Radonmålere

Radonmålere er primært elektroniske og håndholdte, således man kan oplade dem og tage dem med til det sted, hvor radonmålingen ønskes foretaget. På denne side finder du leverandører af radonmålere, produktnyheder om radonmålere, samt viden om radonmålere.

Leverandører af og viden om radonmålere:


LPU Rådgivende Ingeniør

LPU Rådgivende Ingeniør
Babberup Gammelgaard
Høsten Teglværksvej 80, Babberup
4690 Haslev
Tlf.: 70 23 45 85
Email: lpu@lpu.dk

web

Kompetencer: Indeklima, skimmelsvamp, byggeteknik, miljøscreening, syn & skøn, undersøgelser og tilsyn

Læs mere om A LPU Rådgivende Ingeniør


GasDetect

Sadelmagervej 14
7100 Vejle
Tlf: +45 42 42 50 70
Mail: info@gasdetect.dk

www.gasdetect.dk

Kompetencer: Gasanalysator, Gasdetektor, CO målere, CO2 målere, Flowmålere

Læs mere om GasDetect


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Møllebæk Autoriseret Kloakmester

møllebæk

Rødkælkevej 218
2600 Glostrup
Telf.: 40 55 91 94
E-mail: skipper@kloaker.dk

www.møllebæk.dk

Kompetencer: Højvandslukker, Rottesikring, skybrudssikring, Tv-inspektion, drænløsninger

Læs mere om Møllebæk Autoriseret Kloakmester


Nordisk Radon Måling/TESTdinBOLIG.dk

Hadsten Alle 47
2770 Kastrup
Tlf.: 29 71 84 23
E-mail: info@RadonFri.dk

www.testdinbolig.dk

Kompetencer: Radon, radonmålinger, radonsikring, skimmelsvampetests, skimmelalarmer, luftfugtmåler, desinfektion

Læs mere om Nordisk Radon Måling/TESTdinBOLIG.dk


Polygon DB

Stamholmen 193B
2650 Hvidovre
Tlf.: 72 28 28 18
E-mail: info@polygondb.dk

web

Kompetencer: Følgeskadebekæmpelse, Hjælperøgdykker, følgeskade brand (sikring af løsøre), Rengøring efter brand-, vand- og stormskader, Affugtnings- og udtørrings opgaver, Skimmelsanering, Facaderens, Sikring af døre, vinduer, tag efter indbrud, hærværk og stormskader, stormflodssikring, Renovering af ejendele, Rengøring efter PCB, asbest og bly, Lugtsanering, Ligsanering

Polygonvatro for teknisk skadeservice - Tlf.:  24 790 790

Kompetencer: Kloridmåling på og omkring teknisk udstyr/installationer, Måling af flourid forurening efter lithium ion batterier involveret i brand, Måling af andre korrosive forbrændingsresidualer med væskekromatograf, Vurdering af risiko for korrosion i øvrigt f.eks. fugtniveau eller risiko for atypiske korrosive forbrændingsresiduale, Yderligere følgeskadebekæmpelse på korrosionsfølsomme overflader samt elektronik og elinstallationer, Sikring af udstyr på stedet ved afdækning og fugtreduktion eller flytning af udstyr om nødvendigt, Rapportering af skadevurdering og korrosionsrisiko samt anbefalinger til næste indsats.

Læs mere om Polygon DB


RADONNORD

Tlf.: 28 25 60 75
kontakt@radonnord.dk

www.radonnord.dk

Kompetencer: Radon, radonudskiller

Læs mere om RADONNORD


Radon-Stop


Kristinehøj 52
2770 Kastrup
Afdeling Jylland: P. O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N
Tlf.: 30 25 69 33

www.radon-stop.dk

Kompetencer: Radonsug, radonventilation, radonsikring, radonmåling, ventilation, indeklima, luftkvalitet og naturlig ventilation

Læs mere om Radon-Stop


Radon Pro ApS

Frederiksbergvej 3
8920 Randers NV
Tlf.: 70 70 55 05
E-mail: mail@radonpro.dk

www.radonpro.dk

Kompetencer: Radon, radonsikring, radonspærre

Læs mere om Radon Pro ApS


Danmarks billigste radonmålere
Radonmålingsæsonen er netop gået i gang. De danske sundhedsmyndigheder anbefaler at der måles i min. 60 dage og i perioden oktober - april.
Radon er en kræftfremkaldende gasart der kan være med til at udvikle lungekræft.

