Energimålere

Ifølge Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1036 af 17. oktober 2006, § 17, skal alle energimålere som benyttes til afregning af fjernvarme være omfattet af et kontrolsystem. "Fjernvarmeanlæg" er i § 8 defineret som væskebaserede, lukkede varmeforsyningsanlæg, der forsyner to eller flere brugere med varme

Leverandører af og viden om energimålere:


BROEN A/S

Skovvej 30
5610 Assens
Tlf.: +45 64 71 20 95
E-mail: broen@broen.com

www.broen.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Cirkulationsventiler, Energimålere, Fittings, Fjernvarmeventiler, Indregulering, Kuglehaner, Kugleventiler, Vandmålere

Læs mere om BROEN A/S


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk.sc@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Fagerberg A/S

Kornmarksvej 8-10
2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00
E-mail: fagerberg@fagerberg.dk

www.fagerberg.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Aktuatorer, Analysatorer, Beholdersystemer, Dataopsamling, Densitetsmåling, Dæksler, Energimåling, Flowmåling, Kedelovervågning, Kontraventiler, Niveaumåling, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Vandudladere, Positionere, Prøveudtagning - sanitære, Tanke- og rørsamlinger - sanitære, Skueglas - sanitære, Magnetiske miksere - sanitære, Slanger - sanitære, Fjernvarmeskabe, Trykmåling, Temperaturmåling

Læs mere om Fagerberg A/S


LØWENER Industri ApS

Smedeland 2
2600 Glostrup
Tlf.: 43 200 300
E-mail: vl@loewener.dk

web

Kompetencer: Procesteknik, analyseudstyr, blæsersystemer, filtersystemer, flowmålere og instrumentering, niveaumålere, pumper, tætninger, vakuumsystemer, vandmålere, varmeenergimålere, afgratningsmaskiner, autogenudstyr, centralsmøring, honeudstyr, hydraulisk løfteudstyr, komponentvaskere, måleværktøj, måleudstyr, maskinværktøj, save, skæremaskiner, svejseudstyr/tråd, værkstedsudstyr, undervogn og hjul, karosseri, udsugning, ventilation, indretning, inventar, batteriteknik, kompressorer, rens og vask, OEM

Læs mere om LØWENER Industri ApS


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Eberhardt – Stigende energikrav og omkostninger kræver løsninger – Effektiv køling i datacentre
Fremtidens energi- og klimaudfordringer kræver løsninger. Det har vi hørt før – og det er stadig aktuelt. Nu hvor både energikrav og omkostninger stiger, er vi blevet ekstra opmærksomme på energiforbrug og forbedret effektivitet.

Udfordringer med energiforbrug i bygninger

Særligt energiforbruget til opvarmning og køling af erhvervsbygninger er højt. På tværs af segmenter oplever vi HVAC-systemer blive sat under lup, med henblik på at identificere kritiske punkter, der skal forbedres. Fokus er forbedret energieffektivitet og reduceret CO2. Datacentre er blandt de mest energikrævende bygninger, og her er det forretningskritisk at sikre systemets energieffektivitet.

Hver dag genererer og bruger vi en enorm mængde data, som skal opbevares online, og dette behov opfyldes ved at installere et stigende antal stadig mere velstrukturerede, komplekse og organiserede datacentre over hele verden. Disse strukturer er store energiforbrugere og afgiver den varme, der genereres af computere og maskiner, gennem kølesystemer, hvis effektivitet kan overvåges ved at installere et system til måling af termisk energi bestående af ISOMAG MV800 og ISONRG MV311 fra ISOIL.

Præcise måleteknologier til datacentre

Datacentrene er i drift 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, og det elektroniske udstyr udvikler meget varme, som skal afledes ved hjælp af et passende luft- eller vandkølesystem. En for høj temperatur vil bringe maskinernes funktion i fare og beskadige hele infrastrukturen, og ligeledes vil en for høj køling medføre problemer, f.eks. med hensyn til omkostninger, hvor 1° ekstra køling vil øge de årlige omkostninger til køleenergi med op til 8,5 %.

Udfordringerne med energieffektivitet i datacentre opnår stigende opmærksomhed fra virksomheder, der skal opfylde betydelige omkostningsbesparelser og høje krav til bæredygtighed. Forbedringer i miljøpræstationer er mulige ved hjælp af nøjagtige målinger, og ISOIL opfylder dette behov med præcise og pålidelige måleteknologier som ISOMAG MV800-konverteren og ISONRG MV311.

