Tomografi

Proces tomografi er en ikke-destruktiv billedteknik, der bruges til at opnå et tredimensionelt billede eller en visualisering af indre strukturer og egenskaber i en proces eller et system. Det indebærer anvendelse af sensorer, der måler og indsamler data fra flere vinkler eller positioner omkring det objekt eller det område, der skal undersøges. Principperne bag proces tomografi er baseret på forskellige teknikker og sensorer afhængigt af den specifikke proces eller applikation.

Leverandører af og viden om Proces tomografi:


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Lisco Analytical ApS

Stamholmen 147
2650 Hvidovre
Tlf: +45 3990 3905
E-mail: sales@liscotech.dk

www.liscotech.dk

Kompetencer: ViskosimetreRefraktometre, Brixmåling, Wedgewood Fotometer Service Parts, Proces Spektrometer, Proces Viskosimeter, Proces Tomografi, Skumdetektorer, Niveaumålere, Ledningsevnemåling, Slamtørstofmålere, Tørstofmåling, Viskositets måling, Photometer, Turbiditetsmåling

Læs mere om Lisco Analytical ApS


Mere viden om Proces tomografi:

Nogle almindelige typer af proces tomografi inkluderer:

  1. X-ray tomografi: X-ray tomografi anvender røntgenstråling til at generere billeder af et objekt eller en proces. Sensorerne registrerer, hvordan røntgenstrålerne absorberes eller spredes, når de passerer gennem materialet. Ved at måle disse variationer fra forskellige vinkler kan et tredimensionelt billede af objektet eller processen opnås.
  2. Ultralydstomografi: Ultralydstomografi bruger ultralydsbølger til at generere billeder. Ultralydssensorer udsender og modtager ultralydsbølger, der reflekteres eller absorberes af de indre strukturer i objektet eller processen. Ved at analysere disse refleksioner kan en visualisering af de indre egenskaber opnås.
  3. Elektrisk kapacitiv tomografi: Elektrisk kapacitiv tomografi (ECT) måler elektrisk kapacitans gennem forskellige punkter i et objekt eller en proces. Ved at analysere ændringer i kapacitansen kan et billede af den elektriske egenskab eller struktur opnås.
  4. Magnetisk resonanstomografi: Magnetisk resonanstomografi (MRT) bruger kraftige magnetfelter og radiobølger til at generere detaljerede billeder af væv eller strukturer. Det anvendes ofte inden for medicinsk billedbehandling, men kan også anvendes i visse procesapplikationer.

Anvendelsen af proces tomografi kan variere afhængigt af branchen og anvendelsesområdet. Det kan bruges til at overvåge og optimere procesforløb, identificere afvigelser, lokalisere blokeringer eller strømningsproblemer, karakterisere blandings- eller separationsprocesser og meget mere. Ved at få et visuelt billede af indre strukturer og egenskaber kan man forbedre forståelsen og styringen af komplekse processer.


Lisco Analytical leverer udstyr til procestomografi
Vi forhandler produkter fra Industrial Tomography Systems plc (ITS) er en verdens leder inden for procestomografi.

Elektrisk proces tomografi er en måleteknik, som bruges for at få information om indholdet i ex. tanke og rør. Tomografi gør det muligt at estimere den rumlige fordeling af faser og kemikalier inde i tanke og rørledninger og få en øjeblikkeligt feedback på reaktionsprocesser eller effektiviteten af stoftransport.

De grundlæggende principper i elektrisk tomografi er at måle elektrisk modstand/ ledningsevne, og kombinere måledataene til at give information om elektriske egenskaber henover tværsnittet i en tank eller et rør. Disse informationer kan blive relateret til fase koncentration, flow karakteristika, homogenitet, temperatur og en bred vifte af andre egenskaber Et enkelt datasæt (over 100 målinger) kan gennemføres på mindre end 40 millisekunder.

Se mere her


Cookie-indstillinger