Faldstammer

Er man undtagelsesvis nødt til at anbringe faldstammen i væg, er en isolering, der hindrer fast forbindelse m. rør/væg, at anbefale. En tilmuring af sådanne rør bliver sjældent godt, væggen sættes let i svingninger. Det anbefales i stedet at omstøbe røret. Hvis faldstammen fører regnvand, er en kondensisolering nødvendig hvorfor man kan kombinere de to isoleringer

Leverandører af og viden om faldstammer:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning, Rottebekæmpelse

Læs mere om Per Aarsleff A/S


Peter Meyer A/S


Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 56 20 38
E-mail: post@meyer-as.dk

www.meyer-as.dk

Kompetencer: Aut. Kloakmester. Strømpeforing opgravningsfri renovering, medlem af No Dig kontrol ordning. Renovering af faldstammer. TV-inspektion: medlem af DTVK. Aut. Rottebekæmper, Kloakspuling, Brønd renovering, Højvandslukke: Kessel installatør

Læs mere om Peter Meyer A/S


Uponor – Grønttorvets nye lejligheder får installationer i DGNB Guld klassen for bæredygtighed
Høje krav til materialevalget i det nye byggeri i Valby, som alene på byggefelt 23 omfatter 375 lejligheder.

Det opføres som én lang bygning på cirka 340 meter langs banen, fortæller direktør Steen Almsgaard fra GL VVS A/S, der udfører VVS-entreprisen for FB Gruppen A/S og IngCon A/S. – Bygningen har op til 8 etager, der er 20 opgange, 2 tagterrasser med fremragende udsigt og P-kælder under det hele.

DGNB Guld certificeringen kræver ekstra dokumentation

– Vigtigt for vores arbejde er byggeriets høje niveau for bæredygtighed. Det skal DGNB Guld certificeres, og derfor skal vi gennem hele processen være meget opmærksomme på, hvilke materialer vi indbygger i forhold til, hvordan de påvirker miljøet, og hvad de indeholder af stoffer. Så der skal fremlægges datablade på alt, hvad vi anvender. For eksempel isoleringen af teknikskaktene fra Uponor, som man skulle se certifikater på, før de blev accepteret, forklarer Steen Almsgaard.

– Bæredygtighed er fremtiden, og når vi har dokumentationen på plads, så kører det. DGNB handler - foruden bæredygtighed og miljø - også om, hvordan boligerne er at bo i: Hvad føler man? Hvordan har man det? Her spiller installationerne en rolle, for der er særlige krav til lydniveauet. Det gælder bl.a. afløbssystemet, hvor vi har valgt Uponors Decibel faldstammer, der har en effektiv lydisolering. En opgradering for at leve op til DGNB Guld certificeringen.

Travlhed frem til oktober 2021

Arbejdet med grundinstallationerne af gulvvarme, brugsvand og afløb i de mange lejligheder varer til august 2021, fulgt af slutmonteringen, som skal være færdig ved udgangen af oktober.

– Vi bruger Quick & Easy systemet, som vi er godt tilfredse med, fordi man slipper for at skulle skrue og spænde alt for meget. Det er arbejdsbesparende, og vi er sikre på, at det er tæt - uden ’dryppere’.

Teknikskaktene til hver enkelt lejlighed er designet specielt til projektet på Grønttorvet og indeholder fordelerrør til varme og brugsvand, der kobles på forsyningen. Derfra går de ud til køkkenvask, håndvask, bad – og til alle gulvvarmekredse. I forbindelse med gulvvarmen sidder der også en shunt, en pumpe og styring generelt. Desuden vand- og varmemålere samt afspærringsventiler.

– Det hele er en færdig pakke, som det tager en mand kort tid at montere. Uponors teknikskakte er færdigisolerede, og det sparer omkring 3 timer pr. lejlighed. Generelt er betjeningen let, når man har installeret en teknikskakt af denne type. Så det er en virkelig god løsning, hvor alt sidder snorlige og ordentligt, siger Steen Almsgaard.

Energibesparende teknologier sikrer bæredygtigheden

– Når vi er med til at byde på installationer til DGNB certificerede byggerier, stiller det særlige krav til produktvalget. F.eks.er miljøbelastningen ved produktion og genanvendelse af Uponor Unipipe PLUS rør væsentlig lavere end for traditionelle stålrør. Det samme gør sig gældende når man vælger plast fordelerrør i stedet for rødgods, hvor sidstnævnte har en meget energikrævende fremstillingsproces, fortæller produktchef Jesper Hansen fra Uponor VVS.

– Bæredygtighed handler også om lejlighedernes komfort, omtalt som ”det termiske og akustiske indeklima” hvor der samtidig er stor fokus på forbrug af energi, varme og vand.
Derfor spiller både energibesparende teknologier, som f.eks. intelligent styring af gulvvarmen og støjdæmpet afløb en stor rolle for den samlede komfort.