Effektiv anvendelse af vandkølesystemer med kombination af ISOMAG MV800 og ISONRG MV311

I datacentre foretrækkes brugen af vandkølesystemer i dag frem for luftkølesystemer. De er mere effektive af den simple grund, at væsker leder varmen bedre end luft med en effektivitet, der er mellem 50 og 1000 gange højere. For at gøre væskekølesystemer mere effektive er det meget vigtigt at måle den termiske effekt, og ISOMAG MV800-systemet giver sammen med ISONRG MV311 præcise og pålidelige målinger.

ISOMAG MV800 er en ultrakompakt omformer, der er særlig velegnet til systemer med begrænset plads og til applikationer i miljøer med høj luftfugtighed. Den kan anvendes til flowmålinger på væsker med en ledningsevne på mindst 20 µS/cm og giver værdier med en nøjagtighed på ± 0,5 % v.l.

Kombinationen ISOMAG MV800 + ISONRG MV311 er blevet valgt af mange datacentre i hele verden, da den giver mange fordele: ISOMAG-sensorerne er certificeret til at fungere uden lige sektioner; ISONRG MV311 kan forsynes med strøm via PoE (Power over Ethernet) og kan levere strøm til MV800, hvilket sparer et strømforsyningspunkt.

Takket være ISONRG MV311’s beregningshastighed er det muligt at forsyne overvågningssystemerne med de signaler, der er nødvendige for at foretage øjeblikkelige justeringer i henhold til forskellige parametre såsom effekt, flowhastighed og temperatur:

ISONRG MV311 er i stand til at beregne effekt og termisk energi med præcision selv i tilstedeværelse af glykol, da det er muligt at vælge type og koncentration og dermed anvende væskens specifikke varme i energiberegningen.


Klinger ST – nu også som energimåler
For en måneds tid siden introducerede Klinger Danmark en kompakt clamp on ultralydsflowmåler til små rørdimensioner under navnet Klinger ST.

Flowmåleren består af en kompakt transmitter, hvor sensorerne er integreret, samt et montagebeslag der er tilpasset rørets dimension. Konstruktionen gør montage og idriftsætning til en enkel proces, som kan klares på mindre end 5 minutter.  

Nu introduceres en version til energimåling, E-ST, som beregner energiforbruget på basis af en volumenflowmåling, samt temperaturmåling i frem- henholdsvis returløb og information om væskens entalpi.

Den nye Klinger E-ST benytter ultralydsflowmåling til montage udenpå målerøret og overfladefølere til temperaturmålingen. Systemet kan let installeres - uden at skære i rørene – i alle anlæg med rørdimensioner fra DN 15 op til DN 80mm.

Transmitter delen leveres for vægmontage med et stort udvalg af elektriske udgangssignaler til overordnet styresystem

  • Måling uden bevægelige dele
  • Montage udenpå stål-, rustfri- eller PVC-rør
  • Installeres på mindre end 5 minutter

Klinger E-ST leveres som en komplet løsning bestående af:

1 stk transmitter for væg-/rørmontage
1 stk flowtransducer
1 stk montagebeslag tilpasset den aktuelle rørdimension
2 stk Pt1000 sensorer for clamp on temperaturmåling
1,8 m kabel til alle sensorer
Spændebånd og koblingspasta for montage

Enheden benyttes til Flowområder fra 0,1 til 5 m/s / Temperatur fra +2 til 105 oC, og der kan forventes en nøjagtighed på bedre end 2% i hele området.

Kundesegmentet er eksisterende varme- / kølesystemer hvor man gerne vil registrere energiforbruget – men ikke kan skære i rørene, fordi det vil kræve driftsstop.


Elma – Energimåling i felten
PEL104 er en videreudvikling af den kendte elektriske energilogger PEL103, med 3G og WiFi kommunikaton

På HI 21 messen stand G5778 præsenterer Elma Instruments nyheden CA PEL som måler og logger energi op til 3 faser. Det innovative instrument har magnetisk bagplade, så det kan ”klikkes på” overfladen, i f.eks. kabelskabet. Her kan instrumentet logge alle elektriske parametre som strøm, spænding, effekter og overharmonisk støj. PEL 104 samtidig leveres med markedets slankeste strømtænger, med en godstykkelse på under 5mm, og det bredeste område fra miliampere til kiloampere på samme tang. PEL 104 er velegnet til både 50/60 Hz installationer, DC og 400Hz, som f.eks. anvendes i fly. Så enhver type installation, fra gruppetavle til forsyningspunkt, er dækket.