Det anslås at 300 danske hvert år dør pga. for meget radon i indeluften.

Radon kan ikke høres, føles, smages eller lugtes. Men man har mulighed for at måle niveauet med såkaldte sporfilms radonmålere. Det er super enkelt at udføre disse gør-det-selv radonmålinger.
Efter endt måling i hjemmet sendes radonmålingsboksene (på størrelse med en hockey puck) tilbage til et radon akkrediteret laboratorium, hvorefter du modtager en dansk radonrapport.

En nylig undersøgelse viser, at www.TESTdinBOLIG.dk er den billigste udbyder af godkendte gør-det-selv radonmålingsbokse i Danmark.

Yderligere radoninformation
Hvis du gerne vil vide mere om radon, se hvor radonforurenet din kommune er, eller købe radonmålere kan du klikke ind på hjemmesiden www.TESTdinBOLIG.dk


ARDEX – Snart slut med rabat på radonsikring?
Håndværkerfradraget synger måske på sidste vers. Derfor er det nu, boligejere med behov for radonsikring skal sætte gang i opgaven, hvis de skal nå at bruge fradraget. Producenten ARDEX, der underviser murerfirmaer i at udføre radonløsninger, anbefaler i den forbindelse, at opgaven lægges hos en professionel med forstand på radonsikring

Regeringens finanslovsforslag lægger op til at sløjfe håndværkerfradraget i sin nuværende form allerede fra 2018. I stedet skal fradraget målrettes serviceydelser som fx rengøring i hjemmet, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde.

Dermed er der umiddelbart udsigt til, at boligejerne må kigge forgæves efter skatterabatten på en lang række håndværkeropgaver allerede fra nytår. Det gælder ikke mindst radonsikring, som anbefales i eksisterende bygninger med radonniveauer, der overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdier.

Det er nu, der skal handles
Med andre ord er det på høje tid for boligejeren at sætte radonopgaven i gang, hvis vedkommende vil være sikker på at få glæde af håndværkerfradraget, før det forsvinder. Sådan lyder opfordringen fra Carsten Rasmussen, der er teknisk chef hos producenten ARDEX, som underviser murer- og gulvlæggerfirmaer i radonsikring på virksomhedens fabrik i Hedensted og danske hovedsæde i Herlev.
- Med udsigt til at håndværkerfradraget måske forsvinder om mindre end fire måneder, er det nu, der skal sættes ind, hvis boligejeren ikke ønsker at gå glip af fradragsmulighederne. Murerfirmaernes ordrebøger er godt fyldt op i øjeblikket, og mange har rigtigt travlt, så det er endnu en god grund til at være så tidligt ude som muligt, påpeger han.

Radonsikring kræver professionelle med forstand på opgaven
I BR15 er radonsikring et krav i nybyggeri, mens Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler, at der i eksisterende bygninger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³. Er radonkoncentrationen i indeklimaet over 200 Bq/m³, anbefaler styrelsen, at der iværksættes mere effektive forbedringer.

Uanset hvilke løsninger der er behov for, bør de dog under alle omstændigheder blive udført af professionelle med forstand på radonsikring, understreger Carsten Rasmussen:

- Vi oplever ofte i radonmålingssæsonen, der løber hen over efteråret og vinteren, at blive kontaktet af boligejere, som har fået målt for højt radonindhold eksempelvis i kælderen. Her anbefaler vi altid, at man kontakter en professionel, der kan lave løsningerne efter bogen, for det kan være dyrt at få lavet om, hvis eksempelvis hele kældergulvet skal renoveres én gang til.

Han suppleres af murermester Per Bjerre, der er indehaver af Murerfirmaet Topkær fra Aarhus og har opkvalificeret sig inden for radonsikring via ARDEX’ partnerskabsordning FlisePartneren, som henvender sig til professionelle murerfirmaer i hele landet:

- Radonsikring kræver viden og knowhow, hvis det skal laves rigtigt, og samtidig er der mange muligheder, som du skal kunne guide boligejeren rundt i. Med den store opmærksomhed, der er omkring radon i dag, kommer du hurtigt ud på dybt vand, hvis du ikke har styr på tingene, slutter han af.

