Fedtudskillere

En fedtudskiller anvendes til at udskille planteolier og fedtstoffer. Levnedsmiddelbranchen er forpligtet til at lede deres spildevand gennem en fedtudskiller. Dimensionering af olie-/benzin- og fedtudskillere, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om fedtudskillere:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


PURUS A/S

purus logo

Ejby Industrivej 40
2600 Glostrup
Telf.: 46 16 19 19

www.purus.dk

kompetencer: PURUS Line Designgulvafløbsrender, PURUS MultiFlex Gulvafløb til smøremembran, MaxiFlex afløbsskåle, MaxiOne vandlåse, MaxiFlex gulvafløb til Klinker, PURUS afløbsskåle til Vinyl, PURUS Designafløbsrender til Vinyl, JotiFlex drejbare rørbøjninger og reduktioner, Fodbøjninger, P- & S-vandlåse, Afløbsrør & rørkoblinger, Afløbsrenovering, Vakuumventiler, Forkromede kobberrør og fittings, Industri render

Læs mere om PURUS A/S


mere viden om fedtudskillere:

Fedt skal fanges før det kommer i kloakken og giver problemer. Fedtudskillere opsamler fedtet i spildevand, så det ikke kommer i kloakken. Fedt i kloakken kan medføre tilstopning af kloakken, tiltrække rotter, give driftsproblemer på renseanlægget og hygiejniske problemer for kloakpersonalet.

Hvornår skal der fedtudskiller på afløbet

Der skal fedtudskillere på alle afløb hvor der kan forekomme fedt, dvs. restauranter, pizzeriaer, cafeterier, kantiner, slagtere, bagere, cafeer og barer med madproduktion, storkøkkener og lignende. Hvis din virksomhed ikke allerede har en fedtudskiller, kan kommunen påbyde at du får etableret en. Normalt etableres fedtudskillere udendørs som en brønd eller grav med et dæksel over. Det er her vigtigt at man kan komme til dækslet når udskilleren skal tømmes, og at dækslet let kan løftes. Bemærk også, at der kun må ledes fedtholdigt spildevand til udskilleren; sanitært spildevand fra f.eks. WC og bad skal ledes udenom - ellers fungerer udskilleren ikke!

Husk at alle kloakarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester!

Tømning af fedtudskillere

Alle fedtudskillere skal være tilsluttet den fælles tømningsordning. Er din fedtudskiller overfyldt, skal den tømmes - kontakt kommunens Vand afdeling


ACO – NY INNOVATIV FEDTUDSKILLER
KOMBINERER ALLE FUNKTIONER I ÉN ENHED:

 • Fedtudskiller
 • Prøvetagningsbrønd
 • Samlet kontrolboks
 • Pumpestation

Bare én udluftningsledning for både fedtudskiller og pumpestation. Samlet kontrolpanel for både fedtudskiller og pumpestation. Fleksibel tilslutning. Pumpestation kan tilsluttes på 3 sider

ACO LIPUSMART FEDTUDSKILLER: 4-I-1 LØSNING, SOM KOMBINERER ALLE CENTRALE FUNKTIONER FOR BORTSKAFFELSE AF FEDT I SPILDEVAND I ÉT PRODUKT:

 • Fedtudskiller
 • Prøvetagningsbrønd
 • Pumpeanlæg
 • Integreret kontrolboks

Når vi taler præstation vinder LipuSmart hver gang! Dens teknologiske forspring ligger i dens brede udstyrsniveau:

 • Måling af fedtlagstykkelse
 • Automatisk højtryksrenser (i tanken)
 • Alarmboks med GSM modul
 • Pumpe efter udskiller
 • Inspektionsvindue
 • Påfyldningsenhed

FLEKSIBELT DESIGN. VELEGNET UNDER ALLE INSTALLATIONSFORHOLD

Fordi standardløsninger begrænser individuel installation, er systemet fleksibelt og kan konfigureres individuelt fra projekt til projekt. Samtlige LipuSmart standardmodeller fås med mulighed for ekstraudstyr i et bredt sortiment. Pumpen kan eftermonteres på stedet. Det giver stor installationsfrihed ved evt. ændringer.

ENERGIEFFEKTIV OG LYDLØS PUMPE

LipuSmarts pumpe er specielt udviklet og flowet er blevet optimeret af ACO i samarbejde med instituttet for procesmaskiner og fabriksudstyr (IPAT)

RESULTAT:

 • Lavere lydniveau
 • Ingen uønsket turbulens
 • Forbedring af pumpens effektivitet
 • Højere præstationskapacitet
 • Minimal risiko for driftsforstyrrelser

EFFEKTIV RENGØRING OG LUGTFRI TØMNING

Som ekstraudstyr har ACO LipuSmart indvendig højtyksrensning, der rengører optimalt efter tømning. Tankens inderside er helt ren efter spuling med en 360° roterende dyse ved et tryk på 150 bar. En anden fordel er, at man slipper for lugtgener, fordi bortskaffelse og rengøring udføres, imens systemet er lukket.

PLANLÆGNING OG PROJEKTERING GJORT ENKELT

Hvis en fedtudskillers vandspejl ligger under opstuvningskote, skal der sikres imod tilbageløb (pumpesløjfe) i henhold til DIN EN 12050. Denne funktion er integreret i LipuSmart, hvilket i høj grad forenkler planlægning og installation.
Ved nybyg eller renovering spiller antallet af rør, der skal installeres, en vigtig rolle. Det er kun nødvendigt at installere én udluftning, når installation af LipuSmart planlægges. Dette forenkler planlægningsprocessen og holder byggeomkostningerne på et minimum! LipuSmart kan nemt integreres i bygningens kontrolsystem via Modbus. Alle systemkomponenter styres via kontrolboksen. På denne måde kan hele systemet overvåges.

INSTALLATION – NÅR DET BARE ER NEMT

Takket være sit kompakte design er placering og installation af LipuSmart meget enklere sammenlignet med andre udskillersystemer. Der er ikke behov for mellemliggende rør mellem fedtudskiller, prøveudtagningsbrønd og pumpesystem. Samtidig skal der kun installeres én udluftning til det komplette system. Dette gør installationen af LipuSmart nemmere og løser problemet med begrænset plads ved renoveringsprojekter.

Alle LipuSmarts komponenter er forbundet via Plug & Play, og systemet kan tilsluttes direkte til kontrolboksen.

LipuSmart har forskellige installationsmuligheder, så den kan installeres - selv i trange rum.

LipuSmart er BIM-kompatibel.

LipuSmart opfylder alle gængse krav, standarder og normer, herunder EN1825 og EN12050.