PEL 104 kan helt unikt isættes simkort og kommunikere via 3G eller via WiFi. Forbindelsen sikres via IRD server, og den stærke dansksprogede software. Derfor er det ligesom at have et meget langt USB kabel tilsluttet sit instrument, også når det er placeret i marken, langt fra kontoret. PEL 104 kan ligeledes tilgås via Bluetooth, USB samt RJ45 LAN interface, og logger alle data på 8GB SD kort. Det sikrer at der altid er hukommelse til rådighed, og er ét kort fyldt, klikkes let et andet standard hukommelseskort i. PEL 104 kan derfor anvendes til trådløs kontrolmåling i kabelskabe, ligesom montøren kan udføre den fysiske montage, mens opsætning og udlæsning af data foretages fra kontoret.

PEL104 tilbyder desuden motoranalyse via Android app. Ved måling af strøm og spænding på tilgangsklemmerne, samt indtastede data fra motorens dataplade beregnes værdier som effekt, virkningsgrad, moment og omdrejninger.

Se mere på www.elma.dk eller ring på 70 22 10 00.


KLINGER – Energimåler til montage udenpå røret
Klinger Danmark tilføjer nu endnu et produkt til programmet for clamp on ultralydsflowmåling – denne gang er det et energimålesystem til væskesystemer.

Energimåleren beregner forbruget på basis af en volumenflowmåling, temperaturmåling i frem- henholdsvis returløb, samt information om væskens entalpi.

Vi har døbt systemet Klinger US201, og som sagt benytter det ultralydsflowmåling til montage udenpå målerøret og overfladefølere til temperaturmålingen. Systemet kan derfor let installeres - uden at skære i rørene – i alle anlæg med rørdimensioner fra DN 25 op til DN 1.200mm.

Transmitter delen leveres for vægmontage med et stort udvalg af elektriske udgangssignaler til overordnet styresystem

  • Måling uden bevægelige dele
  • Montage udenpå målerør
  • Guidet opsætning via menu 

US201 leveres standard som en komplet løsning bestående af:

1 stk transmitter for vægmontage

2 stk Ultralyds sensorer for clamp on flowmåling (DN25 til DN 1.200mm)

2 stk Pt1000 sensorer for clamp on temperaturmåling (-40 til +80oC)

9 m kabel på alle sensorer

Spændebånd og koblingspasta for montage

Udover standarden tilbydes et par andre udgaver; En højtemperaturudgave for medietemperatur -40 til +130oC, samt en udgave med indbygget datalogger med mulighed for at lagre data for mere end 500 dage.

Kundesegmentet er eksisterende varme- / kølesystemer hvor man gerne vil registrere energiforbruget – men ikke kan skære i rørene, fordi det vil kræve driftsstop. 

Læs mere om den nye energimåler på her

Se hele vort program indenfor flowmåling her


Belimo – Revolution inden for styring, måling og afregning af varmeforbrug
Til august lancerer Belimo en ny, EN1434- og MID-godkendt termisk energimåler, som, kombineret med vores effektive energiventil, gør det revolutionerende nemt at styre varmeenergien – og opgøre og afregne varmeforbrug.

Læs mere om Belimos MID-godkendte termiske energimåler og energiventil


Phoenix Contact – IoT-energimålere
De nye EMpro energimålere fra Phoenix Contact baner nu vejen for ”Internet of Things”. Energidata kan integreres i lokale netværk med blot nogle få, enkle kommandoer via en browser over det integrerede REST interface.

”REpresentional State Transfer” er en brugervenlig softwarearkitektur, som anvender alle almindelige internetprotokoller. Det er ikke nødvendigt med særligt kendskab til industrielle kommunikationsprotokoller. Der fås også varianter med direkte cloudforbindelse, som muliggør interaktion med komponenter hvor som helst, når som helst. Dermed kan operatører få adgang til måle- og komponentdata i hele verden uden at benytte en ekstra gateway. Informationen gemmes, behandles og visualiseres i skyen. Samtidig har platformen smarte services som grundlæggende energiovervågning, komponenthåndtering og statusovervågning for de målte komponenter.

