CO2 målere

CO2 målere anvendes til at fastsætte niveauet af CO2 (kuldioxid) i et lokale, rum eller område. CO2 har relativ stor betydning for vores velvære i et lukket miljø, hvorfor CO2 måling ofte kan være en rigtig god idé.

Leverandører af og viden om CO2 målere (CO2 måling, CO2måler, CO2-måler):


Geopal System A/S

Skelstedet 10B
2950 Vedbæk
Tlf.: (+45) 45 67 06 00
E-mail: info@geopal.dk

www.geopal.dk

Kompetencer: Gasalarmer, Gasdetektorer, Håndholdte Gasdetektorer, AGA-anlæg, Oxygen, Gassniffer, Freon, Kulilte, CO2, Nitrogen, Ammoniak, NH3, Kølegasser, Propan, NO2, CH4

Læs mere om GEOPAL


GasDetect

Sadelmagervej 14
7100 Vejle
Tlf: +45 42 42 50 70
Mail: info@gasdetect.dk

www.gasdetect.dk

Kompetencer: Gasanalysator, Gasdetektor, CO målere, CO2 målere, Flowmålere

Læs mere om GasDetect


Medico Support A/S

Marielundvej 46C 2.TH.
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 11 00
E-mail: kontakt@medico-support.dk

www.medico-support.dk

Kompetencer: Temperaturloggere, Tryk- og fugtloggere, Trådløse dataloggere, Partikeltællere, Airsampler, Dugpunktstransmittere, Iltmålere, Gasanalysatorer, RH og temperatur kalibratorer, Hygrometre, Processudstyr, Flowkalibratorer, Kalibrering af temperatur, Kalibrering af fugt, Kalibrering af tryk/vacuum, Kalibrering af ledningsevne, Kalibrering af gas flow, Kalibrering af airsamplers, Validering af køle/-fryseskab, klimarum, inkubator, frysetørrer og temperaturbade, kvalificering, validering

Læs mere om Medico Support A/S


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


Produal

Generatorvej 8H
2860 Søborg
Tlf: +45 70 26 03 04
E-mail: salg@produal.dk

web

Kompetencer: Automatik, Bygningsautomatik, Elektronisk styring og regulering, CO2 føler, CO2 sensor, Fugtføler, Røgdetektor, Kanalrøgdetektor, Vejrstation, Temperaturføler, Rumregulator, Ventiler, Tryktransmitter, Differenstryktransmitter, Pressostat, Luftflow, Zonestyring, Gassensor

Læs mere om Produal


Mere viden om CO2-målere:

CO2-målere anvendes for at bestemme koncentrationen af CO2, da man ved stigning i CO2'en vil føle sig utilpas og halv svimmel. CO2 målere vil give en god idé om klimaet i et givent rum og et rum med en høj CO2 værdi er oftest et tegn på dårlig ventilation og et dårligt indeklima (bl.a. vil man se en høj luftfugtighed). CO2-målere vil derfor kunne forhindre mennesker i at blive dårlige og sikre at indeklimaet er tilfredsstillende.


Belimo – Nye rumsensorer er skabt med mange detaljer for øje
Der er lagt vægt på mange detaljer i Belimos nye rumsensorer. De er gundigt testet og kontrolleret for at kunne levere pålidelige målinger af f.eks. temperatur, CO2-nvieau, luftfugtighed m.m. Her kan du få indblik i nogle af de mange overvejelser, der ligger bag rumfølerne – og hvilke forhold Belimos udviklingschef og systemingeniør har taget højde for i udviklingen.

Læs mere her


Siemens AG koncernen har nedbragt CO2-udledningen med 54 %
Siemens AG koncernen har nået sit fastsatte delmål inden for CO2-reduktion. Virksomheden har reduceret CO2-aftrykket i sin egen værdikæde med over en halvdel (54 %) siden 2014. Dermed har Siemens overgået sit mål om at halvere sin globale kuldioxid-(CO2) udledning i 2020 med fire procentpoint.

  • Det fastsatte delmål for CO2-reduktion er nået.
  • Bæredygtighedsindekset er blevet en del af ledelsens lønsystem.
  • Et innovativt, digitalt ESG-værktøj danner grundlag for en grundig vurdering af risici knyttet til bæredygtigheden i kundernes forretning.
  • Top-ratings på Dow Jones Sustainability Index, især inden for innovation, miljø og cybersikkerhed.

