endress+Hauser – IIoT til fjernovervågning af vandkvalitet
Få adgang til data fra målepunkter med din smartphone

Vores smartphone er blevet en vigtig del af vores liv. Vi bruger den hver dag og tager den med os overalt. Ville det ikke være fornuftigt også at administrere måledata på vores smartphone? Kunne det ikke være interessant at have adgang til data fra målepunkter, hvor som helst og når som helst?

Fordele

  • Enhedsoplysninger med billede
  • Visualisering af målte værdier
  • Statusbeskeder i hht. NAMUR NE 107
  • Brugerdefinerede grænseværdier med alarmer og meddelelser
  • Oversigt over alle akkumulerede alarmer og beskeder
  • Grafisk historik med måleværdier
  • Tildeling af målepunkter på kort

Netilion Smart Systems gør det muligt at fjernovervåge vandkvaliteten i bl.a. søer, åer og akvakultur. Brugeren modtager alle oplysninger på sin smartphone efter installation af Smart Systems appen. På denne måde kan brugeren fra centralt hold analysere vandkvaliteten og træffe afhjælpende foranstaltninger om nødvendigt.

Mere nyt fra Endress+Hauser

Netilion Smart Systems pakker

Vi har i første omgang valgt at tilbyde to forskellige pakkeløsninger med relevante måleparametre for hhv.:

  • Overfladevand: pH, opløst ilt, ledningsevne og temperatur.
  • Akvakultur: pH, opløst ilt, ammonium, nitrat og temperatur.

Pakkerne kan naturligvis benyttes i andre applikationer, ligesom det er muligt at tilslutte andre parametre fra vores Liquiline program.

Netilion Smart Systems og IIoT

Endress+Hausers Netilion Smart Systems tilbyder en kombination af anerkendte instrumenter og IIoT. Procesværdier og enhedens diagnostiske data overføres til en central datahub via Edge-device. Dette giver brugeren adgang til en bred vifte af applikationer samt visualiseringer, evalueringer og funktioner. Information overføres direkte til brugerens smartphone og er dermed tilgængelig hvor som helst og når som helst. Brugeren er derfor altid informeret om den aktuelle status så tidlige foranstaltninger kan iværksættes.


Energistyrelsen – Dansk afklaring om fjernaflæsning i forhold til databeskyttelsesforordningen
Energistyrelsen har på vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet undersøgt, om databeskyttelsesforordningen giver mulighed for at foretage hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål på vand- og varmeområdet uden samtykke

Konklusionen er, at virksomheder under visse betingelser ikke behøver samtykke fra forbrugere, hvis de ønsker at aflæse måleren oftere, end de gør i forbindelse med fakturering.

Den 25. maj 2018 gælder nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU, idet databeskyttelsesforordningen finder anvendelse. Energistyrelsen har i den forbindelse været i dialog med Justitsministeriet for at afklare hjemmelsgrundlaget for hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål.

Energistyrelsen vurderer, at indsamling og behandling af målerdata ved hyppigere og intelligent fjernaflæsning kan foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f under forudsætning af, at de grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 overholdes. Dermed vil hyppigere aflæsning af målerdata ikke behøve samtykke fra forbrugeren. Der er dog en række forudsætninger, som skal være opfyldt:
Data skal anvendes til bl.a. driftsoptimering (eksempelvis overvågning af lækager), øget forsyningssikkerhed, præcis aflæsning m.v., da dette kan ses som værende i samfundets interesse eller udgøre en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f.

De grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 skal overholdes.