Programmet er blevet udvidet med enheder med 24 V DC forsyning. Produkterne gør det muligt at separere effekt- og kontrolkredsløb, særligt i automationsapplikationer.


Siemens – Fokus på energioptimering stiller øgede krav til indsamling og adgang til måledata
Med Powercenter 3000 imødekommer du disse krav på en nem og simpel måde. Enheden indsamler og lagrer relevante forbrugsdata, som kan bruges til energioptimering og opfylder kravene i ISO 50001

Specielt indsamling og tilgængelighed er et punkt, som ofte kræver dyr hardware og software, hvilket kan være en udfordring specielt for små og mellemstore virksomheder. Med det nye Powercenter 3000, er der ikke længere behov for servere til lagring af data og software til analysering af målingerne.

Powercenter 3000 er en enhed til opsamling af målinger fra en række forskellige måleinstrumenter som fx PAC3200-multiinstrumenter. Enheden opfylder kravene i ISO 50001 til registrering af energimålinger. Energimålingerne bliver gemt hver 15. minut og lagret i enheden, så der er ikke behov for eksterne lagringsenheder. Powercenter 3000 har en indbygget webserver, som du kan tilgå enten lokalt eller via internettet. Og naturligvis kan enheden også kobles op til Siemens cloud-løsning, MindSphere.

Du kan altså med Powercenter 3000-enheden på en nem måde få overblik over energiforbruget og overholde kravene til energiledelse i ISO 50001.

Få mere info om ISO 50001 www.siemens.dk/iso-50001

Få mere info om MindSphere www.siemens.dk/mindsphere

Kundeservice: 44 77 55 55 ind-presales.dk@siemens.com 


Bliv klogere på DS/HD60364!

I forbindelse med indførelse af de nye installationsregler i DS/HD60364 inviterer vi til en række seminarer rundt om i landet, hvor vi kigger på nogle af de ændringer, som påvirker kravene til elinstallationer.

Læs mere og tilmeld dig her

Hold dig opdateret – tilmeld dig Siemens nyhedbrev InstallatørNyt, som er målrettet dig, der har interesse indenfor lavspændingsinstallation: www.siemens.dk/installatørNyt