Siemens AG koncernen har sammen med Siemens Energy reduceret sin CO2-udledning med ca. 1,2 millioner tons CO2 sammenlignet med niveauet i 2014. Der er skruet på fire håndtag for at reducere CO2-udledningen: Flere initiativer inden for energieffektivitet, brug af distribuerede energisystemer, køb af grøn energi og reduktion af udledningen fra bilparken. Siemens stiler mod at være klimaneutral inden for sin egen forretning i 2030. Informationerne fremgår af Siemens koncernens CSR-rapport (Sustainability information 2020) (engelsk).

”Pandemien har grundlæggende ændret vores liv og har på en nådesløs måde afsløret svaghederne i vores sociale, økonomiske og økologiske systemer. For at kunne skabe værdi på en ansvarlig måde er det nødvendigt at skabe en bæredygtig fremtid og harmonisere folks interesser med ønsket om at bevare vores planet. CO2-reduktion er en vigtig milepæl, når vi stræber efter dette mål,” sagde Roland Busch, viceadministrerende CEO og medlem af bestyrelsen i Siemens AG. ”Lige nu har vi fantastisk gode muligheder for at skabe en bedre verden. Vi hjælper vores kunder med at redesigne nøgleområder inden for infrastrukturen i vores økonomier for at gøre livet for milliarder af mennesker lidt bedre hver dag,” tilføjede han.

Siemens har introduceret miljømæssige, sociale og styringsmæssige kriterier (ESG) i ledelsens lønsystem, for at gøre bæredygtighed til en endnu mere grundlæggende del af virksomheden. Dette interne ESG/bæredygtighedsindeks i Siemens indeholder tre ligeværdige KPI’er. I virksomhedens aktietildelingsplan for 2020 er disse KPI’er defineret som: Reduktion af CO2-udledningen (miljøet), uddannelsestimer pr. medarbejder (det sociale), og Net Promoter Score for at måle kundetilfredsheden (styringen). På samme måde som med ledelsen så gælder ESG-kriterierne også for alle senior managers i hele verden, som er berettiget til virksomhedens aktietildelinger.

”Den succes, vi har opnået for nylig, beviser, at bæredygtighed og sund forretning går hånd i hånd. Sådan skaber vi langsigtet værdi - for vores kunder, vores medarbejdere og samfundet som helhed,” sagde Judith Wiese, øverste HR-chef i Siemens AG, hvor hun også er medlem af ledelsen og ansvarlig for bl.a. bæredygtighed. ”Med innovative og digitale løsninger kan vi og vores kunder øge energieffektiviteten, automatisere processerne og nedbringe CO2-udledningen. Sammen med vores partnere arbejder vi hårdt på at realisere endnu flere muligheder for at gøre de systemer, der bruges i industrien og i infrastrukturen, endnu mere bæredygtige og miljøvenlige”, tilføjede hun.

Derudover introducerede virksomheden den 1. oktober 2020 et innovativt, digitalt advarselssystem til salgsrelaterede forretningsbeslutninger, for på den måde at tage højde for mulige miljømæssige og sociale risici på en langt bedre måde og på et tidligere stadie. ESG-værktøjet, der skal sikre rettidig omhu, er udviklet sammen med eksterne eksperter - herunder HR-eksperter - og kan bruges af alle forretningsområder i Siemens. Værktøjet indeholder identifikation, vurdering, afbødning og overvågning af risici og kombinerer intern information med eksterne data.

Siemens forpligtelse over for miljøet har i mange år været genstand for ekstern anerkendelse. På det velkendte globale Dow Jones Sustainability Index har virksomheden igen fået top-ratings med et maksimalt antal point inden for mange områder, herunder innovation, miljøet - mere præcist driftsmæssig miljøeffektivitet og produktstyring - og den nyeste kategori inden for cybersikkerhed.

Siemens har også for femte gang i træk fået en AAA-rating inden for de omfattende MSCI ESG-ratings. MSCI er verdens største udbyder af miljømæssige, sociale og styringsmæssige (ESG) indekser.

Siemens A/S’ CSR-rapport viser både fremskridt og tilbageskridt

Siemens A/S har i flere år rapporteret udviklingen i vigtige CSR-nøgletal i virksomhedens årsrapport. Nøgletallene omfatter bl.a. medarbejdere og miljø.