DGNB certificering i Danmark

DNGB er en ordning, der anvendes til certificering af bæredygtigt byggeri i alt fra etageejendomme,

Den første danske version af DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - blev lanceret i foråret 2012. Et resultat af en stor frivillig indsats fra fageksperter fra virksomheder og offentlige institutioner tilknyttet byggebranchen, der har gennemgået og bearbejdet de tyske kriterier for bæredygtigt byggeri, så de er tilpasset danske standarder, praksis og lovgivning.  


Aarsleff – Bygherrer famler i blinde
- renoveringsmetoder til faldstammer underlægges nu ensartede tests

Slut med at bygherrer og rådgivere famler i blinde når en boligforening, andelsforening, ejerforening og ejere af etageejendomme skal vælge mellem de tilgængelige metoder, der findes på markedet for faldstammerenovering. Med en ny faldstammeanvisning fra Teknologisk Institut skal det være muligt at sikre sig, at renoveringsmetoden har en kvalitet, der kan sammenlignes med en traditionel udskiftning. Det er der i dag kun få leverandører og metoder, der lever op til.

På markedet for renovering af faldstammer findes der mange uprøvede løsninger og produkter, hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation. Teknologisk Institut har derfor på opfordring fra branchen udarbejdet en anvisning, der bl.a. beskriver de krav og prøvninger, der bør kræves som dokumentation for renoveringssystemernes kvalitet.

- Når en bygherre skal vælge mellem en traditionel udskiftning eller en renoveringsmetode, skal det være muligt at sikre sig, at renoveringsmetoden har en kvalitet, der kan måle sig med en traditionel udskiftning, siger Flemming Springborg, seniorspecialist og civilingeniør hos Teknologisk Institut.

Etageejendomme over hele landet står foran store renoveringer af nedslidte faldstammesystemer. Renovering af faldstammer er derfor et marked i hastig vækst. Men bygherrer og rådgivere famler ofte i blinde, når de skal vælge leverandør og renoveringsmetode på et marked, hvor der arbejdes med begreber som strømpeforing, coating og relining.

Teknologisk Institut har derfor beskrevet en række tests, der som minimum skal foretages af de enkelte produkter, for at en bygherre kan være sikker på, at der købes et produkt med en ordentlig kvalitet og en levetid, der modsvarer investeringen. TI afholder konference d. 27. september 2017 i Taastrup, hvor anvisningen præsenteres.

Certificeringsordning kunne være næste skridt
Faldstammeanvisningen er udarbejdet på opfordring fra entreprenører, der arbejder med renovering af faldstammer, hvor aktørerne er enige om, at der skal være mere gennemsigtighed, når bygherrer skal vælge metoder og leverandører til renovering af nedslidte faldstammer. Det er frivilligt om leverandørerne vil lade deres metoder teste.

Hos entreprenørfirmaet Per Aarsleff, der er markedsledende inden for strømpeforing af faldstammesystemer, håber man på at branchen bakker op, og at der på et tidspunkt kommer en certificeringsordning, som man kender det fra kloakledningerne i jorden.

- Vi ser meget gerne, at de forskellige metoder til renovering af faldstammer, underlægges de samme ensartede tests som Teknologisk Institut har beskrevet. Det vil give rådgivere og bygherrer en mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, når der skal vælges produkt og metode i forbindelse med udbud af projekter. Med ensartede tests kan man nemmere sammenholde de enkelte produkters egenskaber og kvalitet, og se det i forhold til de kravspecifikationer som stilles til et nyt faldstammesystem, siger salgsleder Henrik Kjær fra Aarsleff Rørteknik.

Bygherrer savner gennemsigtighed
Hos Ikast Andelsboligforening, der administrerer cirka 800 lejemål fordelt på 19 afdelinger, ser ejendomsinspektør Erik Nielsen renoveringsmetoderne som særdeles effektive og med langt mindre gener for beboerne end ved udskiftning. Samtidig er der massive besparelser, fordi der ikke længere skal postes store beløb i reetablering af køkkener og badeværelser, nedbrydning af gulve, genhusning af beboere mm.

Men på grund af manglende standarder, som gør at han kan sammenlige forskellige produkter, holder han sig tæt til strømpeforingsmetoden, som via simulerede tests hos Teknologisk Institut har påvist en levetid på op til 100 år.

- Der er brug for ens standarder, både for mig som bygherre, men i høj grad også for rådgivere, så de kan rådgive deres kunder på et troværdigt grundlag. Vi skal have sikkerhed for, at vi køber et produkt, der har de egenskaber og den kvalitet, som sikrer den lovede levetid, siger Erik Nielsen.