Intego sikrer forsyningsselskaberne optimal dataopsamling
Diehl Metering oplever en øget efterspørgsel på løsninger, der kan sikre den danske forsyningssektors dataopsamling fra energimålere. Her trækker de på Integos kompetencer inden for både målerudskiftning og Telecom
Diehl Metering sælger højteknologiske målere og netværksløsninger til den danske forsyningssektor inden for vand, varme, el og gas. Derfor er det også et krav, at deres samarbejdspartnere kan levere en høj kvalitet og innovative løsninger – og det kan Intego: ”Intego er virkeligt gode til at udvikle systemer og løsninger, der imødekommer det, som vores kunder efterspørger inden for dataopsamling. Fx har Intego udviklet og designet en løsning, så vi nemt kan opsamle data løbende i forbindelse med målerudskiftning. De har også sikret, at vi hurtigt kan registrere målerskiftet og samtidig bliver både kundehenvendelser og montørbesøg logget, så vi sikrer sporbarhed,. Samtidig sikrer samarbejdet med Intego også en strømlinet ruteplanlægning. Det er alt sammen noget, som forsyningsselskaberne efterspørger,” forklarer projektchef hos Diehl Metering, Mogens V. Hansen, der ser positivt på Integos håndtering af den øgede efterspørgsel på dataopsamling. Diehl Metering og Intego har et flerårigt samarbejde bag sig, hvor Diehl Metering trækker på Integos set-up til målerudskiftning og erfarne montører. Januar 2017 lød startskuddet til et etårigt projekt, hvor Intego skal udskifte i alt 9.000 vand- og fjernvarmemålere i Sydjylland. For at imødekomme kundernes ønsker, har Diehl Metering ikke alene trukket på Integos kompetencer inden for målerudskiftning – men også Telecom. Dataopsamling via en flagstang eller skorsten Diehl Metering og Intego har både taget flagstænger og skorstene i brug for at imødekomme forsyningssektorens behov for dataopsamling. Her sikrer samarbejdet med Intego, at der ikke er langt fra idé til handling, og Diehl Metering ser positivt på Integos ekspertise: ”Når vi kommer med en idé, så er Intego altid villige til at udvikle den, så vi får lavet en optimal løsning. De har også altid gode forslag til, hvordan vi kommer i mål med idéen,” forklarer Mogens V. Hansen. Integos Telecom-team er vant til at arbejde med dataopsamling. Derfor er det ingen hindring at designe en løsning til forsyningsselskaberne: ”Alle målerne er udstyret med en lille radiosender. Målerne opsamler forbrugsdata, som radioen sender hjem til forsyningsselskaberne, så de hele tiden er opdateret med forbruget. Radiosenderen i målerne sender sine data igennem et radionetværk – helt på samme måde som vi kender det fra mobiltelefoni. Vi har bygget sådan et radionetværk med Diehl Meterings udstyr og sat det op i både skorstene og flagstænger, så vi er sikre på, at forbrugsmålingerne kommer hen til forsyningsselskabet,” forklarer Thomas Christensen, projektleder i Integos Telecom-afdeling, der også har stået for at indhente byggetilladelser til at opsætte løsningen. Stor tilfredshed med Integos montører Udover at inddrage Integos Telecom-afdeling, så har projektet fast beskæftiget fem af Integos montører med målerudskiftning siden januar. Hos Diehl Metering er der stor tilfredshed med Integos montører: ”En af styrkerne ved Intego er, at de har fokus på, deres montører leverer en god service. Det er vigtigt for os, fordi det er afgørende for vores kunders tilfredshed. Her er den tilbagemelding, vi generelt får, at vores kunder i høj grad er tilfredse med den service, montørerne leverer. Det er også min fornemmelse, at Intego tager det meget alvorligt og lærer sine montører, hvad god service indebærer. At du ikke går ind i beskidte sko, rydder op efter dig selv, siger pænt goddag osv. Alt det er helt naturligt for Integos montører, og det sikrer, vores kunder får en god oplevelse,” siger Mogens V. Hansen. Sideløbende med det etårige projekt, er der et fast samarbejde, hvor Diehl Metering trækker på Integos erfarne montører og set-up til målerudskiftning, når de får nye kunder. ”Hver gang, vi udfører en opgave eller et projekt sammen, så kommer der forbedringer og ændringer, som vi tager med videre, og på den måde udvikler vi os hele tiden, så vi kan give vores kunder den bedste løsning,” afslutter Mogens V. Hansen. Det næste projekt, der venter de to samarbejdspartnere, er udskiftning af 5.000 vandmålere på Sjælland

Schneider Electric Danmark – Er strømmen gået?
Energi-app giver husejere overblik over elforbruget

Wiser Energy viser energiforbruget direkte i en app på brugerens smartphone eller tablet og kan desuden sende alarmer, hvis der er udfald i forsyningen eller andre afvigelser fra normalt forbrug.

Løsningen bygger videre på PowerTag – verdens mindste, trådløse energimåler fra Schneider Electric. PowerTag monteres lynhurtigt i gruppetavlen sammen med en gateway, der sender data sikkert til Wiser Energy-app'en på brugerens smartphone eller tablet.

App'en viser energiforbruget fordelt på grupper med PowerTag og kan desuden sende alarmer, hvis der er afvigelser fra normalforbruget eller udfald i forsyningen. Det er nyttigt for brugeren, for eksempel hvis der pludselig ikke er strøm i sommerhuset.

Wiser Energy gør det nemt at følge med i hjemmets forbrug, så brugeren kan vurdere, om det fx er på tide at udskifte kummefryseren med en mere energivenlig model. Eller måske minde husets teenagere om at slukke for lys, tv og spillekonsol, når de ikke er hjemme.

Wiser Energy er nem at installere med PowerTags og gateway i både nye og eksisterende tavler. Det gør løsningen attraktiv til både nybyg og opgraderinger af eksisterende el-installationer


Schneider – Effektivisér energiforbruget med intelligent maksimalafbryder
Ny Masterpact MTZ-maksimalafbryder gør det muligt at indsamle data på installationer ved at overvåge og måle kontinuerligt. På sigt kan det betyde energibesparelser på op til 30 procent – det er både godt for den sorte og grønne bundlinje

Den intelligente Masterpact MTZ-maksimalafbryder fra Schneider Electric tilbyder en smart overvågning og måling af virksomhedens el- og energiforbrug.