På medarbejdersiden er andel af kvinder i ledende positioner desværre reduceret fra 12 % i forretningsåret 2018/2019 til 10 % i 2019/2020. Andelen af kvinder i Siemens A/S udgør 13 %, og det er vores langsigtede mål, at andelen af kvinder i ledende positioner skal svare hertil.

Til gengæld er antallet af ulykker med fravær per million arbejdstimer og det generelle sygefravær faldet det seneste år, hvilket til dels skyldes covid-19 pandemien, som har bevirket at et stort antal medarbejdere har arbejdet hjemmefra.

Der har generelt været en positiv udvikling i virksomhedens miljøindikatorer:

  • Den samlede mængde affald er faldet med 12 % og andelen som genanvendes, er steget.
  • Forbruget af strøm er faldet med 7 %.
  • Forbruget af vand er faldet med 16 %.
  • Servicebilernes CO2 udledning er faldet med 2 %.

Forbruget af fjernvarme er steget med knap 4 %, hvilket skyldes, at varmen på grund af covid-19 pandemien ikke genindvindes.

”I Siemens har vi stor fokus på bæredygtighed, både i forbindelse med vores portefølje og i vores interne processer. Siemens bidrager gennem vores produkter og løsninger til at reducere CO2 udledningen, dels ved at bidrage til at omstille samfundet til at køre på grøn strøm alle steder, ved at automatisere og digitalisere produktionsprocesser, infrastruktur og bygninger, og ved at spare på energien”, udtaler Bjarne Lykke Sørensen, administrerende direktør, Siemens A/S. ”I den forbindelse er det naturligt, at vi tager vores egen medicin og bidrager til, at vores CO2 udledning reduceres”.


Celsa Steel – Ny CO2-beregner skal hjælpe entreprenører i projektfasen
Ny CO2-beregner skal hjælpe entreprenører med udregning af CO2-besparelser på armeringsstål.

Flere entreprenører efterspørger hurtig dokumentation på CO2-besparelser på EPD-deklareret armeringsstål. Det oplever armeringsspecialisten Celsa Steel Service i Ølstykke. Derfor har virksomheden netop lanceret en ny hjemmeside med indbygget CO2-beregner.

“Med den online CO2-beregner giver vi entreprenørerne mulighed for hurtigt at udregne CO2-besparelser på EPD-deklareret armeringsstål gennem hele projektfasen”, lyder det fra Søren Kilmose, direktør hos armeringsspecialisten Celsa Steel Service Danmark.

Han tror, flere producenter vil gå den samme vej i fremtiden. 

“Vi oplever en øget interesse for CO2-dokumentation i entreprenørleddet. En naturlig konsekvens af DGNB-byggeriets fremmarch, men også et udtryk for stigende interesse for at profilere sig på CO2-besparelser i det enkelte byggeri”, siger han.

Han mener, udskillelsesløbet er i gang blandt producenterne - og dem med den bedste og hurtigste CO2-dokumentation vil vinde, når paradigmeskiftet til bæredygtigt byggeri er sket.

Han er i dag taknemlig for, at virksomhedens moderselskab Celsa Group gennem 25 år har haft fokus på grøn omstilling og markeret sig blandt Nordens førende indenfor bæredygtig stålproduktion. Af samme grund var Celsa Steel Service den første armeringsleverandør i Danmark, der kunne fremvise EPD-deklaration på armeringen fra stålværket i Mo i Rana, der drives på egen vandkraft.

Men Celsas CO2-beregner er kun en dråbe i havet, så længe bæredygtigt byggeri ikke sættes på dagsordenen på politisk niveau, mener Søren Kilmose.

“Efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og dermed EPD-deklarerede byggematerialer skal komme oppefra - enten fra bygherrer selv eller fra politisk hold”, siger Søren Kilmose. ”Vi har heldigvis set de første store bygherrer prioritere bæredygtigt byggeri - men der er lang vej endnu i et prispresset marked, hvor entreprenørerne kæmper på pris”. Han efterlyser at der lægges mere politisk pres på f.eks. kommuner, når de skal bygge nyt. Kun således kan CO2-besparelser blive et reelt parameter i markedet, mener han. 

”Vores online CO2-beregner gør det muligt for entreprenøren at indhente information om CO2-besparelsen og dermed også profilere sine projekter - men vejen til mere bæredygtigt byggeri går i sidste ende gennem politisk pres og mere miljøbevidste bygherrer”, slutter han.