Fakta om radonsikring:
Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler i sin anvisning om radonsikring af eksisterende bygninger (SBi-anvisning nr. 247), at bygningen tætnes mod undergrunden. Hvis radonniveauet alligevel er for højt, anbefales det at etablere et såkaldt trykudligningslag under terrændækket – evt. suppleret med aktivt radonsug.

ARDEX har udviklet en række membranløsninger til radonsikring i form af tætning mod undergrunden. De omfatter membranen ARDEX EP 2000, der egner sig til radonsikring af eksisterende betongulve. Vådrumsmembranen ARDEX 8+9 kan bruges til radonsikring af gulve og vægge, hvor der ikke forventes større sætninger eller revner. Endelig kan foliemembranen ARDEX SK 100 W anvendes til radonsikring af gulve og vægge, hvor der er risiko for sætninger og revner.
Alle ARDEX’ løsninger er testet hos Statens Prövningsinstitut i Sverige. Beregninger viser, at de ved korrekt udførelse kan reducere radonkoncentrationen til langt under lovkravet i BR15 på 100 Bq/m3 for nybyggede huse


Optræk til radonfyldt efterår for landets murere
Regeringens nationale handlingsplan for radonsikring igangsættes i andet halvår af 2016, ligesom Realdania's landsdækkende radonkampagne fortsætter hen over efteråret

Dermed er der udsigt til øget opmærksomhed om den kræftfremkaldende gasart. Det vækker glæde hos murernetværksordningen FlisePartneren, der afholder kurser i radonsikring for landets murerfirmaer fra september.

Ifølge Trafik- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) igangsætter regeringen allerede i år udarbejdelsen af den nationale handlingsplan for radonsikring. Planen skal efter krav fra EU ligge klar inden februar 2018. Det fremgår af et svar fra ministeren til MF Lisbeth Bech-Poulsen (SF) d. 1. juli 2016.

Samtidig fortsætter den landsdækkende oplysningskampagne om radon, som Realdania står bag, hen over efteråret. Kampagnens formål er at øge danskernes viden om den kræftfremkaldende gasart. Derudover skal den hjælpe boligejere til at få målt radon i hjemmet og ved for høje radonniveauer hjælpe dem til at få gjort noget ved det.

Hvert femte enfamilieshus kan have radonproblemer
- Det er glædeligt, at der er kommet opmærksomhed om radon i offentligheden. Ifølge Realdania-kampagnen kan radon være medvirkende årsag til op mod 9 pct. af alle lungekræfttilfælde i Danmark. Derudover vurderes det, at 20 pct. af alle enfamilieshuse herhjemme har for meget radon i indeklimaet. Problemet er med andre ord alvorligt og omfattende.

Det fortæller teknisk chef Carsten Rasmussen fra producenten Ardex, der bl.a. fremstiller gulv- og vægmaterialer til radonsikring. Han fortsætter:
- Risikoen for, at der er for høje radonniveauer inden døre, afhænger af jordbundsforholdene i den del af landet, hvor huset er opført. Den er størst på bl.a. Sjælland, Fyn samt i det østlige Jylland, mens den er meget lav på den jyske vestkyst. Det spiller også en rolle, om huset er opført med radonsikrende tiltag, der i dag er et krav i nybyggede huse. Uanset hvad anbefaler vi, at boligejere får målt radonniveauerne, så de har sikkerhed for, om de er for høje eller ej, understreger han.

Stigende efterspørgsel på radonsikring
Ardex står også bag murernetværksordningen FlisePartneren, der har netop radonsikring på programmet med kurser i både København (3. november) og Hedensted (14. september).

Formålet er at opkvalificere murerfirmaer til at udføre radonsikring med Ardex' løsninger, der er testet på Statens Prövningsinstitut i Sverige. Beregninger viser, at løsningerne ved korrekt udførelse kan reducere radonkoncentrationen til langt under lovkravet på 100 Bq pr. kubikmeter.
- Der er stigende efterspørgsel på firmaer, der kan tackle radonproblemet professionelt og effektivt. Vi bliver jævnligt kontaktet af bekymrede boligejere, der ønsker at få gjort noget ved deres høje radonniveauer. Derfor satser vi i efteråret på at efteruddanne endnu flere i radonsikring, slutter Carsten Rasmussen af.