Brug din smartphone som et alternativt tavledisplay med den nye Masterpact MTZ-app. App'en installerer du på din smartphone, som kommunikerer med Micrologic-strømrelæet via Bluetooth og giver en mere fleksibel mulighed for lokal visning i forhold til de traditionelle lokale tavledisplay.
 
Den indbyggede energimåling kan effektivisere energiforbruget med op til 30 procent


Schneider Electric Danmark – Nordisk madgigant: “Manuelt talfedteri slagtede effektiviteten”
HK Scan har sparet mange penge på energiforbruget

Det krævede blod, sved og Excel-flid at komme igennem den månedlige energirapportering for madgiganten HK Scan, der producerer, sælger og markedsfører svinekød, oksekød, fjerkræ og forarbejdet kød. Jens Jensen, der er produktions it-ansvarlig i virksomheden, forklarer, at det både var besværligt og tidskrævende at aflæse de mange målere manuelt hver måned. Samtidig var aflæsningerne ikke nøjagtige nok, så derfor gav det mening at investere i en digital løsning.

Digital aflæsning er guld værd
Valget faldt på Schneider Electrics power management software EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, som bruges både til aflæsning, monitorering og udtrækning af energiforbruget i kontorbygninger og fabrikker. Løsningen giver et knivskarpt billede af energiforbruget i dashboards, så madgiganten har de nødvendige data til at indrapportere energiforbruget.

Slankekur giver ledelsen ro i maven
HK Scan tog fra starten tyren ved hornene og finkæmmede energiforbruget, lokale for lokale og fabriksområde for fabriksområde. På sigt regner de med at få store besparelser på energiforbruget, og dermed nedsætte CO2-udledningen samtidig. Besparelserne finder HK Scan ved at slukke fx store frysere og ventilationsanlæg, der før stod og brugte unødig energi, fordi det ikke var muligt at monitorere energiforbruget. "Det fungerer sådan, at Drift Controlleren får data fra el-, vand- og gasforbruget ind på skærmen, som han sender videre til produktionslederen. Vi og ledelsen er enormt glade for PME'en og dens nøjagtighed," siger Jens Jensen, der er blevet inspireret af den finske og svenske HK Scan-afdeling, der allerede bruger løsningen.

Fra øvelse til snart mester
"Det var super nemt at sætte komponenterne op og bruge dashboardet fra PME'en," siger Jens Jensen, der er begejstret over, at løsningen både kan bruges lokalt og globalt, så alle lederne har indsigt i hinandens KPI'er.

Planer om at udvide i den nærmeste fremtid
HK Scan har allerede overvejet at udvide samarbejdet, så man fremadrettet kan indsamle mere data på el og trykluften. "Det er en løbende proces, men på sigt er planen at udvide samarbejdet, da vi gerne vil have mere data om vores trykluft. Så ved vi, hvad hver afdeling bruger af trykluft pr/kg, hvorpå vi også her kan optimere vores forbrug," fastslår Jensen, der tænker, at udvidelsen sker inden for den nærmeste fremtid


Schneider Electric lancerer verdens mindste, trådløse energimåler
Den innovative energimåler PowerTag giver detaljerede oplysninger om forbruget i realtid - med minimal kabling og lave omkostninger. PowerTag virker med både eksisterende og nye automatsikringer og afbrydere

Nu bliver det nemmere at få overblik over energiforbruget i en el-installation helt ned på gruppe- eller afbryder-niveau. Vel at mærke uden der skal bruges mange arbejdstimer på montering. Med PowerTag - verdens mindste, trådløse energimåler - hæver Schneider Electric endnu en gang niveauet for hvor nemt, bygningers el-ansvarlige kan få mere intelligens i hoved-, fordelings- og gruppetavler.

Overvågning og alarm via mail
PowerTag måler detaljerede informationer om energiforbrug, strøm, effekt, spænding og fejl, og sender data trådløst i realtid til en SmartLink gateway, der kommunikerer via Modbus med fx Schneider Electrics softwareløsninger som Power Monitoring Expert og det intelligente BMS-system Struxureware Building Operation.
PowerTag kan også sættes op til at overvåge ønskede parametre og via gateway'en sende en alarm via e-mail. Det er nyttigt i mange forskellige installationer og anvendelser - fx hvis forsyningen til gruppe frysere bliver afbrudt, eller hvis belastningen på it-udstyr når et kritisk højt niveau.