Summit Electronics er eksperter i udstyr til CO2 måling
Vi fører CO2 transmittere CDT fra Dwyer - som anvendes til CO2 måling og overvågning.

CDT CO2 temperatur transmitter anvendes til overvågning af CO2 koncentrationen og temperaturen i eksempelvis undervisningslokaler, kontorbygninger, hospitaler og andre indendørs miljøer for at hjælpe med at opnå LEED ®-certificering.

For opnåelse af højeste nøjagtighed og stabilitet, anvendes en infrarød (NDIR) sensor der opererer som en singlebeam, double wave lenght. Desuden indeholder CDT sensoren en justeringsmulighed mod det barometriske tryk samt mulighed for at kalibrere måleren på stedet.

Kontakt os for rådgivning og mere info


Geopal – Selvkalibrerende CO2 detektorer gambler med sikkerheden
Vedligeholdelsesfrit sikkerhedsudstyr er en illusion

CO2 detektorer er sikkerhedsudstyr, hvis pålidelighed afhænger af en regelmæssig vedligeholdelse. Dog er et nyt fænomen opstået, hvor fabrikanter reklamerer med selvkaliberende detektorer. En ærgerlig tendens, som gambler med brugerens sikkerhed.

Med en CO2 detektor monteret i dit kølerum sikrer du dig en automatisk og kontinuerlig kontrol af, at CO2 niveauet ikke overskrider et sundhedsskadeligt niveau og en eventuel lækage på køleanlægget bliver opdaget i tide. Dog kræver pålideligheden af en CO2 detektor, at den løbende bliver testet og kaliberet. I henhold til DS/EN 378-3:2016 skal dette minimum ske én gang årligt.

“Brugeren/ejeren eller deres autoriserede repræsentant skal regelmæssigt kontrollere alarmerne, den mekaniske ventilation og detektorerne, mindst én gang årligt for at sikre, at de fungerer korrekt”, siger Christian Møller, Direktør i Geopal System A/S.

Geopal System udvikler og producerer alarmsystemer til detektering af gasser, dampe, kulilte, oxygen og kuldioxid til brug i industrien. Endvidere udfører de service og reparationer på egne produkter.

Selvkalibrerende CO2-detektorer gambler med sikkerheden

Særligt de senere år er fabrikanter begyndt at markedsføre vedligeholdelsesfri CO2 detektorer med en kalibreringshyppighed på op til 15 år. Detektorerne har indbygget en selvkalibreringsfunktion, hvor detektoren hver ottende dag laver en selvkalibrering baseret på den laveste målte værdi. På den måde sikrer kunden sig, at CO2 niveauet altid er tilpasset de omgivelser, som den er placeret i, hvilket umiddelbart lyder tillokkende. Men ifølge Christian Møller skaber vedligeholdelsesfri detektorer en illusion, som udgør en sikkerhedsrisiko for brugeren.

”Når detektoren kalibrerer sig selv på baggrund af CO2 niveauet i rummet, selvom det er det laveste niveau, så risikerer man at niveauet stiger løbende over en given periode - for slet ikke at tale om en årrække. Dette vil forekomme hvis der f.eks. er en mindre lækage og CO2 anlægget står og siver over en given periode. Derfor er det vigtigt, at detektoren kalibreres minimum en gang årligt med en testgas der har samme koncentration som alarmgrænserne, så man kan stole på sikkerhedsudstyret”, fortæller Christian Møller.

Geopal System A/S er kendt for deres produkters høje kvalitetsniveau. Senest har de udviklet en yderst konkurrencedygtig ”low cost”CO2 detektor, som er en løsning til køle- og frostrum.


Geopal detektor for CO2 for montering under fenderliste
”Low cost” løsning til køle- og frostrum – uden at gå på kompromis med kvaliteten!

Geopals nye slanke CO2 detektor med en dybde på kun 23 mm kan nemt monteres under en fenderliste og derved beskyttes mod skrammer.

Detektoren fås i to udgaver:

GPSL-CO2 stand-alone detektor

4-20 mA eller 0-10V med 3 relæudgange (Alarm 1, Alarm 2 og Fejl)

Tekniske specifikationer som vores velkendte GP-CO2 detektor, dog andre fysiske mål

GJSL-CO2 detektor til GJD-MM1 alarmcentral

GJD-MM1 centralen har 2 relæudgange, Alarm og Fejl