Monteres på få minutter
En anden unik fordel ved PowerTag er, at den monteres på få minutter, takket være den trådløse kommunikation med SmartLink gateway'en, som eliminerer behovet for ny kabelføring i tavlen.
En enkelt gateway kan håndtere op til 20 PowerTags. Sammen med den korte installationstid gør det PowerTag til en økonomisk attraktiv løsning på behovet for måling og overvågning, uanset installationens størrelse.

Til alle afbrydere
PowerTag er den seneste tilføjelse til Schneider Electrics serie af smarte tavlekomponenter i Acti 9-familien.
PowerTag kan monteres på både eksisterende og nye afbrydere, fra automatsikringer til gruppeafbrydere og HPFI-afbrydere, med mærkestrøm op til 63A


Nye energimålere med direkte måling op til 125A giver nøjagtig afregning
Schneider Electric udvider nu sin serie af avancerede energimålere, der opfylder alle tekniske behov og er certificeret til måling af både aktiv og reaktiv energi. Som noget helt nyt i iEM-serien kan de nye målere nu måle direkte på 125A.

Nu udvider Schneider Electric den populære iEM3000-serie af energimålere, der gør det nemmere for tavlebyggere, maskinbyggere, installatører og slutkunder at implementere avanceret og pålidelig måling af energiforbruget i elektriske installationer på op til 125A.

iEM3000-serien omfatter nu 23 forskellige målere, der tilsammen dækker alt fra enkle energimålinger til at kunne opfylde krav til mere avanceret brug, som for eksempel ved kommunikation med ModBus, Mbus, Bacnet og Lon samt understøttelse af multitarif.

Godkendt af SKAT
Hovedparten af de nye målere er MID-certificeret. Det betyder, at de er godkendt af forsyningsselskaber og SKAT til forbrugsafregning, hvilket gør seriens målere ideelle til brug i eksempelvis datacentre, indkøbscentre og erhvervsejendomme, hvor helt nøjagtig, individuel måling og fakturering til hver enkelt bruger er et krav.

Alle målerne i iEM3000-serien fra Schneider Electric kan monteres på DIN-skinne, men kan også bruges til direkte måling på op til 125A eller måling direkte på strømtrafoen. Det er derfor oplagt, at fagfolk lader iEM3000-målerne indgå som en del af samlede løsninger til energiovervågning- og styring.
Fakta:
iEM3000 (125A) 

• Direkte måling op til 125A
• Adskillelse af strøm (nederst) og kommunikationsforbindelser (øverst) reducerer risikoen for forkert ledningsføring
• Præcis måling (MID-certificeret)
• Dataintegritet, da pilleforsikring forbyder adgang til alle måleforbindelser
• IP40 på forsiden, IP20 i selve kabinettet
• Med kun 10 referencer dækker serien de fleste installationskrav, som fx Modbus og 4-kvadrant måling


Ny serie af avancerede energimålere
Schneider Electric sætter nye standarder med PM5000 - en nye serie af MID-certificerede målere, der opfylder alle krav til moderne energimåling.

Behovet for pålidelig og detaljeret måling af energiforbruget vokser dag for dag. Samtidig vokser behovet for mere avancerede funktioner og mere kommunikation i de målere, vi bruger til at holde styr på forbrug og fakturering. Derfor introducerer Schneider Electric nu PM5000 - en ny serie energimålere med avancerede funktioner og meget høj nøjagtighed til en attraktiv pris.

PM5000-serien består mere præcist af 12 nye målere i tre produktfamilier: PM5100, PM5300 og PM5500. Tilsammen imødekommer de langt de fleste behov, professionelle brugere stiller til deres energimålere også i fremtiden. Det gælder eksempelvis multitarif-måling, indbygget ethernet-kommunikation, on-board hukommelse til logning af data og måling af harmoniske strømme. Flere af målerne har endda to indbyggede ethernet-porte til nem sammenkobling af flere enheder i netværk.

Nøjagtigheden er også i en klasse for sig og sætter nye standarder for målere i denne prisklasse: Klasse 0.5S for PM5100- og PM5300-målere og klasse 0.2S for PM5500-målerne.

Flere af Schneider Electric PM5000-målere er MID-certificerede og dermed godkendt til afregning med fx SKAT og forsyningsselskaber og til sub-fakturering af individuelle lejere/brugere af installationen. Alle PM5000-målere testet og certificeret på et uafhængigt laboratorium.

Se udvalget i serien her: http://bit.ly/1uqtW9h